Чутівський відділ Держгеокадастру

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація

щодо Реалізації Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними

 

З метою створення сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суспільства (насамперед учасників антитерористичної операції), територіальних громад та держави, а також раціонального та ефективного функціонування сільськогосподарських регіонів з урахуванням потреб розвитку населених пунктів, запобігання деградації земель, необхідності забезпечення продовольчої безпеки держави, 7 червня 2017 року постановою Кабінету Міністрів України  № 413 уряд затвердив «Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» яка набула чинності 17 червня 2017 року.

На рівні області, під час передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність в межах норм безоплатної приватизації, Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області:

1. Формує перелік та визначає площу земельних ділянок, яка передається в межах норм безоплатної приватизації на території області за формулою визначеною Стратегією, зокрема включення до переліку земельних ділянок які можуть бути передані у власність громадянам у наступному кварталі з урахуванням територій сільських рад відповідних районів на яких було протягом попереднього кварталу продано право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на земельних торгах.

Відповідно до формули, площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, яка може передаватися в межах норм безоплатної приватизації, при умові реалізації права оренди на земельних торгах, складає 25 відсотків площі земельних ділянок, право оренди на яку було продано на відповідній території у кварталі, що передував поточному кварталу.

У випадку, якщо на території сільської ради, якою реалізовано право оренди земельної ділянки на земельних торгах минулого кварталу відсутні земельні ділянки, щодо яких громадяни можуть використати своє право в межах норм безоплатної приватизації згідно статті 121 Земельного кодексу України, таке право буде надаватися іншим сільським радам у межах зазначеного району, які безпосередню приймають участь у підготовці лотів до продажу права оренди на земельних торгах (включення в перелік земельних ділянок, право оренди на які буде продано на земельних торгах, підготовка відповідної документації із землеустрою, підготовка лотів та планування чи безпосередньо проведення земельних торгів). 

2. Що кварталу за 10 днів до закінчення поточного кварталу оприлюднює вищезазначений перелік земельних ділянок, які пропонується передавати у наступному кварталі (розрахованих за вказаною формулою), на офіційному веб-сайті Головного управління за місцем розташування земельних ділянок.

3. Надає дозволи на розроблення документації із землеустрою та передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у приватну власність в межах норм безоплатної приватизації відповідно до зазначеного переліку, насамперед учасникам антитерористичної операції.

4. Враховує позицію відповідної сільської та селищної ради під час надання (передачі) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність громадян.

Згідно чинного законодавства, зокрема частини 34 статті 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються, зокрема питання регулювання земельних відносин, а отже відповідна сільська чи селищна ради на пленарних засіданнях приймають рішення про висловлення позиції щодо надання земельних ділянок громадянам в межах норм безоплатної приватизації на даній території.

Враховуючи вимоги Земельного законодавства, зокрема ст. 121 Земельного кодексу України, в частині норми безоплатної передачі земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, що становить не більше 2,0 гектара, позиція відповідної сільської чи селищна ради щодо граничної площі, яка може бути передана у власність на відповідній території, повинна обгрунтоватися наявною площею зазначеної категорії земель, що можуть бути передані у власність пропорційно кількості громадян, що мають таке право та виявили бажання отримати відповідну земельну діляну.

Отже, з метою реалізації рішення Уряду при тісній співпраці та взаємодії з органами місцевого самоврядування, починаючи з 17 червня 2017 року, Головне управління розпочало його реалізацію шляхом прийняття відповідних рішеннь за принципом та в порядку передбаченому зазначеною Стратегією.

Громадянам та розробникам документації із землеустрою слід звернути особливу увагу на те, що у разі надання дозволів на розроблення документації із землеустрою до набрання чинності цією Стратегією на умовах, що суперечать положенням цієї Стратегії, затвердження такої документації здійснюється до кінця кварталу, що настає за кварталом, в якому була схвалена ця Стратегія тобто до 1 жовтня 2017 року. Після отримання рішення (наказу) проводяться роботи по формуванню земельної ділянки як обєкта права через розробку відповідної документації із землеустрою, здійснюється її процедура реєстрації  в національній кадастровій системі з послідуючим отриманням витягу з Державного земельного кадастру про дану земельну ділянку. На черговій стадії затверджується документація із землеустрою та приймається рішення (наказ) про передачу зазначеної земельної ділянки у власність. На завершальній стадії здійснюється реєстрація права власності на земельну ділянку в органах державної реєстрації прав або у нотаріуса, лише по завершенню вищезазначеної процедури земельна ділянка переходить з державної у приватну власність громадянину.

