Соціально-економічний розвиток

Версія для друкуВерсія для друку

 

Паспорт програми.

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України: № 586-XIV від 9 квітня 1999 р.«Про місцеві державні адміністрації», # 280/97-ВР від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні", № 1602-Ш від 23 березня 2000 р. “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,  Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України» від 23.03.2003 № 621.

3.

Розробник програми

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації та інші галузеві управління, відділи, сектори райдержадміністрації, центральна районна лікарня, ПМСД, районний центр зайнятості, виконкоми селищної, сільських рад.

4.

Відповідальні виконавці програми

Райдержадміністрація

5.

Термін реалізації програми

 2019 рік

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, селищні, сільські бюджети

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

100,0 тис.грн.

7.1

в т.ч. коштів районного бюджету

100,0 тис.грн.

 

 

 

 

ЧУТІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧУТІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

 

                      

                                  

 

                                  

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І  СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ЧУТІВСЬКОГО  РАЙОНУ

на 2019 рік

 

 

Чутове

2018

Зміст

Вступ                                                                                                                    3

Розділ І Аналіз економічного і соціального розвитку за 2018 рік                 4-7   

Розділ ІІ Цілі і пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку             7-8   

Розділ ІІІ Шляхи підвищення конкурентоспроможності району та досягнення збалансованого розвитку:

 1. Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади         8-10                                                                                                
 2. Фінансова самодостатність:                                                                  10-15

3. Розвиток реального сектору економіки:                                                    

     3.1 Промисловий комплекс                                                                          

     3.1.1. Харчова промисловість                                                                     15                                                                                                                                                                   

     3.2 Агропромисловий комплекс                                                                  

     3.2.1.  Модернізація агропромислового комплексу                                  16                              

     3.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації                                      16-17                                                         

     3.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних 17-18

продуктів харчування                                                                                  

4.   Забезпечення умов для зростання конкурентоспроможності економіки:                                     

      4.1 Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність                            18-19

      4.2 Будівельна активність та житлова політика                                      19-21

      4.3 Містобудівна діяльність                                                                      21-24

      4.4 Розвиток інфраструктури                                                                    24-26                

      4.5 Розширення мережі ЦНАП та покращення якості  надання            26  адміністративних послуг                          

      4.6. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва             26-28                                                                  

      4.7  Управління об’єктами комунальної  та державної власності         28   

      4.8 Закупівля товарів, робіт, послуг  за державні кошти                       28-29   

      4.9 Розвиток туристичного потенціалу                                                    29-30

5. Покращення якості життя населення:                                                                                    

      5.1. Охорона здоров'я                                                                                 30-32                                                                                      

      5.2. Освіта                                                                                                    32-36  

      5.3 Культура                                                                                                36-38

      5.4 Соціальний захист населення                                                              38-42                                                                                     

      5.5 Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім»ї                          42-44                                                    

      5.6  Фізична культура і спорт                                                                    45-46

      5.7 Зайнятість населення та ринок праці                                                 46-47

      5.8 Грошові доходи                                                                                    47-49

      5.8 Реформування житлово-комунального господарства                      49-50      

6. Забезпечення раціонального природокористування                                50-51

7. Енергозбереження та енергоефективність                                                51-52

8. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку53

9. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з          54-55 громадськістю.                                                   

10. Цивільний захист                                                                                        56-57                        

Додатки                                                                                                             58-81

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку району на 2019 рік (далі – Програма) розроблена сектором економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації разом з іншими  управліннями, відділами, секторами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі,  органами місцевого самоврядування та відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

В основу Програми покладені основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385) та Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року (затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року). Опрацьовано та враховано аналітичну доповідь «Цілі сталого розвитку: регіональний вимір», підготовлену Інститутом регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І Аналіз економічного і соціального розвитку за 2018 рік.

 

         В районі 18 міні-ферм сімейного типу, в яких утримується 123 голів корів, 200 голів кролів . Створено ФГ «101 корова», діє багатофункціональний СОК «Агровіл Груп». 2 фермерських господарства займаються галуззю скотарства, 1  птахівництвом, 1 хутровим звірництвом, 1 альтернативним тваринництвом (розведення равликів).

         За 9 місяців 2018 року вироблено 209 (+147) тонн м’яса, 2966 (+273) тонн молока, 3 (+1,8) млн. штук яєць.

         Валовий збір зернових та зернобобових культур склав 18,5 тис. тонн, при середній урожайності 52,2 (+14,5 )ц/га, соняшника 26,4 тис. тонн, урожайність 26,9 (+7,4) ц/га, сої 6,4 тис. тонн, урожайність склала 19,3 (+7) ц/га.

Залучено 34,5 млн. грн. банківських та 7,1 млн. грн. товарних кредитів. Придбано техніки та обладнання на суму 24,6 млн. грн.

         Виплачено орендної плати за земельні частки (паї) станом на 1 жовтня 80,5 млн. грн., що становить 7% від фактичного розміру орендної плати від вартості орендованої землі.

         Реалізовано інвестиційні проекти, а саме: введення в експлуатацію ВП «Скороходівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд», реконструкція приміщень для утримання великої рогатої худоби ФГ «101 корова», центр навчання інноваційних технологій по вирощуванню равликів ФГ "Равлик".

         Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-липень 2018 року склав 75,7 млн. грн., що на 42 % менше ніж у відповідному періоді минулого року.

Обсяг капітальних інвестицій за 8 місяців 2018 року становив – 87,6 млн.грн.

Обсяг житлового будівництва за 1 півріччя 2018 року склав 204 кв.м, що на 24 % більше проти відповідного періоду минулого року.

          Рівень самофінансування пенсійних виплат в районі, становить 31,9 %. Кількість пенсіонерів становить 6660 чол. Середній розмір пенсії 2036,22 грн.

         Кількість зареєстрованих безробітних, станом на  01.10.2018   становила 360 осіб, що більше до  відповідного періоду минулого року на  20 %.

 На громадські та тимчасові роботи за  9 місяців 2018 року направлено 261 особа. З метою забезпечення фахового трудового потенціалу та задоволення потреб роботодавців в кваліфікованому персоналі, протягом 2018 року  194 безробітних  проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості.  

 

          Проводяться роботи по ремонту доріг району. За 9 місяців 2018 року використано 4,1 млн.грн. з місцевого бюджету; за кошти Фонду регіонального розвитку – 1,5 млн.грн.  проведено ремонт доріг в смт.Чутове, вулиць Художня та Лісова; 340,0 тис.грн. – кошти підприємства СТОВ «Ніка».

У 2018 році кредити на впровадження енергоефективних заходів отримало 5 осіб в «Ощадбанку» на суму 60695 грн.

        Згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 05.07. 2018 року № 151 на даний час відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації   надається 59 видів адміністративних послуг.

За 10 місяців 2018 року адміністраторами відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації було надано 5210 послуг, з них витягів з ДЗК 557 та надано консультації з питань отримання адміністративних послуг та інших юридичних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг 2564 особам.  

В районі постійно аналізується стан оплати праці, здійснюються заходи щодо підвищення якості найманої робочої сили.  

Результати моніторингу показників заробітної плати дають підстави стверджувати, що середньомісячна заробітна плата штатних працівників Чутівського району  має тенденцію до зростання.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІ квартал 2018 року становить  6223   грн., що на 486 грн. (8,5 %)  більше відповідного показника за I квартал 2018 року, але він на 24,4 % менше середньообласного.

  Даний показник  в  1,7 рази  перевищує  рівень мінімальної заробітної плати (3 723 грн.)  та в 3,5 рази перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб  (1762 грн.).

На особливому контролі органів виконавчої влади перебуває стан своєчасності виплати заробітної плати. Спеціалістами управління соціального захисту населення райдержадміністрації  проводиться щодекадний моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

         Згідно статистичних даних заборгованість із виплати заробітної плати в районі станом на 01 жовтня 2018 року склала  880,5 тис. грн., це невиплачена заробітна плата працівникам філії «Хлібна база № 88» Державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів»  за  травень - серпень 2018 року.

           З метою вирішення питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам філії «Хлібна база №88» ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» щомісячно проводяться засідання районної тимчасової комісії з  питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат за участю керівника підприємства – боржника.

