Соціально-економічний розвиток

Версія для друкуВерсія для друку

 

ПРОЕКТ

 

ЧУТІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧУТІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

 

                      

                                  

 

                                  

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І  СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ЧУТІВСЬКОГО  РАЙОНУ

на 2018 рік

 

 

Чутове

2017

Зміст

Вступ                                                                                                                    4

1.                Аналіз економічного і соціального розвитку на 2017 рік                     5

1.1.         Динаміка розвитку економіки, стан  використання  виробничого та трудового потенціалу                                                                                         5-10

1.2.         Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх                  розв’язання та досягнення поставлених цілей                                              10-12

2.                Цілі і пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку                 12-13

3.                Впровадження децентралізації та реформи місцевого

самоврядування                                                                                                13-14

4.                Фінансові ресурси                                                                                  14

4.1. Джерела формування бюджетів                                                        14-15

4.2.  Фінансування заходів                                                                              16-1 

5.    Ринкові перетворення  та їх соціальні наслідки                                    18

5.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва           18-19

5.2. Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика              19-20                                                                           

5.3. Розвиток системи надання адміністративних послуг                           20

6. Механізми регулювання                                                                             20

6.1. Управління об’єктами державної та комунальної власності               20-21

6.2 Закупівля товарів, робіт, послуг  за державні кошти                             21

6.3 Реалізація районних цільових (комплексних програм)                         21-22

7. Розвиток реального сектору економіки                                                    22

7.1. Промисловий комплекс                                                                           22

7.1.1. Харчова промисловість                                                                        22

7.2. Агропромисловий комплекс                                                                   22

7.2.1.  Модернізація агропромислового комплексу                                     22-23

7.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення                

сталого розвитку малих фермерських та сімейних господарств.

обслуговуючих кооперативів                                                                        23-24

7.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних

продуктів харчування                                                                             24-25

7.3. Будівництво та житлова політика                                                          25-27

7.4. Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури                         27-28

8. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність:                                  28

8.1. Інвестиційна політика                                                                             28-30

9. Енергозбереження та енергоефективність                                               30-31

10. Соціальна сфера                                                                                        31

10.1.  Грошові доходи населення та заробітна плата                                  31-34

10.2. Соціальний захист населення та соціальна підтримка учасників            антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб                     34-38

10.3 Пенсійне забезпечення                                                                            38-39

10.4 Житлово-комунальне господарство                                                       39-42

11. Гуманітарна сфера                                                                                     42

11.1. Охорона здоров'я                                                                                    42-45                                                                                 

11.2. Освіта                                                                                                       45-48

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді                                                            48-50

11.4. Культура                                                                                                   50-52

11.5. Фізична культура і спорт                                                                        52-53

11.6. Туристично-рекреаційна галузь                                                             53-54

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю                                                                                                   54-55

12. Природокористування та безпека життєдіяльності людини                  55-56

13. Створення нових робочих місць та розвиток трудового потенціалу 56-57

14. Цивільний захист                                                                                        58-59

15. Результати виконання програми                                                               59-60

 

Додатки:

1.                Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку району на 2018 рік                                                                                          61-73

2.                Бюджет розвитку району  на 2018 рік                                                74

3.                Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в  2018 році                                                                  75-79

4.                Перелік  проектів, реалізація яких передбачається  у  2018 році     79-80                                                              

5.          Додатки по фінансуванню заходів Програми                                     81-87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку району на 2018 рік (далі – Програма) розроблена сектором економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації разом з іншими  управліннями, відділами, секторами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі,  органами місцевого самоврядування та відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

В основу Програми покладені основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385) та Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року (затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року). Опрацьовано та враховано Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка надає бачення орієнтирів досягнення Україною цілей сталого розвитку, затверджених на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ  ЗА 2017 РІК.

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого та трудового потенціалу.

В сільськогосподарських підприємствах активно проводяться осінньо-польові роботи.

        За оперативними даними соя зібрана на площі 6,2 тис. га,  валовий збір склав 8 тис. т при середній урожайності 14 ц/га.

Кукурудзу на зерно зібрано на площі 10 тис. га, що становить 85%, намолочено 47 тис. т, середня урожайність 47 ц/га.

Соняшнику із площі 11,0 тис. га намолочено 18,7 тис. т,  середня урожайність склала 17 ц/га.     

Цукрові буряки викопані на площі 403 га, накопано 16,0 тис. т цукросировини, вивезено 12 тис. т, урожайність 400 ц/га.

Озимі культури урожаю 2018 року посіяні на площі 4,8 тис. га.

Зяблевий обробіток ґрунту проведено на 65 % прогнозованих площ. 

З початку року сільгосптоваровиробниками залучено 19,6 млн. грн кредитних коштів, куплено сільгосптехніки та обладнання на 45,3 млн. грн.

За оренду земельних часток (паїв) виплачено близько 45 млн. грн, що складає 62 % від нарахованого або 4% від вартості орендованих земель.

За 9 місяців вироблено 62 т м’яса в живій вазі, 2693 т молока, 1195 тис. штук яєць.

Обсяг реалізованої продукції за 7 місяців 2017 року склав  130,7 млн.грн.

Обсяг капітальних інвестицій за  6 місяців 2017 року становив 54,4 млн. грн., за відповідний період минулого року склав 40,3 млн.грн.

За  9 місяців  2017 року в районі введено за рахунок усіх джерел фінансування  772,0  кв. метрів.

У 2017 році в Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за програмою « Власний дім» виділено:  з місцевого бюджету спеціального фонду    10 тис.грн.  та  загального фонду  місцевого бюджету 30 тис. грн.  .  У 2018 році  зі  спеціального  фонду в підтримку  програми «Власний дім» планується  виділили  20 тис. грн..

За 2017 рік  використано  коштів  на ремонт та утримання  доріг  загального користування на суму: 3 231,342  грн.  (з місцевого бюджету – 1 675,244  грн. та обласного бюджету – 1 556,098 грн.), також витрачено на ремонт дороги  з бюджету сільських, селищних рад – 1 145 грн. Всього за 2017 рік  -  4 376,342 грн.

В цьому  році  комунальні підприємства планують придбати техніку, а саме:

КПГД «Комунальник», Скороходівської селищної ради  ОТГ- ( ескаватор-бульдозер на суму – 870 тис. грн. );

КП «Чутівське»,Чутівська  селищна рада – ( асенізаційний автомобіль на суму – 1 960 тис.грн.)

КС «Чапаєве» планує  будівництво водопроводу 1 км 700 м. на суму 1 322 тис.грн. в  селі  Петрівка.

 КПГД «Комунальником»   побудовано 125 м дворових водогонів на суму – 5688,41 грн. (кошти населення).

Станом  на 1 жовтня 2017 року на обліку перебувала 301 особа незайнята трудовою діяльністю, що  на  27 %  менше, ніж  рік тому.

Чутівською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості в звітному періоді видано одноразову допомогу для започаткування власної справи 1 особі.

На громадські та тимчасові роботи направлено 203 особи, що менше проти цього ж періоду 2016 року на 49 %.

За 9 місяців 2017 року направлено на професійне навчання 158 осіб, що менше на 3 % ніж у відповідному періоді 2016 року.

Забезпеченість власними коштами для виплати пенсій в районі впродовж січня-вересня склала 34,5 %, що більше  проти відповідного показника 2016 року на 5,8%.

У результаті виконання державних соціальних гарантій  середній розмір трудової пенсії по Чутівському району з початку 2017 року зріс на  93,32 грн., або на 106,2%, і станом на 30.09.2017 року досяг 1610,14 грн.

В цілому видатки на пенсійні виплати порівняно з відповідним періодом 2016 року зросли на 15,7 млн. грн., або на 109,7%, і досягли  177,1 млн. грн.

 За  6 місяців 2017 року  середньомісячна заробітна плата становила  5175 грн., що на 59,3 % більше порівняно до минулого року.

Даний показник в 2,2 рази  перевищує рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн.)  та в 3,1 рази перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( 1684 грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій району станом на 1 жовтня 2017 року згідно статистичних даних – відсутня.  

Грошову допомогу  сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з  інвалідністю , дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме та допомогу на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  управлінням  соціального захисту населення  в звітному періоді  призначено і виплачено 1 701 сім’ї на суму  22 948 тис. грн.

Дієвим механізмом соціального захисту громадян в умовах підвищення цін і тарифів є субсидії. Станом на 01 жовтня 2017 року 5741 сім’я району отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Організаціям-надавачам послуг за 9 місяців  2017 року нараховані  кошти в сумі 42 405,7 тис. грн.  

Згідно Єдиного державного реєстру осіб, які проживають та мають право на пільги  становить 7356 осіб.               

На виконання державних програм по забезпеченню соціального захисту населення   на  отримання різних  видів  пільг  з початку 2017  року  нараховано  

3 115,8 тис. грн. та виплачено в сумі  1 010,7  тис грн., в тому числі, заборгованість за 2016 рік в сумі 426,2 тис. грн.

За період дії Указу Президента України від 01.06.2005 № 900 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, на даний час в районі облаштовано безперешкодним доступом для людей з інвалідністю 87 об'єктів.

Одним з найважливіших напрямків у роботі районних органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування є соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. На підтримку учасників АТО спрямовуються кошти державного, обласного та місцевих бюджетів.

Станом на 01 жовтня поточного року спеціалістами  управління соціального захисту населення  до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право  на  пільги,  внесено  дані  на   195   учасників   бойових дій   та   на 11 інвалідів війни, з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та  територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції.

В управлінні  соціального захисту населення станом на  01  жовтня 2017 року перебуває на обліку 145 осіб, які перемістилися з району проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України, дані про яких внесені до Єдиної  інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Медична допомога мешканцям району надається двома лікувально-профілактичними закладами: Чутівською центральною районною лікарнею на 80 ліжок та районним центром первинної медико-санітарної допомоги, до структури якого входять 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Чутівська, Скороходівська, Войнівська, Н.Кочубеївська, Петрівська, Филенківська, Василівська, Гряківська) та 20 фельдшерських пунктів.

За кошти місцевих бюджетів проведено капітальний ремонт приміщень кабінетів хірурга та травматолога - 155 000,00 грн.,  придбано діагностичний автоматизований комплекс «Кардіо+» - 111760,00 грн., комп’ютерної техніки – 52800,00 грн. Витрачено на пільгові медикаменти – 98200,00 грн.

В ході реалізації субпроекту Світового Банку з надання медичної допомоги хворим Чутівської ЦРЛ було надано: систему холтерівського моніторування- 91451,21 грн.; добовий монітор артеріального тиску з програмним забезпеченням –       62692,86 грн.; апаратуру для штучного дихання та реанімації – 155680,98 грн.; дефібрилятор-монітор – 80667,25 грн.; систему ультразвукову діагностичну медичну – 359827,83 грн.; апарат УЗД – 631148,26 грн.

В районі розвивається мережа сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.10.2017 року  створено та функціонує  6 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються відповідно 9 і 6  дітей; проживають 16 сімей опікунів/піклувальників, у яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  1 дитина-сирота, яка набула статус у вересні  цього року,  тимчасово влаштована в родину родичів до вирішення питання про постійне влаштування дитини.

В районі функціонує 13 дошкільних навчальних закладів загального розвитку, які розраховані на 641 місце, в них виховується і навчається 665 дітей ( по місту-315, по селу-350).

Відсоток охоплення дітей від 3-х до 6-ти років становить по району 82. Черга на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади району відсутня.

Наприкінці  2017 року відкрито у дошкільному навчальному закладі « Веселка» додаткову групу для навчання учнів 1 класу.

Матеріально-технічне забезпечення закладів загалом відповідає вимогам сьогодення. З районного бюджету було виділено на різні цілі 71661  грн. Чутівська селищна рада виділила 46900 грн. на придбання двох водяних насосів та ігрової кімнати  для  дошкільного закладу «Веселка»; на придбання альтанки та матеріалів для ремонту, Таверівська  сільська рада виділила кошти в сумі 43000 грн.  для дошкільного закладу « Антошка».

У 12 загальноосвітніх навчальних закладах району навчаються 1689 учнів: по місту – 665 учнів, по селу – 1024 учнів, у 2 позашкільних навчальних закладах  виховуються  492 дитини.

879312 грн. витрачено   на капітальний ремонт опорного закладу  Чутівська ЗОШ І-ІІІ  ступенів.   Здійснено капітальний ремонт ганку Новокочубеївської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 58133 грн., капітальний ремонт  по заміні вікон на металопластикові у Петрівській ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 86468 гривень; придбано майданчик  для Кочубеївської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 66550грн. Профінансовані проектні роботи ( 14130 грн.) по заміні вікон на металопластикові в Вільхуватській ЗОШ І-ІІ ступенів.

У районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів як важливої складової структури освіти, що сприяє розвитку здібностей, творчій самореалізації дітей та підлітків, задоволенню їх потреб. Власне позашкільною освітою охоплено 754 дитини :  262  у ДЮСШ ім.. Ропавки та 492– вихованці БДЮТ.

Мережа закладів культури району має розгалужену структуру і об'єднує  20 клубних, 15 бібліотечних, 1 естетично-освітній, 1 музейний заклади.

У Чутівській  дитячій музичній школі охоплено початковою мистецькою освітою 180 дітей. З них 55 учнів навчається на художньому і 125 учнів – на  музичному відділенні. Діють 3 філії музичної школи на базах загальноосвітніх шкіл у Скороходовому, Петрівці, Новій Кочубеївці.

Бібліотечна мережа централізованої бібліотечної системи району охоплює  15 бібліотек: центральну районну бібліотеку, районну бібліотеку для дітей, 13 сільських бібліотек – філіалів.

Книжковий фонд  налічує 136546 екземплярів. Бібліотечні  фонди   централізованої бібліотечної системи в 2017 році переважно комплектувались за рахунок надходжень з обласної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського – 801 примірник на суму 50218 грн. Обласна юнацька бібліотека ім. О. Гончара  надіслала 46 примірників  на суму 4004 грн. В подарунок від читачів отримано 154 примірники книг на суму 501 грн.

Районний краєзнавчий музей робить значний внесок у збереження історичних та культурних цінностей району. Нині тут налічується 3,2 тис. музейних предметів, із них 2270 експонатів основного фонду. У 2017 році до музею залучено близько 50 експонатів. В закладі проводяться заходи з національно-патріотичного виховання, екскурсії. У 2017 році в музеї прийнято 132 групи, понад 1,3 тис. відвідувачів.

Районний Будинок культури свою роботу спрямовує на забезпечення культурно-масового обслуговування населення, задоволення його естетичних потреб, організацію та проведення календарних та державних свят. У 2017 році в закладі проведено 48 культурно-мистецьких заходів, якими охоплено 3500 чоловік.

Надхоження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів  за  9 місяців 2017 року склали  410,0  млн. грн.,  що на 37,2 відсотків  більше в порівнянні до   відповідного періоду минулого року.