 

 

 

Начальник Чутівського відділу ГУ                                      Б. Литовченко

Держгеокадастру у Полтавській області 

Агрохімічна паспортизація земель

 

agrotech.jpg

Відповідно до вимог статей 37 та 54 Закону України «Про охорону земель» з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин при: передачі у власність або наданні в користування, в тому числі оренду, земельної ділянки; зміні власника земельної ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель; визначення розмірів плати за землю; здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.

 Форму агрохімічного паспорта та порядок його ведення встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. З метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів ведеться моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення включає: агрохімічне обстеження ґрунтів; контроль змін якісного стану ґрунтів; агрохімічну паспортизацію земельних ділянок.

Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень – через кожні 5-10 років.

Суцільне ґрунтове обстеження проводиться через кожні 20 років. Агрохімічна паспортизація земельних ділянок, що є складовою частиною моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, здійснюється уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Процедура виготовлення та видачі агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки встановлена Порядком ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 №536, який зареєстровано в Мінюсті 23.12.2011 за №1517/20255. Цим наказом визначено, що агрохімічний паспорт підписується посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики. Паспорт має містити такі відомості: код поля, земельної ділянки; координатну прив’язку; код, назву та площу ґрунтів; схему поля; тип сільськогосподарських угідь. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки – документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами, форма якого затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2011 №536.

Об’єктами агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення є: рілля, у тому числі зрошувана, осушена; сіножаті і пасовища; багаторічні насадження.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки видається у двох примірниках, один з яких зберігається у землевласника або землекористувача, а інший – в центральному органі виконавчої влади з питань формування та забезпечення аграрної політики.

Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою при передачі земельних ділянок у власність, користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, консервації та рекультивації земель і в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Розробка агрохімічного паспорту власниками земельних часток (паїв) сприяє встановленню реальної вартості земельної ділянки, яка має бути врахована при нарахуванні розмірів орендної плати.

 Увага розробників документації із землеустрою!

Міністерство аграрної політики та продовольства України наказом від 02.12.2016 № 509 затвердило Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою. Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за №1646/29776. Із текстом документу можливо ознайомитись за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16.

Вимогами зазначеного Порядку передбачено, що всі роботи із землеустрою виконаються в системі координат УСК-2000 або місцевих системах координат, однозначно зв’язаних із системою координат УСК-2000.

Звертаємо увагу сертифікованих інженерів - землевпорядників на необхідності дотримання норм вказаного Порядку у своїй діяльності.      

 

 

                                                                 Боротьба с опустелюванням та посухами

До одних з найбільш тривожних світових процесів деградації навколишнього середовища можна віднести опустелювання. Опустелювання — це процес безповоротної зміни ґрунту і рослинності й зниження біологічної продуктивності, який в екстремальних випадках може призвести до повного руйнування біосферного потенціалу і перетворення території в пустелю.

За даними ООН  опустелювання загрожує понад 1 млрд га земель світу. До виникнення такого явища як опустелювання призводить спільна дія декількох чинників, яка різко погіршує екологічну ситуацію території. На території, схильній до опустелювання, погіршуються фізичні властивості ґрунтів, прогресує зменшення рослинності, збільшується забруднення води, різко падає продуктивність земель та здатність екосистеми к самовідновленню.

17 червня 1994 року була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням та посухами. Цей день міжнародна спільнота відзначає як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

В рамках Конвенції ООН, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу серед яких й Україна, яка приєдналась до Конвенції згідно Закону України № 61-IV від 04 липня 2002 року,  тим самим отримавши додаткову можливість для використання світового досвіду і міжнародних ресурсів у відповідній сфері та взявши на себе зобов’язання щодо впровадження цієї Конвенції.

Проблема деградації земель в Україні є актуальною та гострою. До деградаційних процесів характерних для нашої країни можна віднести ерозію, забруднення, підтоплення територій, зсуви ґрунту. Суховії, посухи та пилові бурі є характерними для степової зони України. Вони є найбільш небезпечними для сільського господарства країни і нерідко негативно впливають на здоров’я людей. Полтавська область знаходиться в межах степової та лісостепової зон, тому боротьба с опустелюванням для нашого регіону має велике значення.