         З початку року проведено 9 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та  інших соціальних виплат, та  заслухано 8 звітів керівників підприємства – боржника, прийнято відповідні рішення та надано рекомендації щодо шляхів їх вирішення і перспектив погашення заборгованості.

        Згідно Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги в районі проживають та отримують пільги  на оплату житлово-комунальних послуг та інші передбачені чинним законодавством пільги  6870  осіб. 

На виконання державних програм по забезпеченню соціального захисту населення   на  отримання різних видів пільг в 2018  році  нараховано  3332,9 тис. грн. та виплачено в сумі  3 869,2  тис. грн.,   в тому числі заборгованість  за  2017  рік в сумі 627,0 тис. грн.

  Станом на 1 жовтня 2018 року  2 284  сім’ї району отримують  субсидію на оплату  житлово  -   комунальних  послуг.   Організаціям  -    надавачам     послуг  за 9 місяців 2018 року  нараховані  кошти в сумі 27563,5  тис. грн., виплачено – 69 219,8 тис. грн., в тому числі  за 2017 рік – 44905,7 тис. грн. 

      З початку  2018 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено дані на  25  учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та  територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції.

      В управлінні  соціального захисту населення станом на  01 жовтня 2018 року перебуває на обліку 152 особи, які перемістилися з району проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України.
          З  метою обліку переміщених осіб дані про них вносяться до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

           У 12 закладах освіти району навчаються 1709 учнів: по місту – 678 учнів, по селу – 1031 учень.

 

        В поточному році кількість дітей, охоплених відпочинком в 14 пришкільних таборах відпочинку, склала 768 чол., з них пільгових категорій – 298 учнів.

Вартість харчування в середньому склала 30,00 грн.; для дітей пільгових категорій харчування було  безкоштовним, для учнів 1-4 класів 50% від загальної вартості. Для дітей, які перебували в пришкільних таборах, організувалися екскурсії та туристичні походи.

На виконання районної програми та наказу відділу освіти по підготовці до нового навчального року в дошкільні та загальноосвітні заклади району за кошти обласного, місцевого бюджетів було придбано обладнання та матеріалів на суму майже 600 тис.грн.

     Здійснено  капітального ремонту по заміні вікон на металопластикові в Гряківській ЗОШ І-ІІІ ступенів  використано  92,2 тис. грн.; в Вільхуватській ЗОШ І-ІІ ступенів – 96,6 тис.грн., в Петрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 163,0 тис. грн.

       Проведено капітальні  ремонти:

-  по утепленню фасаду в Филенківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, використано 138,9 тис. грн.;

 - по Василівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, використано 56,2 тис. грн.;

 - по опорному закладу Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (приміщення інтернату) використано 44,3 тис. грн., на ремонт приміщення спортзалу  використано 259,9 тис. грн.

          В районі функціонує 13 дошкільних закладів освіти, які розраховані на 641 місце, в них виховується і навчається 664 дітей.

  У 13 дошкільних закладах освіти району  охоплені гарячим харчуванням 402 дітей, з яких 126 дітей харчуються безкоштовно. 

  Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6- ти років дошкільним вихованням становить по району 82 . Черга на влаштування дітей у дошкільні заклади освіти району відсутня.

На функціонування закладів загальної середньої освіти  за даний період видатки освітньої субвенції з державної  бюджету склали 23272,6 тис. грн.

У районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів як важливу складову структури освіти, що сприяє розвитку здібностей, творчій самореалізації дітей та підлітків, задоволенню їх потреб. Власне позашкільною освітою охоплено 818 дітей:  220  у ДЮСШ ім. Ропавки та 598– вихованці БДЮТ.

Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. За оперативними даними, на території району проживає близько   192 багатодітних сім’ї,   у них виховується 620 дітей. У регіоні налічується 1 родина, у яких виховується трійня.

Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 01.11.2018 багатодітні сім’ї 100% забезпечено бланками посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї,  ( 159 батьків та 212 посвідчень-дитини). 

Протягом серпня-вересня проведено обстеження умов проживання багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей, визначаються їх потреби, готовність дітей до нового навчального року, осінньо-зимового періоду, надається допомога з залученням благодійників.

Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги здійснювалася в рамках обласних акцій: «Великодній кошик», «Школярик», «Відповідальне батьківство – щасливе дитинство».  

   

ІІ. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на 2019 рік.

 

Метою Програми є стабілізація соціально-економічної ситуації в районі, підвищення ефективності використання економічного потенціалу району та створення умов для покращення якості життя населення.

Цілі та пріоритети реалізації заходів Програми:

- підвищення стійкості районної економіки за рахунок модернізації виробничих потужностей та впровадження сучасних технологій;

-  збільшення виробництва продукції для потреб внутрішнього ринку;

- підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки, розвиток інфраструктури аграрного ринку та формування самодостатнього районного продовольчого ринку, розвиток соціальної інфраструктури сільських територій;

- диверсифікація джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки;

- поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування населення;

- недопущення материнської та зниження дитячої смертності в районі;

- раннє виявлення хворих на туберкульоз та зниження смертності від туберкульозу;

- покращення диспансерного нагляду за хронічними хворими;

- покращення виявлення та зменшення смертності від серцево-судинних захворювань;

- покращення матеріально технічної бази та забезпечення медичним обладнанням.

- раціональне використання ліжкового фонду та кадрового потенціалу;

- раціональне використання ліжкового фонду та кадрового потенціалу;

 • стовідсоткове забезпечення громадянам вільного доступу до високоякісної загальної середньої освіти;
 • стовідсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

-   розвиток культури та спорту, туристично-рекреаційної сфери;

- реалізація заходів щодо децентралізації та сприяння об’єднанню територіальних громад;

-  розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку району;

- збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери;

- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва;

- реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості надання адміністративних послуг;

-  покращення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Розділ ІІІ Шляхи підвищення конкурентоспроможності району та досягнення збалансованого розвитку:

1. Розвиток  місцевого самоврядування та децентралізація влади.

 

Райдержадміністрація активно працює над виконанням Закону України «Про добровільне об”єднання територіальних громад».

Працює об”єднана  Скороходівська громада.

На виконання  розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 23.05.2018 № 449 «Про виконання Плану дій з активізації впровадження в області реформи місцевого самоврядування у 2018 році», активізована робота із надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань добровільного об’єднання громад за участю депутатського корпусу, райдержадміністрацією розроблено графік, згідно якого проведено зустрічі керівництва райдержадміністрації з представниками органів місцевого самоврядування, місцевими депутатами

Щочетверга голова райдержадміністрації разом із заступниками проводить роботу шляхом об′їзду території району з метою громадських слухань та обговорення створення об’єднаних територіальних громад, з реформування місцевого самоврядування та переваг процесу децентралізації.

       Згідно плану-графіку проведено громадські обговорення перспектив формування спроможних, фінансово та економічно самодостатніх об”єднаних територіальних громад на території району.

Надається інформаційна та консультативна допомога.

         23.10.2018 делегація від Чутівського району прийняла участь у публічних дебатах на тему «Навіщо громадам об”єднуватися».

Районний бюджет виконаний на 103,5 відсотка. Сільські та селищні бюджети виконані відповідно на 117,8 % та 120,2 %.

       Станом на 01.10.2018 року згідно розпису доходів на 9 місяців 2018 року в цілому планові показники виконано по всіх податках і зборах загального та спеціального фондів.

        Ріст зумовлений за рахунок таких надходжень, як : податку та збору на доходи фізичних осіб (+1 540,4 тис. грн.), податку  на майно (в частині плати за землю  +1 446,9 тис. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (+1 249,2 тис. грн.), єдиного податку (+548,5 тис. грн.), інших надходжень (+532,5 тис. грн.).

До спеціального фонду бюджету району за звітний період надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів в сумі 6 170,8 тис. грн., з них власні надходження бюджетних установ, як найбільше джерело формування спеціального фонду складають 5 130,6 тис. грн.; 624,2 тис. грн. надходження від  продажу  землі; 357,0 тис. грн. - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 57,1 тис. грн. - екологічний податок; 1,9 тис. грн.  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

 За 9 місяців 2018 року з обласного бюджету отримано в повному обсязі дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 4 282,1 тис. грн.

        З державного бюджету отримано медичної субвенції в сумі 11 588,5 тис. грн. та освітньої субвенції  23 753,7 тис. грн., що становить 100 % до планових призначень, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла в сумі 2 037,7 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції від Скороходівської ОТГ  в сумі 3 532,3 тис. грн. (100 % до планових призначень).

