Оформлення запиту

Версія для друкуВерсія для друку

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                Розпорядження голови

                                                                                               райдержадміністрації

                                                                                                             від 07.07.2011 № 343

 

        Форма запитуна інформацію

 

                                                                Чутівська районна державна адміністрація

                                                                вул. Центральна, 4, смт.Чутове, 38800

____________________________________________________________________________________________

(назва, адреса структурного підрозділу райдержадміністрації)

Запитувач___________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних осіб, та об’єднань громадян,

____________________________________________________________________________________________

що не мають статусу юридичної особи,

____________________________________________________________________________________________

поштоваадреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

Запит на інформацію:

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати:_______________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа).

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу____________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира),___________________________________________________________________________________

на електронну адресу _________________________________________________________________________

телефаксом___________________________________________________________________________________

за телефоном ________________________________________________________________________________

 

____________    _____________

       (дата)                 (підпис)

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Чутівської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, розміщується на веб-сайті Чутівської районної державної адміністрації _http://www.adm-pl.qov.ua__ та веб-сайтах структурних підрозділів райдержадміністрації:

управління агропромислового розвитку - відсутній; 

управління праці та соціального захисту населення - відсутній;

фінансове управління - відсутній;

відділ освіти – rvo_buq@ukrpost.ua;

відділ культури і туризму - відсутній;

служба у справах дітей - відсутній.

 

2. Запит до Чутівської районної державної адміністрації може бути  поданий: на поштову адресу: вул. Центральна, 4, смт.Чутове 38800 (на конверті вказувати „Публічна інформація”):

на електронну адресу: chutov_rda@adm-pl.qov.ua

телефаксом: (5347) 9-10-37; 

за телефоном: 9-17-08

Інформацію про поштові, електронні адреси, номери телефаксів та телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації можна отримати на веб-сайтах, зазначених у пункті 1. Додаткова інформація про роботу з інформаційними запитами розміщена на веб-сайті Чутівської районної державної адміністрації в рубриці „Доступ до публічної інформації”.

 

3. Запит на інформацію може бути подано особисто до головного спеціаліста з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю сектору організаційно-контрольної роботи апарату районної державної адміністрації,  який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Чутівська районна державна адміністрація, у робочий  час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: вул. Центральна, 4, смт.Чутове 38800, а також до визначених у структурних підрозділах райдержадміністрації відділів (секторів) або осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

4. Форму запиту можна отримати в Чутівській районній державній адміністрації за адресою: вул. Центральна, 4, смт.Чутове 38800, кімната № 57-58. У структурних підрозділах райдержадміністрації – у посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягомп’ятиробочих днів із дня надходження запиту.

 

7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 

 

8. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду

запиту може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

9. Інформація на запит надається безоплатно.

 

10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

 

11.1. Чутівська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

 

11.2. Інформація, що запитується,  належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

 

11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток.

 

11.4. Не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                   О. Білан

 

 

 

Наверх ↑