Боротьба з опустелюванням включає в себе діяльність, яка є частиною комплексного розвитку земельних ресурсів у посушливих, напівпосушливих і сухих субгумідних районах в інтересах стійкого розвитку і яка спрямована на:

запобігання і/чи скорочення масштабів деградації земель;

- відновлення частково деградованих земель;

- відновлення потерпілих від опустелювання земель.

Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів повинні стати впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійно-небезпечних земель, впровадження   ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної організації  території.

До найбільш ефективних заходів щодо боротьби с опустелюванням слід віднести:

–       збільшення лісистості;

–       розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни;

–       встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

–       заходи по збереженню та відтворенню родючості ґрунтів.

Конституцією України закріплено: земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Це обумовлено винятковим значенням землі, яка є головною матеріальною основою довкілля, необхідним засобом формування, розвитку і поширення рослинності, існуючих водних об’єктів, є  основою територіальної цілісності держави та основою сільськогосподарського виробництва. Тому збереження та ефективне використання землі  як ресурсу постійно залишається одним з найактуальніших.

 

                                                                                      Оголошення

На офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  http://map.land.gov.ua/ ( у розділі «Публічна  кадастрова карта»)  працює  електронний  сервіс замовлення  витягу з Державного земельного   кадастру про земельну  ділянку. Сервіс  дозволяє  здійснити  оплату  послуги  за  допомогою електронного  платіжного  засобу  та  замовити  одержання  витягу  у  будь-якому  зручному  для Вас  центрі  надання  адміністративних  послуг.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Список договорів оренди земельних ділянок  за межами населених пунктів

на території  району  станом  на  01.01.2016  рік

 

 

 

 

№ п/п

 

 

 

Орендар

 

 

Номер дого

вору

 

 

Дата реєстра

ції (укла

дення)

Тер

мін орен

ди, ро

ків

 

термін закінчення договору

рік

(гру-день)

 

 

 

Загальна               площа, га

В тому числі:

 

Орендна

плата (рілля)

за 2012 та

% та проплата за 1 га

 

 

 

Рілля, га

в тому числі:

 

Пасо

ви

ща, га

 

 

Сіно

жаті,

га

 

 

Лісо

сму

ги, га

 

По

льо

ві шля

хи, га

 

 

двори

 

 

Інші, га

Не

витре

бувані (паї), га

 

Артемівська селищна рада

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

СФГ “Наталі”

01

04.01.2003

10

2016

200,959

199,479

199,479

 

 

0,27

5%

1,21

5%

 

 

205756,76

3 %   1015,70      

2

СФГ „Наталі”

6

07.06.2003

25

2032

50,9

50,9

 

 

 

 

 

 

 

51699,13

3 %     1015,70

3

Володькін Д.А.

01

01.04.2007

25

2031

28,23

28,23

 

 

 

 

 

 

 

       28679,19

3%         1015,7

4.

Володькін Д.А.

 

01.04.2007

10

2016

55,00

55,00

 

 

 

 

 

 

 

55863,50

  3%        1015,70

5

СФГ „Веселка”

1962

23.12.2004

15

2019

61,31

60,30

60,30

 

 

 

1,01

5%

 

 

74939,81

3%      1015,75

6

ФГ „Діана”

1

12.12.2007

49

2054

107,36

72,02

6,07

 

2,6236

3%

3,58

5%

1,68

0,20

1,1

160408,49

3 %       846,41    

С-3%     122,88

7.

ФГ Радуга

 

27.03.2006

49

2054

29,40

28,39

 

 

 

 

 

 

1,01 5%

30548,34

3%  1015,7

8

Варяг -1

 

2007

10

2017

15,77

 

 

15,77

3%

 

 

 

 

 

2132,92

П/3%       135,25

9

Тов. Ніка

 

2007

10

2017

41,5327

36,8027

37,09

 

 

1,96

1,5%

0,40

1,5%

 

 

67354,17

5  1692,92

10

ФГ Діана

 

24.03.2008

49

2056

0,17

 

 

 

 

 

 

 

0,17

10%

581,63

11

ФГ Радуга

 

17.08.2009

49

2054

13,20

11,00

 

 

 

 

0,23

5%

 

1,97

5 %

16634,64

3      1015,75

12

ФГ Радуга

 

17.08.2009

10

2019

30,69

24,69

24,69

 

 

3,50

5%

2,50

5%

 

 

31243,09

3         1015,70

13

Павлик Г.А.