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

 • сприяти процесу об”єднання територіальних громад у районі;
 • проводити обговорення щодо найбільш ефективного об’єднання громад у Чутівському районі;
 • надавати інформаційно-консультаційну допомогу селищній, сільським радам згідно Закону України «Про добровільне об”єднання територіальних громад».

 

  2. Фінансова самодостатність.

2.1. Джерела формування бюджетів

 

         Станом на 01.11.2018 року місцеві бюджети району за доходами (без урахування трансфертів з держбюджету та надходжень до бюджету ОТГ) виконано в сумі 103 371,7 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 21 504,5 тис. грн. або 26,3%. Бюджет Скороходівської ОТГ виконано в сумі 20 662,2 тис. грн., що становить 83,7 відсотки від уточнено плану на рік.

          До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів з держбюджету) надійшло 95 080,2 тис. грн., що на 12 613,8 тис. грн. (15,3%) більше за планові показники, та на 21 144,3 тис. грн., ніж за 10 місяців 2017 року. За відповідний період до бюджету ОТГ надійшло 19 115,9 тис. грн.

            Планові показники загального фонду виконані по всіх місцевих бюджетах району.

          До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 8 291,5 тис. грн., до бюджету ОТГ 1 546,3 тис. грн. Порівняно з 2017 роком надходження до спеціального фонду району  збільшилися на 360,2 тис. грн. (4,5%).

 

            Прогноз доходів зведеного бюджету району на 2019 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 348 000 тис. грн.

 Надходження податків і зборів до місцевих бюджетів Чутівського району без урахування міжбюджетних трансфертів в 2019 році плануються в розмірі     143 800 тис. грн., що більше очікуваних показників за 2018 рік на 19 800 тис. грн., або 16 %

        Найбільшою складовою доходів місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 40,6 % від власних доходів. Прогнозні надходження податку складають 58 400,0 тис. грн. в порівнянні з обсягом податку, який очікується отримати за 2018 рік, більший на 6 300,0 тис. грн. або 12,1 %.

        Прогнозний показник плати за землю до місцевих бюджетів на 2019 рік становить 25 032,9 тис. грн., що на 2 085,1 тис. грн. (9,1%) більше затверджених показників на 2018 рік.

      Акцизного податку очікується  на 2019 рік в обсязі 6 611,2 тис. грн., на 131,7 тис. грн. (2 %)  більше затверджених показників на 2018 рік.

Розрахунок податку проведено відповідно до Податкового і Бюджетного кодексів України.

 

Показники виконання місцевих бюджетів Чутівського району

 

Показники

2017

звіт*

2018

очікуване*

2019

прогноз*

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн.грн.

у %

Доходи місцевих бюджетів - всього

279,4

100

349,2

100

348,0

100

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)

102,1

36,5

124

32,5

143,8

41,3

у тому числі по основних видах податків і зборів:

*

*

*

*

*

*

Податок на доходи фізичних осіб

44,1

15,8

52,1

14,9

58,4

16,8

Податок на майно в частині плати за землю

23,1

8,3

24,9

7,1

25

7,2

Акцизний податок

6,3

2,3

7,3

2,1

6,6

1,9

Видатки місцевих бюджетів  - всього

265,4

100

359,0

100

348,0

100

у тому числі:

*

*

*

*

*

*

Трансферти

159,7

60,2

226,2

63,0

204,2

58,7

Бюджет розвитку

29,7

11,2

33,9

9,4

2,0

5,7

*  дані наведені з урахуванням показників місцевих бюджетів району та  Скороходівської  ОТГ

 

     Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

     - проведення ефективної бюджетно-податкової політики

     - підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;

     - забезпечення формування та прийняття збалансованого бюджету.

 

      Ключові заходи на 2019 рік:

 • організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів -  Карлівське  управління ГУ ДФС у Полтавській області - протягом року;
 • активізація роботи щодо виявлення платників, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального розміру та виплачують її з порушенням вимог законодавства - Карлівське  управління ГУ ДФС у Полтавській області - протягом року;
 • проведення заходів щодо застосування нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів при сплаті земельного податку та орендної плати за земельні ділянки - Відділ Держземагентства в Чутівському районі, Карлівське  управління ГУ ДФС у Полтавській області, виконкоми селищної та сільських рад, Скороходівська ОТГ - протягом року;
 • недопущення випадків надання економічно необґрунтованих пільг суб’єктам господарювання по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежах -  фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;
 •  вжиття заходів щодо зменшення заборгованості зі сплати податків та зборів до місцевих бюджетів - Карлівське  управління ГУ ДФС у Полтавській області - протягом року.

 

 Показники успішності:

 • збільшення доходної частини місцевих бюджетів та забезпечення виконання показників по доходах;
 • підвищення рівня платіжної дисципліни платників податків;
 • мінімізація втрат бюджету.

 

 

   2.2. Фінансування заходів:

 

          Видатки       загального фонду бюджету району за 10 місяців 2018 року освоєні в сумі  220841,5,0 тис. грн. або на 92,0 % від планових асигнувань з урахуванням змін., видатки бюджету Скороходівської ОТГ на 25587,5 тис. грн. Видатки  спеціального фонду профінансовано в загальній сумі  27976,0 тис. грн.  

        На утримання соціально – культурної сфери за вказаний період спрямовано 203625,5 тис. грн. або 82,6 відсотків від загального обсягу проведеного фінансування, в тому числі на утримання  закладів освіти  направлено 65645,7 тис. грн., охорони здоров’я – 20895,8 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 111458,8 тис. грн.,  культури –  4548,3  тис. грн., фізичної культури – 1076,9  тис. грн.

        За  звітний період на соціальні витрати спрямовано 216390,2 тис. грн. Витрати на оплату праці склали  96887,1 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 10286,1  тис. грн., що становить відповідно 39,3 % та 4,2 % від загального обсягу фінансування.

 

          При здійсненні розрахунків видаткової частини бюджету на 2019 рік враховано :

 • макропоказники економічного і соціального розвитку;
 •  зростання  розміру прожиткового мінімуму з 1 липня та 1 грудня, підвищення мінімальної заробітної плати та пропонується встановити її у розмірі 4173 грн., а також підвищення посадового окладу (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і становитиме 1921 грн.;
 • видатки на надання вторинної медичної допомоги  враховано лише  на І квартал;
 • обсяг освітньої субвенції визначено на основі формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі освітньої субвенції  враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів та інклюзивно-ресурсних центрів;
 • за рахунок субвенції з державного бюджету проводитиметься    відшкодування вартості лікарських  засобів для лікування окремих захворювань; 
 • для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у    2019 році пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджетах 2018 року зі   змінами, застосовувати коефіцієнт росту 1,1.

 

           Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

 • оптимізація витрат, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, недопущення утворення бюджетної заборгованості по заробітній платі та  інших соціальних виплатах;
 • впровадження середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

          -  при формуванні проекту районного бюджету планування видаткової частини провести за програмно-цільовим методом –  фінансове управління  райдержадміністрації, Скороходівської ОТГ, головні розпорядники коштів районного бюджету;

          -  забезпечення належного функціонування закладів гуманітарної та соціальної сфери ;

           -  забезпечення дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

          - упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати необгрунтованого збільшення такої чисельності; здійснити вивільнення штатних одиниць, у т.ч. тих, які є вакантними протягом 6 місяців і більше; переглянути мережу закладів з урахуванням їх навантаження та наповнюваності - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

    -   здійснення видатків, які пов'язані із стимулюванням працівників  кожної бюджетної установи проводити за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

   -  забезпечити посилення фінансово-бюджетної дисципліни шляхом ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів - фінансове управління  райдержадміністрації, Скороходівської ОТГ, виконкоми сільських та селищних рад протягом року.

Для матеріального забезпечення виконання програми економічного та соціального розвитку Чутівського   району на 2019 рік передбачити у районному бюджеті на 2019 рік субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання завдань направлених на покращення соціально-економічного розвитку району для районної державної адміністрації в сумі 50 тис.грн.

