Бланк анкети споживача послуг

Версія для друкуВерсія для друку

 

З А Я В А

Відповідно до Закону України «Про надання адміністративних послуг» прошу надати мені адміністративну послугу

 

             ________________________________________________________________                                                                                     

            (назва адміністративної послуги)                                                                                      

             ____________________________________________________________________                                                                             

            (об'єкт, на який надається адміністративна послуга)                                                                                          

            _____________________________________________________________________                                                                                         

            (місцезнаходження (адреса) об'єкта)                                                                                             

             ______________________________________________________________________                                                                                                 

            (у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги)                                                                                            

             ______________________________________________________________________                                                                                                 

            (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків)                                                                                                

             ______________________________________________________________________                                                                                                 

            (ім'я, по батькові та прізвище отримувача адміністративної послуги/уповноваженої особи)                                                                                              

             ________                                           __________________________________                                                                                                     

             (телефон)                                         (факс)                                                                                                              

             __________________                       _____________________________                                                                                                             

             (дата подання заяви)                       (підпис особи - отримувача адміністративних послуг)                                                                                                  

            Документи, що додаються до заяви:                                                                                                                                                          

            1 _________________________________________

2 ___________________________________________                                                                                                      

            3___________________________________________                                                                                                       

            4____________________________________________                                                                                                     

            5____________________________________________                                                                                                     

            6_____________________________________________                                                                                       

            7____________________________________________                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

видати на руки заявнику                                                   надіслати поштою

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                              

                         

 

 

            Заповнюється          

адміністратором                 

 

 

 

 

_____________________                                                Реєстраційний номер:        

(дата надходження заяви)                                                              ______________________________________                                                                        

                                                           

____________________                                                                   ________________________                                                                                    (підпис адміністратора)                                                               (прізвище та ініціали адміністратора)     

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                   

 

 

 

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                           Наказ  начальника управління праці та

                                                                        соціального захисту населення

                                                                        Чутівської райдержадміністрації

                                                                             27.06.2013 №25

 

 

 

 

                                                                            

Управління праці та соціального захисту населення Чутівської райдержадміністрації

 

 

 

 

Фактична адреса: Полтавська область,

                                 смт. Чутове, вул. Центральна, 6, 38800

   Телефон: 9 13 72

         Факс: 9 13 72

 

 

 

Начальник управління

 

 Задара  Людмила  Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача посвідчень батьків  багатодітної сім’ї

Управління праці та соціального захисту населення

Чутівської районної державної адміністрації

 

 

 

ВИДАЧА  ПОСВІДЧЕНЬ  БАТЬКІВ  БАГАТОДІТНОЇ  СІМ»Ї

 

 

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Управління праці та соціального захисту населення Чутівської райдержадміністрації.

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг.

 

 

2.

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної  послуги

Полтавська область, смт. Чутове, вул. Центральна, 6, 38800   каб. 12

 

 

 

3.

Інформація щодо графіку роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8.00 до 17.15 перерва  з 12.00 до 13.00 (понеділок-четвер)

З 8.00 до 16.00 перерва  з 12.00 до 13.00 (п’ятниця)

 

 

4.

Реквізити представника місцевого органу, відповідальних за видачу документа

Прийом громадян здійснює

Нікітенко Людмила Михайлівна

 

 

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа

Постанова КМУ  від 02.03.2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

 

 

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про охорону дитинства»

 

 

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

 

 

 

 

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 

 

 

 

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (назва,  дата та номер, пункт)

 

 

 

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа адміністративного характеру

Посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

1. Заява батька або матері про видачу посвідчень;

2.Свідоцтва про народження дітей;

3. Паспорти батька та матері з даним про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

4. Довідка про склад сім’ї;

5. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

6. Довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

батьків за різним місцем проживання).

 

 

7.

Платність (безоплатність) видачі документа адміністративного характеру

Безоплатно

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі платності:

 

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

--------------------------------

7.2.

Розмір плати

---------------------------------

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

8

Строк, протягом якого видається документ адміністративного характеру

Протягом місяця.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа адміністративного  характеру

 

------------------------------------

10.

