Громадянам України

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                   

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

13.09.2013                                                                                         № 165

 

 

 

Про затвердження Положення про Центр

надання адміністративних послуг

при Чутівській районній державній

адміністрації

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», статей 2,3 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» з метою створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

           1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Чутівській районній державній адміністрації (додається).

 

          2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Боровик Л.О.) у п’ятиденний термін забезпечити реєстрацію даного розпорядження у Чутівському районному управлінні юстиції з наступним оприлюдненням у районній газеті «Сільські новини».

 

         3. Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Титар С.О.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                         Ю.Третяк                                       

 

 

                                  

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Розпорядження голови Чутівської               

                                                                             районної державної адміністрації

                                                                             13.09.2013    № 165

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

при Чутівській районній державній адміністрації

 

       1. Центр надання адміністративних послуг при Чутівській районній державній адміністрації (далі - Центр) утворюється, як постійно діючий робочий орган при Чутівській районній державній адміністрації.

 

       2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.

 

      3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Чутівської районної державної адміністрації,  положенням про Центр.

 

4. Основними завданнями Центру є:

 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Чутівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6. До складу Центру входить державний адміністратор, що здійснює видачу документів дозвільного характеру у відповідності з Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 

7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Чутівської районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

 

8. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Чутівської районної  державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Чутівської районної державної адміністрації.

 

9. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

10. Основними завданнями адміністратора є:

 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

11. Адміністратор має право:

 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління,

 

документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

12. Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру покладається на структурний підрозділ райдержадміністрації з питань економічного розвитку і торгівлі.

 

13. Центр очолює керівник структурного підрозділу райдержадміністрації з питань   економічного розвитку і торгівлі.

 

14. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе відповідальність за організацію діяльності центру;

 

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Чутівської районній державній адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

7) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

16. Згідно графіку змінності час прийому звернень у Центрі:

Понеділок, вівторок, четвер з 8.00 до 17.00 год.;

середа, п’ятниця з 8.00 до 20.00 год.;

субота з 8.00 до 15.00 год.;

без переви на обід;

вихідний день – неділя.

 

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                           Л.Мартиненко

 

 

        

                                                                   

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

18.04.2013                                                                                            № 78

 

 

 

Про створення центру

надання адміністративних послуг

 

 

Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 березня 2013 № 153 «Про реформування надання адміністративних послуг в області», доручення голови обласної державної адміністрації від 04 квітня 2013 № 01-16/623 щодо реформування сфери надання адміністративних послуг в області з метою створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

1.                Створити центр надання адміністративних послуг за адресою смт.Чутове, вул. Центральна, 4.

2.                Призначити відповідальну особу, яка опікуватиметься питанням відкриття центру надання адміністративних послуг та його подальшим функціонуванням заступника голови районної державної адміністрації Титар С.О.

3.                Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаватиметься через центр надання адміністративних послуг (додається).

 

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                         О.А.Білан                                         

 

 

        

                                                                    

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

                                                                            

18.09.2014                                                                                     №184

 

 

 

 

 

Про затвердження Регламенту

Центру надання

адміністративних послуг при

Чутівській районній

державній адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

         Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України  «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»  з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

 

1.Затвердити Регламент  Центру надання адміністративних послуг  при Чутівській районній державній адміністрації  (додається).

 

 2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Боровик Л.О.) у п’ятиденний термін забезпечити державну реєстрацію цього розпорядження  у  Чутівському   районному  управлінні юстиції з  наступним                                           

оприлюдненням у районній газеті «Сільські новини».

 

 

2

 

3.Це розпорядження набирає чинності з дня  офіційного  опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Апряткіна С.М.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                        Л.Володькіна

      

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  Чутівської районної державної  адміністрації

18.09.2014        № 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг при 

Чутівській районній державній адміністрації

 

І.Загальна частина

 

1. Регламент Центру надання адміністративних послуг при Чутівській  районній державній адміністрації (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг при Чутівській районній державній адміністрації (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

1. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про адміністративні послуги“.

 

2. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

   верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

   стабільності;

   рівності перед законом;

   відкритості та прозорості;

   оперативності та своєчасності;

   доступності інформації про надання адміністративних послуг;

   захищеності персональних даних;

   раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

   неупередженості та справедливості;

   доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

    3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами

 

2

 

центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Чутівської районної державної адміністрації, Положенням про Центр надання  адміністративних послуг при  Чутівській  районній державній  адміністрації, затвердженим  розпорядженням голови   Чутівської районної державної адміністрації від  13 вересня 2013 року № 165, зареєстрованим в Чутівському районному  управлінні  юстиції 17 вересня 2013 року за № 8/231 та цим Регламентом.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою за адресою: смт. Чутове, пров. Центральний, 8.