Сума податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, сплачена суб’єктами малого підприємництва склала майже 20,2 млн.грн., що на 45,3 % більше в порівнянні до   відповідного періоду минулого року.

Розглянувши підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2017 року,  відзначимо наступне.

Доходна частина зведеного бюджету району по власних надходженнях загального фонду  виконана на 106,5 %.

За відповідний період надійшло доходів без урахування офіційних трансфертів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Чутівського району в сумі 52 160,6 тис.грн., що більше від минулорічного показника  на 9 581,2 тис.грн. або 22,5%. 

За 9 місяців 2017 року до загального фонду бюджету району надійшло власних доходів 47 395,5 тис.грн., що більше на 7 587,1 тис.грн. від минулічного показника.

Районний бюджет виконаний на 100 відсотки. Сільські та селищні бюджети виконані відповідно на 110,8% та 117,4%.

Станом на 01.10.2017 року згідно розпису доходів на 9 місяців 2017 року планові показники виконано по всіх податках і зборах загального та спеціального  фондів.

Основну питому вагу у надходженнях загального фонду складає податок з доходів фізичних осіб 49,5% його надходження склали 23 444,2 тис.грн., або 100,3% до плану, податок на майно (в частині плата за землю) 28,0%(питома вага) 13 276,7 тис.грн. або 113,9% до плану, та єдиний податок 14,5 % (питома вага) 6 868,6 тис грн. або 118,4% до плану на вказаний період.

До спеціального фонду бюджету району за 9 місяців надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів в сумі 4 765,1 тис.грн. Власні надходження бюджетних установ, як найбільше джерело формування спеціального фонду складають 4 121,3 тис. грн..

Недоїмка по платежах до місцевого бюджету станом на 01.10.2017 становить 618,9 тис. грн.: земля – 477,7 тис. грн., ПДФО – 103,6 тис. грн., єдиний – 23,8 тис. грн., ін. – 13,8 тис. грн.

За звітний період  видатки загального фонду бюджету району освоєні в сумі  154161,0 тис. грн. або на 90,4 % від планових асигнувань з урахуванням змін. Видатки  спеціального фонду профінансовано в загальній сумі  18826,0 тис. грн.   

     

1.2.  Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх розвязання та досягення поставлених цілей

 

Головні проблеми:

-  зменшення кількості штатних працівників, зайнятих в економіці району;

-  низький рівень зайнятості населення;

-  відсутність єдиної каналізаційної системи в смт. Чутове;

-  незадовільний стан доріг комунальної власності;

-  недостатній рівень охорони навколишнього середовища;

-  низька наповнюваність сільських шкіл;

-  недостатня забезпеченість лікарськими кадрами лікувальних закладів;

-  зношеність медичного обладнання;

-  зменшення обсягів виробництва у галузі тваринництва.

Послідовна реалізація визначених завдань, надають можливість у 2018 році закріпити позитивні тенденції економічної та соціальної стабілізації, посилити соціальну складову та забезпечити стійке економічне зростання, а саме:

·     забезпечення приросту валової доданої вартості у порівняних цінах з врахуванням індексу споживчих цін на 3 %;

·      збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах – на 5 %;

·                        збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваним у 2017 році на 8,5 %;

·                          підвищення розміру орендної плати до рівня не нижче 10,0 % від вартості земельного паю;

·       закріплення тенденції до зростання застрахованої заробітної плати середньостатистичного працівника району не менше ніж на 20,0 %;

·     введення в експлуатацію житла в обсязі 1100 кв.м;

·                        збільшення обсягів інвестицій в економіку району: приріст капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування становитиме 102 %;

·                        встановлення обсягу роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності у діючих цінах на рівні 86,2 млн. грн., що складає 102 % в порівнянних цінах до попереднього року;

·                        активізація  роботи щодо виявлення платників, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального розміру та виплачують її з порушенням вимог законодавства;

·                        проведення заходів щодо застосування нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів при сплаті земельного податку та орендної плати за земельні ділянки у відповідності до Постанови КМУ від  16 листопада 2016 року № 831;

·                        передбачити в районному та місцевих бюджетах кошти на підтримку підприємництва, в розмірі до 0,5 %  від власних надходжень місцевих бюджетів, які використовувати для підтримки кращих бізнес–проектів;

·                        забезпечення розроблення та оновлення (коригування) містобудівної документації: схеми планування території району, генеральних планів населених пунктів, зонінгів, детальних планів територій;

·                        сприяння забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

·                        провести ремонт доріг місцевого значення на суму –4 376,342 тис.грн.

·                        реалізація проектів по енергозбереженню, згідно участі у міжнародному проекті ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»;

·                        продовжити будівництво першої черги біологічних очисних споруд в смт. Чутове;

·                        участь у проекті «Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області» (GIZ);

·       зменшення на 80 % несанкціонованих сміттєзвалищ;

·        зменшення санкціонованих сміттєзвалищ з 29 шт. до 4 шт.;

·        запровадження роздільного збору сміття;

·                        реконструкція вуличної мережі освітлення в населених пунктах району;

·                        будівництво та реконструкція артезіанських свердловин;

·                        будівництво та реконструкція  водопровідних мереж в смт Чутове, Скороходове, селах Петрівка, Василівка, Щасливе ;

·                        направлення на навчання 1 сім’ї кандидатів у прийомні батьки;

·                        створення у районі 1 прийомної сім’ї та влаштування до неї 1 прийомної дитини;

·    збільшення укомплектування бібліотечних фондів на 5%;

·       створення нових робочих місць – 70 чоловік;

·    працевлаштування за направленням центру зайнятості 585 осіб;

·       працевлаштування шляхом надання компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску 15 осіб;

·       забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації для 249 безробітних;

·                        збільшення видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на пенсійне забезпечення громадян району на 18 % та досягти загальної суми видатків в 147 млн. грн.;

·                поточні ремонти закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх шкільних, позашкільних закладів;

·                        підвищення якості та доступності медичної допомоги на усіх рівнях;

·                        покращення показника імунізації дитячого населення до 96 %;

·                        загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, перед усім соціально-значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу.

·                        забезпечення доступу до 100 % об`єктів громадської та соціальної сфери, згідно запланованого реєстру, для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

 

2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку на 2018 рік.

 

Метою Програми є стабілізація соціально-економічної ситуації в районі, підвищення ефективності використання економічного потенціалу району та створення умов для покращення якості життя населення.

Цілі та пріоритети реалізації заходів Програми:

- підвищення стійкості районної економіки за рахунок модернізації виробничих потужностей та впровадження сучасних технологій;

-  збільшення виробництва продукції для потреб внутрішнього ринку;

- підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки, розвиток інфраструктури аграрного ринку та формування самодостатнього районного продовольчого ринку, розвиток соціальної інфраструктури сільських територій;

- диверсифікація джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки;

- поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування населення;

- недопущення материнської та зниження дитячої смертності в районі;

- раннє виявлення хворих на туберкульоз та зниження смертності від туберкульозу;

- покращення диспансерного нагляду за хронічними хворими;

- покращення виявлення та зменшення смертності від серцево-судинних захворювань;

- покращення матеріально технічної бази та забезпечення медичним обладнанням.

- раціональне використання ліжкового фонду та кадрового потенціалу;

-       стовідсоткове забезпечення громадянам вільного доступу до високоякісної загальної середньої освіти;

-       стовідсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

-      розвиток культури та спорту, туристично-рекреаційної сфери;

- реалізація заходів щодо децентралізації та сприяння об’єднанню територіальних громад;

-  розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку району;

-    збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери;

- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва;

-  реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості надання адміністративних послуг;

-  покращення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

 

3. Впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Чутівському району.

 

Райдержадміністрація активно працює над виконанням Закону України «Про добровільне об”єднання територіальних громад».

Працює об”єднана  Скороходівська громада.

На виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 17.01.2017 № 21 «Про затвердження Регіонального плану заходів, спрямованих на підтримку добровільного об’єднання територіальних громад Полтавської області на 2017 рік»,  проводяться зустрічі керівництва райдержадміністрації з представниками органів місцевого самоврядування, місцевими депутатами, жителями громад  по роз’ясненню щодо переваг розвитку громад внаслідок об’єднання, неодноразово проводилися  наради у  голови райдержадміністрації щодо найбільш ефективного об’єднання громад у Чутівському районі.

12.09.2017 – 03.10.2017, проводився дистанційний навчальний курс «Співробітництво територіальних громад» в якому взяли участь голови сільських  та селищної рад Чутівського району.

В Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, надсилався паспорт Чутівської громади, по якій планується добровільне об”єднання, а також  в Офіс реформ Полтавської облдержадміністрації.

Станом на 01.10.2017 року місцеві бюджети  району за доходами (без урахування трансфертів з держбюджету та надходжень до бюджету ОТГ) виконано в сумі 52 160,6 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 9 581,3 тис. грн. або 22,5  %.  Бюджет Скороходівської ОТГ  виконано  в сумі 14756,6 тис. грн., що становить 73,0 відсотки від уточненого плану на рік.

Видатки        загального фонду бюджету району за 9 місяців 2017 року освоєні в сумі  154161,0 тис. грн. або на 90,4 % від планових асигнувань з урахуванням змін., видатки бюджету Скороходівської ОТГ на 17367,3 тис. грн. Видатки  спеціального фонду профінансовано в загальній сумі  20770,3 тис. грн.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-       сприяти процесу об”єднання територіальних громад у районі;

-       проводити обговорення щодо найбільш ефективного об’єднання громад у Чутівському районі.

 

4.Фінансові ресурси

5.1.             Джерела формування бюджетів.

Надходження податків і зборів до місцевих бюджетів Чутівського району без урахування міжбюджетних трансфертів в 2018 році плануються в розмірі 95 312,7 тис. грн.., що більше очікуваних показників за 2017 рік на 5612,7 тис. грн., або 6,3%

Найбільшою складовою доходів місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 50,0% від власних доходів. Прогнозні надходження податку складають 47 750,0 тис. грн. в порівнянні з обсягом податку, який очікується отримати за 2017 рік , більший на 4 050 тис. грн. або 9,2 %.

Прогнозний показник плати за землю до місцевих бюджетів на 2018 рік становить 25 362,9 тис. грн., що на 962,9 тис. грн. (4,1%) більше затверджених показників на 2017 рік.

Акцизного податку очікується  на 2018 рік в обсязі 4 411,2 тис. грн., на 111,0 тис. грн. (2,3%)  більше затверджених показників на 2017 рік.

Розрахунок податку проведено відповідно до Податкового і Бюджетного кодексів України та враховано норматив зарахування до сільських та селищного бюджетів в розмірі 25%.

Місцеві бюджети Чутівського району:

Показники

2016

звіт*

2017

очікуване*

2018

прогноз*

Обсяг, млн.грн.

 

  у %

Обсяг, млн.грн.

 

у %

Обсяг, млн.грн.

 

у %

Доходи місцевих бюджетів - всього

216,1

100

278,8

100

290,0

100

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)

73,2

33,9

89,7

32,2

95,3

32,9

у тому числі по основних видах податків і зборів:

*

*

*

*

*

*

Податок на доходи фізичних осіб

30,1

13,9

43,7

15,7

47,7

16,4

Податок на майно в частині плати за землю

18,2

8,4

24,4

8,8

25,4

8,8

Акцизний податок

5,3

2,5

4,3

1,5

4,4

1,5

Видатки місцевих бюджетів  - всього

209,1

100

294,8

100

290,0

100

у тому числі:

*

*

*

*

*

*

Трансферти

128,7

61,5

189,1

60,9

194,7

67,2

Бюджет розвитку

29,0

13,9

36,4

12,3

10,2

3,5

*  дані наведені з урахуванням показників місцевих бюджетів району та  Скороходівської  ОТГ

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- проведення ефективної бюджетно-податкової політики;

- підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;

- забезпечення формування та прийняття збалансованого бюджету.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-  організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів - Чутівське відділення Карлівської ОДПІ- протягом року;

-  активізація роботи щодо виявлення платників, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального розміру та виплачують її з порушенням вимог закодавства - Чутівське відділення Карлівської ОДПІ - протягом року;

-  проведення заходів щодо застосування нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів при сплаті земельного податку та орендної плати за земельні ділянки - Відділ Держземагентства в Чутівському районі, Чутівське відділення Карлівської ОДПІ, виконкоми селищної та сільських рад, Скороходівська ОТГ - протягом року;

-  недопущення випадків надання економічно необґрунтованих пільг суб’єктам господарювання по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежах -  фінансове управління - протягом року;

-   вжиття заходів щодо зменшення заборгованості зі сплати податків та зборів до місцевих бюджетів - Чутівське відділення Карлівськоїї ОДПІ - протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів:

-  збільшення доходної частини місцевих бюджетів  та забезпечення виконання показників по доходах;

-  підвищення рівня платіжної дисципліни платників податків;

-  мінімізація втрат бюджету.

4.2.  Фінансування заходів

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

 

 -  оптимізація витрат, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, недопущення утворення бюджетної заборгованості по заробітній платі та  інших соціальних виплатах;

 

- впровадження середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

 

Основні завдання на 2018 рік:

 

-  при формуванні проекту районного бюджету планування видаткової частини провести за програмно-цільовим методом –  фінансове управління  райдержадміністрації, Скороходівської ОТГ, головні розпорядники коштів районного бюджету;

-  забезпечення належного функціонування закладів гуманітарної та соціальної сфери ;

- забезпечення дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

- упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати необгрунтованого збільшення такої чисельності; здійснити вивільнення штатних одиниць, у т.ч. тих, які є вакантними протягом 6 місяців і більше; переглянути мережу закладів з урахуванням їх навантаження та наповнюваності - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

-   здійснення видатків, які пов'язані із стимулюванням працівників  кожної бюджетної установи проводити за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

-  забезпечити посилення фінансово-бюджетної дисципліни шляхом ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів - фінансове управління  райдержадміністрації, Скороходівської ОТГ  протягом року.

Для матеріального забезпечення виконання програми економічного та соціального розвитку Чутівського   району на 2017 рік передбачити у районному бюджеті на 2018 рік субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання завдань направлених на покращення соціально-економічного розвитку району для районної державної адміністрації в сумі 50 тис.грн.

Використання коштів спрямувати на сприяння забезпечення постійного моніторингу та контролю культурного розвитку; розвитку фізичної культури та спорту; покращення медичного обслуговування; надання освітніх послуг; підтримка сімей, дітей та молоді; подолання бідності; забезпечення соціального захисту населення; розвитку ринку праці; безпеки довкілля та здійснення екологічної політики; залучення інвестиційних ресурсів; розвитку підприємництва; модернізація енергозбереження; забезпечення енергетичної безпеки та розвитку дорожньо-транспортного комплексу; розвитку житлово-комунального господарства, будівництва.