 

28.12.2012

10

2022

17,58

 

 

 

17,58

 

 

 

 

3   3239,28

14

ФГ Павлик

 

28.12.2012

5

2017

72,7132

67,9646

67,96

 

 

1,57

3,17

 

 

3  73911,18

1015,70

15

ФГ Наталі

 

08.08.2012

10

2021

16,0

16,0

 

 

 

 

 

 

 

16251,19

16

ФОП Мимоход В.І.

 

01.10.2015

1

2015

2016

4,87

4,87

4,87

 

 

 

 

 

7419,68

17

ФОП Коваль

 

24.11.2015

1

2015

2016

1,62

1,62

1,62

 

 

 

 

 

2468,15

 

 

 

 

Чутівська селищна рада

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

 

 

1

Водянська ЗОШ

07

14.02.2003

20

2022

41,0

41,0

 

 

 

 

 

 

 

23244,92

3       588,33

 

 

2

Двужильний А.І.

29

08.06.2003

28

2031

79,12

78,16

77,12

 

 

0,96

 

 

 

65959,03      3%    734,82

 

 

3

ФГ „Чутове-Малипко”

1071

24.12.2004

35

2039

44,57

43,67

 

0,5

 

 

0,4

 

 

1078,16

0,1 ставк под

 

 

4

„Тракен”

 

1,07,2006

49

2054

8,69

8,30

 

 

 

0,39

5%

 

 

 

     7505,15

3%    490,27

 

 

5

„ Тракен”

 

107.2006

49

2054

138,46

30,93

 

1,84

10%

0,68

10%

1,76

10%

3,15

10%

 

6,76

10%

60468,70

3% 335,04

 

 

6

ФГ Гарбузова

 

13.06.2005

16

2021

103,294

106,954

109,95

 

 

3,6

3,5%

 

 

 

76175,90

3       734,82

 

 

7

Лукойл Україна  

 

23.11.2007

49

2054

0,50

 

 

 

 

 

 

 

0,50

53571,03

 

 

8

ПСП „ ХТЗ”

 

15.04.2007

24

2031

211,16

162,11

44,27

18,2

 

7,2

8,3

 

10,0

15,5

191579,13

3      734,82

5       1224,70

 

 

9

Сиріус

 

2009

10

2018

13,705

 

13,705

13,705

 

 

 

 

 

 

10070,77

3       734,82

 

 

11

«Травневе»

 

2007

пост корист

49

2056

3,22

2,72

 

 

 

 

0,5

1,5%

 

 

3165,80

3,5   904,51

 

 

12

СВК «Зоря»

 

2005

пост корист

 

49

2054

734,06

433,24

 

86,94

82,51

57,18

 

 

74,19

0,4   64950,79

 

 

13

СВК «Зоря»

 

2006

10

2016

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3613,06

3% 734,82

 

 

14

Тюркін Д.Д.

 

2009

49

2058

33,0

 

 

18,22

3%

 

 

 

 

14,78

 5%

1,5%

9763,71

Госп двір

інше

 

 

15

ФГПерепелиця

 

2010 пост кор..

49

2056

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

16721,94

 

 

16

Щербань О.П.

 

23.02.2012

 

 

3,2161

 

 

 

 

 

 

 

 

2923,02

 

 

17

Щербак І.В.

 

08.12.2014

21

2035

15,49

15,49

 

 

 

 

 

 

 

22110,14

 

 

18

ФГ Сіріус

 

28.12.2011

15

2026

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

1141,75

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василівська сільська рада

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

 

1

Почапський

 

 

10

2016

10,07

-

-

8,68

1,5%

-

-

-

-

1,39

5%

2962,10

 

2

 

ФГ“Юхимець”

 

596

28.12.2004

15

2019

27,1449

27,1449

 

 

 

 

 

 

 

30067,19

3       930,64

 

3

ТОВ Ніка

 

2006

12

2015

32,16

11,01

5,41

-

-

6,55

1,5%

14,6

1,5%

-

 

34222,28

5        1241,83

 

4

Почапський

 

14.02.2006

10

2017

10,9

 

 

 

10,43

2%

 

0,47

1,5%

 

 

2870,64

 

5.