На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та  графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується головою Чутівської районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України „Про адміністративні послуги“.

Вхід у приміщення, де знаходиться Центр облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до відкритої частини Центру.

Відкрита частина включає:

 сектор прийому;

 сектор інформування;

 сектор очікування;

 сектор обслуговування.

   Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі за адресою: смт. Чутове, пров. Центральний, 8.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів реєстрації, розміщення архіву.

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

 

3. Сектор прийому та інформування облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування суб’єктів звернення з питань роботи Центру, з порядком та умовами надання адміністративних послуг.         У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

3

 

4. Сектор очікування розміщений у   приміщенні Центру площею 16 кв.м та облаштований в достатній кількості стільцями, кріслами.

 

5. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові  та посади адміністратора Центру.

 

         6. Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить  41,3 кв.м.

7. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

 найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

 графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

 перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр  та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

 бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

 платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 супутні послуги, якщо такі надаються в приміщенні Центру;

 прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру,  контактні телефони, адресу електронної пошти;

 строки надання адміністративних послуг;

 Положення про Центр;

 Регламент Центру.

 

  8. Перелік  адміністративних послуг, які надаються  через  Центр, розміщується в доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються  по суб’єктам надання адміністративних послуг.

 

  9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

11.    На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

4

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

1. Районна державна адміністрація, а також керівник Центру  вносять суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін, при потребі, до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг  (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це  районну державну адміністрацію, а також керівника Центру, готує відповідні пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток згідно з вимогами законодавства.

 

 

ІV. Інформаційна допомога суб’єктам звернення

 

  1.  Допомогу суб’єктам звернення у користуванні інформаційними та технологічними картками, консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі  надають адміністратори  та керівник Центру.

Адміністратори Центру також:

інформують за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

консультують суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надають інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надають іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення.

 

2.  Чутівська районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу веб-закладки Центру на своїй веб-сторінці  веб-сайту Полтавської обласної державної адміністрації, де  розміщується інформація, зазначена в пунктах 8 та 9 розділу ІІ  цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

3.  Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на офіційній веб-сторінці Чутівської районної державної адміністрації веб-сайту  Полтавської обласної державної адміністрації, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сторінці Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

5

 

4. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти,       інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації    про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V.  Керування чергою в Центрі

 

1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

 

2. У Центрі, при великій кількості звернень громадян, здійснюється попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора шляхом особистого звернення до Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені адміністратором години.

 

 

VI. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

 

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

 

2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“.

 

3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр  особисто,  через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти).

 

4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6

 

5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 

6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 

7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про реєстраційний номер заяви та        перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох   примірниках.  

 Форма опису вхідного пакету документів додається до цього Регламенту (додаток 1).

 

8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням штампа відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його           складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів    зберігається в матеріалах справи.

 

9. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто,

засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається   в описі вхідного пакета документів у паперовій та електронній формі.

 

10. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. Форма журналу реєстрації заяв  отримання  адміністративних послуг додається до цього Регламенту (додаток 2).

 

11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта

звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів (або його відскановану копію), засобами поштового зв’язку.

 

7

 

         12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує  справу  у  паперовій та  електронній  формі  та  в  разі  потреби здійснює її копіювання або сканування.

 

13. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

         Форма листа про проходження справи додається до цього Регламенту (додаток 3).

 

VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

1. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, передати вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням штампа адміністратора, що передав відповідні документи.

 

2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

    своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

   

8

 

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

VIII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи з надання адміністративної послуги.

 

2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій формі та електронній формі.

 

3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший, прийнятний для суб’єкта звернення, спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 

5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій  формі), негайно формує вихідний пакет документів та

передає його суб’єктові звернення.

 

9

 

   6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

 

7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги,  зберігаються у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

Заступник голови 

районної державної адміністрації                                     Т.Данільченко

 

 

                                                                                                                                                                                                          

       

                                                                    

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

                                                                            

24.09.2014                                                                                     №187

 

 

 

 

 

Про затвердження переліку

адміністративних послуг,

що надаються через Центр адміністративних послуг при

Чутівській районній

державній адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

         Керуючись статтею 12 Закону України „Про адміністративні послуги“, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» з метою спрощення та упорядкування  механізму надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг при Чутівській районній державній адміністрації:

 

1.іЗатвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Чутівській  районній державній адміністрації,  що додається.

