Розпорядження голови райдержадміністрації зареєстроване в ГТУЮ

Версія для друкуВерсія для друку

    

 

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02.08.2019

смт Чутове

               № 82

Про затвердження Положення про                                

Зареєстровано в ГТУЮ

07.08.2019 № 402/3519

комісію з питань формування

пропозицій стосовно потреби

щодо спрямування у 2019

році субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 7 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616), з метою формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію:

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, при Чутівській районній державній адміністрації, що додається.

2. Завідувачу юридичного сектору апарату  районної державної адміністрації (Боровик Л.О.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області в установленому порядку та його офіційне опублікування.

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

2

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  Данільченко Т.О.

 

Голова районної

державної     адміністрації             (підпис)               С.АПРЯТКІН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови             Чутівської районної           державної адміністрації             02.08.2019 року № 82

 

Зареєстровано в ГТУЮ

07.08.2019 №402/35119

 

 

 

 

 

Положення

про комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, при   Чутівській районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Комісія з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, при Чутівській районній державній адміністрації (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється районною державною адміністрацією на період дії субвенції.

 

2. Метою роботи Комісії є формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616) (далі - Порядок та умови) і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – діти), яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

                                                                                                       2

 

3. Головою Комісії є заступник голови Чутівської районної державної адміністрації, заступником голови Комісії – начальник служби у справах дітей Чутівської  районної державної адміністрації, секретарем Комісії – представник управління соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації.

 

4. До складу Комісії входять представники управління соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації, фінансового управління Чутівської    районної державної адміністрації, відділу освіти  Чутівської районної державної адміністрації,  відділу містобудування, архітектури та  житлово-комунального господарства Чутівської районної державної адміністрації,  юридичного сектору апарату Чутівської районної державної адміністрації,  служби у справах дітей Чутівської районної державної адміністрації, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадськості та представники органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

 

5. До повноважень Комісії належить:

формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, і підготовка відповідних пропозицій;

уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;

перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;

з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;

перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

 

6. Комісія має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належить до її компетенції.

 

7. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови  Чутівської районної державної адміністрації.

 

                                                                                                         3

 

8. Голова Комісії:

проводить засідання Комісії;

визначає функції кожного члена Комісії;

приймає рішення про скликання засідань Комісії;

представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

 

9. Заступник голови Комісії:

виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності;

відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» здійснює контроль за реалізацією права дітей на гідні умови життя.

 

10. Секретар Комісії:

організовує роботу Комісії;

інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань Комісії;

оформлює протоколи засідань Комісії;

забезпечує зберігання усіх матеріалів і документів роботи Комісії.

 

11. Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах та     мають право:

брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті рішень;

ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії;

надавати окремі пропозиції до протоколів засідань Комісії.

 

12. Формою роботи Комісії є її засідання, що скликаються у разі необхідності головою Комісії.

 

13. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, як дві третини її складу.

 

14. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

                                             

15. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, та подається  Чутівській районній державній адміністрації для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

 

                                                                                                      4

 

16. На розгляд Комісії подаються пропозиції і документи через управління соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації.

 

17. Комісія розглядає пропозиції і документи та приймає рішення відповідно до вимог Порядку та умов.

 

18. Копія розпорядження голови  Чутівської районної державної адміністрації про затвердження протоколу Комісії надсилається розпоряднику субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня – Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

 

 

                         Керівник апарату районної

                         державної адміністрації                 (підпис)      Л.В.Мартиненко

 

 

 

 

ДолученняРозмір
rozporyadzhennya_prav_zareiest.pdf224.97 КБ
Наверх ↑