Вітязь-2006

 

2007

10

2017

17,71

17,71

2,71

 

 

 

 

 

 

16481,58

3        745,10

 

6.

Ми ненко

 

2007

25

2031

31,0

31,0

 

 

 

 

 

 

 

28849,75

3       930,64

 

7.

ПСП Дружба

 

2007

20

2027

106,59

37,39

16,39

 

69,1

 

 

 

 

 

52620,31

3        930,64

 

8

ФГ Регіон

 

2006

10

2016

2,42

 

 

 

2,42

 

 

 

 

 

267,28

3   110,45 

 

9

ФГ Сіріус

 

2000

20

2020

41,5

41,5

 

 

 

 

 

 

 

51495,26

4       993,47

 

10

Почапський В

 

15.11.2007

10

2017

10,7

 

 

 

10,7

2%

 

 

 

 

2745,55

 

11

Слєпцова Л.О.

 

25.12.2007

49

2056

2,51

 

2,51

 

 

 

 

 

 

644,05

3      256,59

 

12

Ночовний П.В.

 

12.08.2010

10

2020

12,3

 

 

 

12,3

3

 

 

 

 

3156,11

 

13

ФГ « Альфа»

 

05.06.2012

49

2061

35,90

35,50

 

 

 

 

 

 

0,40

33380,15

 

14

ФГ « Червоне»

 

19.03.2012

49

2061

12,7999

12,7999

 

 

 

 

 

 

 

11912,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільницька сільська рада

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

 

1

ФГ „Лан”

 

29.09.2003

49

2052

41,2

41,2

 

 

 

 

 

 

 

1353,25

0,1   ставк под

 

2

ПСП “Обрій”

302

26.10.2004

10

2019

78,0196

78,019

78,0196

 

 

 

 

 

 

115318,51

4,5 1478

 

3

ДП Зернятко

 

23.11.2005

10

2016

80,25

80,25

80,25

 

 

 

 

 

 

 131804,02     1642,41

 

4

ФГ Васильок

 

2006

10

2016

12,5

6,2

 

3,3

1,5%

 

 

 

 

3,0

5%

8911,65

3%   788,93

 

 

5

ППКривобок

 

2007

13

2020

40,42

40,25

40,25

-

-

-

0,17

5%

 

 

39807,14

3    985,43

 

6.

ФГ Флорівське

 

2007

25

2037

86,37

86,37

-

-

-

-

-

-

-

85107,32

3      985,38

 

7.

ФГ Медянський

 

2007

25

2037

29,70

29,70

-

-

-

-

-

-

-

24389,39

2,5    821,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільхуватська сільська рада

 

 

                                                                                                                       

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

СФГ “Калюжний-1”

60

16.10.2002

15

2017

50,66

38,0

-

6,39

 

3,83

 

1,56

 

 

 

 

38377,69

3       941,16

2

ПСП “Дружба”

43

07.08.2002

20

2022

1064,5115

277,74

127,77

445,18

 

260,28

 

21,18

29,5

-

30,7535

5%

457754,00

  3    941,16

3

ФГ Людмила

 

0706.2010

49

2058

25,0

24,2

 

0,8

 

 

 

 

 

2285,53

0,3     94,12

4

ФГ Бідило

 

20.05.2014

21

2035

49,1

48,81

 

 

 

 

 

 

0,2813

56059,94

3       916,0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войнівська сільська рада

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

3

ТзОВ “Сторожове”

34

20.06.2003

10

2016

138,985

97,875

55,175

 

 

8,6

5%

16,5

5%

 

16,01

5%

228126,54

3%    1798,11

4

ДП Зернятко

 

8.08.2005

10

2015

18,89

18,89

18,89

 

 

 

 

 

 

28305,24

5%     1498,42

5

Сисоєв В.В.

 

11.02.08

49

2056

0,36

0,36

 

 

 

 

 

 

0,36

12%

42115,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гряківська сільська рада

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

ПСП Дружба

 

2007

15

2021

207,0

207,0

207,0

 

 

 

 

 

 

176788,67

3 852,73

 

2

Лиховид І.А.

03

19.12.2012

11

2023

18,1066

18,1066

 

 

 

 

 

 

 

15440,11

3        852,763

3

Ольховський С.О.