Визначити відповідальними за виконання програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік та використання бюджетних коштів                                                Чутівську районну державну адміністрацію.

Передбачити у районному бюджеті на 2018 рік субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на  здійснення обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей, які потребують соціального захисту, за місцем їх проживання,  в сумі 50 тис.грн. Визнати відповідальним за виконання даного заходу та використання бюджетних коштів управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

Виконання заходів Програми здійснюється також шляхом залучення до районного бюджету субвенцій  з загальних фондів селищних, сільських бюджетів, а саме:

-  створення  умов  для  стабільного  розвитку  надання  медичної   допомоги  населенню  району  на  первинному  та  вторинному  рівнях;

-  забезпечення функціонування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів району;

-  на покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури;

-  на забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-  на покращення навчально – виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах району;

-  на покращення навчально – виховного процесу у дошкільних  навчальних закладах району;

-  на покращення навчально – виховного процесу у позашкільних навчальних  закладах району;

-  надання  державної соціальної допомоги та соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

-  утримання і використання матеріально-спортивної бази ДЮСШ.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів:

-  повноцінне функціонування установ  та якісне виконання ними завдань;

-  підвищення ефективності  використання бюджетних коштів;

-  недопущення бюджетної заборгованості.    

5.Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки.

 

5.1.Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

 -   реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів;

- забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки;

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

- забезпечення ефективності дії регуляторних актів;

- продовження роботи в напрямку дерегуляції підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар’єрів;

- забезпечення дієвої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-  скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи і отримання  якісних адміністративних послуг – Центр надання адміністративних послуг при Чутівській райдержадміністрації, протягом року;

- здійснення, відповідно до плану діяльності райдержадміністрації, розробки проектів регуляторних актів та проведення заходів з відстеження результативності – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, а також забезпечення їх обговорення шляхом проведення круглих столів із залученням громадськості – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності – структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконкоми селищних, сільських рад – протягом року;

- передбачити в районному та місцевих бюджетах кошти на підтримку підприємництва, в розмірі до 0,5 %  від власних надходжень місцевих бюджетів, які використовувати для підтримки кращих бізнес–проектів,  проведення навчань, семінарів, виготовлення рекламно – іміджевої продукції – сектор економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління  райдержадміністрації;

- продовжити практику надання одноразових допомог для заняття підприємницькою діяльністю – районний центр зайнятості;

- сприяти розвитку підприємництва у сферах, через Програму підтримки розвитку малого підприємництва у Чутівському районі на 2018-2020 роки, надавати фінансову допомогу на реалізацію бізнес-проектів. а саме:

- виробництво будівельних матеріалів та будівництво;

- сільське господарство;

- збір та переробка твердих побутових відходів;

- енергозбереження;

- громадське харчування – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми селищних, сільських рад – протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-  проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;

-  здійснення перегляду діючих регуляторних актів з метою виявлення неефективних та недоцільних;

-  реалізація поставлених завдань надає можливість скоротити час підприємців на входження та вихід з бізнесу, скоротити витрати на ведення бізнесу за рахунок усунення необґрунтованих адміністративних бар’єрів;

-  реалізація кращих бізнес-проектів, за рахунок надання фінансової допомоги з місцевих бюджетів;

-  забезпечення сталого розвитку підприємництва в районі і подальше насичення ринку вітчизняними товарами та послугами;

-  збільшення частки реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції до 55 %.

 

 

5.2. Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

-  проводити постійний моніторинг рівня цін на основні продовольчі товари;

-  стабілізація цінової ситуації на споживчому ринку району.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-  налагодження та забезпечення партнерських відносин між місцевими органами виконавчої влади, товаровиробниками та суб’єктами роздрібної торгівлі району в частині реалізації населенню соціально значущих продовольчих товарів належної якості за доступними цінами – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми селищних, сільських рад, ОТГ  – протягом року;

-  спряти в організації проведення ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми селищних, сільських рад, ОТГ – протягом року;

-  забезпечити належне функціонування ринків – районне споживче товариство, Чутівська селищна рада, Скороходівська ОТГ.

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 2 %.

 

5.3. Розвиток системи надання адміністративних послуг.

За 9 місяців 2017 року Центром надання адміністративних послуг при Чутівській райдержадміністрації було надано 5217 послуг.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- підвищення ефективності роботи центрів з надання адміністративних послуг;

- покращення якості та доступності надання адміністративних послуг;

- розширення переліку надання адміністративних послуг.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- сприяння ефективному функціонуванню центрів з надання адміністративних послуг – центри з надання адміністративних послуг, райдержадміністрація  – протягом року;

 - створення Центрів в об’єднаних територіальних громадах –  об’єднанні територіальні громади – протягом року;

- оптимізація штатного розпису центрів надання адміністративних послуг з метою збільшення кількості працівників Центрів надання адміністративних послуг – райдержадміністрація, об’єднанні громади, центри з надання адміністративних послуг – протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-збільшення кількості користувачів адміністративних послуг – 4,5 тис.чол. на рік;

- збільшити кількості наданих послуг на 5%.

 

 

6.Механізми регулювання

6.1. Управління обєктами державної та комунальної власності

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

-  раціональне та ефективне використання об’єктів державної та комунальної власності, розміщених на території громад району;

-  здійснення контролю та збереженням та ефективністю за використанням державного майна.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-   надавати в оренду комунальне майно для ведення підприємницької діяльності, з метою отримання стабільних доходів до місцевих бюджетів – виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;

-  розміщувати на веб-сайті райдержадміністрації, інформацію про вільні об’єкти державної  та комунальної власності  з метою залучення інвесторів – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;

-  проводити облік та інвентаризацію  державного та комунального майна – райдержадміністрація. районна рада, виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;

-  створення спільних комунальних підприємств, з метою надання якісних послуг населенню – місцеві органи самоврядування;

-  інформувати населення про хід приватизації чи відчуження майна комунальної власності територіальної громади – районна рада, виконкоми селищних, сільських рад, протягом року.

 

6.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

 

Основні цілі на 2018 рік:

- забезпечення прозорості процесу державних закупівель;

- підвищення довіри бізнесу до влади;

- посилення боротьби з корупцією;

- забезпечення громадського контролю за процесом публічних закупівель;

- спрощення доступу малого і середнього бізнесу до державних торгів;

-забезпечення економного витрачання бюджетних коштів.

 

Основні завдання та заходи  на 2018 рік:

- електронізація закупівельного процесу;

- використання електронної системи для здійснення державних/публічних закупівель.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-  збільшення кількості учасників з різних напрямків діяльності на електронних майданчиках системи електронних закупівель Prozorro.

 

 

6.3. Реалізація районних цільових (комплексних) програм

Загальний обсяг фінансування районних програм за 2016 рік склав 3523,7 тис.грн.

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, матеріально-технічних, інших ресурсів;

- забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем.

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- сприяння здійсненню аналізу структури, складу та фінансового забезпечення цільових районних програм, як системного об’єкта управління;

- створення умов для перегляду районних програм з метою скорочення й оптимізації їх заходів, відповідно до реальних можливостей бюджетного фінансування.

 

7.Розвиток реального сектору економіки.

 

7.1. Промисловий комплекс.

 

7.1.1. Харчова промисловість

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

-  впровадження інноваційних методів щодо використання ефективного використання енергетичних ресурсів;

-  підвищення якості продовольчих товарів відповідно до сучасних вимог споживачів.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-  сприяти стабільній роботі промислових підприємств – місцеві органи виконавчої влади, органи самоврядування -  протягом року;

-  підвищення конкурентоспроможності продукції та освоєння нових  ринків збуту – промислові підприємства району – протягом року;

-  розширення мережі фірмової торгівлі – промислові підприємства, виконкоми селищних, сільських рад -  протягом року;

-  запровадження енергозберігаючих технологій та системного заощадження паливно-енергетичних ресурсів – промислові підприємства району – протягом року.

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-збільшення обсягу реалізованої продукції на 5%.

 

7.2.  Агропромисловий комплекс

7.2.1. Модернізація агропромислового комплексу

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- збільшення кількості зерносушарок;

- оновлення машино-тракторного парку;

- використання альтернативних видів палива.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- залучення до аграрного сектору району інвестиційних ресурсів – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- технічне переоснащення обладнання, оновлення машинно-тракторного парку у сільськогосподарських підприємствах району – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року.

    

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

- завершити будівництво елеватора по зберіганню зерна та насіння розпочатого в 2017 році;

- придбання зерносушарки на рідкому виді палива;

- переобладнання зерносушарки для використання твердого виду палива;

- закупити 3 навісних оборотних плугів, 3 ґрунтообробних дискових агрегатів, 2 агрегати передпосівного обробітку ґрунту (европак), 2 зернозбиральних комбайна, 5 тракторів, 3 сівалки, 2 оприскувача;

- підвищення розміру орендної плати до рівня не нижче 10,0 % від вартості земельного паю.

 

7.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення

сталого розвитку малих фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих кооперативів.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

-   забезпечення  умов для створення та розвитку кооперативів у районі;

- розвиток інтенсивного овочівництва і садівництва із застосуванням крапельного зрошення та картоплярства у малих та середніх фермерських господарствах;

- забезпечення істотного підвищення рівня доходів та поліпшення соціального захисту сільського населення.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

створення умов для розвитку ягідництва, садівництва, овочівництва за рахунок мотивації малих та середніх господарств  і їх кооперативів - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські та селищні ради, об’єднані громади – протягом року;

- підтримка розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності особистих селянських та фермерських господарств, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські та селищні ради, об”єднані громади – протягом року;

- широке роз’яснення сільському населенню про переваги та перспективи роботи кооперативів - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- методична допомога ініціативним групам людей щодо створення кооперативів - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

-  виконання Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Чутівщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-  створення сімейної ферми з виробництва молока;

- створення сімейного господарства по вирощуванню овочевих культур.   

 

7.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства району;

- забезпечення населення продуктами харчування, що безпечні для здоров’я людини.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- оптимізація структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – 1 півріччя 2018 року;

- забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів, стійкості ґрунтів та біологічного розмаїття ґрунтів методами, які оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин для рослин – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

- раціональне використання природних ресурсів, забезпеченню їх належного використання та відтворення;

- використанняя у виробництві процесів, що не завдають шкоди навколишньому  середовищу, здоров’ю людей та тварин;

- приведення у відповідність до науковообгрунтованої структури посівні площі;

- зменшити на 10% застосування антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив, не використовувати ГМО.

 

 

7.3. Будівництво та житлова політика

 

Основні цілі на 2018 рік:

- створення умов для розвитку житлового будівництва;

- створення умов для будівництва або придбання житла для громадян  які згідно із законодавством України  потребують покращення житлових умов;

- реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції)  об’єктів соціальної сфери;

- покращення містобудівної ситуації на районному рівні та в населених пунктах району;

- розроблення та затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чутівського району;

- виконання Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з  обмеженими фізичними можливостями;

-  обсяги кредитування будівництва житла для молодих сімей в районі за рахунок державних коштів та кредитів банків;

-    надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам;

-  здійснення контролю за виконанням нормативно-правових актів щодо охорони культурної та археологічної спадщини;

-  забезпечення належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини;

-  погодження на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження;

-  здійснення постійної інспекції за станом схоронності археологічних пам'яток;

-  реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках.

 

Основні завдання та заходи на 2018  рік:

- розроблення та затвердження план-графіку введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, сільські (селищні) ради –  І квартал 2018 року;

- проведення моніторингу щодо стану розвитку в районі житлового будівництва - відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- сприяння продовженню будівництва житла за рахунок всіх джерел фінансування - відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- сприяння забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов – відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- забезпечення розроблення та оновлення (коригування) містобудівної документації: схеми планування території району, генеральних планів населених пунктів, зонінгів, детальних планів територійвідділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- розробка схеми планування району,  оновлення генеральних планів з розробкою планів зонування та детальних планів   - відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- розробка районної цільової  програми зі створення містобудівного кадастру Чутівського району, виконання першого етапу створення містобудівного кадастру - - відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства райдержадміністраціїі  ради – протягом року;  

- забезпечення виконання районного плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення - відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, підприємства та організації - протягом року.

- проведення засідань районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур - відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністраці, управління праці  та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

 

-  збільшення в 2018 році обсягів введення  в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування порівняно з очікуваним у 2017 році.

 

Показник

2017

 

2018

Введення загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування,  кв. м.

1100

 

1100

 

- початок розроблення схеми планування району,  оновлення  генеральних планів з розробленням планів зонування та детальних планів   (сіл Іскрівка, Первозванівка, Нова Кочубеївка,  Підгірне, Таверівка, Петрівка) населених пунктів;

- затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чутівського району, створення служби містобудівного кадастру Чутівського району;

- забезпечення доступу до 100 % об`єктів громадської та соціальної сфери, згідно запланованого реєстру, для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Ресурсне забезпечення: фінансове забезпечення реалізації завдань житлового будівництва буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

          

7.4. Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури.

 

Основні цілі на 2018 рік:

-  забезпечення умов для безперервного та безпечного руху автотранспорту автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення району;

-   поліпшення транспортно-експлуатаційних показників стану автомобільних доріг, мостових споруд та дорожньої інфраструктури;

-   підвищення рівня безпеки дорожнього руху автомобільними дорогами та інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

-    задоволення потреб споживачів району в телекомунікаційних послугах високої якості;

-    забезпечення доступності універсальних послуг та розвиток нових послуг поштового зв′язку, поліпшення якості обслуговування споживачів;

-   реалізація проекту «Відкритий шлях до рівних можливостей: служба «Соціальне таксі».

 

Основні завдання та заходи  завдання на  2018 рік:

-   організація реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг державного значення, відповідного інженерного облаштування – Чутівське ДРП філії «Котелевський райавтодор» – протягом року;

-   збільшення обсягів робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту міжміських автомобільних доріг і вулиць населених пунктів – Чутівське ДРП філії «Котелевський райавтодор»  спільно з виконкомами селищних, сільських рад – протягом року;

-   впровадження нових технологій в будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг державного та місцевого значення – Чутівське ДРП філії «Котелевського райавтодор», виконкоми селищних, сільських рад – протягом року;

-   забезпечити виконання обласної Програми  розвитку дорожнього господарства на умовах співфінансування – виконкоми сільських рад – протягом року;  

-   забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту,  підвищення рівня транспортного обслуговування населення – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, автотранспортні підприємства, протягом року;

- будівництво об’їздної дороги до підприємства СТОВ «Нібулон»- кошти підприємства,

-  залучення коштів на умовах співфінансування на ремонти доріг загального  користування підприємства району, фермери,

-   оновлення пасажирського рухомого складу – автотранспортні підприємства;

-    забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку – телекомунікаційні підприємства, протягом року.

