Програма розвитку підприємництва 2018-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

ЧУТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧУТІВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В ЧУТІВСЬКОМУ РАЙОНІ 2018-2020 роки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУТОВЕ  2017                              

1. Паспорт програми.

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 22.03.2012 № 2806-IV «Про розвиток  та державну підтримку малого та середнього підприємництва»

 

3.

Розробник програми

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

4.

Відповідальні виконавці програми

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

5.

Термін реалізації програми

2018 - 2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, обласний бюджет,  регіональні фонди підтримки підприємництва, інших інвесторів.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

450,0 тис. грн., в тому числі: 2018 рік – 100,0 тис. грн., 2019 рік – 150,0 тис. грн.,2020-200,0 тис. грн.

7.1

в т.ч. коштів районного бюджету

450,0 тис. грн., в тому числі: 2018 рік – 100,0 тис. грн., 2019 рік – 150,0 тис. грн.,2020-200,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

районної Програми розвитку малого підприємництва

                            в Чутівському районі  на  2018-2020 роки

                              

Загальна характеристика району

1.

·        Площа території ( км2)      -                                                                861

·        Кількість населення (тис.чол) -                                                          22,5

·        Специфіка -  переважно сільське господарство 

          Відсоток безробітних до всього працездатного населення,%          3, 6   

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

                                              -

3.

Головний розробник Програми:

 

Співрозробники:

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

1.     Структурні підрозділи райдержадміністрації.

2.     Виконкоми сільських, селищної ради, ОТГ.

3.     Районний центр зайнятості.

4.     ЦНАП.

4.

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Передбачити в районному  бюджеті кошти на підтримку підприємництва, в розмірі до 0,5%  від власних надходжень, які будуть використані для підтримки кращих бізнес–планів, інвестиційних проектів, проведення навчань, семінарів, виготовлення рекламно-іміджевої продукції.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

 

1.Кількість діючих малих підприємств/кількість МП на 10 тис. населення (одиниць)

60

65

 

 

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

707

720

 

3. Кількість підприємців-фізичних осіб

646

660

 

4. Кількість фермерських господарств (одиниць);

кількість фермерських угідь (га)

90

 

15209

90

 

15209

 

5. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

52,1

58,0

 

6. Надходження до всіх рівнів бюджетів (млн.грн.)

 

410,0  

 

615,0

 

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

- бізнес-центри

-  бізнес-інкубатори

- фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки)

- фонди підтримки підприємництва

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-інформаційно-консультативні установи

- страхові компанії

 

 

 

 

-

-

-

 

-

            -

-

1

 

 

   3

 

 

 

-

-

-

1

-

-

-

1

 

 

      4

 

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

2

           10 

 

9. Кількість створених нових робочих місць  (одиниць за рік)

69

          75

6.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

 

 Районний бюджет – 450 тис.грн.

7.

Основні джерела фінансування

Районний бюджет – 450 тис.грн., обласний бюджет,  регіональні фонди підтримки підприємництва, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інших інвесторів.

8.

Система організації контролю за виконанням Програми

Розгляд стану виконання заходів Програми на нарадах у голови райдержадміністрації, колегіях, координаційних радах, сесіях районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стан  розвитку малого підприємництва в районі.

У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні свої особливості, переваги й недоліки. Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його  кількісні параметри.

Мале підприємництво має вагоме місце в соціально-економічному розвитку району. Адже це самозайнятість і добробут населення, створення нових робочих місць і надходження податків до бюджету, якісне обслуговування населення і ефективне використання матеріальних та земельних ресурсів району.

Станом на 1 жовтня 2017 року в районі  налічувалось 646 фізичних осіб підприємців та 136 малих підприємств.

На 10 тис. чоловік населення району в середньому припадає 60 малих підприємств .

На протязі 9 місяців 2017 року фізичних осіб підприємців зменшилося на  59 чол., зареєструвалося –  45 чол., вивелося –  104 чол.

