Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Версія для друкуВерсія для друку

 

 ЗВІТ

про результати організації та проведення зовнішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальних  послуг, які надаються  Чутівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2019 рік

 

 

На виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, наказу Міністерства соціальної політики України від  27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом начальника управління соціального захисту населення Чутівської  районної державної адміністрації від 23.06.2020 року  № 34  «Про  зовнішню оцінку  якості соціальних послуг» призначено відповідальну особу та створено комісію  з проведення зовнішньої оцінки надання соціальних послуг.

Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг Чутівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр). Оцінка якості проводилася  за 2019 рік.

     Під час проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися наступні показники якості:

     - доступність та відкритість інформації про соціальну послугу, умов та порядку її отримання;

     - своєчасність та дотримання строків і терміни надання соціальних послуг;

     - повага  до отримувача соціальних послуг;

     - професійність соціальних працівників;

     - адресність та індивідуальний підхід;

     - результативність (рівень задоволеності соціальною послугою);

     - зручність.

     Застосовувались наступні методи оцінки якості: вивчення документації, в тому числі особових справ отримувачів послуг, статистична звітность, інформація про діяльність терцентру, інформаційні заходи, спостереження, анкетування, проводились бесіди/ співбесіди.

     Основним завданням територіального центру є постійна робота по виявленню громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і  потребують постійної сторонньої допомоги та надання різних видів соціальних послуг.

В 2019 році територіальним центром виявлено та  надано соціальні послуги 2145 громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них відділенням соціальної допомоги вдома 443 особам, відділенням денного перебування  – 535 особам, відділенням оздоровчих послуг та фізичного відновлення – 536 особам, відділенням організації надання адресної грошової та натуральної допомоги ( виключно) 631 особі.

 

Послуги догляд вдома та паліативний догляд

     Послуги догляд вдома та паліативний догляд надаються відділенням соціальної допомоги вдома в  32 населенних пунктах району. На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома в  2019 році перебувало 443 громадян,  в тому числі 337 осіб  на безоплатній основі, платників - 16  осіб, з них 8 – звільнених від сплати, 8  невиліковно хворих осіб. Надання послуг забезпечували 47 соціальних робітників.

За 2019 рік соціальними робітниками здійснено 32734 відвідувань одиноких непрацездатних громадян, які обслуговуються безоплатно. Періодичність відвідування громадян, згідно  до постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 29.12.2009 р. № 1417» від 23.12.2015 р. № 1093, становить, залежно, від групи рухової активності, ІІІ група – 2 рази на тиждень; ІV – 3 рази; V – 5 разів.

         Підопічним,  які обслуговуються на платній основі, надано 2185 заходів, що складають послугу «догляд вдома», на суму 51184 грн.

До категорії громадян, які скористалися послугами терцентру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до сільської ради, а також внутрішньо переміщені особи зі східних областей. Особливої уваги потребували особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

         Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються у відділенні соціальної допомоги вдома, взяли участь в опитуванні 276 отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що складає 62,3 % від обслугованих протягом листопада 2019 року. Із загальної кількості  22,0 % (61 особа) отримувачів соціальної послуги чоловічої статі, 78.0% (215 осіб) - жіночої. Більшість з них  (57,9 %) віком від 80 і старше  років.  

            Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання.

             Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

          Аналіз кількісних показників надання соціальних послуг догляду вдома  та паліативного догляду показав, що всі усні звернення, що надійшли від обслуговуваних, щодо надання  соціальних послуг, вирішені в робочому порядку. Письмових скарг від підопічних протягом звітного періоду роботи не надходило. Зауваження та побажання в обслуговуванні були  розглянуті та задоволені.

          Протягом року від підопічних відділення соціальної допомоги вдома надійшло 14 письмових подяк, а також переважна більшість клієнтів висловлювали вдячність в телефонному режимі, а також під час  перевірок  якості надання послуг   соціальними робітниками установи.

Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадян у соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2020 році.

           В поточному році працівники терцентру продовжували проводити вивчення соціально-побутових умов проживання та проблемних питань сімей військовослужбовців, які проходили службу на сході країни.        

             Протягом року у відділенні соціальної допомоги вдома з соціальними робітниками  були проведено внутрішні наради з виробничих питань щодо надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду, навчання з техніки безпеки та охорони праці. 

              Також було проведено семінари з питань застосування Державних стандартів догляду вдома та паліативного догляду, визначення індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану,  поняття  про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення.

              Соціальні робітники взяли участь у семінарі з питань порядку надання пільг та житлових субсидій  у зв’язку із встановленням державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та внесенням змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

              В жовтні 2019 року завідувач відділення соціальної допомоги вдома взяла участь у навчальному курсі «Основи догляду за людьми літнього віку» в Інституті геронтології НАМН України.  Згідно якого у листопаді 2019 року  проведено навчання соціальних робітників.

           Протягом року проводились  планові та раптові перевірки  роботи соціальних робітників з метою покращення якості надання соціальних послуг. В цілому за рік проведено 122 перевірки якості надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду.

Для створення соціальним робітникам належних умов виконання функціональних обов‘язків, проводиться робота по їх  забезпеченню спецодягом, велосипедами, запчастинами для велосипедів. В 2019 році на зазначені цілі використано 30 тис. грн. 

Всім соціальним робітникам встановлене підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці в розмірі 15%,  13  соціальним робітникам встановлене підвищення посадового окладу за обслуговування осіб із значно зниженою руховою активністю та ліжкових хворих в розмірі 20%.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2018р. № 1873, яким внесено зміни до Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, з 01.02.2019р., проводиться нарахування і виплата відповідної надбавки соціальним робітникам.

 

 Послуги соціальна адаптація та консультування.

Послуга соціальної адаптації та консультування надаються відділенням денного перебування.    Протягом звітного періоду 7965  послуг соціальної адаптації отримали  535 громадян, зних: 32  осіб з інвалідністю, 2 внутрішньо переміщених осіб. Послугою консультування скористалося 57 осіб. З 2012 року у відділенні функціонує «Університет ІІІ віку», який складається з мистецько-просвітницького факультету та факультету хорового співу. В 2019 році в рамках університету організовано 155 засідань, проведено 17 виїзних заходів.

           Відповідно до виявлених потреб фахівцями відділення формуються різнопланові гуртки: декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи, екскурсії; запрошуються спеціалісти управління соціального захисту населення, центру первинної правової допомоги, органів охорони здоров’я та ін. Навчання основам здорового способу життя допомагає усунути больові симптоми, покращити  стан  здоров’я. Протягом року підопічні відділення відвідують музеї, вистави. На заняттях гуртка декоративно-прикладного мистецтва постійно проводяться майстер-класи за найрізноманітнішими видами декоративно-прикладного мистецтва, а саме: вишивка стрічками, квілінг; петриківський розпис; печворк та інші.

        З метою розширення переліку соціальних послуг завідувач відділення денного перебування  пройшла навчальний курс «Українська жестова мова».

 

Соціально-економічні послуги.

Соціально-економічні послуги в формі натуральної допомоги надаються відділенням  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. В 2019 році на платній і безоплатній основі надано послуги перукаря, з пошиття та ремонту одягу, ремонту взуття, прання одягу та білизни, дрібного ремонту помешкань,  розпилювання дров, скошування трави 1184 громадянам.

За звітний період натуральну допомогу у вигляді промислових та продуктових наборів, речей бувших у вжитку отримали 138 громадян на суму 8,3 тис.грн., 1184 громадян отримали 3466 побутових послуг, в тому числі на платній основі – 826 осіб.

При відділенні працюють пункт прийому-видачі речей, бувших у вжитку та пункт прокату засобів реабілітації, послугами яких в поточному році скористались відповідно 78 та  68 осіб.

В 2019 році для пункту прокату додатково придбано  крокуючі ходунці та протипролежневий матрац.

В питанні забезпечення надання соціальних послуг на території об’єднаної територіальної громади територіальний центр тісно співпрацює з Скороходівською селищною радою. З цією метою були укладені угоди про співпрацю та  передачу міжбюджетних трансфертів в 2019 році на суму 1079,6 тис. грн.

Також з січня 2016р. в смт. Скороходове працює підрозділ відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги. За час роботи послугами перукаря, пралі та соціального працівника скористалися 772 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, в т.ч. за 2019 рік – 266 громадян, які отримали 899 послуг.

З метою наближення соціальних послуг до потребуючих категорій населення, при територіальному центрі діє мультидисциплінарна команда в складі соціального працівника, перукаря, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків, взуттьовика з ремонту взуття. У звітному періоді здійснено 9 виїздів, надано послуг 84 громадянам.

У відділенні також надається транспортна послуга спеціальним автомобілем, обладнаним підйомною платформою для інвалідних візків. За звітний період 23 осіб з обмеженими фізичними можливостями отримали 28 транспортних послуг.

 

Оздоровчі послуги.

Оздоровчі послуги надаються у відділенні оздоровчих послуг та фізичного відновлення.

У відділенні працюють кабінети фізіотерапії, масажу, лікувальної фізкультури, фіто- та ароматерапії. В 2019 році послуги отримали 536 громадянин похилого віку та осіб з інвалідністю.

З метою розширення переліку оздоровчих послуг в травні 2019 року  у відділенні оздоровчих послуг  та фізичного відновлення проведено поточний ремонт з облаштування соляної кімнати для надання послуг з галотерапії на суму 144 тис. грн.

Також для відділення придбано нові апарати для пресотерапії «E+Air- Press DS», масажу ніг «Nuga Best NM 55P» та фізіотерапії «Дарсонваль Корона С», ліжко масажне «Nuga Best», крісла для соляної кімнати на суму 134,4 тис. грн.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг у територіальному центрі проводиться систематичний моніторинг, що включає проведення опитування отримувачів соціальних послуг, аналіз відгуків та надання соціальних послуг.      

Відгуки отримувачів соціальної послуги фіксуються в актах перевірок,  опитувальниках, актах спостережень.

Для вивчення якості надання послуг, які надаються територіальним центром щороку затверджується оновлений склад комісії та план проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Опитування отримувачів послуг організовано з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг Державним стандартам та потреб  отримувачів, отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування відділеннями соціальної допомоги вдома, денного перебування. Опитування проводили члени комісії внутрішньої оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання. Результати заносились до розроблених карт опитування отримувачів соціальних послуг.

Так у період  з 19 лютого  по 22 лютого  2019 року в територіальному центрі  було  організовано і проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг соціальна адаптація та консультування, з 18 жовтня по 22 листопада 2019 року -  догляд вдома та паліативний догляд. 

Для вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг, членами комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, проводились співбесіди; телефонне опитування та заповнення опитувальників  .

Застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Результати проведеного моніторингу та оцінки якості  були оприлюднені на сайті районної державної адміністрації  та  доведені до відома працівників територіального центру та представників отримувачів соціальних послуг на оперативних нарадах 25.02.2019 року та 25.11.2019 року.

В даних кількісних  та якісних показників надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування  переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоєно узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування  в цілому.

Проаналізувавши результати опитування робоча група  з зовнішньої оцінки якості прийшла до висновку, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державних стандартах.

Спостереження за процесом надання соціальних послуг відбувалось шляхом планових та позапланових перевірок роботи соціальних робітників,  фахівців з соціальної роботи, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності.

Комісією з зовнішньої оцінки якості проведено вибіркову перевірку особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні  у відділенніях терцентру. Справи ведуться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів» та державних стандартів.

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд ,соціальна адаптація,консультування, застосовуються:

→ показники якості соціальних послуг, наведені у додатках до  Державних стандартів: догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760, паліативного догляду , затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 29.01.2016 № 58, соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 18.05.2015 № 514, консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 02.07.2015 № 678;

→ рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведені у додатку 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

Результати організації та проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у Чутівському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) :

1.Оцінка кількісних показників соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування:

• кількість звернень від отримувачів соціальних послуг  за  2019 рік складає 44 % (4 звернення щодо організації надання соціальних послуг), які зареєстровані в журналі обліку особистого прийому громадян;

• усі звернення отримувачів соціальних послуг розглянуті розглянуті своєчасно  з  повідомленням заявника про результати розгляду справи – 100,0%;

• частка задоволених звернень про отримання соціальних послуг складає 100%.;

• частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації, враховуючи навчання соціальних робітників, завідувачів відділеннь та фахівців з соціальної роботи на семінарах-практикумах, станом на 01.01.2020 року   становить 65%   (50 працівників територіального центру); 

• частота здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування - 100,0%. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік;

• відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю - 100,0% дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державних стандартах: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування.

2.Оцінка якісних показників соціальних послуг догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування, що передбачені Державними стандартами, визначено враховуючи дані внутрішньої оцінки якості:

- Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг; своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб. Показники, як адресність та індивідуальний підхід, повністю задовольняють потреби отримувачів – 100,0%;

- Результативність: згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 95,6 % опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування:, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались. Скарг  стосовно надання соціальних послуг  від підопічних  не було.

- Показник результативності (95,6 %) знизився на 4,4 % за рахунок такого чинника як байдужість отримувачів соціальних послуг  до проблем, що заважають ефективній роботі територіального центру,  у процесі опитування від підопічних   надходили звернення, які не  стосуються роботи територіального центру, а більше стосуються  медичного, банківського обслуговування та транспортного забезпечення.

- Своєчасність: показник своєчасність (95,3%)

Критерії оцінювання:

→ прийняття рішення щодо надання соціальних послуг(100%): догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, підготовка індивідуальних планів надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування: виконується з дотриманням термінів згідно Державних стандартів.

→ підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування:; (100%) –  укладені договори і підписані двохсторонньо.

→ строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі (86%) –  Строки надання соціальних послуг: консультування, соціальна адаптація в договорах визначено; при наданні соціальної послуги догляд вдома, виявлено випадки недотримання  графіків відвідування підопічних соціальними робітниками.

- Доступність та відкритість: показник доступність показав, що 92 % опитаних задоволені доступністю та відкритістю наданих соціальних послуг .

Розташування приміщень  терцентру є вдалим, вони знаходяться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівель розташовано паркувальні майданчики, розраховані приблизно на 5 автомобілів.

Всі приміщення й кабінети знаходяться в одноповерхових будівлях з безперешкодним доступом, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

Вся зона надання соціальних послуг розташована у  окремих кабінетах, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

Сектор очікування обладнано місцями для сидінняна 4-5 осіб.

         На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи.

Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, інформацію розміщено на сайті територіального центру.

Копія довідника соціальних послуг, буклети, пам’ятки, оголошення на сайті, наявні та застосовуються в роботі. Регулярно публікуються  статті в засобах масової інформації району та висвітлюються матеріали на сайті районної державної адміністрації про роботу територіального центру та надання соціальних послуг громадянам похилого віку та  особам з інвалідністю.

 Доступність та відкритість  - показник 83,5 %

- Зручність: 93% отримувачів задоволені зручністю надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування. Надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація здійснюється  згідно графіків відвідувань, які узгоджуються з отримувачами послуг та коригуються в залежності від ритму життя підопічних. Відділення денного перебування планує роботу організатора культурно-дозвіллєвої діяльності в залежності від  ритму життя  підопічних, графіки відвідувань у відділенні соціальної допомоги вдома  складаються, відповідно до потреб підопічних. Але те, що у  селах району  немає постійного транспортного сполучення, негативно впливає на зручність у отриманні соціальних послуг,  особливо в організації надання  послуги соціальної адаптації  у відділені денного перебування.

Послуги  підопічним надаються згідно узгоджених індивідуальних планів з отримувачами послуг в залежності від їх потреб, але віддаленість проживання підопічних спонукає до значних витрат часу на дорогу від одного підопічного до іншого, особливо у зимовий період.

-Повага до гідності отримувача соціальної послуги: (100%) під час проведення внутрішнього та зовнішнього  моніторингу  та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників територіального центру.

Працівники територіального центру  ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків..

-Професійність:  97,0% Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.  В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка).  Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

Систематично проводяться оперативні наради на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. Розроблений графік проведення навчання та підвищення кваліфікації.

100% соціальних робітників, які надають  соціальну послугу  догляду вдома та палітивного догляду забезпечені велосипедами. За звітний період  колектив територіального центру проводив  активну роботу по залученню  благодійної та спонсорської допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази  територіального центру та  покращення якості надання  і впровадженню нових видів соціальних послуг.

Професіоналізм, ефективність підтримка вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів та ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

При проведенні  зовнішньої та внутрішньої оцінок якості надання соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування застосовувались кількісні показники соціальних послуг:

При проведенні аналізу звернень, які надійшли за поточний період, 2 звернення з приводу роз’яснень та з проханням посприяти у поселенні до будинків-інтернатів області.  Всі звернення розглянуті вчасно, у визначені терміни, надані ґрунтовні роз’яснення.

Розроблені графіки проведення навчання та підвищення кваліфікації та графік атестації соціального працівника. У 2019 році 47 працівників територіального центру  підвищили кваліфікацію. 

Показник професійність (97%) знизився на 3% за рахунок того, що в  територіальному центрі недостатньо спеціалістів з вищою освітою за фахом «соціальна робота», але керівний склад  працівників територіального центру  має вищу освіту та досвід роботи у соціальній сфері.

Узагальнений статус якісних показників соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування – «добре».

Незважаючи на узагальнений статус «добре» в Чутівському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) рекомендовано запланувати  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуг: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування за наступними напрямками:

-продовжувати роботу щодо виявлення одиноких  громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

-продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;

- продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги ;

-  підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди;

-  продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділень терцентру, з питань соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

- продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

-продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування;

-сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру, в межах фінансових можливостей, та із залученням благодійних та громадських організацій.

 

 Голова комісії                                                               С.М. Кашуба           

Члени комісії                                                                  Н.О. Бажан

                                                                                        І.О. Порохня      

                                                                                        А.С. Власова

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальної послуги «паліативний  догляд» у відділенні соціальної допомоги вдома   Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2019 році

 

        На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 133 від 18 жовтня 2019 року створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2019 рік.

            На обслуговуванні в відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  у 2019 році обслужено 8  невиліковно хворих ОНГ.  Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування та в отриманні автотранспортних послуг.

            В 2014 році працівниками територіального центру проведено поетапне впровадження Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.  Проведено визначення    ступеня індивідуальних потреб на основі шкал оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу, складено індивідуальні плани, переукладено договори відповідно до вимог Держстандарту на всіх отримувачів соціальної послуги. Відповідно до вимог Держстандарту догляду вдома індивідуальні плани постійно переглядаються та вносяться зміни у договори.

              Письмових скарг від підопічних, яким надавалася послуга паліативного догляду,  протягом звітного періоду не надходило. Побажання в обслуговуванні розглянуто та задоволено.

                Для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості послуги паліативного догляду у відділенні соціальної допомоги вдома створено комісію. Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання  послуги паліативного догляду. Перевірка якості надання соціальної послуги  здійснюється регулярно. Також соціальні робітники, які надають соціальну послугу  здійснюють щоденну самооцінку  та щорічну самооцінку по підсумках роботи за рік.

            Ціль внутрішньої оцінки: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги  для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги. Визначення якості соціальної послуги проведено шляхом відстеження, анкетування та опитування 5 отримувачів  послуги у вересні 2019 року, що складає 100 % від обслугованих. Із загальної кількості  2 особи отримувачів соціальної послуги чоловічої статі та 3  особи - жіночої. Громадяни оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг.

       Результати опитувань занесено в опитувальникита в акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось членами комісії з проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги та керівниками структурних підрозділів.

 

Статус кількісних показників надання соціальної послуги

«паліативний догляд»  у відділенні соціальної допомоги вдома.

                                                                                                                       Таблиця 1.

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

        Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

       При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги паліативного догляду  вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

    Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги та відповідають визначеним індивідуальним потребам.

       Результативність: згідно  опитування, підопічні задоволені соціальною послугою, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у порівнянні з періодом, коли соціальна послуга паліативного догляду не наддавалась. Скарг зі сторони підопічних не було.

        Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги паліативного догляду чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

    Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги паліативного догляду соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

           Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

   Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

   Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховій  будівлі, що є зручним для відвідувачів.

       Вся зона надання соціальної послуги розташована у закритих, маленьких кабінетах .   Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 10 осіб.