-   виконання капітальних  робіт по  ремонту доріг по Скороходівській ОТГ.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

 

-    проведення реконструкції та капітального ремонту доріг державного та місцевого значення;

-    збереження напрацьованої бази абонентів широкосмугового доступу мережі Інтернет за рахунок нових підключень;

-    збільшення обсягів послуг поштового зв’язку на 1,7%;

-                     ремонт доріг місцевого значення на суму –4 376,342 тис. грн.

 

 

8. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність.

8.1. Інвестиційна політика.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- формування привабливого інвестиційного іміджу району;

- покращення інвестиційного клімату району;

- забезпечення умов ефективної взаємодії суб’єктів господарювання та органів влади.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-  розповсюдження інформації щодо економічного та інвестиційного потенціалу району, інвестиційних пропозицій серед потенційних інвесторів та міжнародної спільноти – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад  – протягом року;

-  створення умов для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення супроводу інвестиційних проектів, які мають пріоритетне значення для розвитку району, в тому числі інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки, проектів соціально-економічного розвитку – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;

-   відбір та підготовка земельних ділянок не с/г призначення  для подальшої можливої передачі інвесторам на конкурсних засадах для реалізації інвестиційних проектів – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ Держгеокадастру у Чутівському районі, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;

-   пропагування новітніх розробок в агропромисловому, житлово-комунальному та інших напрямках шляхом залучення підприємств, організацій та установ району в проведенні семінарів, виставок на регіональному та всеукраїнському рівнях – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;

-  проводити роботу щодо залучення проектів міжнародної технічної допомоги, грантів для розвитку району – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;

-  оновлювати інвестиційний паспорт району – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – двічі на рік;

-  створення сприятливих умов підприємствам різних форм власності для представлення своїх досягнень на обласному та інших конкурсах – сектор економічного розвитку і торгівлі, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, протягом року;

-  участь інвестиційних проектів у конкурсних відборах інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів фонду регіонального розвитку – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ освіти РДА, ЦРЛ, відділ культури РДА;

-  підвищувати експортний потенціал ринку агропромислової продукції – підприємства району, протягом року.

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

 

·       збільшення у 2018 році обсягів інвестування на 2 % з врахуванням індексу цін виробників;

·       встановлення обсягу капітальних інвестицій у фактичних цінах у розрахунку на душу населення на рівні 5497,8 грн. (112 % до попереднього року);

·                         формування ефективної інвестиційної політики, підвищення інноваційної активності в економіці, що вплине на розвиток економічної та соціальної інфраструктури, створення нових робочих місць.

 

 

 

9. Енергозбереження та енергоефективність.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

-забезпечення стабільного енергопостачання споживачів району, у першу чергу населення та об’єктів соціальної інфраструктури;

- підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, подальша оптимізація паливно-енергетичного балансу району.

-  виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

-  скорочення енергоспоживання в бюджетній сфері;

- збереження тепла шляхом заміни   вікон та дверей на сучасні металопластикові, утеплення перекриття, поновлення ізоляції на теплопроводах

 - комплексне вирішення питання енергоефективності комунальних                                                                      об’єктів, в тому числі шляхом модернізації мереж опалення, використання інноваційних технологій та відновлювальних джерел енергії.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-      удосконалення контролю витрат енергоресурсів в поєднанні з впровадженням систем автоматичного регулювання споживання теплової енергії – бюджетні, комунальні установи - протягом року;

-    заміна ламп розжарювання, а також люмінесцентних світильників застарілих конструкцій з низькоефективними і ненадійними пускорегулюючими пристроями на енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи – бюджетні, комунальні установи, протягом року;
        - заміна існуючого затратного енергетичного обладнання на енергоощадне – промислові підприємства, бюджетні установи - протягом року;
        -  іноваційні  енергоефективні  заходи  

-  енергозберігаючі заходи   по заміні вікон та дверей  на енергозберігаючі  металопластикові в закладах освіти- Чутівська  районна рада, відділ освіти райдержадміністрації.

-  енергозберігаючі заходи   по заміні вікон та дверей  на енергозберігаючі  металопластикові в  медичних закладах району- Чутівська  районна рада, ПМСД.

-  продовження реалізації районної програми відшкодування частини кредитів отриманих населенням на впровадження  енергоефективних та  енергозберічаючих заходів .

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-    зменшення річного споживання електроенергії на 3,0%;

-    зменшення річного споживання природного газу на 4,0%,

- зменшення річного споживання паливних матеріалів у                       сільськогосподарському виробництві на 8,0% за рахунок придбання нової сільськогосподарської техніки;

-    річна економія 130 т умовного палива;
         -    зниження  енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних                         робіт, надання послуг;
         -    зменшення витрат паливо – енергетичних  ресурсів бюджетними установами.

 Перелік проектів розвитку району, які заплановані на 2018 рік:

 Проведення енергозберігаючих заходів в дошкільному навчальному закладі Василівська сільська рада - «Реконструкція гарячого волопостачання з використанням сонячних колекторів для нагріву води та монтаж теплових побутових насосів (повітря-повітря) планується на суму – 219,998 тис.грн. (обласний бюджет -100 тис.грн., місцевий бюджет – 100 тис.грн., інші джерела – 19,998 тис.грн.).

 Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - «Енергозберігаючі заходи з виконанням капітального ремонту по заміні вікон та дверей на металопластикові, утеплення фасаду будівлі інтернату опорного закладу  планується на суму – 1000,200 тис.грн. (обласний бюджет -500 тис.грн., місцевий бюджет – 600 тис.грн., інші джерела – 100 тис.грн.).

 Филенківська сільська рада - «Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій – заміною освітлювальних елементів ( приладів ) на світодіодні в населених пунктах с.Никонорівка, с.Степове Филенківська сільська рада.

 

10. Соціальна сфера

 

10.1.  Грошові доходи населення та заробітна плата

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

- підвищення рівня зайнятості сільського населення та посилення мотивацій до легальної зайнятості;

- підвищення рівня доходів населення і середньомісячної заробітної плати  працівників підприємств, установ та організацій;

- стимулювання розширення сфери прикладання праці у пріоритетних галузях економіки з належними умовами праці;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття шляхом реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та профілактики настання безробіття;

- забезпечення державних гарантій зайнятості, сприяння інтеграції в суспільство осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- вирішення питань соціальної, трудової та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб;

- зміцнення позиції молоді, випускників всіх видів навчальних закладів на ринку праці;

- забезпечення організації тимчасової зайнятості у формі громадських робіт з фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- регулювання внутрішньої трудової міграції.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 Покращення ситуації на ринку праці та зростання грошових доходів населення буде здійснюватися шляхом реалізації системи заходів, а саме:

-  забезпечення   темпів  зростання  середньої  заробітної   плати   в    розмірах,визначених Генеральною угодою про регулювання  основних принципів і норм реалізації соціально – економічної політики і трудових відносин в Україні - галузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації, профспілкові організації та трудові колективи підприємств, установ та організацій – протягом року;

-  дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної платигалузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації, Управління Держпраці у Полтавській області – протягом року;

  - скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату у законодавчо визначеному мінімальному розміріЧутівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області, Чутівська районна філія Полтавського ОЦЗ, Чутівське відділення Карлівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Полтавській області, галузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації району, виконкоми сільських та селищних рад - протягом року;

- забезпечення дотримання норм чинного законодавства в частині мінімальної заробітної плати в закладах комунальної власності, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів - галузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації, Управління Держпраці у Полтавській області – протягом року;

- своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району з урахуванням виплати поточної заробітної плати за звітний період – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, галузеві управління та відділи райдержадміністрації, Управління Держпраці  у Полтавській області  – протягом року;

- здійснення заходів щодо недопущення виникнення підприємств – боржників з  виплати заробітної плати - управління соціального захисту населення райдержадміністрації, галузеві управління та відділи райдержадміністрації, Управління Держпраці  у Полтавській області  – протягом року;

- реалізація заходів щодо легалізації трудових відносин Чутівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області,, Чутівська районна філія Полтавського ОЦЗ , Чутівське відділення Карлівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Полтавській області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад - протягом року. 

- реалізація пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення  до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги » - Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, - управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Чутівський районний центр для сім’ї, дітей та молоді;

- здійснення моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, з метою забезпечення соціально – трудових гарантій працівникам - управління соціального захисту населення райдержадміністрації, галузеві управління  та відділи райдержадміністрації   – протягом року;

- сприяння збереженню існуючих та створення нових  робочих місць – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, сільські та селищна ради, керівники підприємств – протягом року;

- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, працевлаштування та професійної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи, підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців – Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян – структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з Чутівською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості  – протягом року;

- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт, спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад – Чутівська райдержадміністрація,  Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

- здійснення професійного навчання безробітних з робітничих професій та напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу – Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості   –  протягом року;

 - забезпечення виконання завдань районної Програми зайнятості населення  –  Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості   спільно з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, сільськими та селищною радами, керівники підприємств – протягом року.

   

Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей:

-   працевлаштування за направленням центру зайнятості 585 осіб;

- працевлаштування шляхом надання компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску 15 осіб;

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації для 249 безробітних;

- забезпечення мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних через організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для 450 осіб.

 

10.2. Соціальний захист населення та соціальна підтримка учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб 

         

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- надання державної соціальної допомоги та соціальний захист найбільш вразливих верств населення;

-  забезпечення соціальної підтримки населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово – комунальні послуги;

-  забезпечення соціального захисту бездомних осіб;

-  соціальна адаптація осіб звільнених з місць позбавлення волі;

- впровадження інформаційно – аналітичної системи соціального захисту населення;

-  забезпечення стовідсоткового охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають в складних життєвих обставинах;

- соціальна підтримка  внутрішньо переміщених осіб;

- соціальна підтримка потерпілих (поранених) та членів сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції та членів сімей осіб, які беруть участь в антитерористичній операції в районах її проведення;

- підняття рівня соціального захисту членів сімей загиблих ( померлих, зниклих безвісті) учасників антитерористичної операції, воїнів – інтернаціоналістів та осіб, смерть, яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

 

Основні завдання та заходи  на 2018 рік:     

 - передбачити  кошти на звільнення від сплати за соціальне обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд та допомогу, проте з певних об’єктивних причин не  надають їм допомогу та яким встановлена диференційована плата, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України)  – Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

- виділити  додаткові кошти  на організацію роботи Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із застосуванням інноваційних технологій, розширення спектру соціальних послуг, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України)  - Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

-  передбачити кошти для забезпечення стовідсоткового охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби - Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

-  забезпечити   реабілітацію дітей з інвалідністю в Полтавському міському центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

-  здійснювати виплату компенсацій фізичним особам, які надають послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів відповідно до фактичної потреби  – виконкоми сільських та селищної рад, управління соціального захисту населення – протягом року;

- забезпечити виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам управлінь соціального населення, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – Чутівська райдержадміністрація, Чутівська районна рада, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- виділити кошти на придбання витратних матеріалів (папір ксероксний, канцелярське приладдя, швидкозшивачі, витратні матеріали для комп’ютерної техніки та оргтехніки, поштові конверти та марки, тощо) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на органи соціального захисту населення щодо призначення населенню житлових субсидій за спрощеним порядком  (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Чутівська районна рада – протягом року;

- забезпечити  додаткові соціальні гарантії для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в частині надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім’ям у складі яких є діти постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям – сиротам, допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надання пільг на медичне забезпечення, придбання санаторно – курортних путівок  для оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії та дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та відшкодування вартості проїзду постраждалим 1 та 2 категорій  - виконкоми сільських та селищної рад, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

-  забезпечити санаторно – курортним лікуванням ветеранів праці та реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій, ветеранів війни, осіб на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

-  передбачити кошти з місцевого бюджету для фінансування районної комплексної програми соціального захисту населення „Турбота” на 2018 рік  з метою надання додаткових соціальних гарантій окремим пільговим категоріям громадян – Чутівська районна державна адміністрація, Чутівська районна рада, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації –  І квартал 2018 року;

-  забезпечити  додаткові соціальні гарантії  потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь в антитерористичній операції в районах її проведення – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

-  забезпечити  додаткові соціальні гарантії  сім’ям з дітьми загиблих учасників антитерористичної операції – Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

- здійснювати заходи із  соціальної та професійної  адаптації учасників антитерористичної операції (надання одноразової матеріальної допомоги, виділення коштів для придбання житла, психологічна допомога) – Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

- забезпечити ведення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення необхідних даних про них  до Єдиної інформаційної бази даних  про внутрішньо переміщених осіб  – управління  соціального захисту населення – протягом року;

-забезпечити призначення (відновлення), припинення державних соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб - управління  соціального захисту населення – протягом року

-  підтримувати  в актуальному стані Єдиний Державний автоматизований реєстр пільговиків з метою надання пільг окремим пільговим категоріям населення – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- сприяти працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб – Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, виконкоми селищної та сільських рад – протягом року;

- здійснювати заходи щодо організації відпочинку ( з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які брали безпосередню  участь в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей – Чутівський районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад району – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- посилення адресності всіх видів соціальної підтримки;

- інтеграція осіб з обмеженими можливостями у суспільство;

- підвищення реальних доходів населення;

- охоплення програмою житлових субсидій не менше  77 % населення району.

- надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, у тому  числі надання матеріальної допомоги та пільг;
- допомога родинам загиблих під час проведення АТО;
-  соціальна та професійна адаптація учасників- антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку);

- забезпечення в повному обсязі коштами з районного бюджету для надання щорічної одноразової матеріальної допомоги соціально-вразливим верствам населення, потерпілим військовослужбовцям (військовозобов’язаним, резервістам), які отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання та соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції;

- збільшення видатків з районного бюджету на  соціальний супровід сімей учасників АТО.

                

 

 

10.3.  Пенсійне забезпечення

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- закріплення тенденцій зростання рівня прогнозованості доходної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України щодо своєчасності фінансування виплати пенсій та допомоги в районі;

- збільшення інформаційного впливу на страхувальників, органів  місцевого самоврядування та застрахованих осіб і їх об'єднань щодо зменшення чисельності найманих працівників, котрим нараховується і виплачується заробітна плата в розмірах, менших ніж гарантовано державою;

-  впровадження та оцінка результатів реалізації “Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року” в районі.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- проведення щомісячних семінарських занять з безробітними щодо особливостей пенсійного страхування і забезпечення – Чутівське об'єднане управління Пенсійного фонду України  Полтавської області, Чутівський районний центр зайнятості – протягом року;

- участь в заходах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спрямованих на легалізацію зайнятості та доходів громадян – Чутівська районна державна адміністрація, Чутівська інспекція Фіскальної служби України, територіальна державна інспекція праці в Полтавській області,Чутівське об'єднане управління Пенсійного фонду України  Полтавської області, Чутівський районний центр зайнятості – протягом року;

- проведення інформаційних заходів для посадових осіб -страхувальників щодо змін в нормативно-правових актах, що регулюють особливості соціального страхування громадян – Чутівське об'єднане управління Пенсійного фонду України  Полтавської області, Чутівський районний центр зайнятості – протягом року;

- запровадження новітніх форм обслуговування громадян з питань діяльності управління – Чутівське об'єднане управління Пенсійного фонду України  Полтавської області – протягом року.