Використання коштів спрямувати на сприяння забезпечення постійного моніторингу та контролю культурного розвитку; розвитку фізичної культури та спорту; покращення медичного обслуговування; надання освітніх послуг; підтримка сімей, дітей та молоді; подолання бідності; забезпечення соціального захисту населення; розвитку ринку праці; безпеки довкілля та здійснення екологічної політики; залучення інвестиційних ресурсів; розвитку підприємництва; модернізація енергозбереження; забезпечення енергетичної безпеки та розвитку дорожньо-транспортного комплексу; розвитку житлово-комунального господарства, будівництва.

Визначити відповідальними за виконання програми економічного і соціального розвитку району на 2019 рік та використання бюджетних коштів                                                Чутівську районну державну адміністрацію.

Передбачити у районному бюджеті на 2019 рік субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на  здійснення обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей, які потребують соціального захисту, за місцем їх проживання,  в сумі 50 тис.грн. Визнати відповідальним за виконання даного заходу та використання бюджетних коштів управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

Виконання заходів Програми здійснюється також шляхом залучення до районного бюджету субвенцій  з загальних фондів селищних, сільських бюджетів, а саме:

 • створення  умов  для  стабільного  розвитку  надання  медичної   допомоги  населенню  району  на  первинному  та  вторинному  рівнях;
 • забезпечення функціонування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів району;
 • на покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури;
 • на забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 • на покращення навчально – виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах району;
 • на покращення навчально – виховного процесу у дошкільних  навчальних закладах району;
 • на покращення навчально – виховного процесу у позашкільних навчальних  закладах району;
 • надання  державної соціальної допомоги та соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • утримання і використання матеріально-спортивної бази ДЮСШ.

 

   Показники успішності:

-  повноцінне функціонування установ  та якісне виконання ними завдань;

-  підвищення ефективності  використання бюджетних коштів;

-  недопущення бюджетної заборгованості.    

 

  

3. Розвиток реального сектору економіки:

3.1. Промисловий комплекс.

 

3.1.1. Харчова промисловість

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

 • впровадження інноваційних методів щодо використання ефективного використання енергетичних ресурсів;
 • підвищення якості продовольчих товарів відповідно до сучасних вимог споживачів.

 

Ключові заходи:

 • сприяти стабільній роботі промислових підприємств – місцеві органи виконавчої влади, органи самоврядування -  протягом року;
 • підвищення конкурентоспроможності продукції та освоєння нових  ринків збуту – промислові підприємства району – протягом року;
 • розширення мережі фірмової торгівлі – промислові підприємства, виконкоми селищних, сільських рад -  протягом року;
 • запровадження енергозберігаючих технологій та системного заощадження паливно-енергетичних ресурсів – промислові підприємства району – протягом року.

Показники успішності:

-збільшення обсягу реалізованої продукції на 4 %.

 

3.2.  Агропромисловий комплекс

3.2.1. Модернізація агропромислового комплексу

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- початок будівництва свинокомплексу на території Василівської сільської ради;

- оновлення машино-тракторного парку;

- використання альтернативних видів палива.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

- залучення до аграрного сектору району інвестиційних ресурсів – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- технічне переоснащення обладнання, оновлення машинно-тракторного парку у сільськогосподарських підприємствах району – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року.

    

Показники успішності:

- розпочати будівництво свинокомплексу;

- завершити інвестиційні проекти розпочаті в 2018 році (ФГ «Равлик» та ФГ «101 корова»;

- переобладнання зерносушарки для використання твердого виду палива;

- закупити 3 навісних оборотних плугів, 3 ґрунтообробних дискових агрегатів, 2 агрегати передпосівного обробітку ґрунту (европак), 1 зернозбиральний комбайн, 5 тракторів, 2 сівалки, 1 оприскувач;

- підвищення розміру орендної плати до рівня не нижче 12,0 % від вартості земельного паю.

 

3.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

-   забезпечення  умов для створення та розвитку кооперації у районі;

- розвиток інтенсивного овочівництва і садівництва із застосуванням крапельного зрошення та картоплярства;

- забезпечення істотного підвищення рівня доходів та поліпшення соціального захисту сільського населення.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

-  виконання Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Чутівщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року.

- підтримка розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності особистих селянських та фермерських господарств, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські та селищні ради, об”єднані громади – протягом року;

- широке роз’яснення сільському населенню про переваги та перспективи роботи кооперативів - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- методична допомога ініціативним групам людей щодо створення кооперативів - сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

 

Показники успішності:

- розвиток СОК «Агровіл груп»;

-  створення сімейної ферми з виробництва молока;

- створення сімейного господарства по вирощуванню овочевих культур.        

 

3.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства району;

- забезпечення населення продуктами харчування, що безпечні для здоров’я людини.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

- оптимізація структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – 1 півріччя 2019 року;

- забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів, стійкості ґрунтів та біологічного розмаїття ґрунтів методами, які оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин для рослин – сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року.

 

Показники успішності:

- раціональне використання природних ресурсів, забезпеченню їх належного використання та відтворення;

- використанняя у виробництві процесів, що не завдають шкоди навколишньому  середовищу, здоров’ю людей та тварин;

- приведення у відповідність до науковообгрунтованої структури посівні площі;

- зменшити на 10% застосування антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив, не використовувати ГМО.

 

 

4.Забезпечення умов для зростання конкурентоспроможності економіки:

 

4.1. Зовнішньоекономічна та інвестиційна політика.

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

- формування привабливого інвестиційного іміджу району;

- покращення інвестиційного клімату району;

- забезпечення умов ефективної взаємодії суб’єктів господарювання та органів влади.

 

Ключові заходи:

 • розповсюдження інформації щодо економічного та інвестиційного потенціалу району, інвестиційних пропозицій серед потенційних інвесторів та міжнародної спільноти – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад  – протягом року;
 • створення умов для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення супроводу інвестиційних проектів, які мають пріоритетне значення для розвитку району, в тому числі інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки, проектів соціально-економічного розвитку – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;
 •  відбір та підготовка земельних ділянок не с/г призначення  для подальшої можливої передачі інвесторам на конкурсних засадах для реалізації інвестиційних проектів – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ Держгеокадастру у Чутівському районі, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;
 •  пропагування новітніх розробок в агропромисловому, житлово-комунальному та інших напрямках шляхом залучення підприємств, організацій та установ району в проведенні семінарів, виставок на регіональному та всеукраїнському рівнях – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;
 • проводити роботу щодо залучення проектів міжнародної технічної допомоги, грантів для розвитку району – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, виконавчі комітети селищних, сільських  рад  – протягом року;
 • оновлювати інвестиційний паспорт району – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – двічі на рік;
 • створення сприятливих умов підприємствам різних форм власності для представлення своїх досягнень на обласному та інших конкурсах – сектор економічного розвитку і торгівлі, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, протягом року;
 • участь інвестиційних проектів у конкурсних відборах інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів фонду регіонального розвитку – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ освіти РДА, ЦРЛ, відділ культури РДА;
 • підвищувати експортний потенціал ринку агропромислової продукції – підприємства району, протягом року.

Показники успішності:

 

 • збільшення у 2019 році обсягів інвестування на 5 % з врахуванням індексу цін виробників;
 • встановлення обсягу капітальних інвестицій у фактичних цінах у розрахунку на душу населення на рівні 10986,4 грн. (117 % до попереднього року);
 • формування ефективної інвестиційної політики, підвищення інноваційної активності в економіці, що вплине на розвиток економічної та соціальної інфраструктури, створення нових робочих місць.

 

4.2. Будівельна активність та житлова політика

 

Будівництво житла в районі ведеться лише за кошти населення. Упродовж січеня-червня 2018р. у районі прийнято в експлуатацію 204 м2 загальної площі житла, що становить. До кінця 2018 року  прогнозовано очікується введення житла загальною площею 1000 м2.

На виконання п.3,4,7,8,21 розпорядження голови облдержадміністрації від 23.12.2015 № 645 «Про затвердження Плану заходів щодо створення в області безбар’єрного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2016-2020 роки», листа Полтавської облдержадміністрації від 04.10.2016 №01-65/2043 райдержадміністрацією було рекомендовано селищному та сільським головам урахувати результати Аудиту доступності та пропозиції місцевого комітету доступності та в установленому законом порядку передбачити цільові витрати й належне фінансування запланованих заходів у сфері доступності зі збільшенням видатків в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2018-й та наступні роки, і за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

Пріорітетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- створення умов для розвитку житлового будівництва;

 • створення умов для реалізації житлових програм;

- створення умов для будівництва або придбання житла для громадян  які згідно із законодавством України  потребують покращення житлових умов, закрема громадян, які брали участь у антитерористичній операції на сході країни;

- реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції)  об’єктів соціальної сфери;

- виконання Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з  обмеженими фізичними можливостями.