   При вході до територіального центру міститься  кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

        Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду, інформацію також розміщено на сайті територіального центру.

         Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань по телефону отримувачі соціальної послуги  задоволені роботою соціальних робітників.

             Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

             Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

       Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”. В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).   Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

   Графік проведення  нарад з виробничих питань, діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг та графік проведення навчання, графік проведення атестації соціальних працівників складено.

       Працівники, що надають  соціальну послугу забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо).

        Професіоналізм, ефективність підтримки вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів та ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень територіального центру соціального обслуговування Чутівської  РДА.

        При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги паліативного догляду застосовувалися кількісні показники.

        Моніторинг якості надання соціальної послуги паліативного догляду  здійснюється 1 раз в рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

      Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

      Однак, матеріально-технічна база територіального центру, а особливо приміщення, не дають можливості в повному обсязі надавати якісні послуги. Мала площа кабінетів і відсутність їх кількості не дають можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально. Тому для ефективної роботи потрібне більше приміщення , щоб мати змогу залучати більшу кількість людей.

           Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг.

          Матеріально-технічна база відділень соціальної допомоги, соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації, відділення адресної допомоги  задовільна.

                Протягом звітного періоду у територіальному центрі було проведено внутрішні наради з питань роботи структурних підрозділів терцентру щодо надання соціальних послуг мешканцям району. Також було проведено: семінари-навчання на актуальну тематику.             

               Комісією з внутрішньої оцінки якості соцпослуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  перевірки роботи соціальних робітників. В цілому протягом звітного періоду проведено 8 перевірок по питанню  якості надання послуги паліативного догляду.

 

 

 

 

Статус показників забезпечення якості соціальної

послуги паліативного догляду вдома

                                                                                                                         Таблиця 2.

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

 

. Узагальнена оцінка якості соціальної послуги паліативного догляду  в цілому

                                                                                                                                 Таблиця 3.

Показники

Статус

Рекомендації по роботі  з відділенням соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

- продовжувати роботу щодо виявлення  невиліковно хворих ОНГ з метою надання їм необхідної допомоги, а також надалі  вивчати їх потреби .

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги невиліковно хворим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

 

Якісні

«добре»

 

 

 

 

 

Узагальнений

 

«добре»

 

По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 

Голова комісії                                                  Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                    В.Д. Подлєсна

                             Н.В. Баланда

                                                                           О.М. Тандур

                                                                           Т.М. Каблучко

                                                                              Я.М. Мирошніченко

                                Л.О. Костенко

 

                                                                            Г.Ф. Крамаренко

 

З В  І Т

Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості

 соціальної послуги «соціальна адаптація»

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»,  Чутівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відповідно до наказу директора від 19.02.2019 № 56 «Про проведення оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація», здійснено наступні заходи:

 • організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної  послуги  соціальна  адаптація  в  період  з  19  лютого  по  22 лютого 2019 року;
 • призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація на постійній основі та розроблено опитувальники для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги, їх заповнення і аналіз;
 • затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація
 • затверджено порядок та план проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної  послуги соціальна адаптація у  Чутівському  районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Основними завданнями територіального центру,

при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація, є:

 

 • оптимізація діяльності роботи відділення, що надає послугу соціальна адаптація;
 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;
 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги соціальна адаптація;
 • дотримання вимог до якості соціальної послуги встановлених у Державному стандарті соціальної послуги соціальна адаптація;
 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
 • визначення результативності надання соціальної послуги соціальна адаптація
 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги соціальна адаптація, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація:

 • анкетування отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація;
 • спостереження за процесом надання соціальної послуги;
 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація у територіальному центрі було проведено моніторинг, що включає проведення анкетування отримувачів соціальної послуги,  аналіз відгуків щодо організації та надання .

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням денного перебування, було організовано анкетування отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація. Метою анкетування  є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги соціальна адаптація. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги. Станом на 19.02.2019, послугу соціальної адаптації у відділенні денного перебування отримали  191 особа. В анкетуванні прийняло участь  35 особи, що становить 18,2 % від загальної кількості.

Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів послуги соціальна адаптація. Були висловлені схвальні відгуки щодо роботи Університету третього віку. Отримані під час навчання знання й навички постійно використовуються підопічними у повсякденному житті. Надаючи послугу соціальна адаптація, фахівці намагаються врахувати потреби кожного з отримувачів послуги.

Таким чином, в ході опрацювання анкет отримувачів послуги соціальна адаптація, виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації.

Фахівцями відділення запроваджено чітке надання інформації отримувачам послуги  соціальна адаптація, щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті соціальної адаптації.

Працівники відділення проводять виїзні засідання Університету ІІІ віку, що дає можливість спостереження за процесом надання послуги соціальна адаптація, також проводяться телефонні співбесіди з отримувачами послуги.

Співробітники відділення денного перебування проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої обговорюються на планових виробничих нарадах.

Для проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги соціальна адаптація, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від  18.05.2015 № 514;
 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

Результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація

 І. Оцінка кількісних показників соціальної послуги соціальна адаптація (57,6% – статус «задовільно»)

  Проаналізуємо кількісні показники якості:

 • кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період. До територіального центру скарг на діяльність відділення денного перебування чи його співробітників не надходило. Отже відсотковий еквівалент - 0%. Статус – добре;
 • частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальна адаптація складає 88%. Такий показник пов’язаний з тим що бажаючих отримувати послугу в «Університеті третього віку» більше, ніж відвідує. Це пояснюються тим, що жителі сіл не мають можливості прибути вчасно на заняття.  Статус – добре;
 • частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації складає 0%. Статус – незадовільно.
 • частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – 100%. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік. Статус – добре.
 • відповідність встановлених показників якості отриманих у ході контролю – 100%. Дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації. Статус- добре.

Таким чином, узагальнюючи статуси у відсоткових еквівалентах, в цілому для кількісного показника соціальної послуги соціальна адаптація присвоюється статус «Задовільно».

 ІІ. Оцінка якісних показників соціальної послуги соціальна адаптація, що передбачені Державним стандартом соціальної адаптації:

1) адресність та індивідуальний підхід (98,3% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальна послуга (100%) – всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб що наведена в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;
 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача (100%) – індивідуальні плани надання соціальної послуги соціальна адаптація, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та завідуючим відділенням. Індивідуальний план складається за формою відповідно до Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги і завідувачем відділення. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги;
 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  (95%) – індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал;

2) результативність (98,5%) – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою соціальна адаптація (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (98%) – отримувачі задоволенні соціальною послугою згідно проведеного анкетування ;
 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги (96%) – отримувачі соціальної послуги соціальна адаптація констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану
 • проведення анкетування (100% -  отримані позитивні відгуки щодо роботи працівників відділення
 • наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) – відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

3) своєчасність (98,7% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальна адаптація, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  у встановлений строк (97%) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту соціальної адаптації,
 • складання та підписання договору про надання соціальної послуги (100%) – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту ;
 • відповідність строків та термінів надання соціальної послуг, зазначених в індивідуальному плані – (99%).  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані, проте у зв’язку з відсутністю транспортного сполучення -  надання послуги може бути відстроченим.

4) доступність та відкритість (91,7% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • наявність приміщення, що відповідає вимогам Державного стандарту (90%) – приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам згідно з вимогами чинного законодавства
 • наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – у приміщенні наявні інформаційні оголошення.
 • наявніст копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (85%) 

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% – статус  «добре»)

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) – в ході опитування отримувачі послуг не висловлювали зауважень;
 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) – фахівці відділення денного перебування у своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них;
 • наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальна адаптація положень щодо дотримання принципу конфіденційності (100%) – у договорі про соціальне обслуговування п.2.3 передбачено: Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

6) професійність (100% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 • наявність затверджених посадових інструкцій (100 %) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення денного перебування, фахівця із соціальної  роботи І категорії,  організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. Працівники відділення володіють знаннями й навичками та  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами  та  доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45
 • розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) – розроблені плани-графіки проведення курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників протягом року, затверджено план графік проведення атестації соціальних працівників відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;
 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідають  фахівці.
 • наявність обладнання,  транспорту для надання соціальної послуги (100%) – працівники відділення  в повному обсязі забезпечені  комп’ютерною технікою.
 • участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, “круглих столах” тощо 100% – за можливістю, фахівці що надають послугу соціальної адаптації відвідують відповідні заходи.

  7) зручність (90% – статус «добре»)

 • визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) – отримувачі послуг під час проведення анкетування висловили задоволення щодо графіку занять що розроблений у відділенні денного перебування.

 Таблиця 1. Статус якісних показників забезпечення соціальної послуги соціальна адаптація

 Якісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

 «добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація в цілому – «ЗАДОВІЛЬНО» ( 77,83%) (таблиця 1).

 

Таблиця 2. Оцінка якості соціальної послуги соціальна адаптація

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з надавачем послуг

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 Висновок: Незважаючи на узагальнений статус «добре», відділенням денного перебування планується ряд заходів, які спрямовані на  удосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги соціальна адаптація.

Насамперед, необхідно;

 • активізувати роботу щодо інформування мешканців  Чутівського району, щодо послуги соціальної адаптації, яка надається територіальним центром;
 • віднайти можливість щодо  проведення занять в «Університеті третього віку» в віддалених селах;
 •  продовжувати  роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;
 • забезпечити облаштування у доступних місцях інформаційних стендів, визначити відповідальних за виготовлення буклетів, змістовне наповнення інформаційних стендів та сайту територіального центру, щодо актуальної інформації з надання соціальних послуг;
 • продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;
 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті

 

 

 Голова комісії                                                                    Л.В. Калюжна

 Члени комісії                                                                     Л.П. Різник

                                                                                             О.І. Чемісова

                                                                                             Н.Б. Філенко

                                                                                             Л.І.Бриж

                                                                                             В.М.Сегеда

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати оцінки якості соціальної послуги

«соціальна адаптація»

у відділенні денного перебування  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних

 

Аналізуючи результати оцінки якості надання соціальної  послуги  соціальна адаптація комісія з проведення внутрішньої оцінки зробила  такі висновки:

 

1. Адресність та індивідуальний підхід.

 • наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальна послуга – всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб що наведена в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

Оцінка – 95% –  «добре»

 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача– індивідуальні плани надання соціальної послуги соціальна адаптація, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та завідуючим відділенням. Індивідуальний план складається за формою відповідно до Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги і завідувачем відділення. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги;

Оцінка - 100% –  «добре»

 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація   – індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал;

Оцінка - 100% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

98,3% –  «добре»

 

2. Результативність.

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою соціальна адаптація (за оцінками отримувачів соціальної послуги) – отримувачі задоволені соціальною послугою згідно проведеного анкетування ;

ОЦІНКА - 98% –  «добре»

 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги – отримувачі соціальної послуги соціальна адаптація констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану

ОЦІНКА - 96% –  «добре»

 • проведення анкетування -  отримані позитивні відгуки щодо роботи працівників відділення

ОЦІНКА - 100% –  «добре»

 • наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги  – відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

ОЦІНКА - 100% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

98,5% –  «добре»

 

3. Своєчасність.

Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальна адаптація, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  у встановлений строк  – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту соціальної адаптації,

ОЦІНКА - –97% –  «добре»

 • складання та підписання договору про надання соціальної послуги  – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту ;

ОЦІНКА - –100% –  «добре»

 • відповідність строків та термінів надання соціальної послуг, зазначених в індивідуальному плані .  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані, проте у зв’язку з відсутністю транспортного сполучення -  надання послуги може бути відстроченим.

ОЦІНКА - –99% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

98,7% –  «добре»

 

4. Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

 • наявність приміщення, що відповідає вимогам Державного стандарту  – приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам згідно з вимогами чинного законодавства

Оцінка -90% –  «добре»

 • наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – у приміщенні наявні інформаційні оголошення.

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (90%) 

Оцінка -85% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

91,7% –  «добре»

 

5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги – в ході опитування отримувачі послуг не висловлювали зауважень;

Оцінка -100% –  «добре»

 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – фахівці відділення денного перебування у своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальна адаптація положень щодо дотримання принципу конфіденційності  – у договорі про соціальне обслуговування п.2.3 передбачено: Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

Оцінка -100% –  «добре»

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

100% –  «добре»

 

6. Професійність.

Критерії оцінювання:

 • штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність затверджених посадових інструкцій (100 %) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення денного перебування, фахівця із соціальної  роботи І категорії,  організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. Працівники відділення володіють знаннями й навичками та  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45

Оцінка -100% –  «добре»

 • розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників  – розроблені плани-графіки проведення курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників протягом року, затверджено план графік проведення атестації соціальних працівників відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу  – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідають  фахівці.

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність обладнання,  транспорту для надання соціальної послуги  – працівники відділення  в повному обсязі забезпечені  комп’ютерною технікою.

Оцінка -100% –  «добре»

 • участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, “круглих столах” тощо – за можливістю, фахівці що надають послугу соціальної адаптації відвідують відповідні заходи.

 

Оцінка -100% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

100% –  «добре»

 

7. Зручність.

 

 • визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) – отримувачі послуг під час проведення анкетування висловили задоволення щодо графіку занять що розроблений у відділенні денного перебування.

Оцінка -90% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

90% –  «добре»

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки  якості  соціальної  послуги  догляду  вдома  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

у 2019 році

 

      На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 133 від 18 жовтня 2019 року створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2019 рік.

        Організовано та проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги «догляд вдома»  з 18 жовтня 2019 року по 22 листопада 2019 року.

         Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є  здійснення планового контролю.

         Об’єктом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є  відділення соціальної допомоги вдома територіального центра соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

         Предметом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є  соціальна послуга догляду вдома.

         Цілі проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

- оптимізація діяльності відділення соціальної допомоги вдома;

- підвищення рівня професійної компетенції персоналу відділення соціальної допомоги вдома;

- дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної  послуги догляду вдома.

         Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягали:

-   дотримання вимог, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Завдання моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома полягають у:

  - проведенні оцінки дотримання вимог до якості соціальної послуги, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

   - виявленні випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги догляду вдома й вжиття заходів щодо їх усунення;

   -  проведенні аналізу причин, що лежать в основі порушень, та їх усуненні;

   - визначенні результативності надання соціальної послуги догляду вдома;

   -  виявленні негативних й позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги й поширення успішного досвіду.

 Методи оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

а) опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги догляду вдома та/або їх законних представників;

б) спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома;

в) бесіда/співбесіда з персоналом відділення соціальної допомоги вдома;

г) вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги догляду вдома.

   На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  за відповідний період  перебувало 375  громадян, з них 308 осіб  на безоплатній основі. До категорії громадян, які скористалися послугами терцентру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до сільської ради, а також переселенці зі східних областей та АР Крим. Особливої уваги потребували особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

              Для вивчення думки щодо якості надання послуги, яка надається у відділенні соціальної допомоги вдома, взяли участь в опитуванні 276 отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що складає 72,0 % від обслугованих протягом листопада. Із загальної кількості  22,0 % (61 особа) отримувачів соціальної послуги чоловічої статі та 78,0% (215 осіб) - жіночої. Більшість з них  (57, 9 %) віком від 80 і старше  років.  

               Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання.

              Результати опитувань занесено в опитувальники, в акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось членами комісії з проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та керівниками структурних підрозділів.

            Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

            Аналіз кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома показав, що всі усні звернення, що надійшли від обслуговуваних, щодо надання  соціальної послуги догляду вдома, вирішені в робочому порядку. Письмових скарг від підопічних протягом звітного періоду роботи не надходило. Зауваження та побажання в обслуговуванні були  розглянуті та задоволені.  Протягом року від підопічних відділення соціальної допомоги вдома надійшло 14 письмових подяк, а також переважна більшість клієнтів висловлювали вдячність в телефонному режимі, а також під час  перевірок  якості надання соціальної послуги  догляду вдома соціальними робітниками установи.

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються відповідний статус.

Отже, дані табл. 1 свідчать, що для кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги в цілому.

                                                                                                                                 Таблиця 1

       Статус кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома

 

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

Кількість скарг

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

«добре»

 

 

Результати  розгляду скарг

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соц. послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соц. послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

 Розглянемо та проаналізуємо групи показників забезпечення якості (див. діаграму) за допомогою критеріїв оцінювання.

Якісні показники, які передбачені Державним стандартом догляду вдома:

 

1.Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома,  відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

 

 2. Результативність: згідно  опитування (82 % опитаних)  задоволені якістю соціальної послуги догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась; скарг зі сторони підопічних не було. Але не всі отримувачі повністю задоволенні соціальною послугою догляду вдома, зокрема,  висловлюється побажання збільшення  переліку послуг та частотою відвідувань,  згідно груп рухової активності.  

 

 3. Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

    Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

     Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 

 4. Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

   Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховій  будівлі, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

     Вся зона надання соціальних послуг розташована у закритих, маленьких кабінетах . Відповідно, це не відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

    Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 10 осіб.

   При вході до територіального центру міститься  кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

      Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома, інформацію також розміщено на сайті територіального центру.

 

 5.  Зручність:   У відділенні складено та узгоджено з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома та затверджено директором територіального центру графіки відвідування отримувачів соціальної послуги з урахуванням їх побажань.

Час відвідування надавача соціальної послуги узгоджується з отримувачем соціальної послуги, але коригується залежно від нагальних першочергових потреб інших отримувачів соціальної послуги в окремо взятій  групі.  В залежності від потреби отримувача послуги складено індивідуальний план та договір про надання послуг.

 

6. Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань по телефону отримувачів соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

     Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

7. Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

   Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”.

      В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).    Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

         Соціальні робітники, що надають  соціальну послугу догляду вдома, забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо).

          Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2019 році.

        Протягом року   відділенні соціальної допомоги вдома було обслуговано 440 осіб,  в т.ч. на платній основі -  103 особи,  з них 7 осіб було звільнено від плати.

          В 2019 році працівники терцентру проводили вивчення соціально-побутових умов проживання та проблемних питань сімей військовослужбовців, які проходили службу на сході країни. За результатами проведеного обстеження у 2019 році обслуговано 2 членів сімей  відділенням соціальної допомоги вдома терцентру на безоплатній основі.

            Комісією з внутрішньої оцінки якості соцпослуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  роботи соціальних робітників з метою покращення якості надання соціальної послуги догляду вдома. В цілому за період з жовтня 2018 року  по вересень 2019 року проведено 129 перевірок якості надання соціальної послуги «догляд вдома».

            Протягом звітного періоду у відділенні соціальної допомоги вдома з соціальними робітниками  були проведено внутрішні наради з виробничих питань надання соціальної послуги вдома  мешканцям району, навчання з техніки безпеки та охорони праці.  Також було проведено: семінари на тему: «Державний стандарт догляду вдома», «Визначення індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги», «Складання індивідуального плану.»;  навчання  -  на тему «Поняття  про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення». Соціальні працівники взяли участь у семінарі з питань порядку надання пільг та субсидій  у зв’язку із встановленням державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та внесенням змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

       Матеріально-технічна база відділення соціальної допомоги задовільна.

Для кожного критерію оцінки в межах групи показників забезпечення якості розраховується показник охоплення критерієм усіх отримувачів соціальної послуги. Показники визначається у відсотковому еквіваленті від 0 до 100 %, та в залежності від значення  присвоюються відповідний статус (табл.2):

Статуси показників охоплення по кожному критерію узагальнюються і статус, який переважає, присвоюється для групи показника забезпечення якості в цілому. Отже, дані табл. 2 свідчать, що для показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги в цілому.

 

                                                                                                                Таблиця 2

 

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

 

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

 

В подальшому узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного показника, в залежності від  статусу, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому,  відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (табл.3).

 

                                                                                                         Таблиця 3

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги. А також роботу щодо вивчення потреб мешканців Чутівського району у соціальних послугах.

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

-  продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

-  підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

- продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

 

Якісні

«добре»

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнений

«добре»

 

 

     Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділення соціальної допомоги вдома, плануються  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги вдома за наступними напрямками:

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги. А також роботу щодо вивчення потреб мешканців Чутівського району у соціальних послугах.

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

-  продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

-  підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

- продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- підтримувати цінності та імідж відділення соціальної допомоги вдома.

