Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Версія для друкуВерсія для друку

ЗВІТ

про результати оцінки якості соціальних послуг

у відділенні соціальної допомоги вдома  Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Аналізуючи результати оцінки якості надання соціальних послуг за всіма критеріями, комісія з проведення внутрішньої оцінки зробила  такі висновки:

1) адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги  у наданні соціальної послуги догляду вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги– індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги,   складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та зав. відділенням соціальної допомоги вдома. Індивідуальний план складався за формою згідно з дод.3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги та зав. відділенням соціальної допомоги вдома. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома– індивідуальні плани коригуються один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги;

 Оцінка - 100% -  «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

100 % - «добре»

 

2) результативність.

Критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги)– згідно опитувань, проведених по телефону та анкетуванню, не всі отримувачі задоволенні соціальною послугою догляду вдома, зокрема зменшенням кількості послуг та частотою відвідувань.  

Оцінка - 81% -  «добре».

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась– більшість отримувачів соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

Оцінка - 80% - «добре».

- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам - в ході перевірок соціальних робітників на дільницях, проведення внутрішнього моніторингу  та оцінки якості проводилися опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування;

Оцінка - 75% - «добре».

- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги- згідно колективного договору між територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників соціальної сфери застосовується система заохочення працівників територіального центру.

Оцінка - 100% -  «добре».

- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома-  проведено систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбувалися у відділенні соціальної допомоги вдома, шляхом регулярного збору та аналізу даних;

Оцінка - 67% -  «задовільно».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

80,6% - «добре»

 

3) своєчасність.

Критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений термін – у відділенні дотримуються вимоги розділів  Державного стандарту догляду вдома:

- загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома

-  визначення індивідуальних потреб

- складання індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома;

Оцінка - 100% -  «добре».

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома- дотримуються вимоги розділу V Укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома Державного стандарту догляду вдома.

Оцінка - 100% - «добре».

- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі - дотримуються вимоги розділу VІ Місце й строки надання соціальної послуги догляду вдома Державного стандарту догляду вдома.  Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

Оцінка - 80% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

93,3% - «добре»

 

4) доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам – приміщення територіального центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням  згідно з вимогами чинного законодавства. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету; Оцінка 100% - «добре».

F наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги у закладі підготовлено інформаційно-довідкові листки з переліком послуг, які надає суб’єкт. У результатів опитування клієнтів щодо наявності у них даного інформаційно-довідкового листка встановлено, що не всі з опитаних клієнтів знайомі з даною інформацією.

 Оцінка 80% - «добре».

         У наявності є інформація щодо переліку соціальних послуг. Оцінка 93% - «добре».

         Закладом розроблено інформаційні картки по кожному виду соціальних послуг, які надає суб’єкт. Оцінка 78% - «задовільно».

         Однак не всі соціальні партнери ознайомлені з даними інформаційними картками. Оцінка 75% - «задовільно».

         На сайті закладу є інформація щодо переліку соціальних послуг, які надає суб’єкт. Оцінка 95% - «добре».

Аналіз розміщення інформації про перелік соціальних послуг у ЗМІ свідчить, що із загальної кількості публікацій про роботу закладу  половину складає інформація про соціальні послуги. Оцінка 50% - «незадовільно».

Одним з шляхів донесення до клієнта інформації про соціальні послуги є робота мобільного консультаційного пункту. Встановлено, що дана інформація надавалась не під час всіх виїздів МКП. Оцінка 75% - «задовільно».

Загальна оцінка: 80,8% - «добре».

- наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги догляду вдома - у закладі у наявності буклети щодо діяльності соціальних партнерів. Однак інформацію про послуги, які надають соціальні партнери, містить 2/3 наявних буклетів. Оцінка 69% - «задовільно».

         За результатами опитування серед клієнтів встановлено, що про перелік соціальних послуг, які надають інші організації, поінформовано трохи більше половини клієнтів. Оцінка 68% - «задовільно».

Загальна оцінка 68,5% - «задовільно».

3. Питання щодо супроводження клієнта до інших організацій для отримання (відновлення) документів є одним з пунктів угоди про соціальний супровід, однак не всі укладені угоди передбачають , у разі потреби, надання даної послуги. Оцінка 80% - «добре».

Не всі клієнти, у разі потреби, супроводжувались закладом в інші організації для отримання (відновлення) необхідних клієнту документів. Оцінка 83% - «добре».