Функціонує 90 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться понад 15209 га сільськогосподарських угідь (21 % від загальної площі с/г угідь).

Сума податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, сплачена суб’єктами малого підприємництва склала майже 20,2 млн.грн., що на 45,3 % більше в порівнянні до   відповідного періоду минулого року.

Надходження від фізичних осіб підприємців становлять – 8460 тис.грн. (43%) малих підприємств – 4241 тис.грн. (20%), фермерських господарств -7521 тис.грн. (37%). 

Згідно Програми розвитку малого підприємництва в Чутівському районі на 2015-2016 роки, надано з районного бюджету допомогу на реалізацію бізнес-планів  ФОП Цимбалюка Сергія Олександровича «Розширення існуючої пасіки”,   у розмірі 50 тис.грн. та  ФОП Коротича Сергія Васильовича «Будівництво цеху з виробництва будівельних матеріалів фізичною особою-підприємцем Коротичем С.В. по вул. Гагаріна, 2 в смт.Артемівка, Чутівського району» - 48742 грн. Дані проекти передбачають створення 2 нових робочих місця. Кошти надані на поворотній основі, на 2 роки, термін повернення до 06 липня 2018 року.

При голові райдержадміністрації створена і працює координаційна рада з питань розвитку підприємництва, до складу якої на паритетних засадах ввійшли представники  органів виконавчої влади та підприємці, що дало можливість громадського контролю за діями владних структур.

При секторі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації діє “інформаційно-консультативний центр для підприємців».

 

3. Мета та основні завдання програми.

Програма розвитку малого підприємництва на 2018-2020 роки є складовою частиною  соціально-економічного розвитку району і направлена на реалізацію державної політики розвитку малого підприємництва, зайнятості населення та інвестиційної стратегії державної політики.

 

Головна мета Програми – спрямування дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктів малого підприємництва для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого  потенціалу  на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва.

Програма направлена на вдосконалення умов розвитку малого і середнього підприємництва з розбудовою інфраструктури розвитку бізнесу, що відповідає сучасним тенденціям економічного розвитку України, та збільшення частки малого та середнього бізнесу в галузях реального сектору виробництва та сфери послуг.

 

Пріоритетними завданнями Програми є:

●   реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів;

● забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки;

● встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

● забезпечення ефективності дії регуляторних актів;

● продовження роботи в напрямку дерегуляції підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар’єрів;

● забезпечення дієвої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.

● інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва щодо можливостей отримання фінансових ресурсів;

● скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи і отримання  якісних адміністративних послуг;

● оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, а також забезпечення їх обговорення шляхом проведення круглих столів із залученням громадськості;

·   забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, недопущення прийняття неефективних та недоцільних регуляторних актів;

·  забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

·  передбачення в районному  бюджеті кошти на підтримку підприємництва, в розмірі до 0,5%  від власних надходжень, які будуть використані для підтримки кращих бізнес–планів, інвестиційних проектів, проведення навчань, семінарів, виготовлення рекламно-іміджевої продукції;

·  сприяти розвитку підприємництва у сферах:

-       виробництво будівельних матеріалів та будівництво;

-       сільське господарство;

-       збір та переробка твердих побутових відходів;

-       енергозбереження;

-       громадське харчування.

 

4. Основні проблемні питання:

 

- недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

- недостатній рівень кредитування малого підприємництва;

- мала кількість бізнес-ідей щодо розвитку пріоритетних галузей, які можна підтримати за рахунок районного бюджету.

    

5.Коротка характеристика заходів.

 

Перший розділ Програми „Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності" передбачає:

- забезпечення виконання в районі Закону України від 11.09.2003 року №1160-IV "Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, вільного доступу підприємців, їх громадських організацій до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження регуляторної політики  та покращення бізнес-середовища в районі.