 

Показники успішності, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення в 2019 році обсягів введення  в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування порівняно з очікуваним у 2018 році.

- введення загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування в 2018 році  1000 тис.кв.м.;

- забезпечення доступу до 100 % об’єктів громадської та соціальної сфери, згідно запланованого реєстру, для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

 - Проведення енергозберігаючих заходів в дошкільному навчальному закладі „Ромашка” Филенківська сільська рада - «Капітальний ремонт утеплення фасаду будівлі» планується на суму – 676,333 грн. (Фонд обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області – 200,00 грн., бюджет Филенківської сільської ради – 421,333 грн., СГО „Джерело надій” – 5 000 грн., СФГ „ Промінь”- 10 000 грн., СФГ „Прогрес” – 10 000 грн., СФГ „ Відроження” – 10 000 грн., ФГ „ Обрій ” – 5 000 грн.,        ФГ „ Дрозд ” – 5 000 грн., ПСП „Обрій”- 10 000 грн.)

Черняківська сільська рада - «Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій – заміною освітлювальних елементів ( приладів ) на світодіодні.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік:

- розроблення та затвердження план-графіку введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва –відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищні) ради – І квартал 2019 року;

- реалізація програм підтримки житлового будівництва, зокрема: цільової регіональної Програми «Власний дім» на 2017-2021 роки; програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; державних програм із забезпечення житлом пільгових категорій громадян - відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла, визначених містобудівною документацією – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- проведення моніторингу стану розвитку в районі житлового будівництва – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- сприяння продовженню будівництва житла за рахунок всіх джерел фінансування -  відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- сприяння забезпеченню доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов – відділ  містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- забезпечення виконання плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення –відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, селищна та сільські ради, підприємства та організації – протягом року;

- проведення засідань районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури – відділ  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

4.3. Містобудівна діяльність

 

             На території  Чутівського району розташовано 2 селища міського типу та  49 сіл, на 43-и населені пункти (генеральні плани населених пунктів з планами зонування або детальними планами території) Чутівського району документація існує. Дана містобудівна документація на місцевому рівні розроблялась у період з 1965 року по 2018 рік. Після розроблення відповідна містобудівна документація проходила відповідні експертизи та затвердження. Взагалі відсутні генеральні плани з планами зонування та детальними планами територій на вісім населених пунктів Чутівського району у наступних сільських радах: Вільницька сільська рада – село Лисівщина; Войнівська сільська рада – село Виноминівка; Гряківська сільська рада – село Дандасівка; Зеленківська сільська рада – села Тойбік та Юнаки; Новокочубеївська  сільська рада – село Підгірне; Филенківська сільська рада – села Березове та Козаче.  Перераховані населені пункти є неперспективними і у теперішній час на території даних населених пунктів мешканці практично не проживають (села вимирають).

        Проект районного планування території Чутівського адміністративного району Полтавської області («Проект районного планування Чутівського сільського адміністративного району Полтавської області») розроблений у 1982 році Державним проектним інститутом «Харківпроект». Рішенням сесії Чутівської районної ради у 1982 році дана містобудівна документація була затверджена. Термін дії «Проекту районного планування  Чутівського  сільського  адміністративного   району   Полтавської   області закінчився у

2012 році. 25 квітня 2012 року Чутівська районна рада прийняла рішення «Про затвердження районної програми розробки Схеми планування території Чутівського району Полтавської області» з визначенням замовника з розробки зазначеної проектної документації в особі Чутівської райдержадміністрації. Так як, Схема планування території Чутівського району Полтавської області не розроблялась, у зв’язку з цим рішенням двадцять першої сесії шостого скликання Чутівської районної ради від 16 лютого 2013 року «Про продовження використання планувальних рішень Проекту районного планування Чутівського сільського адміністративного району Полтавської області» термін дії «Проекту районного планування Чутівського сільського адміністративного району Полтавської області продовжено на період до розробки та затвердження нового «Проекту районного планування На даний період в містобудівній діяльності використовується окрім вищезазначеного місцевого містобудівного документу, також «Схема планування території Полтавської області», яка розроблена державним підприємством УНДІПМ «Діпромісто» у 2013 році, та затверджена рішенням шістнадцятої сесії шостого скликання Полтавської обласної ради від 23 травня 2013 року.

        Проектним інститутом «Укрземпроект» у період з 1971 року по 1991 рік було розроблено генеральні плани на чотирнадцять населених пунктів Чутівського району: села  Кантемирівка, Стінка, Василівка, Лозуватка, Розпашне, Войнівка, Нове Грякове, Таверівка, Першотравневе, Никонорівка, Степове (Щорсівка), Майорівка, Верхні Рівні та Нижні Рівні.

        Проектним інститутом «Полтаваміжколгоспбудпроект» у період з 1968 року по 1969 рік було розроблено генеральні плани на шість населених пунктів Чутівського району: села  Вільниця, Флорівка, Вільхуватка, Левенцівка, Черняківка та Кочубеївка.

        Проектним інститутом «Полтаваоблколгосппроект» у період з 1966 року по 1970 рік було розроблено генеральні плани на чотири населені пункти Чутівського району: села  Лисича, Грякове, Нова Кочубеївка та Первозванівка..

        Проектним інститутом «Укрміськбудпроект» у період з 1966 року по 1983 рік було розроблено генеральні плани на три населені пункти Чутівського району: села  Сторожове, Зеленківка та Червоне.

        Проектним інститутом «Облміжколгосппроект» у період з 1965 року по 1967 рік було розроблено генеральні плани на три населені пункти Чутівського району: села  Новофедорівка, Смородщина та Филенкове.

        Проектним інститутом «Укрколгосппроект» у 1970 році було розроблено генеральний план на один населений пункт Чутівського району: село Водяне. 

        Проектним інститутом НП «Цивільсільбуд» у 1988 році було розроблено генеральний план на один населений пункт Чутівського району: село Чапаєве (Петрівка).

Рішенням сесії  сільських, селищних  рад у 2012 році вищезазначена містобудівна документація на місцевому рівні пройшла актуалізацію, тобто була перезатверджена на придатність до використання у вирішенні питань пов’язаних з проектуванням та будівництвом на відповідній території

     На даний  час  розроблений ФО-П Кириченко А.А та затверджений генеральний план та план зонінг   території села Іскрівка Скороходівської Об’єднаної Територіальної Громади Чутівського району.

        Проектною організацією ТОВ «Консультативний центр» у період з 2015 року по 2016 рік було розроблено генеральні плани з схемами зонування території на дев’ять  населених пунктів Чутівського району: селища міського типу Чутове та Скороходове (Артемівка), села Жовтневе (Павлівка), Коханівка, Степанівка, Шевченківка, Скибівка, Рябківка і Трудолюбівка. Рішеннями сесій Чутівської та Скороходівської (Артемівської) селищних рад у період 2016 року вищезазначена містобудівна документація на місцевому рівні пройшла затвердження на придатність до використання у вирішенні питань пов’язаних з проектуванням та будівництвом на відповідних територіях.

        Рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання Чутівської районної ради від 24 лютого 2017 році «Про Програму соціально-економічного розвитку територіальної громади Чутівської селищної ради на 2017 рік» заплановано розроблення нових генеральних планів та схем зонування території сіл, які знаходяться в адміністративних межах Чутівської селищної ради - села Водяне, Кантемирівка, Лисича, Новофедорівка, Охоче та Стінка.

         Рішеннями сімнадцятої сесії сьомого скликання Новокочубеївської сільської ради № 12, № 13 та № 21 від 11 травня 2017 року «Про надання дозволу на розроблення генеральних планів сіл Нова Кочубеївка, Первозванівка та Підгірне Новокочубеївської сільської ради Чутівського району Полтавської області» надано можливість виконавчому комітету Новокочубеївської сільської ради почати розробку генеральних плану сіл Нова Кочубеївка, Первозванівка та Підгірне. 

Відповідно до ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» створення містобудівного кадастру здійснюється у 2 етапи.