Строк дії документа адміністративного характеру (необмеженість строк дії)

Визначається для кожного посвідчення індивідуально.

11.

Необхідність у проведені експертизи (обстеження) об‘єкта, на який видається документ адміністративного характеру

 

-------------------------------------

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

 

-------------------------------------

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

--------------------------------------

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

 

--------------------------------------

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

--------------------------------------

13

Примітка

---------------------------------------

             

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          Наказ  начальника управління

праці та соціального захисту населення

                                                                                                                      Чутівської райдержадміністрації

                                                                                                                      27.06.2013 №25

                                       Технологічна картка надання адміністративної послуги

 Видача  посвідчення батьків   з багатодітної сім’ї

 

№ п/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні структурні підрозділи

Термін виконання

 

 

В

У

П

З

1.

Прийом та перевірка документів

Головний спеціаліст відділу оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

 

Х

 

 

 

Відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

в день подання заяви

2.

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Головний спеціаліст відділу оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

 

Х

 

 

 

Відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

в день подання заяви

3.

Опрацювання звернення  та оформлення  результату надання адміністративної послуги

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг

        

Начальник управління

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

у місячний  термін із дня отримання заяви

4.

Надання (відмова ) в наданні послуги

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Х

 

 

 

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

у місячний  термін із дня отримання заяви

5.

Можливість оскарження рішення про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян»,

або у судовому порядку

 

 

 

 

 

 

          -

-

-

-

-

Начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг. заступник начальника управління, начальник управління

в терміни установлені Законом України «Про звернення громадян», КАС України,

ЦПК України.

 

 

 

 

Умовні познаки: В-виконується, У- бере участь, П - підписує, З – затверджує

 

 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                           Наказ начальника управління праці та

                                                                        соціального захисту населення

                                                                        Чутівської райдержадміністрації

                                                                             27.06.2013 №25

 

 

 

 

                                                                            

Управління праці та соціального захисту населення Чутівської райдержадміністрації

 

 

 

 

Фактична адреса: Полтавська область,

                                 смт. Чутове, вул. Центральна, 6, 38800

   Телефон: 9 13 72

         Факс: 9 13 72

 

 

 

Начальник управління

 

 Задара  Людмила  Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача посвідчень  дитини з багатодітної сім’ї

Управління праці та соціального захисту населення

Чутівської районної державної адміністрації

 

 

ВИДАЧА  ПОСВІДЧЕНЬ  БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ»Ї

 

 

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Управління праці та соціального захисту населення Чутівської райдержадміністрації.

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг.

 

 

2.

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної  послуги

Полтавська область, смт. Чутове, вул. Центральна, 6, 38800   каб. 12

 

 

 

3.

Інформація щодо графіку роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8.00 до 17.15 перерва  з 12.00 до 13.00 (понеділок-четвер)

З 8.00 до 16.00 перерва  з 12.00 до 13.00 (п’ятниця)

 

 

4.

Реквізити представника місцевого органу, відповідальних за видачу документа

Прийом громадян здійснює

Нікітенко Людмила Михайлівна

 

 

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа

Постанова КМУ  від 02.03.2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

 

 

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про охорону дитинства»

 

 

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

 

 

 

 

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 

 

 

 

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (назва,  дата та номер, пункт)

 

 

 

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа адміністративного характеру

Посвідчення дитини з  багатодітної сім’ї.

1. Заява батька або матері про видачу посвідчень;

2. Свідоцтва про народження дітей;

3. Паспорти батька та матері з даним про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

4. Довідка про склад сім’ї;

5. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

6. Довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

 

 

 

7.

Платність (безоплатність) видачі документа адміністративного характеру

Безоплатно

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі платності:

 

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

--------------------------------

7.2.

Розмір плати

---------------------------------

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

8

Строк, протягом якого видається документ адміністративного характеру

Протягом місяця.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа адміністративного  характеру

 

------------------------------------

10.

Строк дії документа адміністративного характеру (необмеженість строк дії)

Визначається для кожного посвідчення індивідуально.

11.