 

2.Визнати дати надання послуг:

з 1 жовтня 2014 року - пункти  1-10; 13-23; 26-32;

з 1 січня 2014 року – пункти 11-12; 24-25; 33-48.

 

        3. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Боровик Л.О.) у п’ятиденний термін забезпечити реєстрацію даного розпорядження у Чутівському районному управлінні юстиції з наступним оприлюдненням у

2

 

районній газеті «Сільські новини».

 

         4.Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Апряткіна С.М.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                        Л.Володькіна       

 

 

 

      

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  розпорядження голови

                                                                  районної державної адміністрації

                                                                  24.09.2014  № 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік

 адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг при 

Чутівській районній державній адміністрації

 

 

І. Перелік адміністративних послуг без урахування документів

 дозвільного характеру

 

           1.Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

 

           2. Видача посвідчень  батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

 

3. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

 

4. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

5. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

 

6. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

 

7. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

8. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

 

2

 

9. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

 

10. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

 

11. Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно;

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

 

12. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

13. Реєстрація громадського об’єднання.

 

14. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

 

15. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

 

16. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

 

17. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

 

18. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

 

19. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

 

20. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

 

21. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

 

 

3

 

22. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

 

23. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

 

24. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

 

25. Оформлення та видача проїзного документа дитини.

 

26. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

 

27. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

 

28. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

 

29. Реєстрація місця проживання особи.

 

30. Зняття з реєстрації місця проживання особи.

 

31. Реєстрація місця перебування особи.

 

32. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

 

33. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

 

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

 

35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

 

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

 

37. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

4

 

38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

 

39. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

 

40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:        

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;        

земельну ділянку;       

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);      

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

 

41. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

 

42. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

 

43. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

 

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

46. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

 

47. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

 

48. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 

 

5

 

ІІ. Перелік документів дозвільного характеру, видача, переоформлення, видача дублікатів, копій, анулювання за заявою суб’єкта господарювання яких належать до адміністративних послуг

 

1. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

 

2. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові, або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

 

3. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

 

4. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

 

5.  Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

 

6. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

 

7. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

 

 

 

 

Заступник голови 

районної державної адміністрації                                     Т.Данільченко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                        розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                               від 18.04.2013   № 78

Перелік адміністративних послуг, що надаватимуться через центр надання адміністративних послуг

Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Видає свідоцтво про державну реєстрацію.

Для юридичних осіб-170 грн., для фізичних осіб підприємців – 34 грн.

Свідоцтво

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (п.1 ст.10)

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Проводить реєстрацію змін до установчих документів.

Для юридичних осіб-51 грн., для фізичних осіб підприємців – 10,20 грн.

Свідоцтво

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (п.2 ст.10)

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Здійснює видачу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

Витяг-51 грн., довідка – 24,40 грн.;

виписка – 17 грн.

Витяг, довідка , виписка

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (п.10 ст.21). Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 99 від 20.10.2005 «Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців».

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Проводить державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб підприємців.

Безоплатно

-

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (п.20 ст.22)

Управління праці та соціального захисту населення Чутівської райдержадміністрації

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Безоплатно

Посвідчення

Закон України „Про охорону дитинства”, постанова КМУ від 02.03.2010 № 209 „Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї ”.

 

 

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                  С.О.Титар

 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                        розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                              18.04.2013                             № 78

Перелік адміністративних послуг, що надаватимуться через центр надання адміністративних послуг

Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Видає свідоцтво про державну реєстрацію.

Для юридичних осіб-170 грн., для фізичних осіб підприємців – 34 грн.

Свідоцтво

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (п.1 ст.10)

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Проводить реєстрацію змін до установчих документів.

Для юридичних осіб-51 грн., для фізичних осіб підприємців – 10,20 грн.

Свідоцтво

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (п.2 ст.10)

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Здійснює видачу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

Витяг-51 грн., довідка – 24,40 грн.;

виписка – 17 грн.

Витяг, довідка , виписка

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (п.10 ст.21). Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 99 від 20.10.2005 «Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців».

Чутівська районна державна адміністрація.

Державний реєстратор

Проводить державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб підприємців.

Безоплатно

-

Закон України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (п.20 ст.22)

Управління праці та соціального захисту населення Чутівської райдержадміністрації

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Безоплатно

Посвідчення

Закон України „Про охорону дитинства”, постанова КМУ від 02.03.2010 № 209 „Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї ”.

 

 

 

 

 

                     

Заступник голови райдержадміністрації                                                  С.О.Титар

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Додаток 2
                                                                                                                                                                                                                               до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про структурний підрозділ (посадову особу) суб'єкта надання адміністративної послуги, що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, яка подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

 

Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