Відповідно до вищезазначеного Чутівський район здійснює впровадження 1 етапу створення містобудівного кадастру, а саме вирішення питання щодо розроблення та оновлення містобудівної документації Чутівського району та його населених пунктів.

Головною проблемою створення містобудівного кадастру у Чутівському районі залишається  визначення відповідних одиниць  у штатному розкладі райдержадміністрації, які повинні бути у спеціально уповноваженому органі містобудування та архітектури (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр»);

 

Пріоритетні напрямки  розвитку на 2019 рік:

- покращення містобудівної ситуації на районному рівні та в населених пунктах району;

 • формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

 

Показники успішності , що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- поновлення  генеральних планів та розробення планів зонування  (Петрівка, Нова Кочубеївка, Первозванівка, Підгірне, Таверівка, Щасливе, Водяне, Кантемирівка , Лисича, Новофедорівка, Охоче та Стінка.) населених пунктів, початок розроблення схеми планування району;

- співфінансування регіональної  Програми створення та ведення містобудівного кадастру Полтавської області в сумі 365 тис. грн.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

- забезпечення розроблення та оновлення (коригування) містобудівної документації: схеми планування території району, генеральних планів населених пунктів, зонінгів, детальних планів територій відділ  містобудування, архітектури, житлово-комунального райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- поновлення генеральних планів з розробкою планів зонування, розробка схеми планування району – відділ містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, сільські (селищна) ради – протягом року;

- розробка районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Чутівського району, виконання першого етапу створення містобудівного кадастру -  відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  райдержадміністрації  – протягом року.

 

4.4. Розвиток інфраструктури.

 

Пріоритетні  напрямки розвитку на 2019 рік:

 • забезпечення умов для безперервного та безпечного руху автотранспорту автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення району;
 •  поліпшення транспортно-експлуатаційних показників стану автомобільних доріг, мостових споруд та дорожньої інфраструктури;
 •  підвищення рівня безпеки дорожнього руху автомобільними дорогами та інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
 •   задоволення потреб споживачів району в телекомунікаційних послугах високої якості;
 •  забезпечення доступності універсальних послуг та розвиток нових послуг поштового зв′язку, поліпшення якості обслуговування споживачів;
 • надання якісних послуг громадського транспорту.

 

Ключові заходи  на  2019 рік:

        -  організація реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг державного значення, відповідного інженерного облаштування –Чутівська філії „Копилянської ДЕД”  ДРП-8, ДП „ Агенство місцевих доріг Полтавської області” – протягом року;

 •  збільшення обсягів робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту міжміських автомобільних доріг і вулиць населених пунктів – Чутівська філії „Копилянської ДЕД”  ДРП-8, ДП „ Агенство місцевих доріг Полтавської області” спільно з виконкомами селищних, сільських рад – протягом року;
 •  впровадження нових технологій в будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг державного та місцевого значення – Чутівська філії „Копилянської ДЕД”  ДРП-8, ДП „ Агенство місцевих доріг Полтавської області”, виконкоми селищних, сільських рад – протягом року;
 •  забезпечити виконання обласної Програми  розвитку дорожнього господарства на умовах співфінансування – виконкоми сільських рад – протягом року;  
 •  забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту,  підвищення рівня транспортного обслуговування населення – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, автотранспортні підприємства, протягом року;

- будівництво об’їздної дороги до підприємства СТОВ «Нібулон»- кошти підприємства,

 • залучення коштів на умовах співфінансування на ремонти доріг загального  користування підприємства району, фермери,
 •  оновлення пасажирського рухомого складу – автотранспортні підприємства;
 •   забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку – телекомунікаційні підприємства, протягом року.
 •  виконання капітальних  робіт по  ремонту доріг по Скороходівській ОТГ;
 • забезпечити проведення районного конкурсу з перевезення пасажирів відповідно Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами).

 

Показники успішності:

 

 •  проведення реконструкції та капітального ремонту доріг державного та місцевого значення;
 •  збереження напрацьованої бази абонентів широкосмугового доступу мережі Інтернет за рахунок нових підключень;
 •  збільшення обсягів послуг поштового зв’язку на 4 %;
 • ремонт доріг місцевого значення на суму –4 920,0 тис. грн;
 • стабільна робота пасажирського транспорту.

 

4.5. Розвиток системи надання адміністративних послуг.

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

- підвищення ефективності роботи відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

- покращення якості та доступності надання адміністративних послуг;

- розширення переліку  адміністративних послуг.

 

Ключові заходи:

- сприяння ефективному функціонуванню відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації – відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації  – протягом року;

 - створення Центрів в об’єднаних територіальних громадах –  об’єднанні територіальні громади – протягом року;

- збільшення кількості адміністративних послуг – райдержадміністрація, об’єднанні громади, відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники успішності:

-збільшення кількості користувачів адміністративних послуг – 5,5 тис.чол. на рік;

- збільшення кількості наданих послуг на 5%.

 

4.6. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

 -   реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів;

- забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки;

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

- забезпечення ефективності дії регуляторних актів;

- продовження роботи в напрямку дерегуляції підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар’єрів;

- забезпечення дієвої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.

Ключові заходи:
 • скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи і отримання  якісних адміністративних послуг – Центр надання адміністративних послуг при Чутівській райдержадміністрації, протягом року;

- здійснення, відповідно до плану діяльності райдержадміністрації, розробки проектів регуляторних актів та проведення заходів з відстеження результативності – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, а також забезпечення їх обговорення шляхом проведення круглих столів із залученням громадськості – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності – структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконкоми селищних, сільських рад – протягом року;

- передбачити в районному та місцевих бюджетах кошти на підтримку підприємництва, в розмірі до 0,5 %  від власних надходжень місцевих бюджетів, які використовувати для підтримки кращих бізнес–проектів,  проведення навчань, семінарів, виготовлення рекламно – іміджевої продукції – сектор економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління  райдержадміністрації;

- продовжити практику надання одноразових допомог для заняття підприємницькою діяльністю – районний центр зайнятості;

- сприяти розвитку підприємництва у сферах, через Програму підтримки розвитку малого підприємництва у Чутівському районі на 2018-2020 роки, надавати фінансову допомогу на реалізацію бізнес-проектів. а саме:

- виробництво будівельних матеріалів та будівництво;

- сільське господарство;

- збір та переробка твердих побутових відходів;

- енергозбереження;

- громадське харчування – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми селищних, сільських рад – протягом року.

 

Показники успішності:

 • проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;
 • здійснення перегляду діючих регуляторних актів з метою виявлення неефективних та недоцільних;
 • реалізація поставлених завдань надає можливість скоротити час підприємців на входження та вихід з бізнесу, скоротити витрати на ведення бізнесу за рахунок усунення необґрунтованих адміністративних бар’єрів;
 • реалізація кращих бізнес-проектів, за рахунок надання фінансової допомоги з місцевих бюджетів;
 • забезпечення сталого розвитку підприємництва в районі і подальше насичення ринку вітчизняними товарами та послугами;
 • збільшення частки реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції до 63,2 %.

 

4.7. Управління обєктами  комунальної та державної власності

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

 • раціональне та ефективне використання об’єктів державної та комунальної власності, розміщених на території громад району;
 • здійснення контролю та збереженням та ефективністю за використанням державного майна.

 

Ключові заходи:

 •  надавати в оренду комунальне майно для ведення підприємницької діяльності, з метою отримання стабільних доходів до місцевих бюджетів – виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;
 • розміщувати на веб-сайті райдержадміністрації, інформацію про вільні об’єкти державної  та комунальної власності  з метою залучення інвесторів – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;
 • проводити облік та інвентаризацію  державного та комунального майна – райдержадміністрація. районна рада, виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;
 • створення спільних комунальних підприємств, з метою надання якісних послуг населенню – місцеві органи самоврядування;
 • інформувати населення про хід приватизації чи відчуження майна комунальної власності територіальної громади – районна рада, виконкоми селищних, сільських рад, протягом року.

 

Показники успішності:

 • покращення та розширення надання комунальних послуг.

 

4.8. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

- забезпечення прозорості процесу державних закупівель;

- підвищення довіри бізнесу до влади;

- посилення боротьби з корупцією;

- забезпечення громадського контролю за процесом публічних закупівель;

- спрощення доступу малого і середнього бізнесу до державних торгів;

-забезпечення економного витрачання бюджетних коштів.