Необхідність у проведені експертизи (обстеження) об‘єкта, на який видається документ адміністративного характеру

 

-------------------------------------

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

 

-------------------------------------

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

--------------------------------------

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

 

--------------------------------------

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

--------------------------------------

13

Примітка

---------------------------------------

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  начальника управління

праці та соціального захисту населення

                                                                                                                     Чутівської райдержадміністрації

                                                                                                                     27.06.2013 №25

                                       Технологічна картка надання адміністративної послуги

 Видача  посвідчення  дитини з багатодітної сім’ї

 

№ п/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні структурні підрозділи

Термін виконання

 

 

В

У

П

З

1.

Прийом та перевірка документів

Головний спеціаліст відділу оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

 

Х

 

 

 

Відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

в день подання заяви

2.

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Головний спеціаліст відділу оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

 

Х

 

 

 

Відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

в день подання заяви

3.

Опрацювання звернення  та оформлення  результату надання адміністративної послуги

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг

        

Начальник управління

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

у місячний  термін із дня отримання заяви

4.

Надання (відмова) в наданні послуги

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Х

 

 

 

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

у місячний  термін із дня отримання заяви

5.

Можливість оскарження рішення про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян»,

або у судовому порядку

 

 

 

 

 

 

          -

-

-

-

-

Начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, заступник начальника управління, начальник управління

в терміни установлені Законом України «Про звернення громадян», КАС України,

ЦПК України.

 

 

 

 

Умовні познаки: В-виконується, У- бере участь, П - підписує, З - затверджує

 

 

 

Начальникові  управління праці та

                                                                                  соціального     захисту   населення

                                                                                  Чутівської    райдержадміністрації

                                             

                                                                _________________________________

                                                                      (Прізвище, ім’я та по батькові повністю)

                                                                _________________________________

                                                                                         (адреса реєстрації повністю)

                                                                               _________________________________________

                                                                     номер телефону ______________________

 

Заява

 

    В зв’язку з виповненням дочці, сину   ________________________________,

                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

____________   повних _____ років прошу видати  посвідчення дитини з багатодітної  сім’ї.

         Зобов’язуюсь повідомити орган, який видав  посвідчення про набуття передчасно дітьми повноліття, про втрату або пошкодження посвідчення. В разі закінчення терміну дії документа зобов’язуюсь посвідчення повернути.

         Даю згоду на обробку та зберігання персональних даних моєї сім’ї. 

 

___.___.2014                                                                                           _________

 

Начальникові  управління праці та

                                                                                  соціального     захисту   населення

                                                                                  Чутівської    райдержадміністрації

                                                                _________________________________

                                                                      (Прізвище, ім’я та по батькові повністю)

                                                                _________________________________

                                                                                         (адреса реєстрації повністю)

                                                                               _________________________________________

                                                                     номер телефону ______________________

 

Заява

 

         В   зв’язку    з    народженням   в    сім’ї   третьої   дитини    прошу   видати (дочці, сину) _______________________________________________________

(підкреслити)                        (прізвище, ім’я та по батькові повністю)

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

         Зобов’язуюсь повідомити орган, який видав  посвідчення про набуття передчасно дітьми повноліття, про втрату або пошкодження посвідчення. В разі закінчення терміну дії документа зобов’язуюсь посвідчення повернути.

         Даю згоду на обробку та зберігання персональних даних моєї сім’ї. 

 

___.____.2014                                                                                         _________

 

 

 

 

 

Начальникові  управління праці та

                                                                                  соціального     захисту   населення

                                                                                  Чутівської    райдержадміністрації

                                                                _________________________________

                                                                      (Прізвище, ім’я та по батькові повністю)

                                                                _________________________________

                                                                                         (адреса реєстрації повністю)

                                                                               _________________________________________

                                                                     номер телефону ______________________

 

Заява

 

         В   зв’язку    з    народженням   в    сім’ї   третьої   дитини    прошу   видати

посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

         Зобов’язуюсь повідомити орган, який видав  посвідчення про набуття передчасно дітьми повноліття, про втрату або пошкодження посвідчення. В разі закінчення терміну дії документа зобов’язуюсь посвідчення повернути.

         Даю згоду на обробку та зберігання персональних даних моєї сім’ї. 

 

___.____.2014                                                                                         _________

 

 

 

Наверх ↑