По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 

 

 

Голова комісії                                                  Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                    В.Д. Подлєсна

                             Н.В. Баланда

                                                                           О.М. Тандур

                                                                           Т.М. Каблучко

                                                                              Я.М. Мирошніченко

                                Л.О. Костенко

                                                                            Г.Ф. Крамаренко

                             

 

 

З В І Т

Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування

 

 

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 56 від 19 лютого 2019 року «Про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг» створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну  особу,  затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2019 рік.

Основними завданнями Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування, є:

 • оптимізація діяльності роботи відділення денного перебування, що надає послугу консультування;
 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;
 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги консультування.
 • дотримання вимог до якості соціальної послуги консультування встановлених у Державному стандарті;
 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
 • визначення результативності надання соціальних послуг;
 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги консультування, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

 

Методи оцінки якості соціальної послуги консультування:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

 

 - спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;
 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 Для отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення

якості надання соціальної послуги, вивчення думки щодо якості надання послуги консультування було організовано опитування отримувачів послуги. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Станом на 19.02.2019 послугу консультування у відділенні денного перебування отримує 35 осіб. В опитуванні прийняло участь 20 осіб, що складає 57% від загальної кількості отримувачів.

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальної послуги консультування, в ході отримання якої констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Надаючи послугу фахівці відділення денного перебування Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) враховують потреби отримувачів послуг. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги консультування, індивідуальні потреби отримувачів послуги задовольняються, вимоги й показники забезпечення якості, що встановлені у Державному стандарті консультування дотримуються. У відділенні денного перебування впроваджено процедуру консультації з отримувачами послуг, членами їх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті консультування.

 

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги консультування застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги консультування, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №514;
 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

Результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування

 

1.  Кількісні показники:

критерії оцінювання

 • кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги). За звітний період до територіального центру скарг на діяльність фахівців не надходило. Отже відсотковий еквівалент- 0%. Статус -добре;
 • кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) - частка задоволених звернень складає 100%. Статус - добре;
 • чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації - 0 (100%). Статус - добре;
 • періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік (100%). Статус - добре;
 • відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу). Дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації - 100%. Статус-добре.

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги консультування переважає статус «добре». Отже,  в цілому для кількісного показника соціальної послуги консультування присвоюється статус «ДОБРЕ».

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%) - всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карти визначення індивідуальних потреб, наведеної в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги консультування, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача (100%) індивідуальні плани, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і надавачем. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається у надавача;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги відповідно до Державного стандарту (100%) індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал (за потреби);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100%) - за результатами співбесіди, отримувачі  задоволенні соціальною послугою;

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалася (91%) - отримувачі соціальної послуги консультування констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

проведення опитувань, збирання відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на послуги суб’єкта, що надає соціальну послугу), реагування на скарги отримувачів соціальної послуги або їхніх законних представників і робота щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги  або  їхнім

 

законним представникам (100%) - в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості проводилися опитування, співбесіди отримувачів соціальної послуги щодо якості надання соціальної послуги;

наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) - відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (100%) - з часу запровадження Державного стандарту, моніторинг з якості проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%)

- рішення про надання послуги приймається протягом одного робочого дня (але
не більше 3-х) після проведення комплексного визначення потреб, що є
підставою для складання індивідуального плану та укладання договору;

співвідношення періодичності та термінів надання соціальної послуги, зазначених в індивідуальному плані надання соціальної послуги (100%) - строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають вимогам Державного стандарту (87%)

-   приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам чинного
законодавства, але потребує додаткових площ ;

наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (90%) - у приміщенні наявні інформаційні оголошення,

наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (88%) - не в кожному відділенні наявний роздатковий матеріал та буклети.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги про ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) - в ході опитування отримувачі послуги консультування не висловлювали зауважень щодо роботи фахівців;

 

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) –фахівець із соціальної роботи відділення денного перебування у своїй роботі використовує індивідуальний підхід та з повагою ставиться до отримувачів соціальної послуги не допускає негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг (92%) - у відділенні  відсутня інформація  про правозахисні організації;

дотримання принципу конфіденційності (100%) - у своїй роботі працівники територіального центру  дотримуються конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків;

6) професійність:

критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) -штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

наявність затверджених посадових інструкцій (100%) - затверджено посадову інструкцію фахівця із соціальної роботи, який володіє знаннями й навичками та відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) - затверджено план графік проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівця із соціальної роботи відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) - в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідає;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100%) - працівники відділення проходять щорічний обов’язковий медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%) - графік проведення нарад з виробничих

 

питань, з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складається двічі на місяць;

наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів, транспорту для надання соціальної послуги (90%) - соціальні працівники обладнанням для надання соціальних послуг забезпечені не в повному обсязі;

участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, "круглих столах"  (100%)

7) зручність (90% - статус «добре»)

визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) - отримувачі послуг під час опитування висловили задоволення щодо графіку занять, що розроблений у відділенні денного перебування, а також графіком який складений завідувачем відділення для отримання послуги консультування.

Дані табл. 1 свідчать, що для якісних показників забезпечення соціальної послуги консультування переважає статус «добре». Таким чином, для якісних показників соціальної послуги консультування, присвоюється статус - «ДОБРЕ».

Таблиця      1.

Статус     якісних     показників забезпечення соціальної послуги консультування

 

 

 

 

Якісний показник

 

СТАТУС

 

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність                та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність              та відкритість

 

«добре»

 

 

Повага    до    гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги консультування.

 

Як зазначалося вище, для кількісних показників надання соціальної послуги консультування встановленостатус «добре».

З таблиці 2 видно, що для кількісного показника якості загальний статус – «добре» (100%). Для якісного показника статус - «добре» (96,5%).

Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги консультування в цілому присвоєно– «ДОБРЕ» (98,25%)

 

 

 

Таблиця 2.

 

Оцінка якості соціальної послуги консультування в цілому

 

 

 

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

 

Кількісні

«добре»

 

продовжувати роботу з надавачем послуги

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

Висновок: 

Незважаючи   на   узагальнений   статус   «добре» , у відділенні денного  перебування планується ряд заходів,  які  спрямовані  на усунення виявлених     недоліків     в     ході     моніторингу,     удосконалення     процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги консультування.

 

Насамперед, необхідно:

 

- активізувати роботу з інформування мешканців Чутівського району, щодо послуг які надає територіальний центр;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті консультування

 

 

 

-  співпрацювати з благодійними фондами, громадськими об´єднаннями у напрямку надання  допомоги для осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- оновити зміст буклетів, щодо актуальної інформації з надання соціальної послуги консультування;

- продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо надання соціального обслуговування;

 

 

 Голова комісії                                                Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                  Л.П. Різник

                                                                          Н.Б.Філенко

                                     О.І. Чемісова

                                                                          Л.І.Бриж

                                                                           В.М.Сегеда

                                                             

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальної послуги «паліативний  догляд» у відділенні соціальної допомоги вдома   Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2018 році

 

        На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 97 від 17 жовтня 2018 року створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2018 рік.

            На обслуговуванні в відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  за звітний період 2018 року обслужено 6  невиліковно хворих ОНГ.  Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

            В 2014 році працівниками територіального центру проведено поетапне впровадження Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.  Проведено визначення    ступеня індивідуальних потреб на основі шкал оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу, складено індивідуальні плани, переукладено договори відповідно до вимог Держстандарту на всіх отримувачів соціальної послуги. Відповідно до вимог Держстандарту догляду вдома індивідуальні плани постійно переглядаються та вносяться зміни у договори.

              Письмових скарг від підопічних, яким надавалася послуга паліативного догляду,  протягом звітного періоду не надходило. Побажання в обслуговуванні розглянуто та задоволено.

                Для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості послуги паліативного догляду у відділенні соціальної допомоги вдома створено комісію. Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання  послуги паліативного догляду. Перевірка якості надання соціальної послуги  здійснюється регулярно. Також соціальні робітники, які надають соціальну послугу  здійснюють щоденну самооцінку  та щорічну самооцінку по підсумках роботи за рік.

            Ціль внутрішньої оцінки: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги  для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги. Визначення якості соціальної послуги проведено шляхом відстеження, анкетування та опитування 4 отримувачів  послуги у листопаді 2018 року, що складає 100 % від обслугованих. Із загальної кількості  1 особа отримувачів соціальної послуги чоловічої статі та 2  особи - жіночої. Громадяни оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг.

       Результати опитувань занесено в опитувальникита в акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось членами комісії з проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги та керівниками структурних підрозділів.

 

Статус кількісних показників надання соціальної послуги

«паліативний догляд»  у відділенні соціальної допомоги вдома.

                                                                                                                       Таблиця 1.

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

        Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

       При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги паліативного догляду  вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

    Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги та відповідають визначеним індивідуальним потребам.

       Результативність: згідно  опитування, підопічні задоволені соціальною послугою, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у порівнянні з періодом, коли соціальна послуга паліативного догляду не наддавалась. Скарг зі сторони підопічних не було.

        Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги паліативного догляду чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

    Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги паліативного догляду соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

           Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

   Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

   Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховій  будівлі, що є зручним для відвідувачів.

       Вся зона надання соціальної послуги розташована у закритих, маленьких кабінетах .   Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 10 осіб.

   При вході до територіального центру міститься  кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

        Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду, інформацію також розміщено на сайті територіального центру.

         Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань по телефону отримувачі соціальної послуги  задоволені роботою соціальних робітників.

             Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

             Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

       Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”. В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).   Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

   Графік проведення  нарад з виробничих питань, діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг та графік проведення навчання, графік проведення атестації соціальних працівників складено.

       Працівники, що надають  соціальну послугу забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо).

        Професіоналізм, ефективність підтримки вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів та ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень територіального центру соціального обслуговування Чутівської  РДА.

        При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги паліативного догляду застосовувалися кількісні показники.

        Моніторинг якості надання соціальної послуги паліативного догляду  здійснюється 1 раз в рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

      Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

      Однак, матеріально-технічна база територіального центру, а особливо приміщення, не дають можливості в повному обсязі надавати якісні послуги. Мала площа кабінетів і відсутність їх кількості не дають можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально. Тому для ефективної роботи потрібне більше приміщення , щоб мати змогу залучати більшу кількість людей.

           Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2018 році.

          Матеріально-технічна база відділень соціальної допомоги, соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації, відділення адресної допомоги  задовільна.

                Протягом звітного періоду у територіальному центрі було проведено внутрішні наради з питань роботи структурних підрозділів терцентру щодо надання соціальних послуг мешканцям району. Також було проведено: семінари-навчання на актуальну тематику.             

               Комісією з внутрішньої оцінки якості соцпослуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  перевірки роботи соціальних робітників. В цілому протягом звітного періоду проведено 6 перевірок по питанню  якості надання послуги паліативного догляду.

 

 

 

 

Статус показників забезпечення якості соціальної

послуги паліативного догляду вдома

                                                                                                                         Таблиця 2.

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

 

. Узагальнена оцінка якості соціальної послуги паліативного догляду  в цілому

                                                                                                                                 Таблиця 3.

Показники

Статус

Рекомендації по роботі  з відділенням соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

- продовжувати роботу щодо виявлення  невиліковно хворих ОНГ з метою надання їм необхідної допомоги, а також надалі  вивчати їх потреби .

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги невиліковно хворим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

 

Якісні

«добре»

 

 

 

 

 

Узагальнений

 

«добре»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 Голова комісії                                                  Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                    В.Д. Подлєсна

                             Н.В. Баланда

                                                                           О.М. Тандур

                                                                           Т.М. Каблучко

                                                                           Л.О. Костенко

                                                                                Л.М. Токар                                 

                                                                           Т. О. Лисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальної послуги денний догляд Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

            В складі Чутівського районного територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) функціонує  відділення денного перебування.

Відділення розраховане на щоденне надання послуги денного догляду 30 особам. У відділенні створені належні умови  для перебування та отримання послуг,   постійно здійснюються заходи щодо покращення безпечних умов перебування.  У 2017  році у відділенні  проведено частковий ремонт приміщення та капітальний ремонт даху.

На  виконання  наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості         соціальних послуг», наказу директора територіального центру від 01.02.2018 № 30 «Про проведення оцінки якості соціальних послуг денний догляд та соціальна адаптація» у лютому 2018 року була розпочата робота  з проведення внутрішньої оцінки якості ( далі оцінка) та моніторинг соціальних послуг. Оцінювання проводилось  в період з 1 лютого по 16 лютого 2018 року.

Для забезпечення даного напряму роботи було здійснено слідуючі заходи:

- призначено відповідальну  особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу  ;

- затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг  до складу якої включені працівники  відділення, отримувачі  соціальної послуги;

- затверджено  порядок проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги денного догляду;

- затверджено план засідань комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Внутрішньому моніторингу  та оцінці підлягають:

- дотримання вимог встановлених у Державному стандарті денного догляду, який затверджений  наказом Мінсоцполітики  від 30.07.13р.        № 762.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  денного догляду застосовувалися показники якості соціальної послуги денного догляду, наведені  у додатку 4 Державного стандарту послуги денного догляду.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитування з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги денного догляду, співбесіди, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 58 отримувачів  соціальної послуги денного догляду. За  період проведення оцінки звернень та скарг не зареєстровано.

Внутрішню оцінку якості соціальної послуги денного догляду  працівниками відділення здійснено шляхом самооцінки.  За результатами самооцінки 30%  працівників одержали «високу» оцінку, 70% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги  денного догляду застосовувались показники якості соціальної послуги :

адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

         Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах.  Особові справи                   підопічних ( 100%)   містять  індивідуальні плани надання соціальної послуги денного догляду,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги. 

         Результативність: згідно проведеного опитування, 98% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою денного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга денного догляду не надавалась. 2% опитаних не задоволені  затвердженим переліком послуг у відділенні.  Зокрема є пропозиції щодо розширення видів послуг, придбання нового обладнання.

Письмових скарг  із сторони підопічних не було.

Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймаєься   керівником управління праці та соціального захисту населення протягом  14 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем)  соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача (чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги денного догляду.

Повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  денного догляду здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  денного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування відділення денного догляду є вдалим, приміщення  знаходиться поруч з Чутівською центральною районною лікарнею із зручним транспортним сполученням.  Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований  приблизно на 10 автомобілів.

Відділення  розміщене в одноповерховій будівлі. В наявності є пандус, але кнопка виклику відсутня, що  є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Послуги денного догляду  надаються в окремих кабінетах, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи відділення. На всіх дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт денного догляду.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чутівського району) та згідно проведених опитувань,  отримувачі соціальної послуги денного догляду  задоволені роботою працівників.

Працівники відділення ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації.

Всі працівники відділення денного перебування  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку.

В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щоденно у відділенні проводяться оперативні наради, на яких рзглядаються поточні питання роботи відділення та надання соціальних послуг.

Всі працівники відділення 100% забезпечені спецодягом (халати – 100%, взуття – 100%).

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду застосовувались кількісні   показники соціальної послуги догляду вдома.

Від отримувачів соціальних послуг письмових  скарг не надходило.

Всі усні звернення про отримання соціальної послуги денного догляду задоволені 100%.

Моніторинг якості надання соціальної послуги денного догляду здійснюється  один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Засідання комісії оформлялися протоколом. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали ).

 

Таблиця 1. Статус кількісних показників надання соціальної послуги денного догляду

 

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

Таблиця 2. Статус показників забезпечення якості соціальної послуги денного догляду

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного показника, і статус, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (табл.3).

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре» 100%

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

           

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників послуга денного догляду відповідає  встановленому рівню – «Добре».

         Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення відділення  денного перебування  не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. 

                  

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення денного перебування:

 - в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення денного перебування в частині забезпечення  тренажерами та реабілітаційним обладнанням;

- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.

 

 Голова комісії                                                                   Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                                     Л.П. Різник

                                                                                            А.І. Гладкий

                                                             О.І. Чемісова

                                                                                           І.О. Мотієнко

                                                                                           Н.О. Чубенко

                                                                                              Н.І. Павленко

                                                                                          А.В. Тихомирський

                             

 

 

 

З В  І Т

Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості

 соціальної послуги «соціальна адаптація»

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»,  Чутівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг),   відповідно до наказу директора від 01.02. 2018р. №30 «Про проведення оцінки якості соціальних послуг денний догляд та соціальна адаптація», здійснено наступні заходи:

 • організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги соціальна адаптація в період з 1 лютого по 16 лютого  2018 року;

 • призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація на постійній основі та розроблено опитувальники для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги, їх заповнення і аналіз;

 • затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація

 • затверджено порядок та план проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної  послуги соціальна адаптація у  Чутівському  районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Основними завданнями територіального центру,

при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація, є:

 

 • оптимізація діяльності роботи відділення, що надає послугу соціальна адаптація;

 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги соціальна адаптація;

 • дотримання вимог до якості соціальної послуги встановлених у Державному стандарті соціальної послуги соціальна адаптація;

 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

 • визначення результативності надання соціальної послуги соціальна адаптація

 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги соціальна адаптація, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація:

 • анкетування отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація;

 • спостереження за процесом надання соціальної послуги;

 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація у територіальному центрі було проведено моніторинг, що включає проведення анкетування отримувачів соціальної послуги,  аналіз відгуків щодо організації та надання .

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням денного перебування, було організовано анкетування отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація. Метою анкетування  є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги соціальна адаптація. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги. Станом на 01.02.2018р., послугу соціальної адаптації у відділенні денного перебування отримали  131 особа. В анкетуванні прийняло участь  34 особи, що становить 38,5 % від загальної кількості.

Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів послуги соціальна адаптація. Були висловлені схвальні відгуки щодо роботи Університету третього віку. Отримані під час навчання знання й навички постійно використовуються підопічними у повсякденному житті. Надаючи послугу соціальна адаптація, фахівці намагаються врахувати потреби кожного з отримувачів послуги.

Таким чином, в ході опрацювання анкет отримувачів послуги соціальна адаптація, виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації.

Фахівцями відділення запроваджено чітке надання інформації отримувачам послуги  соціальна адаптація, щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті соціальної адаптації.

Працівники відділення проводять виїзні засідання Університету ІІІ віку, що дає можливість спостереження за процесом надання послуги соціальна адаптація, також проводяться  телефонні  співбесіди з отримувачами послуги.

Співробітники відділення денного перебування проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої обговорюються на планових виробничих нарадах.

Для проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги соціальна адаптація, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №514;

 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

Результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація

 І. Оцінка кількісних показників соціальної послуги соціальна адаптація (80% – статус «добре»)

  Проаналізуємо кількісні показники якості:

 • кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період. До територіального центру скарг на діяльність відділення денного перебування чи його співробітників не надходило. Отже відсотковий еквівалент- 0%. Статус – добре;

 • частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальна адаптація складає 89%. Такий показник пов’язаний з тим що бажаючих отримувати послугу в «Університеті третього віку» більше, ніж відвідує. Це пояснюються тим, що жителі сіл не мають можливості прибути вчасно на заняття.  Статус – добре;

 • частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації складає 33%. Статус – задовільно.

 • частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – 100%. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік. Статус – добре.

 • відповідність встановлених показників якості отриманих у ході контролю – 100%. Дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації. Статус- добре.

Таким чином, узагальнюючи статуси у відсоткових еквівалентах, в цілому для кількісного показника соціальної послуги соціальна адаптація присвоюється статус «Добре».

 ІІ. Оцінка якісних показників соціальної послуги соціальна адаптація, що передбачені Державним стандартом соціальної адаптації:

1) адресність та індивідуальний підхід (97% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальна послуга (100%) – всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб що наведена в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача (100%) – індивідуальні плани надання соціальної послуги соціальна адаптація, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та завідуючим відділенням. Індивідуальний план складається за формою відповідно до Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги і завідувачем відділення. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги;

 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  (97%) – індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал;

2) результативність (98,5%) – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою соціальна адаптація (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (98%) – отримувачі задоволенні соціальною послугою згідно проведеного анкетування ;

 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги (96%) – отримувачі соціальної послуги соціальна адаптація констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану

 • проведення анкетування (100% -  отримані позитивні відгуки щодо роботи працівників відділення

 • наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) – відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

3) своєчасність (99% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальна адаптація, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  у встановлений строк (99%) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту соціальної адаптації,

 • складання та підписання договору про надання соціальної послуги (100%) – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту ;

 • відповідність строків та термінів надання соціальної послуг, зазначених в індивідуальному плані – ((99%).  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані, проте у зв’язку з відсутністю транспортного сполучення -  надання послуги може бути відстроченим.