-   участь в заходах громадських організацій району, спрямованих на розширення кола осіб, які підлягають інформуванню про зміст і наслідки пенсійної реформи  - Чутівське об'єднане управління Пенсійного фонду України  Полтавської області – протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

- збільшення видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на пенсійне забезпечення громадян району на 18 % та досягти загальної суми видатків в 147 млн. грн.;

- закріплення тенденції до зростання частки в доходній частині бюджету Чутівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України від сплати страхових внесків платниками  на 1,5 відсоткових пункти в порівнянні з очікуваним в 2017 роком до рівня 35,7 %;

- зростання розміру пенсії середньостатистичного пенсіонера району не менше ніж на 13,5% до значення 1980,0 грн., станом на грудень 2018 року;

- формування застрахованого фонду оплати праці в районі в межах 229 млн. грн. (зростання 20,5 %);

- закріплення тенденції до зростання застрахованої заробітної плати середньостатистичного працівника району не менше ніж на 20,0 %;

- зростання чисельності застрахованих осіб на 0,1 %.

 

10.4. Житлово-комунальне господарство

 

Пріоритетні цілі на 2018рік:

- забезпечення безперебійного централізованого водопостачання в населених пунктах району;

- вдосконалення системи поводження з твердими  побутовими відходами на території району;

- надання якісних житлово-комунальних послуг населенню району;

- самоорганізація співвласників багатоквартирних будинків для управління житловим фондом;

- покращення екологічного стану та гідрологічного режиму водойм.

- заміна застарілого неефективного обладнання;

- запровадження механізмів економічного стимулювання розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;

- передача сільських водопроводів та свердловин на баланс спеціалізованих підприємств;

- створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- придбання спеціалізованої техніки  для комунальних підприємств:

КПГД «Комунальник», Скороходівської селищної ради  ОГ, (придбання асенізаційного автомобіля)

КП «Чутівське»,Чутівська  селищна рада -  (придбання екскаватору та вантажного самоскиду для КП «Чутівське».

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 

 -  продовжити будівництво першої черги біологічних очисних споруд в смт. Чутове – виконком Чутівської селищної ради;

- будівництво, реконструкція, розширення водопровідних мереж в населених пунктах району – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- підвищення якості надання послуг з ремонту та утримання приміщень, будинків, споруд, прибудинкових територій – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комунальні підприємства – протягом року;

- облаштування майданчиків під контейнери для зберігання твердих побутових відходів – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комунальні  підприємства – протягом року;

- ліквідація утворених  несанкціонованих сміттєзвалищ – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комунальні підприємста - протягом року;

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства району на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальні підприємства - протягом року;

- корегування тарифів на житлово-комунальні послуги в разі змін собівартості - відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства, комунальні підприємства - протягом року;

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Коломак, та Чутівка - відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна рада -  протягом року;

- проводити роз’яснювальну роботу та сприяти створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, протягом року;

- придбання машини для вивозу сміття для  комунальних підприємств  Чутівської  селищної ради, Скороходівської ОТГ;

- участь у проекті «Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області» (GIZ); запровадити роздільне збирання сміття із встановленням відповідних сміттєвих баків – виконкоми селищних, сільських рад; максимальне використання земель, які непридатні для ведення сільського господарства,  шляхом створення лісонасаджень та залуження – ДП «Полтавське лісове господарство» Іскрівське лісництво; проведення Дня довкілля – виконкоми селищних, сільських рад, квітень-травень 2018 року)

- придбання спеціалізованої техніки  для комунальних підприємств: КПГД «Комунальник», Скороходівської селищної ради  ОГ, (придбання асенізаційного автомобіля);

- придбання екскаватору та вантажного самоскиду для КП «Чутівське»;

- будівництво артезіанської свердловини в  селах Василівка, Щасливе;

- реконструкція вуличної мережі в населених пунктах району;

- сприяння проведенню конкурсів на визначення управителя багатоквартирного житлового будинку - відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна рада -  протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

 

- будівництво та реконструкція  водопровідних мереж в смт Чутове, Скороходове, селі Чапаєве;

- будівництво артезіанської свердловини в  селах Василівка, Щасливе, забезпечення  населення   питною  водою;

- збільшення на 20 %  споживачів централізованого водопостачання;

- зменшення втрат питної води на 8 %;

- зниження на 3% питомих втрат електроенергії на виробництво питної води;

- охоплення спеціалізованими послугами з централізованого вивезення твердих побутових відходів 80 % домогосподарств та 100 % суб’єктів господарювання району;

- зменшення на 80 % несанкціонованих сміттєзвалищ;

- зменшення санкціонованих сміттєзвалищ з 29 шт. до 4шт.;

- запровадження роздільного збору сміття;

- закупівля контейнерів для збору ТВП;

- економічно-обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги;

- створення 1 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Показники

2016

факт

2017

Очікуване

2018

 Прог-

ноз

Кількість комунальних підприємств, що діють на території району, од.

4

5

5

Частка населення району, що охоплена послугами з вивезення твердих побутових відходів, %

30

50

60

Протяжність реконструйованих за рік мережі вуличного  електроосвітлення, км

6

8

10

Протяжність побудованих, реконструйованих за рік водогонів, км

4.2

5

6

Обсяг робіт по благоустрою та озелененню населених пунктів, млн. грн.

2,0

2,8

3,0

створення в районі ОСББ

2

2

3

 

Перелік проектів розвитку району, які заплановані на 2018 рік

Проведення енергозберігаючих заходів в дошкільному навчальному закладі Василівська сільська рада - «Реконструкція гарячого водопостачання з використанням сонячних колекторів для нагріву води та монтаж теплових побутових насосів (повітря-повітря) планується на суму – 219,998 тис.грн. (обласний бюджет -100 тис.грн., місцевий бюджет – 100 тис.грн., інші джерела – 19,998 тис.грн.).

Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - «Енергозберігаючі заходи з виконанням капітального ремонту по заміні вікон та дверей на металопластикові, утеплення фасаду будівлі інтернату опорного закладу  планується на суму – 1000,200 тис.грн. (обласний бюджет -500 тис.грн., місцевий бюджет – 600 тис.грн., інші джерела – 100 тис.грн.).

Филенківська сільська рада - «Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій – заміною освітлювальних елементів ( приладів ) на світодіодні в населених пунктах с.Никонорівка, с.Степове Филенківська сільська рада.

 

 

11. Гуманітарна сфера

 

11.1. Охорона здоровя.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік.

-  поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному жителю району, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя шляхом впровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385;

-  продовження реалізації на території району субпроекту  «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» шляхом підвищення рівня обізнаності населення з питань профілактики серцево-судинної патології;

-  покращення якості та доступності медичної допомоги – шляхом розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини;

-  профілактична спрямованість медичних заходів;

-   забезпечення прав громадян на охорону здоров’я;

-  покращення надання медичної допомоги вагітним;

-  підвищення рівня імунізації дитячого населення;

-  збільшення середньої тривалості життя населення;

-  створення  умов  для  стабільного  розвитку  надання  медичної   допомоги  населенню  району  на  первинному  та  вторинному  рівнях;

-  зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці;

-  покращення виявлення та зменшення смертності від серцево-судинних та онкологічних захворювань;

-  покращення виявлення, зменшення захворюваності та смертності населення на соціально-небезпечні хвороби: туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД.

-  покращення матеріально-технічної бази закладів первинної та вторинної  медичної допомоги.

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік.

 

Первинний рівень надання медичної допомоги:

 

- покращення матеріально – технічного стану структурних підрозділів Чутівського РЦ ПМСД у відповідності до Табелю оснащення, зокрема  створення єдиного інформаційного простору для лікувально – профілактичних закладів первинної ланки – державний  районний бюджет, кошти інвесторів

-  провести модернізацію системи опалення Скороходівської АЗПСМ – бюджет об’єднаної громади;

- забезпечення паливно-енергетичними матеріалами та запасними частинами санітарного автотранспорту Центру ПМСД  – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

-             придбати та встановити насос для систем опалення у Первозванівський ФП, - місцевий бюджет, кошти інвесторів;

- вирішити питання забезпечення житлом лікаря загальної практики сімейної медицини Василівської АЗПСМ – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

- поліпшення медико-соціального забезпечення дітей-інвалідів та дітей пільгової категорії безкоштовними ліками – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

- забезпечення безкоштовними лікарськими засобами пацієнтів з орфанними захворюваннями – кошти районного та місцевого бюджетів;

- забезпечення постійного спостереження за диспансерними хворими та проведення профілактики і боротьби з керованими інфекціями;

- з метою ранньої діагностики туберкульозу  у дітей забезпечити придбання туберкуліну – кошти районного та місцевого бюджетів;

- забезпечити інтенсивне впровадження інформатизації робочих місць та доукомплектувати їх комп’ютерною технікою, програмними продуктами  та принтерами з підключенням їх до мережі Інтернет – кошти районного та місцевого бюджетів, кошти інвесторів;

- надання субвенції Скороходівської ОТГ, сільських та селищних рад для забезпечення фінансово-господарської діяльності Чутівського РЦ – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

- забезпечення інсулінами інсулінозалежних хворих, слуховими апаратами дітей-інвалідів, тест-смужками дітей-діабетиків та памперсами дітей-інвалідів підгрупи А – кошти  районного та місцевого бюджетів;

- проведення заходів з енергозбереження:

а) заміна вікон на пластикові склопакети в фельдшерському пункті села Новофедорівка – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

б) встановлення металопластикових дверей в Чутівській АЗПСМ –кошти місцевого бюджету;

 

Вторинний рівень надання медичної допомоги:

 

- поліпшення здоров'я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному жителю району, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я, створення умов для формування здорового способу життя шляхом впровадження  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385;

-  покращення, виявлення, зменшення захворюваності та смертності населення на соціально-небезпечні хвороби: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, СНІД;

- продовжити передачу трансфертів в Полтавську ЦРЛ для надання послуг жінкам при пологах в межах кошторисних призначень;

- покращення матеріально-технічної бази закладу:

· провести капітальний ремонт соматичного відділення Чутівської  ЦРЛ  – державний бюджет, кошти інвесторів;

· провести капітальний ремонт мереж теплопостачання в Чутівській ЦРЛ - районний бюджет, кошти інвесторів;

· вирішити питання забезпечення житлом лікарів: акушера-гінеколога, лікаря-невропатолога, ортопеда-травматолога, хірурга та окуліста – районний бюджет, кошти інвесторів;

· передача каналізаційно-насосної станції та очисних споруд на баланс комунального господарства селищної ради.

· придбання медичного обладнання - комплексу рентгенівського діагностичного  на 2 робочі місця - районний, державний бюджет, кошти інвесторів;

· придбання фіброгастродуоденоскопа - районний бюджет, кошти інвесторів;

· забезпечити санітарним транспортом для транспортування лежачих хворих  Чутівської ЦРЛ -  районний, державний бюджет, кошти інвесторів;

-  надання субвенції Скороходівської ОТГ та сільських рад для забезпечення фінансово-господарської діяльності Чутівської ЦРЛ в межах кошторисних призначень.

 

 

Показники оцінки ефективності реалізації позапланових заходів:

( кількісні та якісні критерії)

-    підвищення якості та доступності медичної допомоги на усіх рівнях;

-    покращення показника імунізації дитячого населення до 96 %;

-    загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, перед усім соціально-значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу;

-    виконання планів підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

 

11.2. Освіта

 

Пріоритетні  цілі на 2018 рік:

-       забезпечення впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

-       створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

-       зміцнення та оновлення навчально-матеріальної бази навчальних закладів району;

-       створення умов для збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

-       розвиток компетентності педагогічних працівників та керівників навчальних закладів району

-       забезпечення навчання учнів старшої школи загальноосвітніх шкіл району І - ІІІ ступенів за профільною освітою.

 

               Основні завдання та заходи на 2018 рік

 

Дошкільна освіта:

-   покращення навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах;

-    забезпечення стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей, у першу чергу старшого дошкільного віку - відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад;

-   упровадження в роботу дошкільних закладів програм розвитку «Дитина», «Українське дошкілля», «Впевнений старт», орієнтації на потреби вихованця в освітньому процесі і дитиноцентризм, збалансований розвиток життєво компетентної особистості з раннього дитинства» - відділ освіти райдержадміністації;

-   реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою -  відділ освіти райдержадміністрації, протягом року;

- виховання здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини - відділ освіти райдержадміністрації, протягом року;

- оновлення науково-методичного супроводу в роботі дошкільних навчальних закладів району.

 

Загальна середня освіта:

- реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

- створення освітніх округів, опорних шкіл, формування оптимальної мережі, яка б задовольняла потреби населення та створила належні умови для навчання і виховання учнів;

- організація виховного процесу на основі розвитку у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції на засадах національно-патріотичного виховання, уникати переобтяженості неактуальними виховними заходами;

- упровадження особистісно-орієнтованих методик та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес - відділ освіти райдержадміністрації, протягом року;

- організація  роботи з раннього виявлення та обліку дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, своєчасно надавати їм корекційну допомогу та забезпечувати якісне інклюзивне або інтегроване навчання;

-  формування цілісної, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення особистості;

- виховання патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний  приймати відповідальні  рішення;

- сприяння розвитку нової особистості, яка  в подальшому  стане інноватором, здатним  змінювати навколишній  світ, розвивати  економіку, конкурувати;

- розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді – відділ освіти, протягом року;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, особливо учнів із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування - відділ освіти райдержадміністрації, протягом року;

- підвищення фахового рівня педагогічних працівників через систему курсової перепідготовки, атестації, участь у конкурсах педагогічної майстерності, презентації передового педагогічного досвіду;

- здійснення державної атестації навчальних закладів, інспектування якості та результативності навчально-виховного процесу, проведення моніторингових досліджень;

- забезпечення пільгового підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місця навчання і додому;

- покращення організації та якості харчування,  медичного обслуговування учнів;

- забезпечення працівників навчальних закладів спецодягом, засобами індивідуального захисту, мийними та дезінфікуючими засобами - відділ освіти райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт малого спортивного залу у приміщенні шкільної майстерні опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»;  - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт парадного входу Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт входу в приміщення інтернату Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт лоджії Войнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт відмостки навколо Гряківської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт електроосвітлення захисної споруди цивільного захисту Новокочубеївської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт спортивної зали Филенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний ремонт підлоги коридору філії «Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- поточний зовнішній ремонт стін філії «Водянської ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- капітальний ремонт покрівлі Таверівської ЗОШ І-ІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- капітальний ремонт покрівлі Вільхуватської ЗОШ І-ІІ ступенів- відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

- капітальний ремонт покрівлі Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів- відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

-реконструкція приміщення туалету опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»- відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

-капітальний ремонт спортивного залу опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»- відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року;

-реконструкція приміщення опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» по утепленню фасадів та даху- відділ освіти  райдержадміністрації, протягом року.