 

Другий розділ Програми „Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва" передбачає  заходи  по залученню інвестицій для розвитку підприємництва із різних джерел, а саме:

-          кошти державного, обласного, районного та місцевих бюджетів;

-            регіональні фонди підтримки підприємництва;

-           Фонд державного соціального страхування на випадок безробіття;

-          кошти інших інвесторів.

Кращі бізнес-проекти визначаються на засіданні районної Координаційної ради з питань розвитку підприємництва та президії Чутівської районної ради, рішенням більшості голосів. Заключається  угода між суб’єктом господарювання та райдержадміністрацією, на основі якої надається фінансова допомога суб’єктам господарювання на поворотній основі з максимальним терміном 2 роки.

 

Третій розділ Програми "Ресурсне та інформаційне забезпечення, підготовка кадрів, подальше формування інфраструктури ”  вмістив заходи, що сприяють подальшому розвитку малих підприємств за рахунок:

- використання незадіяних виробничих та невиробничих потужностей, та розвитку інфраструктури бізнесу;

- забезпечення процедур видачі документів дозвільного характеру для здійснення підприємницької діяльності у відповідності до чинного законодавства та підвищення якості надання адміністративних послуг;

- створення      системи      інформаційного      забезпечення      малого
підприємництва через засоби масової інформації;

- проведення місцевих виставок-ярмарок, нарад-семінарів, презентацій;

- проведення         короткотермінових курсів з основ малого  підприємництва  для безробітних, соціально незахищених верств населення та молоді;

- продовжити практику надання одноразових допоміг для заняття підприємницькою діяльністю – районний центр зайнятості.

 

6. Критерії ефективності та результативності реалізації основних завдань:

-   проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;

-   здійснення перегляду діючих регуляторних актів з метою виявлення неефективних та недоцільних;

-   реалізація поставлених завдань надає можливість скоротити час підприємців на входження та вихід з бізнесу, скоротити витрати на ведення бізнесу за рахунок усунення необґрунтованих адміністративних бар’єрів;

-   реалізація кращих бізнес-проектів, за рахунок надання фінансової допомоги з місцевих бюджетів;

-   надання коштів суб’єктам господарювання на поворотній основі з максимальним терміном 2 роки;

-   забезпечення сталого розвитку підприємництва в районі і подальше насичення ринку вітчизняними товарами та послугами;

-   збільшення частки реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції до 58 %.

 - реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

7. Заходи

Програми розвитку малого підприємництва в Чутівському районі на 2018-2020 роки.

№ п/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

 

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва

 З метою підтримки місцевих суб'єктів підприємницької діяльності на виконання Закону України від 22.30.2012 року № 4618-VI "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні":

- встановлювати реальні ставки фіксованого та єдиного податку та інші;

- встановлювати мінімальний розмір плати за землю, оренду приміщень, майна для суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють в віддалених сільських населених пунктах.

Постійно

Сільські, селищна ради, ОТГ.

Кошти місцевих бюджетів

За фактичними витратами

1.2

 

Забезпечення реалізації регуляторної політики підтримки розвитку та правового регулювання господарської діяльності

 

З метою виконання Закону України від 11.09.2003 року №1160-IV "Про засади державної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” забезпечити:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

-  оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу АРВ, проведення громадських слухань за участю представників громадськості;

- виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів;

- проведення навчальних семінарів для селищної та сільських рад;

 - оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Постійно

Структурні підрозділи РДА, селищна, сільські, ради, ОТГ.

Кошти районного бюджету

За фактичними витратами

1.3

Забезпечення відкритості процесу упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

   Забезпечувати вільний доступ підприємців, їх громадських організацій до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження регуляторної політики  та покращення бізнес-середовища в районі, висвітлювати дану інформацію на сайті райдержадміністрації.

Постійно

 Структурні підрозділи РДА, районна рада, селищна, сільські, ради, ОТГ.