4) доступність та відкритість (96% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • наявність приміщення, що відповідає вимогам Державного стандарту (99%) – приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам згідно з вимогами чинного законодавства

 • наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – у приміщенні наявні інформаційні оголошення.

 • наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (90%) 

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% – статус  «добре»)

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) – в ході опитування отримувачі послуг не висловлювали зауважень;

 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) – фахівці відділення денного перебування у своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

 • наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальна адаптація положень щодо дотримання принципу конфіденційності (100%) – у договорі про соціальне обслуговування п.2.3 передбачено: Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

6) професійність (100% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

 • штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 • наявність затверджених посадових інструкцій (100 %) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення денного перебування, фахівця із соціальної  роботи І категорії,  організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. Працівники відділення володіють знаннями й навичками та  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45

 • розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) – розроблені плани-графіки проведення курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників протягом року, затверджено план графік проведення атестації соціальних працівників відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідають  фахівці.

 • наявність обладнання,  транспорту для надання соціальної послуги (100%) – працівники відділення  в повному обсязі забезпечені  комп’ютерною технікою.

 • участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, “круглих столах” тощо 100% – за можливістю, фахівці що надають послугу соціальної адаптації відвідують відповідні заходи.

  7) зручність (90% – статус «добре»)

 • визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) – отримувачі послуг під час проведення анкетування висловили задоволення щодо графіку занять що розроблений у відділенні денного перебування.

 Таблиця 1. Статус якісних показників забезпеченнясоціальної послуги соціальна адаптація

 Якісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

 «добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація в цілому – «ДОБРЕ» ( 97,2%) (таблиця 1).

 

Таблиця 2. Оцінка якості соціальної послуги соціальна адаптація

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з надавачем послуг

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 Висновок: Незважаючи на узагальнений статус «добре», відділенням денного перебування планується ряд заходів, які спрямовані на  удосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги соціальна адаптація.

Насамперед, необхідно;

 • активізувати роботу щодо інформування мешканців  Чутівського району, щодо послуги соціальної адаптації, яка надається територіальним центром;

 • віднайти можливість щодо  проведення занять в «Університеті третього віку» в віддалених селах;

 •  продовжувати  роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;

 • забезпечити облаштування у доступних місцях інформаційних стендів, визначити відповідальних за виготовлення буклетів, змістовне наповнення інформаційних стендів та сайту територіального центру, щодо актуальної інформації з надання соціальних послуг;

 • продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті

 

 

 Голова комісії                                                                    Л.В. Калюжна

 Члени комісії                                                                     Л.П. Різник

                                                                                             А.І. Гладкий

                                                                           О.І. Чемісова

                                                                                             І.О. Мотієнко

                                                                                             Н.О. Чубенко

                                                                                            Н.І. Павленко

                                                                                             А.В. Тихомирський

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати оцінки якості соціальної послуги

«соціальна адаптація»

у відділенні денного перебування  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних

 

Аналізуючи результати оцінки якості надання соціальної  послуги  соціальна адаптація комісія з проведення внутрішньої оцінки зробила  такі висновки:

 

1. Адресність та індивідуальний підхід.

 • наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальна послуга – всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб що наведена в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

Оцінка - 97% –  «добре»

 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача– індивідуальні плани надання соціальної послуги соціальна адаптація, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та завідуючим відділенням. Індивідуальний план складається за формою відповідно до Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги і завідувачем відділення. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги;

Оцінка - 100% –  «добре»

 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація   – індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал;

Оцінка - 97% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

97% –  «добре»

 

2. Результативність.

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою соціальна адаптація (за оцінками отримувачів соціальної послуги) – отримувачі задоволені соціальною послугою згідно проведеного анкетування ;

ОЦІНКА - 98% –  «добре»

 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги – отримувачі соціальної послуги соціальна адаптація констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану

ОЦІНКА - 96% –  «добре»

 • проведення анкетування -  отримані позитивні відгуки щодо роботи працівників відділення

ОЦІНКА - 100% –  «добре»

 • наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги  – відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

ОЦІНКА - 100% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

98,5% –  «добре»

 

3. Своєчасність.

Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальна адаптація, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  у встановлений строк  – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту соціальної адаптації,

ОЦІНКА - –99% –  «добре»

 • складання та підписання договору про надання соціальної послуги  – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту ;

ОЦІНКА - –100% –  «добре»

 • відповідність строків та термінів надання соціальної послуг, зазначених в індивідуальному плані .  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані, проте у зв’язку з відсутністю транспортного сполучення -  надання послуги може бути відстроченим.

ОЦІНКА - –99% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

99% –  «добре»

 

4. Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

 • наявність приміщення, що відповідає вимогам Державного стандарту  – приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам згідно з вимогами чинного законодавства

Оцінка -99% –  «добре»

 • наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – у приміщенні наявні інформаційні оголошення.

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (90%) 

Оцінка -90% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

96% –  «добре»

 

5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги – в ході опитування отримувачі послуг не висловлювали зауважень;

Оцінка -100% –  «добре»

 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – фахівці відділення денного перебування у своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальна адаптація положень щодо дотримання принципу конфіденційності  – у договорі про соціальне обслуговування п.2.3 передбачено: Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

Оцінка -100% –  «добре»

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

100% –  «добре»

 

6. Професійність.

Критерії оцінювання:

 • штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність затверджених посадових інструкцій (100 %) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення денного перебування, фахівця із соціальної  роботи І категорії,  організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. Працівники відділення володіють знаннями й навичками та  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45

Оцінка -100% –  «добре»

 • розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників  – розроблені плани-графіки проведення курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників протягом року, затверджено план графік проведення атестації соціальних працівників відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу  – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідають  фахівці.

Оцінка -100% –  «добре»

 • наявність обладнання,  транспорту для надання соціальної послуги  – працівники відділення  в повному обсязі забезпечені  комп’ютерною технікою.

Оцінка -100% –  «добре»

 • участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, “круглих столах” тощо – за можливістю, фахівці що надають послугу соціальної адаптації відвідують відповідні заходи.

 

Оцінка -100% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

100% –  «добре»

 

7. Зручність.

 

 • визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) – отримувачі послуг під час проведення анкетування висловили задоволення щодо графіку занять що розроблений у відділенні денного перебування.

Оцінка -90% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

90% –  «добре»

 

 

 

 

З В І Т

Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування

 

 

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 30 від 1лютого 2018 року «Про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг» створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2018 рік.

Основними завданнями Чутівського  районного територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування, є:

 • оптимізація діяльності роботи відділення денного перебування, що надає послугу консультування;

 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги консультування.

 • дотримання вимог до якості соціальної послуги консультування встановлених у Державному стандарті;

 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

 • визначення результативності надання соціальних послуг;

 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги консультування, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

 

Методи оцінки якості соціальної послуги консультування:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

 

 

 

 

 

 

 

 

 - спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;

 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 Для отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення

якості надання соціальної послуги, вивчення думки щодо якості надання послуги консультування було організовано опитування отримувачів послуги. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Станом на 16.02.2018р. послугу консультування у відділенні денного перебування отримує 41 особа. В опитуванні прийняло участь 20 осіб, що складає 49% від загальної кількості отримувачів.

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальної послуги консультування, в ході отримання якої констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Надаючи послугу фахівці відділення денного перебування Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) враховують потреби отримувачів послуг. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги консультування, індивідуальні потреби отримувачів послуги задовольняються, вимоги й показники забезпечення якості, що встановлені у Державному стандарті консультування дотримуються. У відділенні денного перебування впроваджено процедуру консультації з отримувачами послуг, членами їх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті консультування.

 

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги консультування застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги консультування, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №514;

 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

Результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування

 

1.  Кількісні показники:

критерії оцінювання

 • кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги). За звітний період до територіального центру скарг на діяльність фахівців не надходило. Отже відсотковий еквівалент- 0%. Статус -добре;

 • кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) - частка задоволених звернень складає 100%. Статус - добре;

 • чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації - одна особа (100%). Статус - добре;

 • періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік (100%). Статус - добре;

 • відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу). Дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації - 100%.. Статус-добре.

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги консультування переважає статус «добре». Отже,  в цілому для кількісного показника соціальної послуги консультування присвоюється статус «ДОБРЕ».

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%) - всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карти визначення індивідуальних потреб, наведеної в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги консультування, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача (100%) індивідуальні плани, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і надавачем. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається у надавача;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги відповідно до Державного стандарту (100%) індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал (за потреби);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100%) - за результатами співбесіди, отримувачі  задоволенні соціальною послугою;

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалася (87%) - отримувачі соціальної послуги консультування констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

проведення опитувань, збирання відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на послуги суб’єкта, що надає соціальну послугу), реагування на скарги отримувачів соціальної послуги або їхніх законних представників і робота щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги  або  їхнім

 

законним представникам (100%) - в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості проводилися опитування, співбесіди отримувачів соціальної послуги щодо якості надання соціальної послуги;

наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) - відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (100%) - з часу запровадження Державного стандарту, моніторинг з якості проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%)

- рішення про надання послуги приймається протягом одного робочого дня (але
не більше 3-х) після проведення комплексного визначення потреб, що є
підставою для складання індивідуального плану та укладання договору;

співвідношення періодичності та термінів надання соціальної послуги, зазначених в індивідуальному плані надання соціальної послуги (100%) - строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають вимогам Державного стандарту (85%)

-   приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам чинного
законодавства, але потребує додаткових площ ;

наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (90%) - у приміщенні наявні інформаційні оголошення,

наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (85%) - не в кожному відділенні наявний роздатковий матеріал та буклети.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги про ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) - в ході опитування отримувачі послуги консультування не висловлювали зауважень щодо роботи фахівців;

 

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) –фахівець із соціальної роботи відділення денного перебування у своїй роботі використовує індивідуальний підхід та з повагою ставиться до отримувачів соціальної послуги не допускає негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг (92%) - у відділенні  відсутня інформація  про правозахисні організації;

дотримання принципу конфіденційності (100%) - у своїй роботі працівники територіального центру  дотримуються конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків;

6) професійність:

критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) -штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

наявність затверджених посадових інструкцій (100%) - затверджено посадову інструкцію фахівця із соціальної роботи, який володіє знаннями й навичками та відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) - затверджено план графік проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівця із соціальної роботи відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) - в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідає;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100%) - працівники відділення проходять щорічний обов’язковий медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%) - графік проведення нарад з виробничих

 

питань, з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складається двічі на місяць;

наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів, транспорту для надання соціальної послуги (87%) - соціальні працівники обладнанням для надання соціальних послуг забезпечені не в повному обсязі;

участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, "круглих столах"  (100%)

7) зручність (90% - статус «добре»)

визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) - отримувачі послуг під час опитування висловили задоволення щодо графіку занять, що розроблений у відділенні денного перебування, а також графіком який складений завідувачем відділення для отримання послуги консультування.

Дані табл. 1 свідчать, що для якісних показників забезпечення соціальної послуги консультування переважає статус «добре». Таким чином, для якісних показників соціальної послуги консультування, присвоюється статус - «ДОБРЕ».

Таблиця      1.

Статус     якісних     показників забезпечення соціальної послуги консультування

 

 

 

 

Якісний показник

 

СТАТУС

 

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність                та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність              та відкритість

 

«добре»

 

 

Повага    до    гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги консультування.

 

Як зазначалося вище, для кількісних показників надання соціальної послуги консультування встановленостатус «добре».

З таблиці 2 видно, що для кількісного показника якості загальний статус – «добре» (100%). Для якісного показника статус - «добре» (96,5%).

Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги консультування в цілому присвоєно– «ДОБРЕ» (98,25%)

 

 

Таблиця 2.

Оцінка якості соціальної послуги консультування в цілому

 

 

 

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

 

продовжувати роботу з надавачем послуги

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

Висновок: 

Незважаючи   на   узагальнений   статус   «добре» , у відділенніденного  перебування планується ряд заходів,  які  спрямовані  на усунення виявлених     недоліків     в     ході     моніторингу,     удосконалення     процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги консультування.

 

Насамперед, необхідно:

 

- активізувати роботу з інформування мешканців Чутівського району, щодо послуг які надає територіальний центр;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті консультування

-  співпрацювати з благодійними фондами, громадськими об´єднаннями у напрямку надання  допомоги для осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- оновити зміст буклетів,щодо актуальної інформації з надання соціальної послуги консультування;

- продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо надання соціального обслуговування;

 

 

 Голова комісії                                                                    Л.В. Калюжна

 Члени комісії                                                                     Л.П. Різник

                                                                                             А.І. Гладкий

                                                                           О.І. Чемісова

                                                                                             І.О. Мотієнко

                                                                                             Н.О. Чубенко

                                                                                            Н.І. Павленко

                                                                                             А.В. Тихомирський

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки  якості  соціальної  послуги  догляду  вдома  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

у 2018 році

 

      На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 97 від 17 жовтня 2018 року створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2018 рік.

        Організовано та проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги «догляд вдома»  з 17 жовтня 2018 року по 23 листопада 2018 року.

         Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є  здійснення планового контролю.

         Об’єктом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є  відділення соціальної допомоги вдома територіального центра соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

         Предметом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є  соціальна послуга догляду вдома.

         Цілі проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

- оптимізація діяльності відділення соціальної допомоги вдома;

- підвищення рівня професійної компетенції персоналу відділення соціальної допомоги вдома;

- дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної  послуги догляду вдома.

         Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягали:

-   дотримання вимог, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Завдання моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома полягають у:

  - проведенні оцінки дотримання вимог до якості соціальної послуги, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

   - виявленні випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги догляду вдома й вжиття заходів щодо їх усунення;

   -  проведенні аналізу причин, що лежать в основі порушень, та їх усуненні;

   - визначенні результативності надання соціальної послуги догляду вдома;

   -  виявленні негативних й позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги й поширення успішного досвіду.

 Методи оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

а) опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги догляду вдома та/або їх законних представників;

б) спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома;

в) бесіда/співбесіда з персоналом відділення соціальної допомоги вдома;

г) вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги догляду вдома.

   На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  за відповідний період  перебувало 375  громадян, з них 308 осіб  на безоплатній основі. До категорії громадян, які скористалися послугами терцентру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до сільської ради, а також переселенці зі східних областей та АР Крим. Особливої уваги потребували особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

              Для вивчення думки щодо якості надання послуги, яка надається у відділенні соціальної допомоги вдома, взяли участь в опитуванні 269 отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що складає 71,7 % від обслугованих протягом листопада. Із загальної кількості  23,4 % (63 особи) отримувачів соціальної послуги чоловічої статі та 76,6% (206 осіб) - жіночої. Більшість з них  (53, 6 %) віком від 80 і старше  років.  

               Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання.

              Результати опитувань занесено в опитувальники, в акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось членами комісії з проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та керівниками структурних підрозділів.

            Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

           З загальної чисельності отримувачів соціальної послуги догляду вдома, протягом грудня 2017 року та за період з січня по листопад 2018 року всі усні звернення щодо надання  соціальної послуги «догляд вдома» задоволено. Письмових скарг від підопічних протягом звітного періоду роботи не надходило. Зауваження та побажання в обслуговуванні були  розглянуті та задоволені.  Протягом року від підопічних відділення соціальної допомоги вдома надійшло14 письмових подяк щодо надання їм якісної послуги догляду вдома соціальними робітниками установи.

          Аналіз кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома показав, що всі усні звернення, що надійшли від обслуговуваних, щодо надання  соціальної послуги догляду вдома, вирішені в робочому порядку. Письмових скарг від підопічних протягом звітного періоду роботи не надходило. Зауваження та побажання в обслуговуванні були  розглянуті та задоволені.  Протягом року від підопічних відділення соціальної допомоги вдома надійшло 14 письмових подяк щодо надання їм якісної послуги догляду вдома соціальними робітниками установи.

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються відповідний статус.

Отже, дані табл. 1 свідчать, що для кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги в цілому.

                                                                                                                                 Таблиця 1

       Статус кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома

 

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

Кількість скарг

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

«добре»

 

 

Результати  розгляду скарг

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соц. послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соц. послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

 Розглянемо та проаналізуємо групи показників забезпечення якості (див. діаграму) за допомогою критеріїв оцінювання.

Якісні показники, які передбачені Державним стандартом догляду вдома:

 

1.Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома,  відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

 

 2. Результативність: згідно  опитування (80 % опитаних)  задоволені якістю соціальної послуги догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась; скарг зі сторони підопічних не було. Але не всі отримувачі повністю задоволенні соціальною послугою догляду вдома, зокрема,  висловлюється побажання збільшення  переліку послуг та частотою відвідувань,  згідно груп рухової активності.  

 

 3. Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

    Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

     Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 

 

 

 

 4. Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

   Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховій  будівлі, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

     Вся зона надання соціальних послуг розташована у закритих, маленьких кабінетах . Відповідно, це не відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

    Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 10 осіб.

   При вході до територіального центру міститься  кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

      Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома, інформацію також розміщено на сайті територіального центру.

 

 5.  Зручність:   У відділенні складено та узгоджено з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома та затверджено директором територіального центру графіки відвідування отримувачів соціальної послуги з урахуванням їх побажань.

Час відвідування надавача соціальної послуги узгоджується з отримувачем соціальної послуги, але коригується залежно від нагальних першочергових потреб інших отримувачів соціальної послуги в окремо взятій  групі.  В залежності від потреби отримувача послуги складено індивідуальний план та договір про надання послуг.

 

6. Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань по телефону отримувачів соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

     Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

 

7.Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

   Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”.

      В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

   Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

         Соціальні робітники, що надають  соціальну послугу догляду вдома, забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо).

          Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2018 році.

        Протягом року   відділенні соціальної допомоги вдома було обслуговано 440 осіб,  в т.ч. на платній основі -  86 осіб,  з них 7 осіб було звільнено від плати.

          В 2018 році працівники терцентру проводили вивчення соціально-побутових умов проживання та проблемних питань сімей військовослужбовців, які проходили службу на сході країни. За результатами проведеного обстеження у 2018 році обслуговано членів 2 сімей  відділенням соціальної допомоги вдома терцентру на безоплатній основі.

            Комісією з внутрішньої оцінки якості соцпослуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  роботи соціальних робітників з метою покращення якості надання соціальної послуги догляду вдома. В цілому протягом грудня 2017 по листопад 2018 року проведено 149 перевірок якості надання соціальної послуги «догляд вдома».

            Протягом звітного періоду у відділенні соціальної допомоги вдома з соціальними робітниками  були проведено внутрішні наради з виробничих питань надання соціальної послуги вдома  мешканцям району, навчання з техніки безпеки та охорони праці.  Також було проведено: семінари на тему: «Державний стандарт догляду вдома», «Визначення індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги», «Складання індивідуального плану.»;  навчання  -  на тему «Поняття  про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення». Соціальні працівники взяли участь у семінарі з питань порядку надання пільг та субсидій  у зв’язку із встановленням державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та внесенням змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

       Матеріально-технічна база відділення соціальної допомоги задовільна.

     

 Для кожного критерію оцінки в межах групи показників забезпечення якості розраховується показник охоплення критерієм усіх отримувачів соціальної послуги. Показники визначається у відсотковому еквіваленті від 0 до 100 %, та в залежності від значення  присвоюються відповідний статус (табл.2):

Статуси показників охоплення по кожному критерію узагальнюються і статус, який переважає, присвоюється для групи показника забезпечення якості в цілому. Отже, дані табл. 2 свідчать, що для показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги в цілому.

 

 

                                                                                                                Таблиця 2

 

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

 

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

 

В подальшому узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного показника, в залежності від  статусу, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому,  відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (табл.3).

