П О Л О Ж Е Н Н Я про порядок та умови надання транспортних послуг службою «Соціальне таксі» Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Версія для друкуВерсія для друку

                                                

               ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Чутівського районного територіального центру   соціального  обслуговування   (надання соціальних  послуг)

 __________________Л.В. Калюжна

     25.03. 2019 р.

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок та умови надання транспортних послуг службою «Соціальне таксі» Чутівського районного  територіального центру соціального  обслуговування  (надання соціальних  послуг)

 

1. Надання транспортних послуг «Соціальне таксі» є одним із видів соціальних послуг, які надаються Чутівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

2. Відповідно до пункту 12 Додатку 3  до районної комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням  двадцять шостої сесії районної ради VII скликання від 19.03.2019 року, транспортні послуги «Соціальне таксі» надаються безкоштовно, не більше 2 разів на місяць, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які мають захворювання опорно-рухового апарату та інші захворювання та які пересуваються за допомогою візків, палиць, милиць, ходунків  та інших технічних засобів реабілітації, крім осіб, які:

- мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілі, в тому числі отримані через органи соціального захисту населення, на території Чутівського району;

- мають інвалідність унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

-  перебувають  на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я.

3. Автотранспорт знаходиться на балансі Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - терцентр).

4. Утримання та експлуатація спецавтомобіля «Соціальне таксі» здійснюється за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті на утримання терцентру, субвенцій,  благодійних коштів громадян, підприємств, установ , організацій та інших коштів не заборонених законодавством. 

5. Основною метою надання транспортної  послуги «Соціальне таксі» є поліпшення соціального обслуговування та створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

6. Основними завданнями «Соціального таксі» є:

        - забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної соціальної політики у сфері надання соціальних послуг особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення та створення сприятливих умов життєдіяльності даним категоріям громадян;

        - підвищення рівня мобільності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення шляхом надання їм спеціалізованих послуг з транспортування.

7. Заявки на отримання транспортної послуги „Соціальне таксі” приймаються з понеділка по п’ятницю (з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00)  від громадян, визначених  п. 2 даного Положення,  громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, соціальних працівників (робітників) терцентру, представників сільських (селищних) рад, уповноважених осіб, особисто  або в телефонному режимі за  телефоном 9-16-81, не пізніше, ніж за 2 робочі дні до виїзду за вказаним маршрутом. 

8. Заявки приймає відповідальний працівник відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  та реєструє в журналі заявок за формою, затвердженою наказом директора терцентру. При цьому зазначається день, час виїзду, початковий та кінцевий пункт маршруту та наявність супроводжуючої особи.

9. Для  отримання транспортної послуги «Соціальне таксі», за умови, що особа знаходиться на обслуговуванні у терцентрі, замовник послуги повинен  подати  письмову заяву, ксерокопію довідки МСЕК (за наявності) або іншого документа (медичного висновку), що дає підстави для отримання транспортної послуги.

Якщо звернення громадянина в терцентр відбулось вперше, крім письмової заяви та медичного висновку на отримання послуги «Соціальне таксі», оформляється пакет документів для отримання соціальних послуг у  відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

10. Автотранспорт використовується для перевезення осіб вказаних   у п. 2 до/з:

- лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів в межах району та  в м. Полтава, Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, Полтавської медико-соціальної (експертної) комісії, до навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, центру правової допомоги, центру надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери в межах району, санаторно - оздоровчих закладів (які знаходяться на відстані не більше 150 км від місця проживання заявника);

- структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування, суду;

- авто-, залізничних вокзалів ( в межах району та в м. Полтава);

- для участі в соціальних, культурно-масових та спортивних заходах, ( в межах області).

Перевезення не здійснюється до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів транспортної послуги.

При одночасному виклику „Соціального таксі” перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних установ.

11. Автотранспорт використовується виключно за призначенням. Не допускається використання автотранспорту для:

- перевезення родичів замовника послуги, у випадку супроводження останнього соціальним працівником (робітником) терцентру;

- перевезення осіб, у яких  наявні інфекційні захворювання, котрі залежні від психоактивних речовин, алкоголю,  мають психічні захворювання, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку, а  також осіб, які потребують медичного нагляду та допомоги;

- поїздок, не передбачених цим Положенням.

12. У випадку, коли спеціалізований автотранспорт використовуватиметься  за межами Чутівського району, маршрут затверджується директором терцентру.

Для поїздки за межі Чутівського району рішення приймає директор терцентру в кожному окремому випадку, виходячи з фінансових можливостей.

Виїзд спеціалізованого автотранспорту у святкові та вихідні дні здійснюється за наказом директора терцентру.

13. Разом з водієм, в разі необхідності, на маршрут виїжджає соціальний працівник (робітник) терцентру або член сім’ї замовника послуги, який супроводжує замовника послуги до місця призначення. 

Перед посадкою в автомобіль отримувач послуги повинен пред'явити водію або соціальному працівнику (робітнику) документ, який підтверджує особу.

14. У маршрутному листі водія має бути відмітка (підпис) замовника послуги про виконану заявку.

15. У разі відсутності заявок на отримання послуги, автомобіль „Соціального таксі” використовується для забезпечення виконання основних завдань терцентру, визначених  пунктом 8 Положення про Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

16. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку адміністрацією терцентру.

17. Замовник має право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників терцентру;

- якісне надання соціальної послуги;

- вчасний та професійний розгляд терцентром особистих заяв та скарг.

18. Замовник повинен:

- дотримуватись правил роботи  терцентру;

- про відмову від транспортної послуги невідкладно повідомити терцентр за телефоном 9-16-81;    

- з повагою ставитись до працівників   терцентру;

- бережливо ставитись до майна   терцентру.

19. Завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги :

- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну відповідальність за виконання покладених на  «Соціальне таксі» завдань, використання спецавтотранспорту за цільовим призначенням, виконання службових обов’язків та їх дотримання  водієм;

- відповідає за ведення обліку та складання звітності;

- вносить пропозиції директору терцентру  щодо кошторису витрат на  «Соціальне таксі»;

- забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

 

Завідувач відділення організації надання

адресної натуральної та грошової допомоги                                  С.А.Котко

 

 

Наверх ↑