11

02.04.2003

12

30.10.

36,6

36,6

 

 

 

 

 

 

 

31158,87

3      852,73

4

Ольховський

 

16.06.2006

15

2020

74,29

74,29

 

 

 

 

 

 

 

63349,55

3    852,73

5.

ПСПДружба

 

8.02.2007

20

2026

179,67

147,52

 

 

 

24,45

 

7,7

 

 

 

113854,72

3  852,73

6

ППАгромаш

 

2006

10

2016

104,23

67,46

5,99

 

 

21,85

 

14,92

 

 

 

73268,67

3      852,73

7

Косенко С.М.

 

2011

10

2021

47,0

 

 

 

47,0

 

 

 

 

12455,05

3%   265,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленківська сільська рада  станом на 01.01.2016

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

СТОВ “Світоч”

69

31.08.2007

11

2017

21,21

12,41

12,41

 

 

5

 

3,8

 

 

 

    28365,77        3      3    1078,87

2

ФГ “Стрюк”

55

26.04.2004

35

2039

20,37

20,30

 

3,07

3%

 

 

 

 

 

 

25213,09

3       1078,87

3

Гебеш А.М.

 

2008

15

2023

10,86

10,86

10,86

 

 

 

 

 

 

17451,24

4,5      1606,93

4

ТОВ Полтава –Зернятко

 

2012

10

2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

68,33

68,33

 

 

 

 

 

 

 

122001,58

5      1785,48

5

Косик С.В.

 

01.12.2004

49

2058

4,60

4,60

 

 

 

 

 

 

 

4923,41

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокочубеївська сільська рада

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

СФГ “Луч”

28

15.07.2002

15

2017

7,84

7,84

7,59

 

 

 

 

 

0,25

8369,16

3  1067,50

2

Беззубко В.В.

27

15.07.2002

15

2017

11,99

11,99

 

11,99

 

 

 

 

 

 

 

19198,90

4,5   1601,24

3

ПП Порохня

 

6.06.2006

13

2019

46,10

46,10

29,73

 

 

 

 

 

 

49211,54

3   854,68

4

Сердюк Т.О.

03

24.01.2003

10

2017

7,0

7,0

 

 

 

 

 

 

 

8717,88

3,5   1245,41

5

СФГ “Зоря”

04

03.02.2003

20

2023

21,95

21,45

21,06

 

 

 

 

 

 

23737,38

3  1067,50

6

СФГ „ Зоря”

040854500016

07.02.07

30

2036

23,38

23,38

 

 

 

 

 

 

 

24958,06

3    1067,50

7

ФГ „Світанок”

77

01.12.2004

15

2019

3,83

3,83

3,83

 

 

 

 

 

 

3273,43

3  854,68

8

ФГ „Відродження”

040454500610

28.12.2004

15

2019

3,85

3,85

 

 

 

 

 

 

 

6164,78

4,5   1601,21

9

Гр.Карнаух

 

2006

10

2016

4,61

4,61

3,75

 

 

 

0,8

5%

 

 

4636,43

3   1067,50

10

СГК ”Ранок”

2

01.12.2004

15

2019

27,00

19,79

 

6,81

 

 

 

0,40

 

 

 

18633,16

3   1067,50

11

ЗАТ АГРО НПК

040554500346

09.09.05

25

2030

4,2702

 

 

 

 

 

 

 

4,2702

5%

163124,48

5  38202,45

12

ДП Зернятко

0405545205

12.08.2005

10

2016

44,4

44,4

44,4

 

 

 

 

 

 

78994,68

5    1779,16

13

 ТОВ Ніка

19

08.05.2003

12

2016

80,70

 

77,30

 

 

1,96

0,40

 

 

141297,43

5     1749,85

14

Білоус І.І.

 

11.08.2014

21

2035

58,6466

58,6466

 

 

 

 

 

 

 

67013,39

5     1142,66

15

Білоус І.І

 

11.08.2014

21

2035

26,0881

26,0881

 

 

 

 

 

 

 

29809,95

5    1142,66

16

Білоус І.І.

 

22.09.2014

21

2035

11,9074

11,9074

 

 

 

 

 

 

 

13606,16

5  1142,66

17

ФГ Порохня І.О.