                                                                                                         Таблиця 3

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з відділенням соціальної допомоги вдома

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

    

 

 

 

 

 

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділення соціальної допомоги вдома, плануються  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги вдома за наступними напрямками:

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги. А також роботу щодо вивчення потреб мешканців Чутівського району у соціальних послугах.

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

-  продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

-  підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

- продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- підтримувати цінності та імідж відділення соціальної допомоги вдома.

По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 

 

 

Голова комісії                                                  Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                    В.Д. Подлєсна

                             Н.В. Баланда

                                                                           О.М. Тандур

                                                                           Т.М. Каблучко

                                                                                Л.М. Токар

                                Л.О. Костенко

                                                                            Т. О. Лисенко

                             

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення зовнішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальної послуги «паліативний  догляд», яка надається  у відділенні соціальної допомоги вдома   Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2018 році

 

       Управлінням  соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації проведено зовнішню оцінку якості соціальної послуги «паліативний догляд», яка надається відділенням соціальної допомоги вдома Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). В ході організації та проведення оцінки застосовувався  Порядок проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, відповідно наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг».

          Зовнішня  оцінка якості соціальних послуг проводилася  комісією, склад якої затверджено наказом начальника управління №40 від 28.11.2018 року «Про  зовнішню оцінку  якості соціальних послуг». Оцінка якості проводилася  за період роботи з 24 листопада 2017 року по 23 листопада  2018 року.

            На обслуговуванні в відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  за звітний період 2018 року обслужено 6  невиліковно хворих ОНГ.  Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

            В 2014 році працівниками територіального центру проведено поетапне впровадження Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.  Проведено визначення    ступеня індивідуальних потреб на основі шкал оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу, складено індивідуальні плани, переукладено договори відповідно до вимог Держстандарту на всіх отримувачів соціальної послуги. Відповідно до вимог Держстандарту догляду вдома індивідуальні плани постійно переглядаються та вносяться зміни у договори.

              Письмових скарг від підопічних, яким надавалася послуга паліативного догляду,  протягом звітного періоду не надходило. Побажання в обслуговуванні розглянуто та задоволено.

              Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання  послуги паліативного догляду. Перевірка якості надання соціальної послуги  здійснюється регулярно. Також соціальні робітники, які надають соціальну послугу  здійснюють щоденну самооцінку  та щорічну самооцінку по підсумках роботи за рік.

            Ціль зовнішньої оцінки: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги  для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги. Визначення якості соціальної послуги проведено шляхом відстеження, анкетування та опитування 4 отримувачів  послуги у листопаді 2018 року, що складає 100 % від обслугованих. Із загальної кількості  1 особа отримувачів соціальної послуги чоловічої статі та 2  особи - жіночої. Громадяни оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг.

      

Статус кількісних показників надання соціальної послуги

«паліативний догляд»  у відділенні соціальної допомоги вдома.

                                                                                                                       Таблиця 1.

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

        Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

       При проведенні моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги паліативного догляду  вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

    Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги та відповідають визначеним індивідуальним потребам. Загальна оцінка за напрямком - 100% -  «добре».

 

       Результативність: згідно  опитування, підопічні задоволені соціальною послугою, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у порівнянні з періодом, коли соціальна послуга паліативного догляду не наддавалась. Скарг зі сторони підопічних не було. Загальна оцінка за напрямком - 98% -  «добре».

 

        Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги паліативного догляду чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

    Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги паліативного догляду соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

           Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі. Загальна оцінка за напрямком - 100% -  «добре».

   Зручність: У відділенні складено та узгоджено з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома та затверджено директором територіального центру графіки відвідування отримувачів соціальної послуги з урахуванням їх побажань. Час відвідування надавача соціальної послуги узгоджується з отримувачем соціальної послуги, але коригується залежно від нагальних першочергових потреб інших отримувачів соціальної послуги в окремо взятій  групі.

          В залежності від потреби отримувача послуги складено індивідуальний план та договір про надання послуг. Загальна оцінка за напрямком  – 91,0% - «добре».

   Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

   Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховій  будівлі, що є зручним для відвідувачів.

       Вся зона надання соціальної послуги розташована у закритих, маленьких кабінетах .   Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 10 осіб.

   При вході до територіального центру міститься  кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

        Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду, інформацію також розміщено на сайті територіального центру.

         Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань по телефону отримувачі соціальної послуги  задоволені роботою соціальних робітників.

             Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено. Загальна оцінка за напрямком -86,9 % -  «добре».

             Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

       Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”. В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).   Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

         Графік проведення  нарад з виробничих питань, діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг та графік проведення навчання, графік проведення атестації соціальних працівників складено. Загальна оцінка за напрямком -93,0% -  «добре».

       Працівники, що надають  соціальну послугу забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо).

                Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

           Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2018 році.

          Матеріально-технічна база відділень соціальної допомоги, соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації, відділення адресної допомоги  задовільна.

                Протягом звітного періоду у територіальному центрі було проведено внутрішні наради з питань роботи структурних підрозділів терцентру щодо надання соціальних послуг мешканцям району. Також було проведено: семінари-навчання на актуальні тематики.             

               Комісією з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  перевірки роботи соціальних робітників. В цілому протягом звітного періоду проведено 6 перевірок по питанню  якості надання послуги паліативного догляду.

 

 

 

Статус показників забезпечення якості соціальної

послуги паліативного догляду вдома

                                                                                                                         Таблиця 2.

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

 

. Узагальнена оцінка якості соціальної послуги паліативного догляду  в цілому

                                                                                                                                 Таблиця 3.

Показники

Статус

Рекомендації по роботі  з відділенням соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

- продовжувати роботу щодо виявлення  невиліковно хворих ОНГ з метою надання їм необхідної допомоги, а також надалі  вивчати їх потреби .

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги невиліковно хворим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

 

Якісні

«добре»

 

 

 

 

 

Узагальнений

 

«добре»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 

 

 

Голова комісії                                                                 В.П. Павленко

Члени комісії                                                                  Н.О. Бажан

                                                     І.С. Маріїч       

                                                         С.М. Кашуба           

 

 

 

 

 

 

З В І Т

управління соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації про результати організації і проведення зовнішнього моніторингу та  оцінки якості соціальної послуги денний догляд

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», управлінням соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації, відповідно до наказу начальника управління соціального захисту населення від 28.11.2018р. №40 «Про зовнішню оцінку якості соціальних послуг» у Чутівському районному територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) було організовано і проведено зовнішній моніторинг та оцінка якості соціальної послуги денний догляд з 28 листопада по 30 листопада 2018 року, призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз; утворено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Основними завданнями управління соціального захисту населення Чутівської районної державної  адміністрації, при проведенні зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги денний догляд, є:

 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги денний догляд.

 • дотримання вимог до якості соціальної послуги денний догляд встановлених у Державному стандарті;

 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

 • визначення результативності надання соціальних послуг;

 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги денний догляд, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги консультування:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

 

   - спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;

 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 Для отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення

якості надання соціальної послуги, вивчення думки щодо якості надання послуги денний догляд було організовано опитування отримувачів послуги. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. В опитуванні взяли участь 55 отримувачів  соціальної послуги денного догляду. За  період проведення оцінки звернень та скарг не зареєстровано.

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальної послуги, фахівці відділення денного перебування Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) враховують потреби отримувачів послуг. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги денного догляду, індивідуальні потреби отримувачів послуги задовольняються, вимоги й показники забезпечення якості, що встановлені у Державному стандарті денного догляду дотримуються.

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги денного догляду, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної послуги денного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 №452;

 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

Результати організації та проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги денного догляду

1.  Кількісні показники:

критерії оцінювання

 • кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги). За звітний період до територіального центру скарг на діяльність фахівців не надходило. Отже відсотковий еквівалент- 0%. Статус -добре;

 • кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) - частка задоволених звернень складає 100%. Статус - добре;

 • кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту – п»ять осіб (88%). Статус - добре ;

 • періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік (100%). Статус - добре;

 • відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу). Дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державному стандарті денного догляду- 100%.. Статус-добре.

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги денного догляду переважає статус «добре». Отже,  в цілому для кількісного показника соціальної послуги денного догляду присвоюється статус «ДОБРЕ».

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%) - всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карти визначення індивідуальних потреб, наведеної в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача (100%) індивідуальні плани, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і надавачем. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається у надавача;

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги відповідно до Державного стандарту (100%) індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал (за потреби);

2) результативність:

критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100%) - за результатами співбесіди, отримувачі  задоволені соціальною послугою;

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалася (89%) - отримувачі соціальної послуги денного догляду констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

- проведення опитувань, збирання відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на послуги суб’єкта, що надає соціальну послугу), реагування на скарги отримувачів соціальної послуги або їхніх законних представників і робота щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги  або  їхнім законним представникам (100%) - в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості проводилися опитування, співбесіди отримувачів соціальної послуги щодо якості надання соціальної послуги;

- наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) - відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг;

- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (100%) - з часу запровадження Державного стандарту, моніторинг з якості проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%);

- рішення про надання послуги приймається протягом одного робочого дня (але
      не більше 3-х) після проведення комплексного визначення потреб, що є      підставою для складання індивідуального плану та укладання договору;

-співвідношення періодичності та термінів надання соціальної послуги, зазначених в індивідуальному плані надання соціальної послуги (100%) - строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

- наявність приміщень, що відповідають вимогам Державного стандарту (87%)-         приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам чинного
  законодавства, але потребує додаткового ремонту;

- наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок 

   надання, умови та зміст соціальної послуги (90%) - у приміщенні наявні 

   інформаційні оголошення,

- наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (86%) - не в кожному кабінеті наявний роздатковий матеріал та буклети.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:

критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги про ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) - в ході опитування отримувачі послуги денного догляду не висловлювали зауважень щодо роботи фахівців;

-повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) –працівники відділення денного перебування у своїй роботі використовує індивідуальний підхід та з повагою ставиться до отримувачів соціальної послуги не допускає негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

- наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг (93%) - у відділенні  відсутня інформація  про правозахисні організації;

- дотримання принципу конфіденційності (100%) - у своїй роботі працівники територіального центру  дотримуються конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків;

6) професійність:

критерії оцінювання:

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) -штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- наявність затверджених посадових інструкцій (100%) - затверджено посадові інструкції працівників відділення  відповідно до  кваліфікаційних вимог, визначених «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45;

- розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) - затверджено план графік проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівця із соціальної роботи відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) - в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідає;

- наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100%) - працівники відділення проходять щорічний обов’язковий медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства;

- наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%) - графік проведення нарад з виробничих питань, з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складається один раз на місяць;

- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів, транспорту для надання соціальної послуги (82%) - соціальні працівники обладнанням для надання соціальних послуг забезпечені не в повному обсязі;

7) зручність (90% - статус «добре»)

-визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (95%) - отримувачі послуг під час опитування висловили задоволення щодо режиму роботи відділення,  а також графіком  відвідувань для отримання послуги денного догляду.

Дані табл. 1 свідчать, що для якісних показників забезпечення соціальної послуги консультування переважає статус «добре». Таким чином, для якісних показників соціальної послуги консультування, присвоюється статус - «ДОБРЕ».

Таблиця      1.

Статус     якісних     показників забезпечення соціальної послуги денного догляду

 

 

 

Якісний показник

 

СТАТУС

 

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність                та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність              та відкритість

 

«добре»

 

 

Повага    до    гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги денного догляду.

Як зазначалося вище, для кількісних показників надання соціальної послуги денного догляду встановлено статус «добре».

З таблиці 2 видно, що для кількісного показника якості загальний статус – «добре» (97%). Для якісного показника статус - «добре» (96,88%).

Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги консультування в цілому присвоєно– «ДОБРЕ» (96,94%)

Таблиця 2.

Оцінка якості соціальної послуги консультування в цілому

 

 

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з надавачем послуги

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

Висновок: 

Незважаючи   на   узагальнений   статус   «добре» , у відділенні денного  перебування планується ряд заходів,  які  спрямовані  на усунення виявлених     недоліків     в     ході     моніторингу,     удосконалення     процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги денного догляду.

Насамперед, необхідно:

- активізувати роботу з інформування мешканців Чутівського району, щодо послуг які надає територіальний центр;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті денного догляду;

-  співпрацювати з благодійними фондами, громадськими об´єднаннями у напрямку надання  допомоги для осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- оновити зміст буклетів, щодо актуальної інформації з надання соціальної послуги денного догляду;

- продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо надання соціальних послуг.

          Голова комісії                                                                В.П. Павленко

         Члени комісії                                                                   Н.О. Бажан

                                                         І.С. Маріїч       

                                                             С.М. Кашуба           

 

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», управлінням соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації, відповідно до наказу начальника управління соціального захисту населення від 28.11.2018р. №40 «Про зовнішню оцінку якості соціальних послуг», у Чутівському районному територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) було організовано і проведено зовнішній моніторинг та оцінка якості соціальної послуги денний догляд з 28 листопада по 30 листопада 2018 року, призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз; утворено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Основними завданнями управління соціального захисту населення Чутівської районної державної  адміністрації, при проведенні зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги денний догляд, є:

 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги денний догляд.

 • дотримання вимог до якості соціальної послуги денний догляд встановлених у Державному стандарті;

 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

 • визначення результативності надання соціальних послуг;

 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги денний догляд, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги консультування:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

 

   - спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;

 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  денного догляду застосовувалися показники якості соціальної послуги денного догляду, наведені  у додатку 4 Державного стандарту послуги денного догляду.

В опитуванні взяли участь 55 отримувачів  соціальної послуги денного догляду. За  період проведення оцінки звернень та скарг не зареєстровано.

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні зовнішньої  оцінки якості надання соціальної послуги  денного догляду застосовувались показники якості соціальної послуги :

адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність, зручність.

         Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах.  Особові справи                   підопічних ( 100%)   містять  індивідуальні плани надання соціальної послуги денного догляду,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги. 

         Результативність: згідно проведеного опитування, 97% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою денного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга денного догляду не надавалась. 3% опитаних не задоволені  затвердженим переліком послуг у відділенні.  Зокрема є пропозиції щодо розширення видів послуг, придбання нового обладнання. Письмових скарг  із сторони підопічних не було.

Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймаєься   начальником управління  соціального захисту населення протягом  14 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем)  соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача (чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги денного догляду.

Повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  денного догляду здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  денного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування відділення денного перебування є вдалим, приміщення  знаходиться поруч з Чутівською ЦРЛ із зручним транспортним сполученням.  Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований  на 10 автомобілів.

Кабінети відділення  знаходяться в одноповерхової будівлі. В наявності є пандус, але кнопка виклику відсутня, що  є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Послуги денного догляду  надаються в окремих кабінетах, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи відділення. На всіх дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт денного догляду.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення зовнішньої оцінки, згідно проведених опитувань,  100 % отримувачів соціальної послуги денного догляду  задоволені роботою соціальних працівників .

Працівники відділення ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації.

Всі працівники відділення денного догляду  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку .

В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щоденно у відділенні проводяться оперативні наради, на яких рзглядаються поточні питання роботи відділення та надання соціальних послуг.

Всі працівники відділення 100% забезпечені спецодягом (халати – 100%, взуття – 100%).

 Зручність:

96% отримувачів послуги під час опитування висловили задоволення щодо графіка  роботи  відділення та графіка відвідувань відділення клієнтами.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  після збору даних та показників щодо надання  соціальних послуг, проведеного опитування, аналізу отриманих даних,  визначила  заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Зовнішня оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали ).

Дані табл. 1 свідчать, що для якісних показників забезпечення соціальної послуги денного догляду переважає статус «добре». Таким чином, для якісних показників соціальної послуги денного догляду, присвоюється статус - «ДОБРЕ».

Таблиця      1. Статус     якісних     показників забезпечення соціальної послуги денного догляду

 

 

 

Якісний показник

 

СТАТУС

 

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність                та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність              та відкритість

 

«добре»

 

 

Повага    до    гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Таблиця 2.

Оцінка якості соціальної послуги консультування в цілому

 

 

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з надавачем послуги

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

        

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників послуги соціальної  адаптації відповідають  встановленому рівню – «Добре».

         Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення відділення  денного перебування  територіального центру не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. 

Рекомендовані заходи

для покращення роботи відділення денного перебування

 • в межах фінансової можливості покращити матеріально-технічну базу відділення денного перебування в частині забезпечення  апаратурою;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;
 • згідно карт визначення індивідуальних потреб оформити  індивідуальні плани та забезпечити їх перегляд  один раз у квартал.

 

 

Голова комісії                                                          В.П. Павленко

Члени комісії                                                           Н.О. Бажан

                                                     І.С. Маріїч       

                                                         С.М. Кашуба           

 

 

 

 

З В І Т

управління соціального захисту населення Чутівської районної державної  адміністрації про результати організації і проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування

 

 

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», управлінням соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації, відповідно до наказу начальника управління соціального захисту населення від 28.11.2018р. №40 «Про зовнішню оцінку якості соціальних послуг» у Чутівському районному територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) було організовано і проведено зовнішній моніторинг та оцінка якості соціальної послуги консультування з 28 листопада по 1грудня 2018 року, призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг на постійній основі та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз; утворено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Основними завданнями управління соціального захисту населення Чутівської районної державної  адміністрації, при проведенні зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування, є:

 • оптимізація діяльності роботи відділення денного перебування, що надає послугу консультування;

 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги консультування.

 • дотримання вимог до якості соціальної послуги консультування встановлених у Державному стандарті;

 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

 • визначення результативності надання соціальних послуг;

 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги консультування, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги консультування:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

 

   - спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;

 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 Для отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення

якості надання соціальної послуги, вивчення думки щодо якості надання послуги консультування було організовано опитування отримувачів послуги. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Станом на 01.12.2018р. послугу консультування у відділенні денного перебування отримує 41 особа. В опитуванні прийняло участь 20 осіб, що складає 49% від загальної кількості отримувачів.

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальної послуги консультування, в ході отримання якої констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Надаючи послугу фахівці відділення денного перебування Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) враховують потреби отримувачів послуг. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги консультування, індивідуальні потреби отримувачів послуги задовольняються, вимоги й показники забезпечення якості, що встановлені у Державному стандарті консультування дотримуються. У відділенні денного перебування впроваджено процедуру консультації з отримувачами послуг, членами їх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті консультування.

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги консультування застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги консультування, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №514;

 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

Результати організації та проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування

 

1.  Кількісні показники:

критерії оцінювання

 • кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги). За звітний період до територіального центру скарг на діяльність фахівців не надходило. Отже відсотковий еквівалент- 0%. Статус -добре;

 • кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) - частка задоволених звернень складає 100%. Статус - добре;

 • чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації - одна особа (100%). Статус - добре;

 • періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік (100%). Статус - добре;

 • відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу). Дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації - 100%.. Статус-добре.

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги консультування переважає статус «добре». Отже,  в цілому для кількісного показника соціальної послуги консультування присвоюється статус «ДОБРЕ».

