Порядок звернення громадян

Версія для друкуВерсія для друку

 

       

                                                                   

УКРАЇНА

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01.07.2011                                                                                                            №284

Про затвердження  Порядків

проведення особистого та

виїзного прийомів громадян

 

             Відповідно до  статті 22 Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України  від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування  конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:

 

1. Затвердити Порядок проведення особистого  прийому громадян  в районній державній адміністрації та Порядок проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації (додаються).

 

2. Загальному відділу апарату райдержадміністрації  (Шейко Н.В.)  за погодженням керівника апарату райдержадміністрації надавати голові районної  державної  адміністрації  на  затвердження   графіки  особистих   та                                                                        

 

виїзних    прийомів    громадян  керівництвом  районної  державної   адміністрації щороку, до 25 грудня.

 

3. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації  (Боровик Л.О.) подати в п’ятиденний  термін розпорядження  голови районної державної  адміністрації для реєстрації в Чутівському  районному  управлінні юстиції  та забезпечити  у десятиденний термін після реєстрації оприлюднення  цього розпорядження  у районній газеті  « Сільські новини».

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти  на керівника апарату райдержадміністрації Гайдук В.А., координацію роботи на начальника загального відділу апарату райдержадміністрації Шейко Н.В.

 

Виконуючий обов’язки

голови райдержадміністрації                                     М.Хворост

            

                           

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  розпорядження голови

                                                                                  районної державної

                                                                                  адміністрації

                                                                                   01.07.2009 №284

 

Порядок

проведення виїзних  прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації

 

1. Голова районної державної адміністрації та  його заступники здійснюють виїзні прийоми громадян відповідно    до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян» (із внесеними змінами), Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 « Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

2. Прийом громадян проводиться відповідно до розроблених графіків у визначені дні за місцем їх роботи, проживання або в приміщеннях сільських, селищних рад, про що громадяни заздалегідь (за 2-3 дні до його проведення) повідомляються через засоби масової інформації або іншим способом.

 

3. Для оперативного розгляду пропозицій, заяв і скарг при проведенні виїзного прийому громадян можуть залучатися начальники       відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

4. Попередній запис на виїзний прийом проводять відповідальні працівники за роботу із зверненнями громадян сільських, селищних рад, підприємств, організацій та інших установ.

 

5. Громадяни зобов’язані в усній чи письмовій формі, особисто, повідомити відповідальному  працівнику своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, короткий зміст пропозиції, заяви чи скарги. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену особу, ці

повноваження повинні бути оформлені відповідно до чинного   законодавства.

 

6. Відповідальний працівник всебічно вивчає питання, з яким громадянин має намір звернутися до керівництва райдержадміністрації, здійснює запис, або, при необхідності, дає відповідні роз’яснення щодо шляхів його подальшого вирішення, формує загальний список.

 

7. Запису на виїзний прийом не підлягають громадяни:

-                 які відмовилися повідомити інформацію, зазначену в пункті 5 цього Порядку;

-                 визнані судом недієздатними ,при наявності такої інформації (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»);

-                 щодо яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття  8 Закону  України «Про звернення громадян»;

-                 які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України «про звернення громадян»);

 

-                 звернення яких  знаходяться в стадії розгляду, а остаточне рішення по них ще не прийнято.

 

8. Позачергово приймаються: Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, Герої України, інваліди Великої Вітчизняної війни,жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

 

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                              Н.Шейко

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        розпорядження голови

                                                                                        районної державної

                                                                                        адміністрації

 

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому  громадян в районній державній адміністрації

 

1.Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.

 

2.Особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації проводиться згідно з графіком, який затверджується щорічно, в установлені дні з 10.00 до 14.00. в приміщенні адміністративного будинку райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: смт.Чутове, вул. Центральна, 4.

 

3.Організація та проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється у визначені дні та години, відповідно до графіка та в порядку, визначеному керівниками цих установ.

 

4.Головою райдержадміністрації проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно  почесне звання  України «Мати-героїня»

 

            5.Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

 

6.Особистий прийом громадян головоюрайдержадміністрації, першим заступником та заступниками голови, керівником апарату  здійснюється за записом.

 

7. Запис на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації проводиться працівником загального відділу апарату райдержадміністрації.

 

8.Інформація про порядок, графік особистого прийому керівництвом районної державної адміністрації публікуються у районній громадсько-політичній газеті „Сільські новини" та розмішуються у фойє приймальні районної державної адміністрації.

 

9.Під час запису громадян на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації, працівником загального відділу апарату райдержадміністрації з'ясовується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого зразка.

 Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.         

10. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

 

11.У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником відділу вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підборка.

 

12. Не розглядаються повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або надано заявнику аргументоване роз'яснення згідно з чинним законодавством.

 

13 .Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

 

14. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпеченнякваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з'ясування працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

 

15. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

 

16.У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і  необхідність додаткового вивчення, заявник може викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду.

     Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

 Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 

17.Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

 - визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у райдержадміністрації; 

- стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття  8 Закону України  «Про звернення громадян») ;

 - які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України  «Про звернення громадян»);

- звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято; 

- якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенціїрайдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний по  роботі із зверненнями громадян надає роз'яснення щодо шляхів їх вирішення по                                            

суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові;

 - при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня (стаття 17 Закону України «Про звернення громадян») ;

 -       при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства.

 У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідальний працівник свої подальші дії погоджує з керівником апарату райдержадміністрації.

 

18.Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечуєпозачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни,  жінок, яким присвоєно  почесне звання України «Мати-героїня»,  громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з віддалених населених пунктів району;

-       своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу чи дня прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації.

 

19.Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

- задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

 - відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

  -  прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують
додаткового   вивчення   і   перевірки)   і   пояснити   відвідувачеві   причини  неможливості розв'язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

 

20. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із внесенеми змінами).

 

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                              Н.Шейко

 

Наверх ↑