 

01.06.2012

25

2036

21,7041

21,06

 

 

 

 

 

 

0,6362

2303,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Скибівська сільська рада

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

ФГ “Орбіта”

39

13.10.2003

15

2018

40,19

33,13

33,13

 

 

1,17

 

2,13

 

3,76

 

 

42163,07

3    1025,38

2

ПСП “Обрій”

49

22.08.2002

14

2016

176,81

154,81

35,81

 

 

1,8

 

14,9

 

5,3

 

 

174737,24

3       1025,38

3

ПП Коваль

 

2008

10

2018

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

12818,24

2,5       854,55

4

ПП Мізін

 

2007

10

2017

19,72

19,72

3,72

 

 

 

 

 

 

 

20220,60

3        1025,39  

5

 Чередниченко

 

2007

10

2017

6,0

6,0

 

 

 

 

 

 

 

6152,31

3         1025,39

6

Промінь-2

 

03.01.08

10

2018

9,0

9,0

 

 

 

 

 

 

 

9228,46

3      1025,38

7

ФОП Берестовська

 

23.12.2014

5

2019

18,65

18,65

18,65

 

 

 

 

 

 

28685,15

4,5     1538,08

8

Шукевич В.П.

 

26.09.2014

21

2035

55,4150

55,415

 

 

 

 

 

 

 

63320,75

5   1142,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Таверівська сільська рада

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

СФГ “Грекова”

35

29.07.2008

15

2012

27,27

21,26

17,78

0,90

5%

 

2,18

5%

 

 

0,30

5%

22031,00

3     835,89

3

СФГ “Онищенко”

42

06.08.2008

10

2018

91,39

72,4

15,41

 

 

10,8

1,5%

8,31

1,5%

 

0,50

1,5%

65938,83

3    835,89

4

СФГ “Регіон”

55

30.09.2002

15

2017

14,24

14,24

14,24

 

 

 

 

 

 

17854,58

4,5     1253,83

5

ФГ Шинкаренко

 

2008

8

2016

58,81

53,38

51,32

 

 

3,98

 

1,45

 

 

 

49269,54

3     835,89

6

Сорочинський

 

2007

10

2016

16,6

16,6

 

 

 

 

 

 

 

13875,75

3      835,89

7

Сорочинський

 

2007

10

2016

63,01

63,01

 

 

 

 

0,5

 

 

 

57927,87

3,3    877,79

8

Гут овець П.М.

 

18.01.2008

10

2018

21,5

14,4

7,10

 

 

 

 

4,35

 

11981,07

2     557,26

9

ФГ « Лада»

 

2012

49

2060

36,76

34,56

 

 

 

1,8

0,4

 

 

30772,21

3 835,89

10

ФГ Лада-1

 

29.12.2012

25

2037

23,6058

22,0711

 

 

 

1,5347

 

 

 

6587,73

1   278,63

11

Завгородня С.В.

 

29.12.2012

25

2027

1,6177

1,6177

 

 

 

 

 

 

 

2308,78

12

ФГ Червоне

 

19.03.2012

49

2060

18,7592

18,7592

 

 

 

 

 

 

 

15688,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Филенківська     сільська рада

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

СФГ “Промінь”

30

15.07.2002

  20

2022

11,3

 

 

11,3

3%

 

 

 

 

 

3        1643,58

  

2

СФГ „Промінь”

 

09.11.2006

5

2021

4,5

 

 

 

 

 

 

 

4,5

5%

6422,35

3

СПД ФО Филенко В.І.

 

2006

5

2015

27,57

13,64

 

 

3,2

 

 

 

10,7

30153,28

 3          1035,91

4

Міндіашвілі

 

2006

5

2016

8.0

 

 

6.5

5%

 

 

 

 

1.5

5%

2850,01

6

ПП Филенко В.

 

2007

10

2017

264,73

178,03

95,72

26,9

3%

5,8

3%

12,0

5%

14,0

5%

28,0

5

 

250846,60

3       1035,91

8

Гр.Тараненко

 

2008

10

2018

19,1

 

 

19,1

1,5%

 

 

 

 

 

          1736,30

 

ФГ Филенківське

 

13.08.2012

25

2035

91,5704

16,7225

 

74,8479

 

 

 

 

 

25489,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чапаєвська сільська рада

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

Чапаєвська школа

2

08,04,04

14

2017

3,43

3,43

3,43

 

 

 

 

 

 

3964,83

1155,93      

2

Полтава- Зернятко

 