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%) - всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карти визначення індивідуальних потреб, наведеної в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги консультування, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача (100%) індивідуальні плани, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і надавачем. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається у надавача;

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги відповідно до Державного стандарту (100%) індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал (за потреби);

2) результативність:

критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100%) - за результатами співбесіди, отримувачі  задоволені соціальною послугою;

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалася (87%) - отримувачі соціальної послуги консультування констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

- проведення опитувань, збирання відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на послуги суб’єкта, що надає соціальну послугу), реагування на скарги отримувачів соціальної послуги або їхніх законних представників і робота щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги  або  їхнім

 

законним представникам (100%) - в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості проводилися опитування, співбесіди отримувачів соціальної послуги щодо якості надання соціальної послуги;

- наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) - відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг;

- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (100%) - з часу запровадження Державного стандарту, моніторинг з якості проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%);

- рішення про надання послуги приймається протягом одного робочого дня (але
      не більше 3-х) після проведення комплексного визначення потреб, що є      

      підставою для складання індивідуального плану та укладання договору;

-співвідношення періодичності та термінів надання соціальної послуги, зазначених в індивідуальному плані надання соціальної послуги (100%) - строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

- наявність приміщень, що відповідають вимогам Державного стандарту (85%)-         приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам чинного
  законодавства, але потребує додаткових площ ;

- наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок  

   надання, умови та зміст соціальної послуги (90%) - у приміщенні наявні  

   інформаційні оголошення,

- наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (85%) - не в кожному відділенні наявний роздатковий матеріал та буклети.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:

критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги про ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) - в ході опитування отримувачі послуги консультування не висловлювали зауважень щодо роботи фахівців;

 

-повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) –фахівець із соціальної роботи відділення денного перебування у своїй роботі використовує індивідуальний підхід та з повагою ставиться до отримувачів соціальної послуги не допускає негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

- наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг (92%) - у відділенні  відсутня інформація  про правозахисні організації;

- дотримання принципу конфіденційності (100%) - у своїй роботі працівники територіального центру  дотримуються конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків;

6) професійність:

критерії оцінювання:

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) -штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- наявність затверджених посадових інструкцій (100%) - затверджено посадову інструкцію фахівця із соціальної роботи, який володіє знаннями й навичками та відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45;

- розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) - затверджено план графік проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівця із соціальної роботи відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) - в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідає;

- наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100%) - працівники відділення проходять щорічний обов’язковий медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства;

- наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%) - графік проведення нарад з виробничих

 

питань, з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складається один раз на місяць;

- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів, транспорту для надання соціальної послуги (87%) - соціальні працівники обладнанням для надання соціальних послуг забезпечені не в повному обсязі;

7) зручність (90% - статус «добре»)

-визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) - отримувачі послуг під час опитування висловили задоволення щодо графіку занять, що розроблений у відділенні денного перебування, а також графіком який складений завідувачем відділення для отримання послуги консультування.

Дані табл. 1 свідчать, що для якісних показників забезпечення соціальної послуги консультування переважає статус «добре». Таким чином, для якісних показників соціальної послуги консультування, присвоюється статус - «ДОБРЕ».

Таблиця      1.

Статус     якісних     показників забезпечення соціальної послуги консультування

 

 

 

 

Якісний показник

 

СТАТУС

 

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність                та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність              та відкритість

 

«добре»

 

 

Повага    до    гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги консультування.

Як зазначалося вище, для кількісних показників надання соціальної послуги консультування встановлено статус «добре».

З таблиці 2 видно, що для кількісного показника якості загальний статус – «добре» (100%). Для якісного показника статус - «добре» (96,5%).

Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги консультування в цілому присвоєно– «ДОБРЕ» (98,25%)

Таблиця 2.

Оцінка якості соціальної послуги консультування в цілому

 

 

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

 

продовжувати роботу з надавачем послуги

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

Висновок: 

Незважаючи   на   узагальнений   статус   «добре» , у відділенні денного  перебування планується ряд заходів,  які  спрямовані  на усунення виявлених     недоліків     в     ході     моніторингу,     удосконалення     процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги консультування.

Насамперед, необхідно:

- активізувати роботу з інформування мешканців Чутівського району, щодо послуг які надає територіальний центр;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті консультування

-  співпрацювати з благодійними фондами, громадськими об´єднаннями у напрямку надання  допомоги для осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- оновити зміст буклетів, щодо актуальної інформації з надання соціальної послуги консультування;

- продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо надання соціального обслуговування;

 

          Голова комісії                                                      В.П. Павленко

         Члени комісії                                                         Н.О. Бажан

                                                     І.С. Маріїч       

                                                         С.М. Кашуба           

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення зовнішнього моніторингу та  оцінки  якості  соціальної  послуги  «догляд вдома» у відділенні соціальної допомоги вдома  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2018 році

            Управлінням  соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації проведено зовнішню оцінку якості соціальної послуги догляду вдома, яка надається відділенням соціальної допомоги вдома Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). В ході організації та проведення оцінки застосовувався  Порядок проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, відповідно наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг».

          Зовнішня  оцінка якості соціальних послуг проводилася  комісією, склад якої затверджено наказом начальника управління №40 від 28.11.2018 року «Про  зовнішню оцінку  якості соціальних послуг». Оцінка якості проводилася  за період роботи з 24 листопада 2017 року по 23 листопада  2018 року.

         Підставою для проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є  здійснення планового контролю.

         Ціль проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

- оптимізація діяльності відділення соціальної допомоги вдома;

- підвищення рівня професійної компетенції персоналу відділення соціальної допомоги вдома;

- дотримання встановленого та подальше підвищення рівня якості соціальної  послуги догляду вдома;

-   дотримання вимог, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

         Методи оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

а) опитування та анкетування отримувачів соціальної послуги догляду вдома;

б) спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома;

в)  співбесіда з персоналом відділення соціальної допомоги вдома;

г) вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги догляду вдома.

   На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  за   період, під час якого проводилася оцінка якості соціальної послуги,  перебувало 375  громадян, з них 308 осіб  на безоплатній основі.

До категорії громадян, які скористалися послугами терцентру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до сільської ради, а також внутрішньо переміщені особи зі східних областей та АР Крим. Особливої уваги потребували особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

              Для вивчення думки щодо якості надання послуги, яка надається у відділенні соціальної допомоги вдома, взяли участь в опитуванні 269 отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що складає 71,7 % від обслугованих протягом листопада. Із загальної кількості  23,4 % (63 особи) отримувачів соціальної послуги чоловічої статі, 76,6% (206 осіб) - жіночої. Більшість з них  (53, 6 %) віком від 80 і старше  років.  

               Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання.

              Результати опитувань занесено в опитувальники, в акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось членами комісії з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та керівниками структурних підрозділів.

            Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

          Аналіз кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома показав, що всі усні звернення, що надійшли від обслуговуваних, щодо надання  соціальної послуги догляду вдома, вирішені в робочому порядку. Письмових скарг від підопічних протягом звітного періоду роботи не надходило. Зауваження та побажання в обслуговуванні були  розглянуті та задоволені.

          Протягом періоду з 17.11.2017 по 23.11.2018 від підопічних відділення соціальної допомоги вдома надійшло 14 письмових подяк щодо надання їм якісної послуги догляду вдома соціальними робітниками установи.

           Згідно рекомендацій,  кожен кількісний показник переводився у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоювався відповідний статус.

Дані таблиці 1 свідчать, що для кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги в цілому.

                                                                                                                                 Таблиця 1

       Статус кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома

 

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

Кількість скарг

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

«добре»

 

 

Результати  розгляду скарг

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соц. послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соц. послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 Розглянемо та проаналізуємо групи показників забезпечення якості  за допомогою критеріїв оцінювання, які передбачені  Методичними рекомендаціями з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та Державним стандартом догляду вдома:

 1. Адресність та індивідуальний підхід.

          Всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги. 

          Індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги,   складаються  й узгоджуються з кожним отримувачем соціальної послуги та завідувачем відділенням соціальної допомоги вдома. Через 30 днів з дня початку  надання соціальної послуги догляду вдома  соціальним робітником, проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану. Надалі індивідуальний план коригується один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги або раніше - за потреби. Загальна оцінка за напрямком - 100% -  «добре».

2. Результативність.

            В ході перевірок роботи соціальних робітників на дільницях проводилися опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно соціального обслуговування;

            Згідно опитувань, проведених по телефону та анкетуванню, не всі отримувачі задоволенні соціальною послугою догляду вдома, зокрема зменшенням переліку послуг та частотою відвідувань згідно груп рухової активності,  а саме: близько  9 % підопічних незадоволені відсутністю в переліку робіт обробітку присадибної ділянки.

           Більшість отримувачів соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

             Згідно колективного договору між територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників соціальної сфери застосовується система заохочення працівників територіального центру.

             Проведиться систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбувалися у відділенні соціальної допомоги вдома, шляхом регулярного збору та аналізу даних.  Загальна оцінка за напрямком – 87,6% -  «добре».

3. Своєчасність.

         Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається  територіальним центром  протягом 14 календарних днів з моменту звернення  (подачі заяви) отримувачем соціальної  послуги або його законним представником та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі, який підписується у двохсторонньому порядку. Загальна оцінка за напрямком - 100% - «добре».

4. Доступність та відкритість.

          Територіальний центр розташований в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик. Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховому приміщенні. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету. В секторі очікування є місця для сидіння на 10 осіб. В приміщенні розташовані інформаційні стенди щодо переліку соціальних послуг, які надає суб’єкт.                         

            На момент проведення зовнішнього моніторингу приміщення територіального центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням  згідно з вимогами чинного законодавства.

            Також на сайті закладу є інформація щодо переліку соціальних послуг, які надає суб’єкт.                         

             Питання щодо супроводження клієнта до інших організацій для отримання (відновлення) документів є одним з пунктів угоди про соціальний супровід, однак не всі укладені угоди передбачають, у разі потреби, надання даної послуги. Не всі клієнти, у разі потреби, супроводжувались закладом в інші організації для отримання (відновлення) необхідних клієнту документів. Заклад  готує запити/ листи до інших організацій щодо надання допомоги в отриманні (відновленні) документів клієнта, однак при цьому враховані потреби не всіх клієнтів..

Загальна оцінка за напрямком – 83,8% -  «добре».

5. Зручність.

            У відділенні складено та узгоджено з завідувачем відділення соціальної допомоги вдома та затверджено директором територіального центру графіки відвідування отримувачів соціальної послуги з урахуванням їх побажань. Час відвідування надавача соціальної послуги узгоджується з отримувачем соціальної послуги, але коригується залежно від нагальних першочергових потреб інших отримувачів соціальної послуги в окремо взятій  групі.

          В залежності від потреби отримувача послуги складено індивідуальний план та договір про надання послуг. Загальна оцінка за напрямком  – 91,0% - «добре».

6. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

          Отриманні відгуки отримувачів соціальної послуги свідчать про ввічливе та коректне ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні.  

           Соцробітники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадять свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано.

          У договорі про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) громадянина передбачені слідуюче: п.2.4  «Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків», п.3.7 «Громадянин має право вимагати збереження  конфіденційної інформації особистого характеру, що стала відомою особі, яка надає соціальні послуги», положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Працівниками відділення вжиті  заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги.  Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації. Випадків порушення договору не виявлено.  Загальна оцінка за напрямком  – 99,5% - «добре».

7. Професійність.

          Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”.   В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).   Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.  Соціальні робітники, що надають  соціальну послугу догляду вдома, забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо). Загальна оцінка за напрямком    – 91,8% - «добре».

          Протягом року   відділенні соціальної допомоги вдома було обслуговано 440 осіб,  в т.ч. на платній основі -  86 осіб,  з них 7 осіб було звільнено від плати.

          Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2018 році.

           В поточному році працівники терцентру продовжували проводити вивчення соціально-побутових умов проживання та проблемних питань сімей військовослужбовців, які проходили службу на сході країни. За результатами проведеного обстеження у 2018 році обслуговано членів 2 сімей  відділенням соціальної допомоги вдома терцентру на безоплатній основі.

          Протягом звітного періоду у відділенні соціальної допомоги вдома з соціальними робітниками  були проведено внутрішні наради з виробничих питань щодо надання соціальної послуги вдома  мешканцям району, навчання з техніки безпеки та охорони праці. 

              Також було проведено семінари з питань Державного стандарту догляду вдома, визначення індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану,  поняття  про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення.

              Соціальні робітники взяли участь у семінарі з питань порядку надання пільг та житлових субсидій  у зв’язку із встановленням державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та внесенням змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

            Комісією з внутрішньої оцінки якості соцпослуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  роботи соціальних робітників з метою покращення якості надання соціальної послуги догляду вдома. В цілому протягом грудня 2017 по листопад 2018 року проведено 149 перевірок якості надання соціальної послуги «догляд вдома».

       Матеріально-технічна база відділення соціальної допомоги задовільна.

 

             Для кожного критерію оцінки в межах групи показників забезпечення якості розраховується показник охоплення критерієм усіх отримувачів соціальної послуги. Показники визначається у відсотковому еквіваленті від 0 до 100 %, та в залежності від значення  присвоюються відповідний статус (табл.2):

Статуси показників охоплення по кожному критерію узагальнюються і статус, який переважає, присвоюється для групи показника забезпечення якості в цілому. Отже, дані табл. 2 свідчать, що для показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги в цілому.

                                                                                                                    

                                                                                                                            Таблиця 2

 

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

 

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

 

В подальшому узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного показника, в залежності від  статусу, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому,  відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (табл.3).

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                     Таблиця 3

 

Узагальнена оцінка якості соціальної послуги догляду вдома

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги. А також роботу щодо вивчення потреб мешканців Чутівського району у соціальних послугах.

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

-  продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

-  підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

- продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

 

Якісні

«добре»

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнений

«добре»

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги по догляду вдома узагальнений статус відповідає встановленому рівню - «Добре».

    По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 

Голова комісії                                                                 В.П. Павленко

Члени комісії                                                                  Н.О. Бажан

                                                     І.С. Маріїч       

                                                         С.М. Кашуба           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

управління соціального захисту населення Чутівської районної державної  адміністрації про результати організації і проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація

 

 

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», управлінням соціального захисту населення Чутівської районної державної адміністрації, відповідно до наказу начальника управління соціального захисту населення від 28.11.2018р. №40 «Про зовнішню оцінку якості соціальних послуг», у Чутівському районному територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) було організовано і проведено зовнішній моніторинг та оцінка якості соціальної послуги соціальна адаптація з 28 листопада по 30 листопада 2018 року, призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг на постійній основі та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз; утворено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Основними завданнями управління соціального захисту населення Чутівської районної державної  адміністрації, при проведенні зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація, є:

 • оптимізація діяльності роботи відділення денного перебування, що надає послугу соціальна адаптація;

 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги соціальна адаптація.

 • дотримання вимог до якості соціальної послуги соціальна адаптація встановлених у Державному стандарті;

 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

 • визначення результативності надання соціальних послуг;

 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги консультування, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

 

Методи оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

 

   - спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;

 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 Для отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги, вивчення думки щодо якості надання послуги соціальна адаптація було організовано опитування отримувачів послуги. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Станом на 28.11.2018р. послугу соціальна адаптація у відділенні денного перебування отримує 943 особи. В опитуванні прийняло участь 140 осіб, що складає 15% від загальної кількості отримувачів.

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальної послуги консультування, в ході отримання якої констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Надаючи послугу фахівці відділення денного перебування Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) враховують потреби отримувачів послуг. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги соціальна адаптація, індивідуальні потреби отримувачів послуги задовольняються, вимоги й показники забезпечення якості, що встановлені у Державному стандарті консультування дотримуються. У відділенні денного перебування впроваджено процедуру консультації з отримувачами послуг, членами їх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті соціальної адаптації.

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальна адаптація застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги консультування, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №514;

 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

Результати організації та проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація

 

1.Адресність та індивідуальний підхід

 

 • наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальна послуга – всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб що наведена в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

Оцінка – 98% –  «добре»

 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача – індивідуальні плани надання соціальної послуги соціальна адаптація, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та завідуючим відділенням. Індивідуальний план складається за формою відповідно до Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги і завідувачем відділення. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги;

Оцінка - 100% –  «добре»

 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація   – індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал;

Оцінка - 98% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

 98% –  «добре»

                                             

2.РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою соціальна адаптація (за оцінками отримувачів соціальної послуги) – отримувачі задоволені соціальною послугою згідно проведеного анкетування ;

ОЦІНКА - 98% –  «добре»

 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги – отримувачі соціальної послуги соціальна адаптація констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану

ОЦІНКА - 96% –  «добре»

 • проведення анкетування -  отримані позитивні відгуки щодо роботи працівників відділення

ОЦІНКА - 100% –  «добре»

 • наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги  – відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

ОЦІНКА - 100% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

 98,5% –  «добре»

 

3.СВОЄЧАСНІСТЬ

Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальна адаптація, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  у встановлений строк  – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту соціальної адаптації,

ОЦІНКА - –99% –  «добре»

 • складання та підписання договору про надання соціальної послуги  – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту ;

ОЦІНКА - –99% –  «добре»

 

 • відповідність строків та термінів надання соціальної послуг, зазначених в індивідуальному плані .  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані, проте у зв’язку з відсутністю транспортного сполучення -  надання послуги може бути відстроченим.

ОЦІНКА - –99% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

 99% –  «добре»

 

 

4. Доступність та відкритість

Критерії оцінювання:

 • наявність приміщення, що відповідає вимогам Державного стандарту  – приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам згідно з вимогами чинного законодавства

Оцінка -  99% –  «добре»

 

 • наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – у приміщенні наявні інформаційні оголошення.

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (90%) 

Оцінка -  90% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

 96% –  «добре»

 

5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги – в ході опитування отримувачі послуг не висловлювали зауважень;

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – фахівці відділення денного перебування у своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальна адаптація положень щодо дотримання принципу конфіденційності  – у договорі про соціальне обслуговування п.2.3 передбачено: Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

Оцінка -  100% –  «добре»

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

 100% –  «добре»

6. Професійність

Критерії оцінювання:

 • штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • наявність затверджених посадових інструкцій (100 %) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення денного перебування, фахівця із соціальної  роботи І категорії,  організатора культурно - дозвілєвої діяльності. Працівники відділення володіють знаннями й навичками та  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників  – розроблені плани-графіки проведення курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників протягом року, затверджено план графік проведення атестації соціальних працівників відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу  – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідають  фахівці.

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • наявність обладнання,  транспорту для надання соціальної послуги  – працівники відділення  в повному обсязі забезпечені  комп’ютерною технікою.

Оцінка -  100% –  «добре»

 

 • участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, “круглих столах” тощо – за можливістю, фахівці що надають послугу соціальної адаптації відвідують відповідні заходи.

Оцінка -  100% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

 100% –  «добре»

                                                        7. Зручність

 • визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) – отримувачі послуг під час проведення анкетування висловили задоволення щодо графіку занять що розроблений у відділенні денного перебування.

Оцінка -  90% –  «добре»

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

 90% –  «добре»

 

Таблиця 1. Статус якісних показників забезпечення

соціальної послуги соціальна адаптація

 

Якісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

 «добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація в цілому – «ДОБРЕ» ( 98,2%) (таблиця 1).

 

 

 

Таблиця 2. Оцінка якості соціальної послуги

соціальна адаптація

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з особами, що потребують    послуг

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

 

Висновок: Незважаючи на узагальнений статус «добре», відділенням денного перебування планується ряд заходів, які спрямовані на  удосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги соціальна адаптація.

Насамперед, необхідно;

 • активізувати роботу щодо інформування мешканців  Чутівського району, щодо послуги соціальної адаптації, яка надається територіальним центром;

 • віднайти можливість щодо  проведення занять в «Університеті третього віку» в селах

 • забезпечити облаштування у доступних місцях інформаційних стендів, визначити відповідальних за виготовлення буклетів, змістовне наповнення інформаційних стендів та сайту територіального центру, щодо актуальної інформації з надання соціальних послуг;

 • продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті

       

         Голова комісії                                                  В.П. Павленко

         Члени комісії                                                    Н.О. Бажан

                                                     І.С. Маріїч       

                                                         С.М. Кашуба           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи результати оцінки якості надання соціальних послугу 2017 році за всіма критеріями, комісія з проведення внутрішньої оцінки зробила  такі висновки:

1. Адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги  у наданні соціальної послуги догляду вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги– індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги,   складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та зав. відділенням соціальної допомоги вдома. Індивідуальний план складався за формою згідно з дод.3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги та зав. відділенням соціальної допомоги вдома. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома– індивідуальні плани коригуються один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги;

 Оцінка - 100% -  «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

100 % - «добре»

 

 

2. Результативність.

Критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги)– згідно опитувань, проведених по телефону та анкетуванню, не всі отримувачі задоволенні соціальною послугою догляду вдома, зокрема зменшенням кількості послуг та частотою відвідувань.  

Оцінка - 84% -  «добре».

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась– більшість отримувачів соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

Оцінка - 89% - «добре».

- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам - в ході перевірок соціальних робітників на дільницях, проведення внутрішнього моніторингу  та оцінки якості проводилися опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування;

Оцінка - 80% - «добре».

- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги- згідно колективного договору між територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників соціальної сфери застосовується система заохочення працівників територіального центру.

Оцінка - 98% -  «добре».

- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома-  проведено систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбувалися у відділенні соціальної допомоги вдома, шляхом регулярного збору та аналізу даних;

Оцінка - 77% -  «задовільно».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

85,6% - «добре»

 

3. Своєчасність.

Критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений термін – у відділенні дотримуються вимоги розділів  Державного стандарту догляду вдома:

- загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома:

-  визначення індивідуальних потреб

- складання індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома- дотримуються вимоги розділу V Укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома Державного стандарту догляду вдома.

Оцінка - 100% - «добре».

- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі - дотримуються вимоги розділу VІ Місце й строки надання соціальної послуги догляду вдома Державного стандарту догляду вдома.  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

Оцінка - 87% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

95,7% - «добре»

 

4. Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

    наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам – приміщення територіального центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням  згідно з вимогами чинного законодавства. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету; Оцінка 100% - «добре».

F наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги у закладі підготовлено інформаційно-довідкові листки з переліком послуг, які надає суб’єкт. У результатів опитування клієнтів щодо наявності у них даного інформаційно-довідкового листка встановлено, що не всі з опитаних клієнтів знайомі з даною інформацією. Оцінка 81% - «добре».

У наявності є інформація щодо переліку соціальних послуг. Оцінка 93% - «добре».

Закладом розроблено інформаційні картки по кожному виду соціальних послуг, які надає суб’єкт. Оцінка 76% - «задовільно».

Однак не всі соціальні партнери ознайомлені з даними інформаційними картками. Оцінка 71% - «задовільно».

На сайті закладу є інформація щодо переліку соціальних послуг, які надає суб’єкт. Оцінка 96% - «добре».

Аналіз розміщення інформації про перелік соціальних послуг у ЗМІ свідчить, що із загальної кількості публікацій про роботу закладу  половину складає інформація про соціальні послуги. Оцінка 50% - «незадовільно».

Одним з шляхів донесення до клієнта інформації про соціальні послуги є робота мобільного консультаційного пункту. Встановлено, що дана інформація надавалась не під час всіх виїздів МКП. Оцінка 77% - «задовільно».

Загальна оцінка: 80,5% - «добре».

 

   Наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги догляду вдома - у закладі у наявності буклети щодо діяльності соціальних партнерів. Однак інформацію про послуги, які надають соціальні партнери, містить 2/3 наявних буклетів. Оцінка 69% - «задовільно».

За результатами опитування серед клієнтів встановлено, що про перелік соціальних послуг, які надають інші організації, поінформовано трохи більше половини клієнтів. Оцінка 72% - «задовільно».

Загальна оцінка 70,5 % - «задовільно».

 

 Питання щодо супроводження клієнта до інших організацій для отримання (відновлення) документів є одним з пунктів угоди про соціальний супровід, однак не всі укладені угоди передбачають, у разі потреби, надання даної послуги. Оцінка 80% - «добре».

Не всі клієнти, у разі потреби, супроводжувались закладом в інші організації для отримання (відновлення) необхідних клієнту документів. Оцінка 81% - «добре».

Заклад  готує запити/ листи до інших організацій щодо надання допомоги в отриманні (відновленні) документів клієнта, однак при цьому враховані потреби не всіх клієнтів. Оцінка 83% - «добре».

Дані опитування серед клієнтів свідчить, що більше половини клієнтів, які потребували отримання (відновлення) документів, отримали необхідні документи. Оцінка 82% - «добре».

Загальна оцінка 81,5% - «добре».

 

    Аналіз вільного доступу клієнтів до послуг та приміщення закладу свідчить:

         У наявності робоча кнопка виклику, розташована у доступному місці на доступній висоті. Оцінка 100% - «добре».

Заклад обладнаний пандусом, який  відповідає вимогам ДБН,

Оцінка 100% - «добре».

         При опитуванні клієнтів з обмеженими можливостями щодо задоволеності ступенем вільного доступу до послуги встановлено, що менше половини опитаних задоволені доступом. Оцінка 66% - «задовільно».

Загальна оцінка 88,7% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

80,3% - «добре»

 

5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги– отриманні відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливо та коректно ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні. Оцінка 90% - «добре».

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – соцробітники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано. Оцінка – 99,0 % -  «добре».

- наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності – у договорі про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) громадянина передбачені, п.2.4  «Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків», п.3.7 «Громадянин має право вимагати збереження  конфіденційної інформації особистого характеру, що стала відомою особі, яка надає соціальні послуги», положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Оцінка - 100% - «добре».

- дотримання принципу конфіденційності– працівниками відділення вжиті  заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги.  Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

Оцінка - 100% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

97,3% - «добре»

 

6. Професійність.

Критерії оцінювання:

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації – у закладі існує  затверджена структура та штатний розпис, але кількість фактично працюючих становить 92,3 % від загальної кількості затверджених посад. Оцінка – 92,3% -  «добре».

У наявності розроблені посадові інструкції кожного спеціаліста, всі спеціалісти ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Оцінка - 100% - «добре».

Всі нові спеціалісти поставили свій підпис про ознайомлення під своїми посадовими інструкціями. Оцінка – 100% - «добре».

Загальна оцінка – 97,4% - «добре».

. У закладі розроблені правила внутрішнього розпорядку, з якими ознайомлені всі спеціалісти. Оцінка - 100% - «добре».

Інформація з правилами внутрішнього розпорядку на інформаційному закладі стенду є. Оцінка 100% - «добре».

Загальна оцінка – 100% - «добре».

4. Аналіз особових справ показав, що 80% спеціалістів від загальної кількості мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Оцінка - 80% -  «добре».

5. Аналіз наказів про проходження стажування новими працівниками та закріплення за ними наставника показав, що 9 спеціалістів із 9 нових спеціалістів пройшли стажування та мають наставника. Оцінка 100% -  «добре».

6. Аналіз матеріалів щодо організації навчання, підвищення кваліфікації, проведеного опитування спеціалістів свідчить, що навчання, підвищення кваліфікації пройшли не всі спеціалісти, які його потребували. Оцінка 79% - «задовільно».

7. У закладі налагоджена  робота щодо інформування персоналу з різних питань соціальної роботи з отримувачами соціальних послуг. Разом з тим, проведені семінари відвідали не всі спеціалісти закладу. Оцінка – 98% - «добре».

Не всі семінари для спеціалістів, які потребували участі соціальних партнерів, проходили з їх залученням. Оцінка – 72% - «задовільно»

Загальна оцінка – 85,8% - «добре».

8. У закладі у наявності розроблені програми щодо запобігання професійного виснаження спеціалістів, графіки проведення супервізій, проводяться тестування та опитування спеціалістів.

Більша частина соціальних робітників взяли участь у опитуванні та тестуваннях з метою визначення загрози професійного виснаження. Оцінка – 80% - «добре».

Супервізію пройшли спеціалісти, у яких за результатами тестування не виявлена проблема, пов’язана з професійним вигоранням. Оцінка – 95,0% - «добре».

Покращилась робота щодо організації тестування по запобіганню професійного вигорання. Супервізія  проведена з залученням соціальних партнерів на початку лютого 2017 року. Оцінка – 91% - «добре».

Загальна оцінка – 88,7 – «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

93,0 % - «добре»

 

З В  І Т

Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості

 соціальної послуги «соціальна адаптація»

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»,  Чутівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг),   відповідно до наказу директора від 01.02. 2018р. №30 «Про проведення оцінки якості соціальних послуг денний догляд та соціальна адаптація», здійснено наступні заходи:

·        організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги соціальна адаптація в період з 1 лютого по 16 лютого  2018 року;

·        призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація на постійній основі та розроблено опитувальники для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги, їх заповнення і аналіз;

·        затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація

·        затверджено порядок та план проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної  послуги соціальна адаптація у  Чутівському  районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Основними завданнями територіального центру,

при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація, є:

 

·        оптимізація діяльності роботи відділення, що надає послугу соціальна адаптація;

·        підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

·        дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги соціальна адаптація;

·        дотримання вимог до якості соціальної послуги встановлених у Державному стандарті соціальної послуги соціальна адаптація;

·        виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

·        визначення результативності надання соціальної послуги соціальна адаптація

·        виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги соціальна адаптація, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація:

-      анкетування отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація;

-      спостереження за процесом надання соціальної послуги;

-      вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація у територіальному центрі було проведено моніторинг, що включає проведення анкетування отримувачів соціальної послуги,  аналіз відгуків щодо організації та надання .

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням денного перебування, було організовано анкетування отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація. Метою анкетування  є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги соціальна адаптація. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги. Станом на 01.02.2018р., послугу соціальної адаптації у відділенні денного перебування отримали  131 особа. В анкетуванні прийняло участь  34 особи, що становить 38,5 % від загальної кількості.

Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів послуги соціальна адаптація. Були висловлені схвальні відгуки щодо роботи Університету третього віку. Отримані під час навчання знання й навички постійно використовуються підопічними у повсякденному житті. Надаючи послугу соціальна адаптація, фахівці намагаються врахувати потреби кожного з отримувачів послуги.

Таким чином, в ході опрацювання анкет отримувачів послуги соціальна адаптація, виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації.

Фахівцями відділення запроваджено чітке надання інформації отримувачам послуги  соціальна адаптація, щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті соціальної адаптації.

Працівники відділення проводять виїзні засідання Університету ІІІ віку, що дає можливість спостереження за процесом надання послуги соціальна адаптація, також проводяться  телефонні  співбесіди з отримувачами послуги.

Співробітники відділення денного перебування проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої обговорюються на планових виробничих нарадах.

Для проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися:

·        показники якості соціальної послуги соціальна адаптація, наведенні у додатку 4 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №514;

·        рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

Результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація

 І. Оцінка кількісних показників соціальної послуги соціальна адаптація (80% – статус «добре»)

  Проаналізуємо кількісні показники якості:

·        кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період. До територіального центру скарг на діяльність відділення денного перебування чи його співробітників не надходило. Отже відсотковий еквівалент- 0%. Статус – добре;

·        частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальна адаптація складає 89%. Такий показник пов’язаний з тим що бажаючих отримувати послугу в «Університеті третього віку» більше, ніж відвідує. Це пояснюються тим, що жителі сіл не мають можливості прибути вчасно на заняття.  Статус – добре;

·        частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації складає 33%. Статус – задовільно.

·        частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – 100%. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік. Статус – добре.

·        відповідність встановлених показників якості отриманих у ході контролю – 100%. Дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації. Статус- добре.

Таким чином, узагальнюючи статуси у відсоткових еквівалентах, в цілому для кількісного показника соціальної послуги соціальна адаптація присвоюється статус «Добре».

 ІІ. Оцінка якісних показників соціальної послуги соціальна адаптація, що передбачені Державним стандартом соціальної адаптації:

1) адресність та індивідуальний підхід (97% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

·        наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальна послуга (100%) – всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб що наведена в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації;

·        наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача (100%) – індивідуальні плани надання соціальної послуги соціальна адаптація, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та завідуючим відділенням. Індивідуальний план складається за формою відповідно до Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги і завідувачем відділення. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги;

·        забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  (97%) – індивідуальні плани переглядаються один раз у квартал;

2) результативність (98,5%) – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

·        рівень задоволеності соціальною послугою соціальна адаптація (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (98%) – отримувачі задоволенні соціальною послугою згідно проведеного анкетування ;

·        покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги (96%) – отримувачі соціальної послуги соціальна адаптація констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану

·        проведення анкетування (100% -  отримані позитивні відгуки щодо роботи працівників відділення

·        наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) – відповідно до Колективного договору укладеного між територіальним центром та профспілковим комітетом розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг. п.4 Оплата праці та Додаток 1 Положення про порядок та умови преміювання працівників;

3) своєчасність (99% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

·        прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальна адаптація, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальна адаптація  у встановлений строк (99%) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту соціальної адаптації,

·        складання та підписання договору про надання соціальної послуги (100%) – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту ;

·        відповідність строків та термінів надання соціальної послуг, зазначених в індивідуальному плані – ((99%).  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані, проте у зв’язку з відсутністю транспортного сполучення -  надання послуги може бути відстроченим.

4) доступність та відкритість (96% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

·        наявність приміщення, що відповідає вимогам Державного стандарту (99%) – приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам згідно з вимогами чинного законодавства

·        наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – у приміщенні наявні інформаційні оголошення.

·        наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів ( у тому числі електронних носіях) щодо надання соціальної послуги (90%) 

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% – статус  «добре»)

Критерії оцінювання:

·        відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) – в ході опитування отримувачі послуг не висловлювали зауважень;

·        повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) – фахівці відділення денного перебування у своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

·        наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальна адаптація положень щодо дотримання принципу конфіденційності (100%) – у договорі про соціальне обслуговування п.2.3 передбачено: Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

6) професійність (100% – статус «добре»)

Критерії оцінювання:

·        штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

·        наявність затверджених посадових інструкцій (100 %) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення денного перебування, фахівця із соціальної  роботи І категорії,  організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. Працівники відділення володіють знаннями й навичками та  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45

·        розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) – розроблені плани-графіки проведення курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників протягом року, затверджено план графік проведення атестації соціальних працівників відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2012р.№ 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», та Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;

·        наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідають  фахівці.

·        наявність обладнання,  транспорту для надання соціальної послуги (100%) – працівники відділення  в повному обсязі забезпечені  комп’ютерною технікою.

·        участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, “круглих столах” тощо 100% – за можливістю, фахівці що надають послугу соціальної адаптації відвідують відповідні заходи.

  7) зручність (90% – статус «добре»)

·        визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) – отримувачі послуг під час проведення анкетування висловили задоволення щодо графіку занять що розроблений у відділенні денного перебування.

 Таблиця 1. Статус якісних показників забезпеченнясоціальної послуги соціальна адаптація

 Якісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

 «добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги соціальна адаптація в цілому – «ДОБРЕ» ( 97,2%) (таблиця 1).

 

Таблиця 2. Оцінка якості соціальної послуги соціальна адаптація

 

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з надавачем послуг

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 Висновок: Незважаючи на узагальнений статус «добре», відділенням денного перебування планується ряд заходів, які спрямовані на  удосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги соціальна адаптація.

Насамперед, необхідно;

·        активізувати роботу щодо інформування мешканців  Чутівського району, щодо послуги соціальної адаптації, яка надається територіальним центром;

·        віднайти можливість щодо  проведення занять в «Університеті третього віку» в віддалених селах;

·         продовжувати  роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;

·        забезпечити облаштування у доступних місцях інформаційних стендів, визначити відповідальних за виготовлення буклетів, змістовне наповнення інформаційних стендів та сайту територіального центру, щодо актуальної інформації з надання соціальних послуг;

·        продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

·        продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті

 

 

 Голова комісії                                                                    Л.В. Калюжна

 Члени комісії                                                                     Л.П. Різник

                                                                                             А.І. Гладкий

                                                                                             О.І. Чемісова

                                                                                             І.О. Мотієнко

                                                                                             Н.О. Чубенко

                                                                                          Н.І. Павленко

                                                                                             А.В. Тихомирський

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальної послуги денний догляд Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

            В складі Чутівського районного територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) функціонує  відділення денного перебування.

Відділення розраховане на щоденне надання послуги денного догляду 30 особам. У відділенні створені належні умови  для перебування та отримання послуг,   постійно здійснюються заходи щодо покращення безпечних умов перебування.  У 2017  році у відділенні  проведено частковий ремонт приміщення та капітальний ремонт даху.

На  виконання  наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості         соціальних послуг», наказу директора територіального центру від 01.02.2018 № 30 «Про проведення оцінки якості соціальних послуг денний догляд та соціальна адаптація» у лютому 2018 року була розпочата робота  з проведення внутрішньої оцінки якості ( далі оцінка) та моніторинг соціальних послуг. Оцінювання проводилось  в період з 1 лютого по 16 лютого 2018 року.

Для забезпечення даного напряму роботи було здійснено слідуючі заходи:

- призначено відповідальну  особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу  ;

- затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг  до складу якої включені працівники  відділення, отримувачі  соціальної послуги;

- затверджено  порядок проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги денного догляду;

- затверджено план засідань комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Внутрішньому моніторингу  та оцінці підлягають:

- дотримання вимог встановлених у Державному стандарті денного догляду, який затверджений  наказом Мінсоцполітики  від 30.07.13р.        № 762.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  денного догляду застосовувалися показники якості соціальної послуги денного догляду, наведені  у додатку 4 Державного стандарту послуги денного догляду.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитування з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги денного догляду, співбесіди, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 58 отримувачів  соціальної послуги денного догляду. За  період проведення оцінки звернень та скарг не зареєстровано.

Внутрішню оцінку якості соціальної послуги денного догляду  працівниками відділення здійснено шляхом самооцінки.  За результатами самооцінки 30%  працівників одержали «високу» оцінку, 70% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги  денного догляду застосовувались показники якості соціальної послуги :

адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

         Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах.  Особові справи                   підопічних ( 100%)   містять  індивідуальні плани надання соціальної послуги денного догляду,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги. 

         Результативність: згідно проведеного опитування, 98% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою денного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга денного догляду не надавалась. 2% опитаних не задоволені  затвердженим переліком послуг у відділенні.  Зокрема є пропозиції щодо розширення видів послуг, придбання нового обладнання.

Письмових скарг  із сторони підопічних не було.

Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймаєься   керівником управління праці та соціального захисту населення протягом  14 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем)  соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача (чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги денного догляду.

Повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  денного догляду здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  денного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування відділення денного догляду є вдалим, приміщення  знаходиться поруч з Чутівською центральною районною лікарнею із зручним транспортним сполученням.  Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований  приблизно на 10 автомобілів.

Відділення  розміщене в одноповерховій будівлі. В наявності є пандус, але кнопка виклику відсутня, що  є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Послуги денного догляду  надаються в окремих кабінетах, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи відділення. На всіх дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт денного догляду.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чутівського району) та згідно проведених опитувань,  отримувачі соціальної послуги денного догляду  задоволені роботою працівників.

Працівники відділення ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації.

Всі працівники відділення денного перебування  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку.

В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щоденно у відділенні проводяться оперативні наради, на яких рзглядаються поточні питання роботи відділення та надання соціальних послуг.

Всі працівники відділення 100% забезпечені спецодягом (халати – 100%, взуття – 100%).

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду застосовувались кількісні   показники соціальної послуги догляду вдома.

Від отримувачів соціальних послуг письмових  скарг не надходило.

Всі усні звернення про отримання соціальної послуги денного догляду задоволені 100%.

Моніторинг якості надання соціальної послуги денного догляду здійснюється  один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Засідання комісії оформлялися протоколом. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали ).

 

Таблиця 1. Статус кількісних показників надання соціальної послуги денного догляду

 

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

Таблиця 2. Статус показників забезпечення якості соціальної послуги денного догляду

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного показника, і статус, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (табл.3).

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре» 100%

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

           

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників послуга денного догляду відповідає  встановленому рівню – «Добре».

         Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення відділення  денного перебування  не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. 

                  

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення денного перебування:

 - в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення денного перебування в частині забезпечення  тренажерами та реабілітаційним обладнанням;

- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.

 

 Голова комісії                                                                   Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                                     Л.П. Різник

                                                                                            А.І. Гладкий

                                                                                           О.І. Чемісова

                                                                                           І.О. Мотієнко

                                                                                           Н.О. Чубенко

                                                                                           Н.І. Павленко

                                                                                          А.В. Тихомирський

                             

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальної послуги «паліативний  догляд» у відділенні соціальної допомоги вдома   Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

 

        На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 77 від 17 жовтня 2017 року створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2017 рік.

            На обслуговуванні в відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  за звітний період 2017 року обслужено 6  невиліковно хворих ОНГ. До категорії громадян, які можуть  скористатися послугами терцентру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до сільської ради, а також переселенці зі східних областей та АР Крим. Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

            В 2014 році працівниками територіального центру проведено поетапне впровадження Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.  Проведено визначення    ступеня індивідуальних потреб на основі шкал оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу, складено індивідуальні плани, переукладено договори відповідно до вимог Держстандарту на всіх отримувачів соціальної послуги. Відповідно до вимог Держстандарту догляду вдома індивідуальні плани постійно переглядаються та вносяться зміни у договори.