 

Ключові заходи:

- електронізація закупівельного процесу;

- використання електронної системи для здійснення державних/публічних закупівель.

 

Показники успішності:

 • здійснення закупівлі з різних напрямків діяльності лише на електронних майданчиках системи електронних закупівель Prozorro – 100%.

 

4.9 Розвиток туристичного потенціалу

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- розвиток матеріально-технічної бази й сучасної туристичної інфраструктури Чутівського району;

- поліпшення та вдосконалення туристичної діяльності об’єктів соціально-економічної і культурно-мистецької галузей району, сприяння їх активної участі в функціонуванні туристичного кластеру Полтавщини;

- сприяння розвитку сільського зеленого туризму в районі;

- удосконалення існуючих та створення нових туристичних маршрутів у районі;

- підготовка проектів для отримання грантів сприяння розвитку культури та туризму в районі;

- організація навчання та підвищення кваліфікації працівників об’єктів соціально-економічної і культурно-мистецької галузей району з питань надання туристичних послуг;

- випуск нових інформаційних матеріалів про туристичні об’єкти та послуги Чутівського району.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 • сприяння створенню сільських садиб, що прийматимуть туристів – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;
 •  сприяння підготовці закладів культури, торгівлі, охорони здоров’я, пам’яток історії та культури до прийому туристичних груп – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;
 • видання нарису-путівника «Чутівський район», історичного нарису «Гетьман Іоанн Мазепа» – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;
 • встановлення інформаційних стендів на туристичних маршрутах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;
 • створення туристичного маршруту «Пам’ятні місця, пов’язані з гетьманом України Іваном Мазепою» – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;
 • виготовлення рекламно-презентаційної туристичної продукції (стенди, постери, буклети тощо).

 

Показники успішності:

 • подальший розвиток туристичної інфраструктури району;
 • залучення населення району до надання туристичних послуг;
 • збільшення кількості туристів.

 

       5. Покращення якості життя населення:

5.1. Охорона здоровя.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік.

 • поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному жителю району, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя шляхом впровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385;
 • продовження реалізації на території району субпроекту  «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» шляхом підвищення рівня обізнаності населення з питань профілактики серцево-судинної патології;
 • покращення якості та доступності медичної допомоги – шляхом розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини;
 • профілактична спрямованість медичних заходів;
 •  забезпечення прав громадян на охорону здоров’я;
 • покращення надання медичної допомоги вагітним;
 • підвищення рівня імунізації дитячого населення;
 • збільшення середньої тривалості життя населення;
 • створення  умов  для  стабільного  розвитку  надання  медичної   допомоги  населенню  району  на  первинному  та  вторинному  рівнях;
 • зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці;
 • покращення виявлення та зменшення смертності від серцево-судинних та онкологічних захворювань;
 • покращення виявлення, зменшення захворюваності та смертності населення на соціально-небезпечні хвороби: туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД.
 • покращення матеріально-технічної бази закладів первинної та вторинної  медичної допомоги.

Ключові заходи на 2019 рік

 

Первинний рівень надання медичної допомоги:

 

- покращення матеріально – технічного стану структурних підрозділів КНП «Чутівського ЦПМСД» у відповідності до Табелю оснащення, зокрема  створення єдиного інформаційного простору для лікувально – профілактичних закладів первинної ланки – державний  районний бюджет, кошти інвесторів;

-  провести поточний ремонт приміщення Чутівської АЗПСМ – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

- забезпечення паливно-енергетичними матеріалами та запасними частинами санітарного автотранспорту Центру ПМСД  – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

- придбати та встановити насос для систем опалення у Первозванівський ФП, - місцевий бюджет, кошти інвесторів;

- вирішити питання забезпечення житлом лікаря загальної практики сімейної медицини Н.Кочубеївської АЗПСМ – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

- поліпшення медико-соціального забезпечення дітей-інвалідів та дітей пільгової категорії безкоштовними ліками – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

        -забезпечення безкоштовними лікарськими засобами пацієнтів з орфанними захворюваннями, онкологічними захворюваннями, згідно Постанови  КМУ № 1303  від 17.08.1998 – кошти районного та місцевого бюджетів;

- забезпечення постійного спостереження за диспансерними хворими та проведення профілактики і боротьби з керованими інфекціями;

-з метою ранньої діагностики туберкульозу  у дітей забезпечити придбання туберкуліну – кошти районного та місцевого бюджетів;

- забезпечити інтенсивне впровадження інформатизації робочих місць та доукомплектувати їх комп’ютерною технікою, програмними продуктами  та принтерами з підключенням їх до мережі Інтернет – кошти районного та місцевого бюджетів, кошти інвесторів;

- надання субвенції Скороходівської ОТГ, сільських та селищних рад для забезпечення фінансово-господарської діяльності КНП «Чутівського ЦПМСД» – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

- забезпечення інсулінами інсулінозалежних хворих та пероральними таблетованими протидіабетичними препаратами хворих на цукровий діабет, слуховими апаратами дітей-інвалідів, тест-смужками дітей-діабетиків та памперсами дітей-інвалідів підгрупи А – кошти  районного та місцевого бюджетів.

 

Вторинний рівень надання медичної допомоги:

 

-   поліпшення здоров'я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному жителю району, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я, створення умов для формування здорового способу життя шляхом впровадження  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385;

 • покращення, виявлення, зменшення захворюваності та смертності населення на соціально-небезпечні хвороби: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, СНІД;

- покращення матеріально-технічної бази закладу:

 • провести капітальний ремонт соматичного відділення Чутівської  ЦРЛ  – державний бюджет, кошти інвесторів;
 • провести ремонт 2 поверху основного корпусу стаціонару ЦРЛ (колишнього пологового відділення) для переведення консультативної поліклініки для забезпечення належного доступу людей з обмеженими можливостями (а саме ліфт та  санвузол) –  державний бюджет, кошти інвесторів;
 • вирішити питання забезпечення житлом лікарів: акушера-гінеколога, лікаря-невропатолога, ортопеда-травматолога, хірурга та окуліста – районний бюджет, кошти інвесторів;
 • капітальний ремонт та передача каналізаційно-насосної станції та очисних споруд на баланс комунального господарства Чутівської селищної ради;
 • забезпечити санітарним транспортом для транспортування лежачих хворих  Чутівської ЦРЛ -  районний, державний бюджет, кошти інвесторів;
 • надання субвенції Скороходівської ОТГ та сільських рад для забезпечення фінансово-господарської діяльності Чутівської ЦРЛ в межах кошторисних призначень.

 

Показники успішності:

 

 • підвищення якості та доступності медичної допомоги на усіх рівнях;
 • покращення показника імунізації дитячого населення до 96 %;
 • загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, перед усім соціально-значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу;
 • виконання планів підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

 

5.2 Освіта

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

 • забезпечення впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
 • створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • зміцнення та оновлення навчально-матеріальної бази навчальних закладів району;
 • створення умов для збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою та

поліпшення її якості, забезпечення обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого віку, перш за все на базі закладів дошкільної освіти;

 • продовження роботи з удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти та забезпечення підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти;
 •  створення сучасної української школи (у рамках реалізації Концепції Нової української школи) з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, як у міській, так і у сільській місцевості;
 • сприяння освіті  осіб з особливими освітніми потребами та впровадження інклюзивного навчання;
 •  забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних

працівників з питань вивчення профільних предметів, викладання курсів за вибором, факультативів, спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах освіти.

 

 Ключові заходи на 2019 рік

 

Дошкільна освіта:

 

 • покращення навчально-виховного процесу у закладах дошкільної освіти;
 •  забезпечення стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей, у першу чергу старшого дошкільного віку;
 • упровадження в роботу дошкільних закладів програм розвитку «Дитина», «Впевнений старт», орієнтації на потреби вихованця в освітньому процесі і дитиноцентризм, збалансований розвиток життєво компетентної особистості з раннього дитинства;
 • реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою;

- виховання здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- оновлення науково-методичного супроводу в роботі закладів дошкільної освіти району.

- показник охоплення дітей віком від 3 років до 6 (7) років різними формами дошкільної освіти – не менше 98%.