29.01.2007

10

2017

8,92

8,92

8,928,92

 

 

 

 

 

 

 

17184,79

3           925,48

3

Безотосний

 

10.04.07

10

2017

11,17

11,17

11,17

 

 

 

 

 

 

3930,14

3        925,48

4

Безотосний 

 

15.03.2007

10

2017

3,4

3,4

3,4

 

 

 

 

 

 

12911,70

3       1155,93

5

Хазари

 

10.04.2007

10

2016

32,24

27,60

4,64

 

 

 

1,2

 

 

59508,92

3         1155,93

6

«Сокіл»

 

2009

10

2019

9,74

6,74

6,74

 

 

 

1,5

5%

1,5

5%

 

 

10222,88

3   1155,93

7

ТОВ Ніка

 

14.02.2012

5

2016

143,17

136,45

 

 

 

2,55

2,1

 

 

270854,44

5  1926,54

8

Гасимов Р.З.

 

08.05.2012

47

2059

74,7737

 

 

 

 

 

2,18

4,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черняківська сільська рада

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

ФГ Дорошко

1

25.03.2004

15

2017

45,0

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

37804,51

3        672,61

2

ФГ Дорошко

23

23.05.2003

13

2016

30,03

29,83

29,83

 

 

 

0,2

 

 

25231,44

3      672,61

3

ФГ Дорошко

 

13.02.2006

10

2023

35

35,0

 

 

 

 

 

 

 

29403,50

3       672,61

 

Богунець

 

5.03.09

25

2026

0,43

 

 

 

 

 

 

 

0,43

12%

8611,31

5

ПП Черняхівське

481

17.06.2004

15

2018

187,20

168,23

88,23

 

 

 

4,7

5%

9,27

5,0

5%

208916,32

3      840,101 

6

ПП Обрій

 

13.06.2005

11

2016

65,61

25,87

18,37

 

34.3

3%

0,30

5%

0,24

5%

4,9

5%

 

48183,31

3   840,10

7

ПП Супрун

 

03.02.2006

10

2015

0.332

 

 

 

 

 

 

 

0,332

10%

947,65

8

ПП Діденко

 

3.02.2006

10

2015

0,01

 

 

 

 

 

 

 

0,01

10%

28,54

9

Ковалевський

 

30.01.2006

5

30.09.

2012

29,53

29,53

29,53

 

 

 

 

 

 

37212,23

3        672,61  

10

ФГ Наталі

 

10.06.2006

10

2016

8.07

 

 

 

 

 

 

 

8,07

5%

11517,40

11

Микитюк  С

 

25.03.2008

25

2033

0,15

 

 

 

 

 

 

 

0,15

428,14

12

ТОВ Асфальт

 

13.11.07

20

2026

0,40

 

 

 

 

 

 

 

0,40

5%

685,05

13

ПП Діамант

 

28.11.2007

20

2027

0,20

 

 

 

 

 

 

 

0,20

10%

570,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Супрун Л.О.

 

08.07.2010

25

2035

0,26

 

 

 

 

 

 

 

0,26

371,08

16

Райагробуд

 

2010

20

2029

5,00

 

 

 

 

 

 

 

5,00

9752,99

 

ТОВ Тракен

 

31.05.2011

10

2021

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9208,63

 

Луценко Т.П.

 

22.08.2011

10

2021

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6720,80

3  840,10

 

Малько  Л.М.

 

05.03.2008

25

2032

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

313,98

 

Дорошко В

 

02.07.2012

30

2032

0,06

 

 

 

 

 

 

 

0,06

526,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Іскрівська сільська рада

 

 

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

13.

14.

15

1

СФГ „Шляхова”

1

01.08.2006

10

2016

22,3

22,3

 

 

 

 

 

 

 

18734,24     

  3    840,10

2

             ФГ Діана

 

2007

10

2017

47,45

47,45

47,45

 

 

 

 

 

 

39862,75

 3       840,10

3

ФГ Радуга

 

2007

10

2017

54,098

52,198

50,098

-

 

0,40

5%

1,50

5%

 

 

42706,20

3      840,10

4

Синюков

 

2010

49

2059

0,81

 

 

 

 

 

0,01

5%

0,80

5%

 

1156,01

5

Шляхов

 

19.11.2012

5

2016

38,8

 

 

38,8

 

 

 

 

 

9924,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