              Письмових скарг від підопічних, яким надавалася послуга паліативного догляду,  протягом звітного періоду не надходило. Побажання в обслуговуванні розглянуто та задоволено.

                Для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості послуги паліативного догляду у відділенні соціальної допомоги вдома створено комісію. Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання  послуги паліативного догляду. Перевірка якості надання соціальної послуги  здійснюється регулярно. Також соціальні робітники, які надають соціальну послугу  здійснюють щоденну самооцінку  та щорічну самооцінку по підсумках роботи за рік.

            Ціль внутрішньої оцінки: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги  для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги. Визначення якості соціальної послуги проведено шляхом відстеження, анкетування та опитування 3 отримувачів  послуги у листопаді 2017 року, що складає 100 % від обслугованих. Із загальної кількості  1 особа отримувачів соціальної послуги чоловічої статі та 2  особи - жіночої. Громадяни оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг.

       Результати опитувань занесено в опитувальникита в акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось членами комісії з проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги та керівниками структурних підрозділів.

 

Статус кількісних показників надання соціальної послуги

«паліативний догляд»  у відділенні соціальної допомоги вдома.

                                                                                                                       Таблиця 1.

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

        Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

       При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги паліативного догляду  вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

    Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги та відповідають визначеним індивідуальним потребам.

       Результативність: згідно  опитування, підопічні задоволені соціальною послугою, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у порівнянні з періодом, коли соціальна послуга паліативного догляду не наддавалась. Скарг зі сторони підопічних не було.

        Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги паліативного догляду чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

    Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги паліативного догляду соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

           Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

   Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

   Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховій  будівлі, що є зручним для відвідувачів.

       Вся зона надання соціальної послуги розташована у закритих, маленьких кабінетах .   Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 10 осіб.

   При вході до територіального центру міститься  кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

        Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду, інформацію також розміщено на сайті територіального центру.

         Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань по телефону отримувачі соціальної послуги  задоволені роботою соціальних робітників.

             Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

             Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

       Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”. В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).   Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

   Графік проведення  нарад з виробничих питань, діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг та графік проведення навчання, графік проведення атестації соціальних працівників складено.

       Працівники, що надають  соціальну послугу забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо).

        Професіоналізм, ефективність підтримки вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів та ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень територіального центру соціального обслуговування Чутівської  РДА.

        При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги паліативного догляду застосовувалися кількісні показники.

        Моніторинг якості надання соціальної послуги паліативного догляду  здійснюється 1 раз в рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

      Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

      Однак, матеріально-технічна база територіального центру, а особливо приміщення, не дають можливості в повному обсязі надавати якісні послуги. Мала площа кабінетів і відсутність їх кількості не дають можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально. Тому для ефективної роботи потрібне більше приміщення , щоб мати змогу залучати більшу кількість людей.

           Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2017 році.

         В 2017 році працівники терцентру проводили вивчення соціально-побутових умов проживання та проблемних питань сімей військовослужбовців, які проходять службу на сході країни. За результатами проведеного обстеження,  невиліковно хворого ветерана- інваліда АТО   взято на обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома терцентру на безоплатній основі.

             Для працівників відділень соціальної допомоги вдома проводилось навчання щодо впровадження Державного стандарту догляду вдома. Дане навчання пройшли 48 із 48 працівників відділення соціальної допомоги вдома.

        Матеріально-технічна база відділень соціальної допомоги, соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації, відділення адресної допомоги  задовільна.

                Протягом звітного періоду у територіальному центрі було проведено внутрішні наради з питань роботи структурних підрозділів терцентру щодо надання соціальних послуг мешканцям району. Також було проведено: семінари на тему: «Державний стандарт догляду вдома», «Визначення індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги», «Складання індивідуального плану.»;  навчання  -  на тему «Поняття  про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення.».  Завідувач відділення соціальної допомоги вдома брала участь у семінарі з питань порядку надання пільг та субсидій  у зв’язку із встановленням державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та внесенням змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

              Комісією з внутрішньої оцінки якості соцпослуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  перевірки роботи соціальних робітників. В цілому протягом звітного періоду проведено 6 перевірок по питанню  якості надання послуги паліативного догляду.

Статус показників забезпечення якості соціальної

послуги паліативного догляду вдома

                                                                                                                         Таблиця 2.

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного показника, і статус, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи.

 

. Оцінка якості соціальної послуги паліативного догляду  в цілому

                                                                                                               Таблиця 3.

Показники

Статус

Рекомендації по роботі  з відділенням соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

 

 

 

 

 

 

 

Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділенням соціальної допомоги вдома, плануються  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості соціальної послуги «паліативний догляд» за наступними напрямками:

- продовжувати роботу щодо виявлення  невиліковно хворих ОНГ з метою надання їм необхідної допомоги, а також надалі  вивчати їх потреби .

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги невиліковно хворим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 

 

 Голова комісії                                                  Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                    В.Д. Подлєсна

                             Н.В. Баланда

                                                                           О.М. Тандур

                                                                           Г.М. Костючок

                                                                               Я.М. Мирошніченко

                                                                           Т. О. Лисенко

                              Р.Г. Чальцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та  оцінки якості  соціальної послуги догляду вдома  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

 

        На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказом директора територіального центру  № 77 від 17 жовтня 2017 року створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії на 2017 рік.

            На обслуговуванні в відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично  за період з 01 листопада по 30 листопада 2017 року перебувало 362  громадян. До категорії громадян, які скористалися послугами терцентру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до сільської ради, а також переселенці зі східних областей та АР Крим. Особливої уваги потребували особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні  допоміжними засобами пересування, в отримані автотранспортних послуг.

            В 2014 році працівниками територіального центру проведено поетапне впровадження Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.  Проведено визначення  індивідуальних потреб з урахуванням ступеня індивідуальних потреб на основі шкал оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу догляду вдома, складено індивідуальні плани догляду на кожного отримувача соціальної послуги догляду вдома, переукладено договори відповідно до вимог Держстандарту на всіх отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Відповідно до вимог Держстандарту догляду вдома індивідуальні плани постійно переглядаються та вносяться зміни у договори.

              З загальної чисельності отримувачів соціальної послуги догляду вдома, протягом січня-листопада 2017 року було 5 усних звернень щодо надання соціальної послуги «догляд вдома». Всі звернення задоволено. Письмових скарг від підопічних протягом звітного періоду не надходило. Зауваження та побажання в обслуговуванні розглянуто та задоволено.

                Для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в установі створено комісію з моніторингу та внутрішньої оцінки якості соцпослуг. Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома. Перевірка якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється регулярно. Також соціальні робітники, які надають соцпослугу догляду вдома здійснюють щоденну самооцінку  та щорічну самооцінку по підсумках роботи за рік.

            Ціль внутрішньої оцінки: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги догляду вдома для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги. Визначення якості соціальної послуги проведено шляхом відстеження, анкетування отримувачів, опитування 271 отримувачів соціальної послуги, що складає 74,9 % від обслугованих протягом листопада. Із загальної кількості   19,6 % (71 особа) отримувачів соціальної послуги чоловічої статі та 80,4% (291 особа) - жіночої. Більшість з них  (53, 6 %) віком від 80 і старше  років. Громадяни оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг.

       Результати опитувань занесено в опитувальники, в акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось членами комісії з проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та керівниками структурних підрозділів. Протягом даного періоду від підопічних установи надійшло 2 письмових подяки щодо надання їм якісної послуги догляду вдома соціальними робітниками установи.

 

Таблиця 1. Статус кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома

 

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

 

 

        Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

       При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

    Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома,  відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

       Результативність: згідно  опитування (74,9 % опитаних), що дещо меньше, ніж в минулому році. Підопічні задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась; скарг зі сторони підопічних не було.

        Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

    Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

           Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

   Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик.

   Приміщення й кабінети знаходяться в одноповерховій  будівлі, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

       Вся зона надання соціальних послуг розташована у закритих, маленьких кабінетах . Відповідно, це не відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

   Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 10 осіб.

   При вході до територіального центру міститься  кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

        Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома, інформацію також розміщено на сайті територіального центру.

         Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу  та згідно проведених опитувань по телефону отримувачів соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

             Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

             Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

       Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги ”.

       В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

   Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

   Графік проведення  нарад з виробничих питань, діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг та графік проведення навчання, графік проведення атестації соціальних працівників складено.

       Працівники, що надають  соціальну послугу забезпечені велосипедами  твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо).

        Професіоналізм, ефективність підтримки вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів та ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень територіального центру соціального обслуговування Чутівської  РДА.

        При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються кількісні показники соціальної послуги догляду вдома:

        Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється 1 раз в рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

      Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

      Однак, матеріально-технічна база територіального центру, а особливо приміщення, не дають можливості в повному обсязі надавати якісні послуги. Мала площа кабінетів і відсутність їх кількості не дають можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально. Тому для ефективної роботи потрібне більше приміщення , щоб мати змогу залучати більшу кількість людей.

           Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 працівники терцентру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських рад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадяну соцпослугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності,  розширення спектру соціальних послуг у 2017 році.

         В 2017 році працівники терцентру проводили вивчення соціально-побутових умов проживання та проблемних питань сімей військовослужбовців, які проходять службу на сході країни. За результатами проведеного обстеження: членів 3 сімей  взято на обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома терцентру на безоплатній основі.

           На платному обслуговуванні у відділеннях соціальної допомоги вдома терцентру перебуває 51 громадянин,  з них 8 осіб було звільнено від плати.

           Для працівників відділень соціальної допомоги вдома проводилось навчання щодо впровадження Державного стандарту догляду вдома. Дане навчання пройшли 48 із 48 працівників відділення соціальної допомоги вдома.

        Матеріально-технічна база відділень соціальної допомоги, соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації, відділення адресної допомоги  задовільна.

                Протягом звітного періоду у територіальному центрі було проведено внутрішні наради з питань роботи структурних підрозділів терцентру щодо надання соціальних послуг мешканцям району. Також було проведено: семінари на тему: «Державний стандарт догляду вдома», «Визначення індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги», «Складання індивідуального плану.»;  навчання  -  на тему «Поняття  про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення.».  Завідувач відділення соціальної допомоги вдома брала участь у семінарі з питань порядку надання пільг та субсидій  у зв’язку із встановленням державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та внесенням змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

              Комісією з внутрішньої оцінки якості соцпослуг та завідувачами відділень протягом року проводились  планові та раптові  перевірки роботи соціальних робітників. В цілому протягом звітного періоду проведено 62 перевірки.

Таблиця 2. Статус показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного показника, і статус, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (табл.3).

 

Таблиця 3. Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з відділенням соціальної допомоги вдома

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

 

 

 

 

 

 

 

Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділення соціальної допомоги вдома, плануються  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги вдома за наступними напрямками:

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги. А також роботу щодо вивчення потреб мешканців Чутівського району у соціальних послугах.

- продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району засобами особистої гігієни, одягом та взуттям, допоміжними засобами пересування.

- на виконання комплексної програми “Турбота» на 2015-2018 р.р. в межах повноважень, надавати комплексну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей (фізіотерапевтичні послуги, психологічна допомога тощо).

По результатах проведеної роботи відхилень від запланованих показників не виявлено.

 Голова комісії                                                  Л.В. Калюжна

Члени комісії                                                    В.Д.Подлєсна

                                                                          Н.В. Баланда

                                                                           О.М. Тандур

                                                                           Г.М. Костючок

                                                                           Я.М. Мирошніченко

                                                                           Т.О.Лисенко

                                                                           Р.Г. Чальцева

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати оцінки якості соціальних послуг

у відділенні соціальної допомоги вдома  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Аналізуючи результати оцінки якості надання соціальних послуг за всіма критеріями, комісія з проведення внутрішньої оцінки зробила  такі висновки:

1) адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги  у наданні соціальної послуги догляду вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги– індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги,   складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та зав. відділенням соціальної допомоги вдома. Індивідуальний план складався за формою згідно з дод.3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги та зав. відділенням соціальної допомоги вдома. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома– індивідуальні плани коригуються один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги;

 Оцінка - 100% -  «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

100 % - «добре»

 

2) результативність.

Критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги)– згідно опитувань, проведених по телефону та анкетуванню, не всі отримувачі задоволенні соціальною послугою догляду вдома, зокрема зменшенням кількості послуг та частотою відвідувань.  

Оцінка - 81% -  «добре».

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась– більшість отримувачів соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

Оцінка - 80% - «добре».

- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам - в ході перевірок соціальних робітників на дільницях, проведення внутрішнього моніторингу  та оцінки якості проводилися опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування;

Оцінка - 75% - «добре».

- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги- згідно колективного договору між територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників соціальної сфери застосовується система заохочення працівників територіального центру.

Оцінка - 100% -  «добре».

- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома-  проведено систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбувалися у відділенні соціальної допомоги вдома, шляхом регулярного збору та аналізу даних;

Оцінка - 67% -  «задовільно».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

80,6% - «добре»

 

3) своєчасність.

Критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений термін – у відділенні дотримуються вимоги розділів  Державного стандарту догляду вдома:

- загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома

-  визначення індивідуальних потреб

- складання індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома- дотримуються вимоги розділу V Укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома Державного стандарту догляду вдома.

Оцінка - 100% - «добре».

- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі - дотримуються вимоги розділу VІ Місце й строки надання соціальної послуги догляду вдома Державного стандарту догляду вдома.  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

Оцінка - 80% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

93,3% - «добре»

 

4) доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам – приміщення територіального центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням  згідно з вимогами чинного законодавства. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету; Оцінка 100% - «добре».

F наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги у закладі підготовлено інформаційно-довідкові листки з переліком послуг, які надає суб’єкт. У результатів опитування клієнтів щодо наявності у них даного інформаційно-довідкового листка встановлено, що не всі з опитаних клієнтів знайомі з даною інформацією.

 Оцінка 80% - «добре».

         У наявності є інформація щодо переліку соціальних послуг. Оцінка 93% - «добре».

         Закладом розроблено інформаційні картки по кожному виду соціальних послуг, які надає суб’єкт. Оцінка 78% - «задовільно».

         Однак не всі соціальні партнери ознайомлені з даними інформаційними картками. Оцінка 75% - «задовільно».

         На сайті закладу є інформація щодо переліку соціальних послуг, які надає суб’єкт. Оцінка 95% - «добре».

Аналіз розміщення інформації про перелік соціальних послуг у ЗМІ свідчить, що із загальної кількості публікацій про роботу закладу  половину складає інформація про соціальні послуги. Оцінка 50% - «незадовільно».

Одним з шляхів донесення до клієнта інформації про соціальні послуги є робота мобільного консультаційного пункту. Встановлено, що дана інформація надавалась не під час всіх виїздів МКП. Оцінка 75% - «задовільно».

Загальна оцінка: 80,8% - «добре».

- наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги догляду вдома - у закладі у наявності буклети щодо діяльності соціальних партнерів. Однак інформацію про послуги, які надають соціальні партнери, містить 2/3 наявних буклетів. Оцінка 69% - «задовільно».

         За результатами опитування серед клієнтів встановлено, що про перелік соціальних послуг, які надають інші організації, поінформовано трохи більше половини клієнтів. Оцінка 68% - «задовільно».

Загальна оцінка 68,5% - «задовільно».

3. Питання щодо супроводження клієнта до інших організацій для отримання (відновлення) документів є одним з пунктів угоди про соціальний супровід, однак не всі укладені угоди передбачають , у разі потреби, надання даної послуги. Оцінка 80% - «добре».

Не всі клієнти, у разі потреби, супроводжувались закладом в інші організації для отримання (відновлення) необхідних клієнту документів. Оцінка 83% - «добре».

Заклад  готує запити/ листи до інших організацій щодо надання допомоги в отриманні (відновленні) документів клієнта, однак при цьому враховані потреби не всіх клієнтів. Оцінка 85% - «добре».

Дані опитування серед клієнтів свідчить, що більше половини клієнтів, які потребували отримання (відновлення) документів, отримали необхідні документи. Оцінка 80% - «добре».

Загальна оцінка 82,5% - «добре».

4. Аналіз вільного доступу клієнтів до послуг та приміщення закладу свідчить.

         У наявності робоча кнопка виклику, розташована у доступному місці на доступній висоті. Оцінка 100% - «добре».

         Заклад обладнаний пандусом, який  відповідає вимогам ДБН,

Оцінка 100% - «добре».

         При опитуванні клієнтів з обмеженими можливостями щодо задоволеності ступенем вільного доступу до послуги встановлено, що менше половини опитаних задоволені доступом. Оцінка 50% - «задовільно».

Загальна оцінка 83,3% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

83,3% - «добре»

 

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги– отриманні відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливо та коректно ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні;

 Оцінка 80% - «добре».

 

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – соцробітники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;

Оцінка – 99,5% -  «добре».

- наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності – у договорі про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) громадянина передбачені, п.2.4  «Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків», п.3.7 «Громадянин має право вимагати збереження  конфіденційної інформації особистого характеру, що стала відомою особі, яка надає соціальні послуги», положення щодо дотримання принципу конфіденційності;

 Оцінка - 100% - «добре».

- дотримання принципу конфіденційності– працівниками відділення вжиті  заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги.  Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

Оцінка - 100% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

94,9% - «добре»

 

6) професійність.

Критерії оцінювання:

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації – у закладі існує  затверджена структура та штатний розпис, але кількість фактично працюючих становить 87,6% від загальної кількості затверджених посад.

Оцінка – 87,6% -  «добре».

У наявності розроблені посадові інструкції кожного спеціаліста, всі спеціалісти ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Оцінка - 100% - «добре».

Всі нові спеціалісти поставили свій підпис про ознайомлення під своїми посадовими інструкціями. Оцінка – 100% - «добре».

Загальна оцінка – 93,8% - «добре».

. У закладі розроблені правила внутрішнього розпорядку, з якими ознайомлені всі спеціалісти. Оцінка - 100% - «добре».

Інформація з правилами внутрішнього розпорядку на інформаційному закладі стенду є. Оцінка 100% - «добре».

Загальна оцінка – 100% - «добре».

4. Аналіз особових справ показав, що 80% спеціалістів від загальної кількості мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Оцінка - 80% -  «добре».

5. Аналіз наказів про проходження стажування новими працівниками та закріплення за ними наставника показав, що 9 спеціалістів із 9 нових спеціалістів пройшли стажування та мають наставника.

Оцінка 100% -  «добре».

6. Аналіз матеріалів щодо організації навчання, підвищення кваліфікації, проведеного опитування спеціалістів свідчить, що навчання, підвищення кваліфікації пройшли не всі спеціалісти, які його потребували.

Оцінка 77% - «задовільно».

7. У закладі налагоджена  робота щодо інформування персоналу з різних питань соціальної роботи з отримувачами соціальних послуг. Разом з тим, проведені семінари відвідали не всі спеціалісти закладу. Оцінка – 92% - «добре».

Не всі семінари для спеціалістів, які потребували участі соціальних партнерів, проходили з їх залученням. Оцінка – 70% - «задовільно»

Загальна оцінка – 83,8% - «добре».

8. У закладі у наявності розроблені програми щодо запобігання професійного виснаження спеціалістів, графіки проведення супервізій, проводяться тестування та опитування спеціалістів.

Однак  не всі спеціалісти взяли участь у опитуванні та тестуваннях з метою визначення загрози професійного виснаження. Оцінка – 70% - «задовільно».

Супервізію пройшли не всі спеціалісти, у яких за результатами тестування виявлена проблема, пов’язана з професійним вигоранням. Оцінка – 60% - «задовільно».

Аналіз документації щодо організації роботи по запобіганню професійного вигорання свідчить, що супервізії проводяться від випадку до випадку, соціальні партнери до проведення супервізій залучаються рідко. Оцінка – 50% - «незадовільно».

Загальна оцінка – 60,0 – «задовільно».

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

84,4 % - «добре»

Наверх ↑