Заклад  готує запити/ листи до інших організацій щодо надання допомоги в отриманні (відновленні) документів клієнта, однак при цьому враховані потреби не всіх клієнтів. Оцінка 85% - «добре».

Дані опитування серед клієнтів свідчить, що більше половини клієнтів, які потребували отримання (відновлення) документів, отримали необхідні документи. Оцінка 80% - «добре».

Загальна оцінка 82,5% - «добре».

4. Аналіз вільного доступу клієнтів до послуг та приміщення закладу свідчить.

         У наявності робоча кнопка виклику, розташована у доступному місці на доступній висоті. Оцінка 100% - «добре».

         Заклад обладнаний пандусом, який  відповідає вимогам ДБН,

Оцінка 100% - «добре».

         При опитуванні клієнтів з обмеженими можливостями щодо задоволеності ступенем вільного доступу до послуги встановлено, що менше половини опитаних задоволені доступом. Оцінка 50% - «задовільно».

Загальна оцінка 83,3% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ

83,3% - «добре»

 

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги– отриманні відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливо та коректно ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні;

 Оцінка 80% - «добре».

 

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – соцробітники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;

Оцінка – 99,5% -  «добре».

- наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності – у договорі про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) громадянина передбачені, п.2.4  «Працівники територіального центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків», п.3.7 «Громадянин має право вимагати збереження  конфіденційної інформації особистого характеру, що стала відомою особі, яка надає соціальні послуги», положення щодо дотримання принципу конфіденційності;

 Оцінка - 100% - «добре».

- дотримання принципу конфіденційності– працівниками відділення вжиті  заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги.  Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

Оцінка - 100% - «добре».

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

94,9% - «добре»

 

6) професійність.

Критерії оцінювання:

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації – у закладі існує  затверджена структура та штатний розпис, але кількість фактично працюючих становить 87,6% від загальної кількості затверджених посад.

Оцінка – 87,6% -  «добре».

У наявності розроблені посадові інструкції кожного спеціаліста, всі спеціалісти ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Оцінка - 100% - «добре».

Всі нові спеціалісти поставили свій підпис про ознайомлення під своїми посадовими інструкціями. Оцінка – 100% - «добре».

Загальна оцінка – 93,8% - «добре».

. У закладі розроблені правила внутрішнього розпорядку, з якими ознайомлені всі спеціалісти. Оцінка - 100% - «добре».

Інформація з правилами внутрішнього розпорядку на інформаційному закладі стенду є. Оцінка 100% - «добре».

Загальна оцінка – 100% - «добре».

4. Аналіз особових справ показав, що 80% спеціалістів від загальної кількості мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Оцінка - 80% -  «добре».

5. Аналіз наказів про проходження стажування новими працівниками та закріплення за ними наставника показав, що 9 спеціалістів із 9 нових спеціалістів пройшли стажування та мають наставника.

Оцінка 100% -  «добре».

6. Аналіз матеріалів щодо організації навчання, підвищення кваліфікації, проведеного опитування спеціалістів свідчить, що навчання, підвищення кваліфікації пройшли не всі спеціалісти, які його потребували.

Оцінка 77% - «задовільно».

7. У закладі налагоджена  робота щодо інформування персоналу з різних питань соціальної роботи з отримувачами соціальних послуг. Разом з тим, проведені семінари відвідали не всі спеціалісти закладу. Оцінка – 92% - «добре».

Не всі семінари для спеціалістів, які потребували участі соціальних партнерів, проходили з їх залученням. Оцінка – 70% - «задовільно»

Загальна оцінка – 83,8% - «добре».

8. У закладі у наявності розроблені програми щодо запобігання професійного виснаження спеціалістів, графіки проведення супервізій, проводяться тестування та опитування спеціалістів.

Однак  не всі спеціалісти взяли участь у опитуванні та тестуваннях з метою визначення загрози професійного виснаження. Оцінка – 70% - «задовільно».

Супервізію пройшли не всі спеціалісти, у яких за результатами тестування виявлена проблема, пов’язана з професійним вигоранням. Оцінка – 60% - «задовільно».

Аналіз документації щодо організації роботи по запобіганню професійного вигорання свідчить, що супервізії проводяться від випадку до випадку, соціальні партнери до проведення супервізій залучаються рідко. Оцінка – 50% - «незадовільно».

Загальна оцінка – 60,0 – «задовільно».

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА НАПРЯМКОМ:

84,4 % - «добре»

Наверх ↑