Позашкільна освіта

- покращення якості роботи гуртків, секцій, філій районних позашкільних закладів на базі загальноосвітніх навчальних закладів - відділ освіти райдержадміністрації, протягом року;

- належне фінансування позашкільних навчальних закладів, залучення коштів сільських, селищних рад для підтримки та розвитку позашкільних закладів - відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, протягом року;

- поточний ремонт танцювального та актового залу у приміщенні районного Будинку дитячої та юнацької творчості - відділ освіти райдержадміністрації.

 

 Показники оцінки ефективності реалізації   заходів:

( кількісні та якісні критерії)

-       створення освітніх округів, опорних шкіл, формування оптимальної мережі, яка б задовольняла потреби населення та створила належні умови для навчання і виховання учнів.

-       На початку  2017-2018 навчального року за відсутності контингентів учнів рішенням  шістнадцятої сесії   Чутівської районної ради сьомого скликання від 18 липня 2017 року було ліквідовано філію « Червонянська ЗОШ І ступеня» опорного закладу « Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», а рішенням  сімнадцятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 14 вересня  2017 року ліквідовано Флорівську ЗОШ і ступеня, що дозволило оптимізувати мережу навчальних закладів та скоротити видатки на утримання  навчальних закладів району;

-       стовідсоткове забезпечення громадянам вільного доступу до високоякісної загальної середньої освіти;

-стовідсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

       Відсоток охоплення дітей від 3-х до 6-ти років становить по району 82(по місту-82, по селу-83). Черга на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади району відсутня.

 

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

       

- раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, формування культури свідомого  відповідального батьківства;

-  розвиток сімейних форм виховання дітей;

- забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї;

-  здійснення заходів з попередження жорстокого поводження з дітьми у сім’ях, насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

- соціальний захист сімей з дітьми, які прибули із зони проведення антитерористичної операції;

- соціальний захист сімей військовослужбовців-учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій;

- пропаганда та формування здорового способу життя;

            

Основні завдання  та заходи на 2018 рік:

 

·                        проведення інформаційно-просвітницької роботи стосовно проблем жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї та шляхів його подолання – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року; 

·           забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, які прибули із зони проведення антитерористичної операції, сімей військовослужбовців-учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій - управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року; 

·             здійснення раннього виявлення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, взяття їх на облік та під соціальний супровід з метою забезпечення прав дітей, які виховуються в таких сім’ях  – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації,  протягом року;  

·                                                                                                                                                                                                       забезпечення активної просвітницької та агітаційної роботи  з метою пропагування сімейних  форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, протягом року;

·                                                                                                                                                                                                    направлення на навчання 1 сім’ї кандидатів у прийомні батьки  або батьки вихователі -  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, протягом року;

·                                                                                                                                                                                                    створення у районі 1 прийомної сім’ї та влаштування до неї 1 прийомної дитини  – служба у справах дітей райдержадміністрації, протягом року;

·        попередження негативних явищ в молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя — відділ освіти, сектор культури райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, протягом року; 

·            формування духовності, зміцнення моральності та збереження родинних традицій – відділ освіти, сектор культури райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, протягом року;

·            попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та соціального сирітства – служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, протягом року;

·       забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми селищних, сільських рад;

·       виконання завдань, передбачених районною програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Чутівському районі на 2016-2019 роки – служба у справах дітей райдержадміністрації,   районний  центр  соціальних служб   для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад;

·       організувати та провести:

- районний фестиваль молодіжних субкультур “Молодь проти наркотиків та СНІДу”;

- районний фестиваль дитячої та юнацької творчості “Крила надії”;

- районні новорічні ранки для дітей пільгових категорій;

- районний мистецький конкурс для дітей – інвалідів “Джерело надії”;

- районне свято для дітей-інвалідів “Повір у себе” –  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

охоплення 92% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання;

- зменшення кількості злочинів та правопорушень, скоєних дітьми та молоддю на 50%;

- зменшення випадків жорстокого поводження з дітьми у сім’ях, насильства в сім’ї;

-  стовідсоткове влаштування до сімейних форм виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть взяті на первинний облік служби у 2018 році;

- забезпечення соціально-психологічної реабілітації дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах,  та які її потребують,  у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської обласної ради.

 

 

11.4. Культура

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- удосконалення форм управління галуззю і забезпечення належного функціонування закладів культури в районі;

- забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, організація культурного обслуговування населення, повноцінного, змістовного дозвілля;

- збереження й відтворення культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної);

- популяризація і поширення якісного й різноманітного національного культурно-мистецького продукту;

- розвиток і популяризація сучасного аматорського мистецтва;

- забезпечення підтримки читання та пропаганди україномовних друкованих видань, оновлення фондів бібліотек;

- забезпечення збереження пам’яток історико-культурної спадщини.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 

- проведення культурно-мистецьких заходів, що популяризують українську культуру –  сектор культури райдержадміністрації – протягом  року;

- проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- залучення різних категорій населення до участі у фестивалях, конкурсах, культурно-мистецьких заходах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення кількості гуртків декоративно-прикладного мистецтва у районному Будинку культури та його філіях – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення участі кращих аматорських колективів району в районних та обласних культурно-мистецьких заходах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення участі учнів і викладачів дитячої музичної школи в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, культурно-мистецьких заходах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-  проведення ремонтних робіт у закладах культури району – сектор   культури райдержадміністрації, сільські, селищні ради  – протягом року;

- завершення реекспозиції районного краєзнавчого музею – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- вирішення проблем з опаленням приміщень районного краєзнавчого музею, сільських бібліотек-філіалів, філій районного Будинку культури – сектор культури райдержадміністрації, сільські, селищні ради – протягом року;

-  придбання глядацьких крісел, заміна освітлення та одягу сцени районного Будинку культури – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-  придбання театральних та сценічних костюмів для районного Будинку культури та його філій – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-  ремонт та придбання музичних інструментів для дитячої музичної школи – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- придбання комп'ютерної та бібліотечної техніки, меблів для бібліотек централізованої бібліотечної системи району – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- поповнення фондів бібліотек централізованої бібліотечної системи району, доукомплектування їх новою літературою, забезпечення передплати на періодичні видання – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення збереження, проведення ремонтно-реставраційних робіт та впорядкування прилеглої території об’єктів культурної спадщини району –  сектор культури райдержадміністрації, сільські, селищні ради – протягом року;

- проведення роботи з наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, підготовки облікової документації, виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків та інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій –  сектор культури райдержадміністрації – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району дасть змогу збільшити відвідуваність на 10 %;

- розвиток професійного та аматорського мистецтва дасть змогу збільшити відвідування масових заходів на 5 %;

- збільшення укомплектування бібліотечних фондів на 5 %.

 

 

11.5 Фізична культура і спорт

 

Основні цілі на 2018 рік:

- формування у населення традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- збільшення кількості спортивних споруд на  рівні сучасних вимог, особливо за місцем проживання та в сільській місцевості;

- забезпечення стабільності джерел фінансування та утримання і використання  матеріально-спортивної бази ДЮСШ, закладів освіти;

- покращення стану здоров’я населення району.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-   збільшити кількість осіб різних вікових категорій, які займаються фізичною культурою і спортом за місцем проживання - відділ освіти райдержадміністрації - протягом року;   

-   залучити до занять в ДЮСШ та шкільних спортивних секціях  дітей і підлітків, особливо схильних до правопорушень - відділ освіти райдержадміністрації - протягом року; 

-   створити умови для збереження та розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту, проведення капітального ремонту та оновлення спортивних споруд - відділ освіти райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських/селищних рад - протягом року; 

-   поширювати форми реабілітаційної  роботи   серед  інвалідів   засобами фізичного виховання та спорту - відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року;

-   провести місячник з ремонту та реконструкції спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота» - відділ освіти райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських та селищних рад – квітень 2018 року. 

 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

· збільшення на 1,0% кількості дітей та підлітків з девіантною поведінкою, залучених до занять в позашкільних спортивних закладах та шкільних закладах освіти;

збільшення на 5% кількості змагань з різних видів спорту серед сільського населення;

 

 

 

11.6 Туристично-рекреаційна галузь

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

 

- удосконалення існуючих та створення нових туристичних маршрутів, сприяння розвитку сільського зеленого туризму, розвиток туристичної інфраструктури, випуск нових інформаційних матеріалів з питань туризму.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 

-       сприяння створенню сільських садиб, що прийматимуть туристів – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-        сприяння підготовці закладів торгівлі, охорони здоров’я, пам’яток історії та культури до прийому туристичних груп – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-       підготовка екскурсоводів на громадських засадах для забезпечення супроводу туристичних груп – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-       видання нарису-путівника «Чутівський район» – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-       встановлення інформаційних стендів на туристичних маршрутах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-       створення туристичного маршруту «Пам’ятні місця, пов’язані з гетьманом України І. Мазепою» – сектор культури райдержадміністрації – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-       подальший розвиток туристичної інфраструктури, залучення населення до надання туристичних послуг.

 

 

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

 

Основні цілі на 2017 рік:

- поглиблення комунікацій органів влади з інститутами громадянського суспільства під час проведення консультацій з громадськістю, підвищення поінформованості населення району про основні результати діяльності виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, створення умов для діяльності громадських інституцій;

- забезпечення умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань соціально-економічного, гуманітарного, культурного розвитку району;

- сприяння діяльності засобів масової інформації.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

-  забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами та вирішенні питань місцевого значення;

-  доступу громадськості до інформації про діяльність органів виконавчої влади;

-  забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

- налагодження системного діалогу влади та громадськості з питань формування та реалізації державної політики – відділ роботи з персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з Громадською радою при райдержадміністрації – протягом року;

- інформування громадськості про діяльність громадських організацій та органів влади з формування та реалізації державної політики у різних сферах суспільного життя – відділ роботи з персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з Громадською радою при райдержадміністрації –– протягом року;

- участь представників громадськості у загальнодержавних та місцевих заходах, спрямованих на розбудову громадянського суспільства – відділ роботи з персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад – протягом року;

-  сприяти створенню молодіжних громадських організацій та забезпечити їх участь у розробленні, здійсненні на районному рівні державної молодіжної політики, програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності цих організацій, у здійсненні державної молодіжної політики, участі у програмах, що стосуються молоді – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-  сприяти проведенню заходів районного значення, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, визнання праці та суспільних досягнень волонтерів, соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики – районний територіальний центр соціального            обслуговування (надання соціальних послуг), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти                                                      райдержадміністрації – протягом року.

 

12. Природокористування та безпека життєдіяльності.

Основні цілі на 2018 рік:

-       ефективне використання земельних ресурсів;

-       збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною;

-       реалізація державної політики в галузі охорони праці, забезпечення реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової  діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці та зменшення ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві на підприємствах району.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 

·       придбання екскаватору та вантажного самоскиду для КП «Чутівське»;

·       участь у проекті «Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області» (GIZ);

·       запровадити роздільне збирання сміття із встановленням відповідних сміттєвих баків – виконкоми селищних, сільських рад;

·       максимальне використання земель, які непридатні для ведення сільського господарства,  шляхом створення лісонасаджень та залуження – ДП «Полтавське лісове господарство» Іскрівське лісництво;

·       проведення Дня довкілля – виконкоми селищних, сільських рад, квітень-травень 2018 року;

·       забезпечення законності використання надр та сплати податків за користування надрами до бюджету – виконкоми селищних, сільських рад;

·будівництво  першої черги біологічних очисних споруд в смт.  Чутове – виконком Чутівської селищної ради;

·       ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території району та недопущення утворення нових – виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;

·       забезпечення дотримання підприємствами, організаціями вимог законодавства з охорони і безпеки праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Управління Держпраці у Полтавській області;

·       підвищити ефективність проведення технічної експертизи технологічного обладнання, що  відпрацювало  свій  ресурс,  для  визначення  можливості  його  подальшої  безпечної експлуатації – керівники підприємств, установ, організацій району;

·       підвищити трудову і виробничу дисципліну – керівники підприємств, установ, організацій району.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

-       покращення стану біологічних, земельних та рекреаційних ресурсів району;

-       відсутність випадків виробничого травматизму;

-       зменшення чисельності працюючих в умовах, що не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм; проведення заходів, направлених на профілактику виробничого травматизму.

 

 

 

13. Створення нових робочих місць та розвиток трудового потенціалу

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- сприяння збереженню існуючих та створення нових  робочих місць ;

- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва ;

- забезпечення дієвої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності

- підвищення професійно-кваліфікаційних якостей продуктивних трудових  ресурсів, відновлення структурної відповідності між пропозицією і попитом на робочу силу;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття шляхом реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та профілактики настання безробіття ;

- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян;

-  зміцнення позиції молоді, випускників всіх видів навчальних закладів на ринку праці.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:               

- сприяння збереженню існуючих та створення нових  робочих місць – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, сектор економічного розвитку, торгівлі і залучення інвестицій райдержадміністрації, районна філія обласного центру зайнятості, селищна та сільські ради, керівники підприємств – протягом року;

- розвиток соціального діалогу служби зайнятості, роботодавців та громадських організацій в напрямку роз’яснення засад та завдань регіональної політики зайнятості щодо легалізації зайнятості та трудових відносин, задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованих кадрах та доборі підходящої роботи для населення - районна філія обласного центру зайнятості – протягом року;

- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, працевлаштування та професійна адаптація демобілізованих учасників антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи, підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців – районна філія обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян – структурні підрозділи райдержадміністрації   спільно з районною філією обласного центру зайнятості – протягом року;

- сприяння розвитку підприємницької ініціативи та власного бізнесу;

- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт, спрямованих на задоволення суспільних потреб населення – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, селищна та сільські ради, районна філія обласного центру зайнятості – протягом року.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

        - створення 70 нових робочих місць на  підприємствах, установах організація та у ФОП міста, зокрема:

    - завершення будівництва елеватора по зберіганню зерна та насіння – 5 робочих місць;

    - створення сімейної ферми з виробництва молока – 2 робочих місця;

    - створення сімейного господарства по вирощуванню овочевих культур  - 2 робочих місця;

    - проведення реконструкції та капітального ремонту доріг державного та місцевого значення (Скороходівська ОТГ ) – 8 робочих місць;

    - будівництво об’їзної дороги до підприємства СТОВ «Нібулон», (Скороходівська ОТГ) – 10 робочих місць;

    - працевлаштування за направленням служби зайнятості 585 осіб;

    - забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення      кваліфікації для 249 безробітних;

     - забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивацій до праці шляхом організації та проведення громадських робіт, спрямованих на вирішення суспільних потреб територіальної громади, за участю 450 осіб;

    -  стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного соціального внеску для працевлаштування 25 осіб.