 

-

За фактичними витратами

2.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2.1

Виділення коштів з місцевих бюджетів для підтримки підприємництва

На виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" передбачити в районному бюджеті кошти на підтримку підприємництва в розмірі до 0,5 % річних доходів, які використовувати для підтримки кращих бізнес–планів, інвестиційних проектів, проведення навчань, семінарів, виготовлення рекламно-іміджевої продукції.

2018-2020

 

 

 

Сектор економічного розвитку і торгівлі РДА, районна рада, фінансове управління РДА

Кошти районного бюджету

450,0

Надання коштів суб’єктам господарювання на поворотній основі з максимальним терміном 2 роки.

2.2

Залучення інвестицій в сферу  підприємництва

 Проводити роботу по залученню інвестицій для розвитку підприємництва у виробничій сфері та інших, задіяти механізми фінансової допомоги за рахунок коштів державного, районного та місцевих бюджетів, Полтавського регіонального фонду підтримки підприємництва, інвестиційних фондів, банківських установ для здійснення кредитування малого підприємництва.

Постійно

Сектор економічного розвитку і торгівлі РДА, сектор агропромислового розвитку РДА,

районна рада, селищна, сільські ради, ОТГ, районний центр зайнятості

Районний та місцеві бюджети, регіональні фонди підтримки підприємництва, кошти інвесторів

За фактичними витратами

 

 В засобах масової інформації висвітлювати інформацію щодо умов отримання фінансової допомоги для підтримки підприємницької діяльності, кредитів, державних дотацій суб'єктами підприємницької діяльності.

 

Постійно

Сектор економічного розвитку і торгівлі  та агропромислового розвитку райдержадміністрації

-

-

2.3

 

Залучення до підприємництва малозахищених верств населення

 Надавати дотації суб'єктам підприємницької діяльності, які надають можливість працевлаштування в них соціально незахищених категорій населення, що знаходяться на обліку в центрі зайнятості.

Постійно

Районний центр зайнятості

Державний бюджет

За фактичними витратами

3.

 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

3.1

 

Сприяння розвитку матеріально-технічної бази малого

підприємництва

 

 Надавати консультативну та інформаційну допомогу суб'єктам підприємницької діяльності у вирішенні    питань    купівлі-продажу, оренди    земельних    ділянок    не сільськогосподарського призначення.

Оновлювати та розширювати базу даних  на вільні земельні ділянки  комунальної та державної власності.

Постійно

Сектор економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку РДА, виконкоми селищної та сільських рад,ОТГ

 

-

За фактичними витратами

3.2

 

Спрощення процедури та зменшення часу отримання дозвільних документів

Здійснювати дієву співпрацю між державним адміністратором та дозвільними службами району з метою забезпечення надання ефективних послуг для суб’єктів господарювання.

 Постійно

Центр надання адміністративних послуг при Чутівській райдержадміністрації

 

-

За фактичними витратами

3.3

 

Збільшення кількості підприємців

 Забезпечити постійне проведення короткотермінових курсів з основ   підприємницької   діяльності   з   особами,   які   прагнуть реалізувати свої підприємницькі ініціативи через започаткування власної справи.

Постійно

Районний центр зайнятості

Кошти центру зайнятості

За фактичними витратами

Продовжити практику надання одноразових допоміг для заняття підприємницькою діяльністю – районний центр зайнятості.

 

3.4

Створення  інфраструктури підтримки малого підприємництва

  Проводити роз’яснювальну роботу з суб'єктами малого підприємництва щодо доцільності створення  центрів   підтримки підприємництва,  об'єднань підприємців, дорадчих служб.

Постійно

Сектор економічного розвитку і торгівлі РДА, сектор агропромислового розвитку РДА, районна рада, селищна та сільські ради.

Кошти підприємців, місцеві бюджети

За фактичними витратами

Фінансове забезпечення програми

За джерелами фінансування

По роках

450,0 тис.грн.

 

Районний бюджет – 450,0 тис.грн.

2018 рік – 100,0 тис.грн.

2019 рік – 150,0 тис.грн.

2020 рік– 200,0 тис. грн.

                         

 

 

Наверх ↑