 

14. Цивільний захист.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- ефективна  реалізації  державної політики у сфері  цивільного захисту, зменшення  матеріальних  втрат  та  недопущення  шкоди об’єктам, матеріальним  і культурним цінностям та довкіллю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- створення ефективних сил цивільного захисту – Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦО району;

- удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного     захисту – навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

- удосконалення механізму взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі виконання заходів цивільного захисту – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району;

- доукомплектування Чутівського районного сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області аварійно-рятувальною, інженерною та спеціальною пожежною технікою, засобами рятування, індивідуального спорядження та захисту, спеціальним обладнанням і приладами – Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) –  сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки Чутівський районний сектор головного управління ДСНС України у Полтавській області, керівники потенційно небезпечних об’єктів;

- створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

- забезпечення постійної готовності сил і засобів  цивільного захисту  до  запобігання  надзвичайним  ситуаціям та ліквідації їх наслідків – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦО району;

- надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної  допомоги  населенню  в  разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій – Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦО району;

- навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань через навчально-консультаційні пункти – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Чутівський районний сектор    ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів (кількісні та якісні критерії):

·     підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

·     утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту;

·     створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям.

 

 

15. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у 2018 році закріпити позитивні тенденції економічної та соціальної стабілізації, посилити соціальну складову та забезпечити стійке економічне зростання, а саме:

·     забезпечення приросту валової доданої вартості у порівняних цінах з врахуванням індексу споживчих цін на 3 %

·      збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах – на 5 %;

·     введення в експлуатацію житла в обсязі 1100 кв.м;

·     збільшення обсягів інвестицій в економіку району: приріст капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування становитиме 2 %;

·     встановлення обсягу роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності у діючих цінах на рівні 86,2 млн. грн., що складає 2 % до попереднього року;

·       збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваним у 2017 році на 8,5 %;

·         підвищення розміру орендної плати до рівня не нижче 10,0 % від вартості земельного паю;

·       закріплення тенденції до зростання застрахованої заробітної плати середньостатистичного працівника району не менше ніж на 20,0 %;

·       створення нових робочих місць – 70 чоловік;

·    працевлаштування за направленням центру зайнятості 585 осіб;

·       збільшення видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на пенсійне забезпечення громадян району на 18 % та досягти загальної суми видатків в 147 млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ДОДАТКИ

      І. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку району на 2018 рік

 

Показник

Один.

Виміру

2016р. звіт

2017р. очіку­ване

2018р. прог­­ноз

2018р.

у % до

2017р.

Середньорічна чисельність наявного населення

Тис.осіб

22,7

22,6

22,5

99,6

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

734,0

838,0

945,0

112,8

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

97,6

101,0

103,0

х

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

205,1

215,4

 

226,1

105,0

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

431,9

370,1

411,9

 

108,5

у % до попереднього року

%

95,6

85,7

108,5

х

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

254,1

260,0

273,0

105,0

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

73,2

89,7

95,3

 

106,2

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

67,0

82,1

87,2

106,2

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

67,6

77,2

86,2

112,0

у % до попереднього року**

%

88,4

101,0

102,0

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

101,1

111,3

123,7

111,0

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

94,0

101,0

102,0

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

4356,5

4924,8

5497,8

112,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

тис.дол.США

20,6

21,0

22,0

105,0

у % до попереднього року

%

88,4

102,0

105,0

х

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

0,90

0,93

0,98

106,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

60

59

58

98,0

Середньомісячна заробітна плата

грн.

3587

5175

6210

120,0

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

126,5

144,2

120,0

х

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

57

68

70

103,0

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах     

 

Промисловість

Показники

Один. Виміру

2016 звіт

2017 очікуване

2018 прогноз

2018 у % до 2017

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

205,1

215,4

 

226,1

105,0

у % до попереднього року (у відпускних цінах)

%

91,7

105,0

105,0

х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Основна промислова продукція у натуральному виразі:

-хліб та хлібобулочні вироби

 

 

тонн

 

 

253,7

 

 

240,5

 

 

238,0

 

 

99,0

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

92,3

94,8

99,0

х

масло

тонн

94,7

118,5

124,4

105,0

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

63,0

125,1

105,0

х

спред

тонн

67,7

61,5

60

97,6

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

52,5

90,8

97,6

х

сир

тонн

62,7

49,5

49,0

99,0

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

48,6

78,9

99,0

х

 

 

                                     Випуск продукції переробної промисловості

          агропромислового комплексу у 2017 році

 

               

                  Показники

Один.

Виміру

2015 звіт

2016 очіку­ване

 

2017 прогноз

2017

у % до

2016

Хліб і хлібобулочні вироби

тонн

85,5

80,0

93,5

116,9

 

 

 

 

 

 Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Показники

2016р. звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень

431,9

370,1

411,9

108,5

у відсотках до попереднього року

95,6

85,7

108,5

126,6

 в тому числі: рослинництво

383,9

325,5

368,7

113,3

                        тваринництво

48,0

44,6

43,2

96,9

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції,  тонн

 

 

 

 

зернові культури – всього

156036

121869

166063

136,3

цукрові буряки фабричні

41960

37860

43480

114,9

олійні культури-всього

40479

35905

42109

117,3

в тому числі: соняшник

30054

25292

29916

118,3

                 картопля

24200

20350

20350

100

                 овочі

31270

25945

31270

120,6

                 баштанні культури

1200

1020

1200

117,7

                 плоди та ягоди

973

1019

973

95,5

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

у живій вазі

1129

948

958

101,1

у забійній вазі

715

608

615

101,2

                 молоко

13070

12300

11840

96,3

                яйця, тис. штук

6996

7696

8996

116,9

                вовна, у фізичній  вазі,  тонн

0

0

0

0

 

 

 

 Баланс попиту і пропонування

Зерно

( тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго-вий рік

2016/2017

маркетинго-вий рік

2017/2018

маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

169500

162736

127969

1.1. Внутрішнього ринку – всього

21838

21818

19438

      в тому числі:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

3391

3371

3356

1.1.2. насіння

5347

5347

4282

1.1.3. кормові цілі

13000

13000

11700

1.1.4 інше

100

100

100

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

140962

134818

103531

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

6700

6100

5000

ІІ. Пропозиції продукції – всього

169500

162736

127969

2.1. Внутрішнього ринку – всього

169500

162736

127969

2.1.1. Власне виробництво 163000

163000

156036

121869

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

6500

6700

6100

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

109,3

109,3

109,3

 

 

 

 

 

 

 Баланс попиту і пропонування

    Молоко і молокопродукти

                                                                                                 ( тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

13070

12300

11840

1.1. Внутрішнього ринку – всього

7746

7095

6439

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

4946

4915

4889

1.1.2. інше споживання

2800

2180

1550

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

5324

5205

5401

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

13070

12300

11840

2.1. Внутрішнього ринку – всього

13070

12300

11840

2.1.1. Власне виробництво

13070

12300

11840

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

217,9

217,5

217,3

 

 

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

1126

1121

1116

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1126

1121

1116

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1126

1121

1116

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

1126

1121

1116

2.1. Внутрішнього ринку – всього

715

608

615

2.1.1. Власне виробництво

715

608

615

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

411

513

501

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

49,6

49,6

49,6

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                               (тис. штук)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

6996

7696

8996

1.1. Внутрішнього ринку – всього

6519

7696

8996

1.1.1. фонд споживання

6492

6441

6412

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

477

1225

2584

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

6996

7696

8996

2.1. Внутрішнього ринку – всього

6996

7696

8996

2.1.1. Власне виробництво

6996

7696

8996

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

286

285

285

 

 

 

 Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                                                              (тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго­вий рік

2016/2017

маркетинго­вий рік

2017/2018

маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

274

260

259

1.1. Внутрішнього ринку – всього

274

260

259

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

272

258

257

1.1.2. інше споживання

2

2

2

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

12

11,4

11,4

ІІ. Пропозиції продукції – всього

274

260

259

2.1. Внутрішнього ринку – всього

7

7

10

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1. Залишки на початок маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

7

7

10

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

267

253

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

( тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго­вий рік

2016/2017

маркетинго­вий рік

2017/2018

маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

761

712

709

1.1. Внутрішнього ринку – всього

761

712

709

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

756

707

704

1.1.2. формування держпродрезерву

-

-

-

1.1.3. інше споживання

5

5

5

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

33,3

31,3

 31,3

ІІ. Пропозиції продукції – всього

761

712

709

2.1. Внутрішнього ринку – всього

-

-

-

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

761

712

709

 

 

 

 

Трудові ресурси

 

                                                                                                          Показники

2016р.

звіт

2017р. очіку­ване

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Чисельність наявного населення на кінець року, тис. осіб

22,7

22,6

22,5

99,6

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.

2099

2288

2333

102

Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1646

1384

1522

110%

 

 

 

 

 

 

 

Показники розвитку малого підприємництва

 

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р.

прогноз

Обсяг реалізовано продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млн. грн.

487,7

520,0

546,6

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

52,1

53,5

55,0

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

646

682

715

Частка кількості зайнятих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих працівників підприємств, %

59,4

61,2

68,6

 

Показники

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування

 

Перелік об’єктів

2017 рік очікуване

2018рік прогноз

Загальна площа житла      

  ( кв.м.)

1100

1100

Реконструкція приміщення дитячого садка в смт Скороходове в Скороходівській ОТГ

 

 Початок робіт

Реконструкція  Чутівського будинку культури смт Чутове

 

Початок  робіт

Встановлення    ТС  в населених пунктах району

 

До кінця року

Будівництво спортивних та дитячих  майданчиків на території населених пунктів району

Початок робіт

  Продовження      будівництва

Виконання робіт  з енергозбереження в освітніх закладах району

 

Початок  робіт

Виконання робіт  з енергозбереження в медичних  закладах району

 

Початок  робіт

Поточний ремонт малого спортивного залу у приміщенні шкільної майстерні опорного

закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ

 

Початок  робіт

Поточний ремонт спортивної зали опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»;

 

 

Початок  робіт

Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

 

Початок  робіт

- Поточний ремонт парадного входу Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

- Поточний ремонт входу в приміщення інтернату Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

Поточний ремонт лоджії Войнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

- Поточний ремонт відмостки навколо Гряківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

Поточний ремонт електроосвітлення захисної споруди цивільного захисту Новокочубеївської ЗОШ І-ІІІ ступенів - відділ освіти  райдержадміністрації

 

Початок  робіт

Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

Поточний ремонт спортивної зали Филенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

Поточний ремонт підлоги коридору філії «Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

Поточний зовнішній ремонт стін філії «Водянської ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»;

 

Початок  робіт

Капітальний ремонт покрівлі Таверівської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

Початок  робіт

Капітальний ремонт покрівлі Вільхуватська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

Початок  робіт

Капітальний ремонт покрівлі Черняківської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 

Початок  робіт

Капітальний ремонт покрівлі Сторожівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

Капітальний ремонт покрівлі Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

Початок  робіт

Поточний ремонт танцювального та актового залу у приміщенні районного Будинку дитячої та юнацької творчості

 

Початок  робіт

 

 

Показники здоров`я

Показник

2016р.

звіт

2017р. очіку­ване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Захворюваність населення на 1тисячу населення, всього

715,9

720,0

725,0

100,7

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

45,8

45,0

45,0

100,0

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

35,7

36,0

36,0

100,0

злоякісні новоутворення

4,5

5,0

5,5

110,0

активний туберкульоз

1,3

1,3

1,3

100,0

хвороби органів дихання

396,8

395,0

400,0

101,3

хвороби органів травлення

22,6

22,5

22,0

97,8

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

17,6

17,0

16,5

97,1

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

12,8

12,5

10,0

80,0

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

0,90

1,0

1,0

100,0

Новоутворення

2,5

2,5

2,4

96,0

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

7,2

-

-

-

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

71

71

71

100,0

Чоловіки

65

65

65

100,0

Жінки

76

76

76

100,0

Медичні кадри

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікува­не

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, з зубними

45

46

52

113,0

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, без зубних

45

46

52

113,0

 

 

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

 

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів        (відвідувань за зміну)

814,3

914,0

814,0

100,0

Кількість лікарняних закладів, одиниць

2

2

2

100,0

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

101

80

80

100,0

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2016/2017  звіт

2017/2018 очікуване

2018/2019 прогноз

2018р. у % до 2017р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць

у тому числі:

15

12

12

80

Денних

15

12

12

80

Вечірніх

-

-

-

-

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість учнів – всього, осіб

2123

1689

1689

80

у тому числі:

 

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

2123

1689

1689

80

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

-

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

-

-

-

-

Кількість педагогічних працівників – всього,  осіб

270

259

259

96

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

-

-

-

-

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

7,9

6,5

6,5

82

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

--

-

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

-

-

-

-

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 Денні загальноосвітні навчальні заклади*

                                                                                                  (на початок навчального року)

Показник

2016/2017 звіт

2017/2018 очікуване

2018/2019 прогноз

2018р. у % до 2017р.

Кількість закладів – всього, одиниць

15

12

12

80

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

2

1

1

50

у сільській місцевості

13

11

11

85

Кількість учнів у  закладах – всього,  осіб

2123

1689

1689

80

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

1074

665

665

62

у сільській місцевості

1049

1024

1024

98

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

13,2

12,3

12,3

93

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

20,6

20,1

20,1

98

у сільській місцевості

9,6

9,8

9,8

102

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

-

-

-

-

у сільській місцевості

-

-

-

-

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

у міських поселеннях

-

-

-

-

у сільській місцевості

-

-

-

-

Кількість учителів – всього, осіб

270

259

259

96

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

92

49

49

53

у сільській місцевості

178

210

210

118

Кількість учнів на одного учителя – всього

7,9

6

6

86

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

11,7

13,5

13,5

115

у сільській місцевості

5,9

4,8

4,8

81

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

 Здобуття повної загальної середньої освіти

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

183/97,3%

83/37%

77/55%

93

з них:

 

 

 

 

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

100/54%

104/46%

93/66%

89

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

42/23%

33/15%

32/23%

97

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

41/22,4%

52/23%

56/40%

108

 

 

 

 

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

3790

3250

3250

100

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

324

316

262

 

 

83

Кількість тренерів, що проводять заняття,  осіб

10

12

11

92

 

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Стадіони, одиниць

-

-

-

-

Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метрів одиниць

16

14

14

100

Плавальні басейни, одиниць

1

1

1

100

Спортивні майданчики, одиниць

87

81

81

 

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

15

12

12

 

 

100

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

 

-

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-технічні навчальні заклади

Показник

2016р.

звіт

2017р.

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Кількість закладів всього

1

1

1

100,0

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

140

149

150

101

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

77

80

80

       100

в тому числі за рахунок регіонального замовлення, осіб

77

80

80

100

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

76

71

70

 

99

 

 

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

 

Показники

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р.

прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

1

1

1

     в них дітей-вихованців

6

6

5

Кількість прийомних сімей

6

6

6

     в них прийомних дітей

9

9

8

Кількість притулків для неповнолітніх

0

0

0

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

0

0

0

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

7

0

5

безпритульних, схильних до бродяжництва  та жебракування

0

0

0

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1

1

1

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

0

0

0

Центри матері та дитини, одиниць

0

0

0

Соціальні гуртожитки, одиниць

0

0

0

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

0

0

0

Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, одиниць

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бюджет розвитку району  на 2018 рік

 

№ з\п

Найменування об¢єктів

Загальний обсяг фінансування у 2018 р.,

 тис.грн.

Джерела фінансування у 2018 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

 

1.Розділ

Об’єкти соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

1.

Енергозберігаючі заходи з виконанням капітального ремонту по заміні вікон та дверей на металопластикові, утеплення фасаду будівлі інтернату опорного закладу (Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

1200

-

1100

-

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЕРЕЛІК територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

3

4

 

1.       

Районна Програма забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2016-2018 роки.

      VІІ сесія VII скликання від               

                    17.05.2016

 

Районний центр ПМСД

 

2.       

Районна Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2014-2020 роки.

XIII сесія від 06.03.2012

 

Управління соціального захисту райдержадміністрації

 

3.       

Програма інформатизації Чутівського району на 2016-2018 роки

V сесія VII скликання  від 16.02.16

 

Відділ фінансово- господарського забезпечення апарату районної державної  адміністраціі

 

4.       

Районна Програма забезпечення пожежної безпеки на 2016 -2020 роки.

V сесія VII скликання  від 16.02.16

 

Районна  державна  адміністрація, Чутівський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області

 

5.       

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 – 2018 роки.

 

23.02.2015

35 сесія

Відділ освіти райдержадміністрації

 

6.       

Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення  та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Чутівського району на 2016 – 2020 роки.

VІІ сесія VII скликання від 17.05.2016

 

Райдержадміністрація

 

7.       

Програма економічного  і соціального розвитку Чутівського району на 2018 рік

 

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

8.       

Програма з питань захисту прав дітей у Чутівському районі на 2017- 2020 роки.

13 сесія VII скликання від

14.02.2017

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

9.

Цільова Програма впровадження в Чутівському районі Проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Європейського Союзу (ЄС) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015-2019 роки.

23.02.2015

35 сесія

Районна рада

 

10.

Районна Програма соціального захисту населення „Турбота» на 2015-2018 роки.

                                                             Зміни

                                                             Зміни

                                                             Зміни

                                                            Зміни

   23.01.2015

34 сесія

                         23.02.2015

35 сесія

                          28.04.2015

36 сесія

                          09.07.2015

37 сесія

                          29.09.2015

38 сесія

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

11.

Районна комплексна Програма профілактики правопорушень на 2016-2018 роки.

Рішення позачергової третьої сесії VII скликання від 24.12.2015

 

Райдержадміністрація та Чутівське  відділення поліції ГУ НП

 

 

12.

Комплексна Програма розвитку освітньої галузі Чутівського району  на 2016-2020 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

 

13.

Районна Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2014-2020 роки.

25.02.2014

28 сесія

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

14.

Районна Програма «Питна вода» на 2012- 2020 роки.

25.04.2012

14 сесія

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

 

15.

Районна цільова соціальна Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.

25.02.2014

28 сесія

Центральна районна лікарня

 

16.

Районна Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Чутівського району на 2016-2020 роки.

7 сесія VII скликання від

17.05.2017

Відділ освіти райдержадміністрації

 

17.

Програма розвитку місцевого самоврядування у Чутівському районі на 2017 – 2018 роки.

15 сесія VII скликання від

16.05.2017

Районна рада

 

18.

Районна комплексна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери у Чутівському районі на 2016 – 2018 роки.

5 сесія VII скликання від

16.02.2017

Райдержадміністрація

 

19.

Програма імунопрофілактики  та  захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2020 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Центральна районна лікарня

 

20.

Районна цільова соціальна Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2017 – 2019 роки.

 

Центральна районна лікарня

 

21.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Чутівському районі на 2016-2019 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

22.

Районна Програма «Молодь Чутівщини» на 2016-2018 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

23.

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки.

 

13 сесія VII скликання від

14.02.2017

Відділ освіти райдержадміністрації

 

24.

Програма розвитку культури Чутівського району на 2016 – 2020 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Сектор культури райдержадміністрації

 

25.

Програма забезпечення проведення заходів мобілізації, оборони та призову на військову службу до Збройних Сил України на 2017-2018 роки.

2 сесія VII скликання від

13.12.2016

Чутівський районний військовий комісаріат

 

26.

Програма правової освіти населення Чутівського району на 2016 – 2020 роки.

7 сесія VII скликання від

17.05.2017

Чутівське бюро правової допомоги

 

27.

Програма з протиепізоотичних заходів по боротьбі з хворобами тварин у Чутівському районі на 2016-2018 роки.

8 сесія VII скликання від

02.08.2017

Чутівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

 

28.

Програма забезпечення виконання Чутівською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2017 – 2018 роки.

15 сесія VII скликання від

16.05.2017

Райдержадміністрація

 

29.

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Чутівщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

8 сесія VII скликання від

02.08.2017

Сектор агропромислового комплексу райдержадміністрації

 

30.

Програма по покращенню умов обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів та населення Чутівського району на 2017 – 2018 роки.

13 сесія VII скликання від

14.02.2017

Районна рада

 

 

                                                                                                 4. ПЕРЕЛІК

проектів розвитку району, реалізація яких передбачається у 2018 році

№ з\п

Назва проекту

Загальний обсяг фінансуван­ня у 2018 р.,

 тис. грн.

Джерела фінансування у 2018 році, тис. грн.

Економічний (соціальний) ефект від реалізації проекту

Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджети міст, районів, селищ, сіл тощо

Інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

1.1

Відкритий шлях до рівних  можливостей : служба «Соціальне таксі»

1100,00

550,00

-

550,00

-

Підвищення рівня мобільності людей з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги

2.1

Продовження участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, 4 фаза».

*

*

*

*

*

 

Підвищення рівня життя громади.

 

 

 

2.2

Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області (GIZ)

*

*

*

*

*

Участь Чутівського району у роздільному зборі та сортуванні сміття з метою покращення екологічного стану.

 

3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області

3.1

«Заклад культури-Дзеркало життя» - Таверівська с/р.

398,732

-

100,0

248,732

50,0

Проведення ремонту закладу з метою відновлення та покращення надання якості культурних послуг.

3.2

«Реконструкція гарячого водопостачання з використанням сонячних колекторів для нагріву води та монтаж теплових побутових насосів ( повітря-повітря)» – Василівська с/р.

219,998

-

100,0

100,0

19,998

Проведення енергозберігаючих заходів в дошкільному навчальному закладі с. Василівка.

3.3

«Енергозберігаючі заходи з виконанням капітального ремонту по заміні вікон та дверей на металопластикові, утеплення фасаду будівлі інтернату опорного закладу (Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів)».

1200,00

-

500,0

600,0

100,0

Проведення заходів по енергозбереженню.

3.4

«Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій - заміною освітлювальних елементів (приладів) на світодіодні в населених пунктах с. Никонорівка, с. Степове Филенківська сільська рада, Чутівський район, Полтавська область» – Филенківська с/р.

395,200

-

100,0

255,200

40,0

Забезпечення надійного функціонування освітлення вулично-шляхової мережі, застосування енергозберігаючих технологій.

3.5

Відкритий шлях до рівних  можливостей : служба «Соціальне таксі»

1100,00

-

600,0

500,00

-

Підвищення рівня мобільності людей з обмеженими фізичними можливостями.

* -не визначено

5. Додатки по фінансуванню заходів Програми  (4.2):

 

Забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Сільська рада

Субвенція з сільського бюджету районному, грн

Чутівський районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

Войнівська сільська рада

50752

41600

КЕКВ 2111

9152

КЕКВ 2120

Гряківська сільська рада

29952

20800

КЕКВ 2111

9152

КЕКВ 2120

Вільхуватська сільська рада

50752

41600

КЕКВ 2111

9152

КЕКВ 2120

Новокочубеївська сільська рада

50752

41600

КЕКВ 2111

9152

КЕКВ 2120

Черняківська сільська рада

50752

41600

КЕКВ 2111

9152

КЕКВ 2120

Чапаєвська сільська рада

29952

20800

КЕКВ 2111

9152

КЕКВ 2120

Скороходівська ОТГ

50752

41600

КЕКВ 2111

9152

КЕКВ 2120

Всього

313664

249600

64064

                        

 

 

 

 

 

Надання  державної соціальної допомоги та соціального захисту найбільш вразливих верств населення

 

 

Сільська (селищна рада)

Придбання велосипедів та  запасних частин до велосипедів

Придбання спеціального автомобіля з підйомником для інвалідних візків

Придбання спецодягу для соціальних робітників

Всього

Василівська

3000

 

 

3000

Вільницька

1000

 

1000

2000

Вільхуватьска

3000

 

3000

6000

Войнівська

500

 

3000

3500

Гряківська

2000

 

2000

4000

Зеленківська

3000

 

 

3000

Новокочубеївська

1000

 

2000

3000

Таверівська

1000

 

1000

2000

Филенківська

2000

 

 

2000

Петрівська

4000

 

 

4000

Черняківська

3000

 

3000

6000

Чутівська

8000

220000

8000

236000

Всього

31500

220000

23000

274500

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для стабільного розвитку надання медичної допомоги населенню району на первинному рівні

 

 

п/п

ОТГ,

селищна і сільська рада

Створення умов для стабільного

розвитку надання медичної допомоги населенню району на первинному рівні:

Матеріально-технічної   укомплектованості АЗПСМ та ФаПів

Придбання: інсуліну для хворих на цукровий діабет

1.

Чутівська селищна рада

250000,00

100000,00

2.

Скороходівська ОТГ

200000,00

100000,00

3.

Таверівська сільська рада

70000,00

30000,00

4.

Василівська сільська рада

70000,00

30000,00

5.

Войнівська сільська рада

70000,00

30000,00

6.

Вільхуватська сільська рада

70000,00

30000,00

7.

Новокочубеївська сільська рада

70000,00

30000,00

8.

Филенківська сільська рада

70000,00

30000,00

9.

Петрівська сільська рада

70000,00

30000,00

10.

Черняківська сільська рада

70000,00

30000,00

11.

Зеленківська сільська рада

70000,00

30000,00

12.

Гряківська сільська рада

70000,00

30000,00

13.

Вільницька сільська рада

70000,00

30000,00

 

ВСЬОГО:

1220000,00

530000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для стабільного розвитку надання медичної допомоги населенню району на вторинному рівні

 

 

 

№ п/п

 

Селищна і сільська рада

Створення умов для стабільного розвитку надання медичної допомоги населенню району на вторинному рівні :

Придбання матеріалів для ремонтів та поточного утримання виробничих приміщень, медична печатна продукція

Придбання медичного обладнання (компресорний небулайзер)

Придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги хворим та придбання реактивів для лабораторних досліджень

  1.  

Скороходівська ОТГ

50000,00

 

 

  1.  

Чутівська селищна рада

 

5000,00

45000,00

  1.  

Таверівська сільська рада

20000,00

 

 

  1.  

Вільхуватська сільська рада

20000,00

 

 

  1.  

Новокочубеївська сільська рада

20000,00

 

 

  1.  

Филенківська сільська рада

20000,00

 

 

  1.  

Петрівська сільська рада

20000,00

 

 

  1.  

Зеленківська сільська рада

20000,00

 

 

  1.  

Гряківська сільська рада

20000,00

 

 

  1.  

Вільницька сільська рада

20000,00

 

 

 

ВСЬОГО :

210 000,00

5 000,00

45 000,00

 

Покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури та покращення надання послуг закладами культури

 

 

 

 

 

 

 

п/п

ОТГ,

селищна і сільська рада

Покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури та покращення надання послуг закладами культури

1

Скороходівська ОТГ

7275,00

2

Чутівська селищна рада

26842,00

3

Вільницька сільська рада

2065,00

4

Гряківська сільська рада

12750,00

 

ВСЬОГО:

48932,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення функціонування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів району:

Назва ради

Дошкільна освіта

Загальна середня освіта

Позашкільна освіта

Всього у розрізі

Всього, грн

 

 

поточні ремонти

Вихов. здорового способу  життя, збереження і  зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини

Забезпечення  підвезення учнів  та пед.. працівників сільської місцевості до місця навчання і додому.

Покращення організації  та  якості  харчування , медичного обслуговування учнів.

Упровадження особистісто – орієнтовних методик та сучасних інформаційно – комунукаційних технологій у навчально – виховний процес

Капітальні видатки

Поточні ремонти

Належне фінансування позашкільних навчальних закладів, залучення коштів сільських, селищних  рад для підтримки та розвитку позашкільних закладів

ДНЗ

ЗНЗ

ПНЗ

ДНЗ +ЗНЗ+ПНЗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Василівська

120000

20000

114166

58230

50000

100000

100000

16410

140000

422396

16410

578806

 

Вільницька

10000

20000

253208

37568

20000

20000

20000

_

30000

350776

_

380776

 

Вільхуватська

50000

55000

85804

42064

50000

100000

50000

37300

105000

327868

37300

470168

 

Войнівська

20000

10000

76297

42403

30000

10000

40000

13980

30000

198700

13980

242680

 

Гряківська

10000

20000

81930

48838

50000

100000

10000

_

30000

290768

_

320768

 

Зеленківська

5000

50000

228919

33811

10000

100000

10000

_

55000

382730

_

437730

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Новокочубеївська

30000

20000

120626

41325

40000

40000

30000

23430

50000

271951

23430

345381

 

Скороходівська ОТГ

0

0

154102

46960

0

0

0

_

0

201062

_

201062

 

Таверівська

50000

30000

154513

62080

30000

100000

30000

_

80000

376593

_

456593

 

Филенківська

30000

50000

141935

45696

30000

100000

35000

_

80000

352631

_

432631

 

Петрівська

50000

70000

50086

87392

50000

3000

20000

15190

120000

210478

15190

345668

 

Черняківська

20000

10000

176155

79610

100000

10000

10000

15200

30000

375765

15200

420965

 

Чутівська

100000

120000

451252

389392

100000

100000

350000

45875

220000

1390644

45875

1656519

 

Всього

495000

475000

2088993

1015369

560000

783000

705000

167385

970000

5152362

167385

6289747

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