 

 

Загальна середня освіта:

- реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

 • забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2019 році ;
 • забезпечення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інклюзивного та інтегрованого навчання дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах освіти;
 • забезпечення реалізації заходів, визначених Комплексною програмою розвитку освітньої галузі Чутівського району на 2016-2020 роки та Програмою національнопатріотичного виховання дітей та молоді у  Чутівськомй районі на 2016-2020 роки, районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2022 роки;
 • здійснення заходів щодо збереження і розвитку мережі закладів позашкільної освіти, гуртків, груп, інших творчих об’єднань та створення їх філій;
 • залучення до позашкільної освіти дітей соціально вразливих категорій та дітей з девіантною поведінкою до гуртків у позаурочний час;
 • забезпечення оздоровленням дітей різних соціально вразливих категорій на пільгових умовах;

- створення освітніх округів, опорних шкіл, формування оптимальної мережі, яка б задовольняла потреби населення та створила належні умови для навчання і виховання учнів;

- організація виховного процесу на основі розвитку у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції на засадах національно-патріотичного виховання, уникати переобтяженості неактуальними виховними заходами;

- упровадження особистісно-орієнтованих методик та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

- організація  роботи з раннього виявлення та обліку дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, своєчасно надавати їм корекційну допомогу та забезпечувати якісне інклюзивне або інтегроване навчання;

-  формування цілісної, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення особистості;

- виховання патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний  приймати відповідальні  рішення;

- сприяння розвитку нової особистості, яка  в подальшому  стане інноватором, здатним  змінювати навколишній  світ, розвивати  економіку, конкурувати;

- розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, особливо учнів із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;

- підвищення фахового рівня педагогічних працівників через систему курсової перепідготовки, атестації, участь у конкурсах педагогічної майстерності, презентації передового педагогічного досвіду;

- забезпечення охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою на 100%;

- забезпечення пільгового підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місця навчання і додому;

- покращення організації та якості харчування,  медичного обслуговування учнів;

- забезпечення працівників навчальних закладів спецодягом, засобами індивідуального захисту, мийними та дезінфікуючими засобами;

- капітальний ремонт будівлі інтернату опорного закладу Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт вхідної групи основного входу із заміною вікон на металопластикові Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

-  капітальний ремонт вхідної групи основного входу будівлі інтернатного приміщення Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт приміщення із заміною вікон на металопластикові Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт системи опалення будівлі Вільхуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові у будівлі Гряківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт по заміні вікон Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт Филенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (їдальні);

- капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові у будівлі Вільхуватської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові у будівлі Сторожівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт другого та третього поверхів опорного закладу Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт приміщень туалету опорного закладу Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- поточний ремонт електроосвітлення захисної споруди цивільного захисту Новокочубеївської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- капітальний ремонт покрівлі Таверівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт покрівлі ВільхуватськоїЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт покрівлі Черняківської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт покрівлі Сторожівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт покрівлі Василівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт приміщення для інклюзивно-ресурсного центру;

- поточний ремонт ганку та пандусу БДЮТ.

 

Позашкільна освіта

- покращення якості роботи гуртків, секцій, філій  позашкільних закладів району на базі закладів загальної середньої освіти;

- належне фінансування закладів позашкільної освіти, залучення коштів сільських, селищних рад для підтримки та розвитку;

- поточний ремонт танцювального та актового залу у приміщенні районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

 

                                         Показники успішності:

 • створення освітніх округів, опорних шкіл, формування оптимальної мережі, яка б задовольняла потреби населення та створила належні умови для навчання і виховання учнів.
 • стовідсоткове забезпечення громадянам вільного доступу до високоякісної загальної середньої освіти;
 • стовідсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

 

5.3 Культура

 

 •   Мережа закладів культури району має розгалужену структуру і об'єднує 19 клубних, 15 бібліотечних, 1 естетично-освітній, 1 музейний заклад.
 • У системі клубної мережі району працюють районний Будинок культури і 18 його філій. Робота клубних закладів спрямована на розвиток самодіяльності, художньої творчості та народних ремесел, забезпечення культурного обслуговування населення району. Значний внесок у розвиток культури району та популяризацію народного мистецтва зроблено аматорськими колективами «Веселі смородщани» (Смородщинська філія районного Будинку культури), «Дивоцвіт» (Василівська філія районного Будинку культури), «Жайвори» (Филенківська філія районного Будинку культури).
 • Мережа централізованої бібліотечної системи району охоплює 15 бібліотек: центральну районну бібліотеку, районну бібліотеку для дітей, 13 сільських бібліотек-філій. У 2018 році послугами бібліотек централізованої бібліотечної системи району охоплено 6276 читачів, яким видано 110052 екземпляри книг та періодики. Книжковий фонд централізованої бібліотечної системи району налічує 143524 екземпляри.
 • У Чутівській дитячій музичній школі охоплено початковою мистецькою освітою 180 дітей. Із них 64 навчається на художньому відділенні основам живопису та окремим видам декоративно-ужиткового мистецтва, 116 – на музичному відділенні, де опановують майстерність гри на музичних інструментах: фортепіано, скрипці, баяні, акордеоні, домрі, гітарі, бандурі, мідних духових інструментах та вокалу (народному, академічному  і естрадному). На базах загальноосвітніх шкіл діють 3 філії музичної школи – в Скороходовому, Петрівці та Новій Кочубеївці, де навчаються 26 учнів.
 • Значний внесок у збереження історико-культурних цінностей району робить районний краєзнавчий музей. У закладі зберігається 5418 експонатів, із них основного фонду – 3805. У 2018 році музей прийняв на зберігання 3188 нових експонатів. У закладі було проведено 192 екскурсії, прийнято 164 групи екскурсантів, 2846 відвідувачів. Музейні працівники музею також проводять зовнішні екскурсії за туристичними маршрутами: «Кургани понад Коломаком», «Пам’ятні місця та пам’ятники Чутівщини», «Стежками Марії Башкирцевої», «Перлина козацької слави – Сторожове».

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- удосконалення форм управління галуззю і забезпечення належного функціонування закладів культури в Чутівському районі;

- забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення району, організація культурного обслуговування населення, повноцінного, змістовного дозвілля;

- збереження й відтворення культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної);

- популяризація і поширення якісного й різноманітного національного культурно-мистецького продукту;

- розвиток і популяризація сучасного аматорського мистецтва;

- забезпечення підтримки читання та пропаганди україномовних друкованих видань, оновлення фондів бібліотек району;

- забезпечення охорони й збереження пам’яток історико-культурної спадщини.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

- підготовка та проведення культурно-мистецьких заходів, що популяризують національну культуру – сектор культури райдержадміністрації – протягом  року;

- підготовка та проведення заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- залучення різних категорій населення району до участі у фестивалях, конкурсах, інших культурно-мистецьких заходах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- збільшення кількості гуртків у районному Будинку культури та його філіях – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення участі кращих аматорських колективів району в районних та обласних культурно-мистецьких заходах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення участі учнів і викладачів дитячої музичної школи в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких заходах – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-  проведення ремонтних робіт у закладах культури району – сектор   культури райдержадміністрації, сільські, селищні ради  – протягом року;

- завершення реекспозиції районного краєзнавчого музею – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- вирішення проблемних питань щодо опалення приміщень районного краєзнавчого музею, сільських бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи району, філій районного Будинку культури – сектор культури райдержадміністрації, сільські, селищні ради – протягом року;

-  придбання глядацьких крісел, заміна освітлення та одягу сцени районного Будинку культури – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-  придбання сценічних костюмів для районного Будинку культури та його філій – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

-  ремонт та придбання музичних інструментів для дитячої музичної школи – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- придбання комп'ютерної та бібліотечної техніки, меблів для бібліотек централізованої бібліотечної системи району – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- поповнення фондів бібліотек централізованої бібліотечної системи району, доукомплектування їх новою літературою, забезпечення передплати на періодичні видання – сектор культури райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення охорони та збереження пам'яток культурної спадщини, проведення ремонтно-реставраційних робіт та впорядкування прилеглої території об’єктів культурної спадщини району – сектор культури райдержадміністрації, сільські, селищні ради – протягом року;

- проведення роботи з наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, підготовки облікової документації, виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків та інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій –  сектор культури райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники успішності:

 • - поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району сприятиме збільшенню їх відвідуваності та підвищенню якості надання послуг населенню району;
 • - розвиток професійного та аматорського мистецтва сприятиме збільшенню відвідування культурно-масових заходів на 5 %;
 • - збільшення укомплектування бібліотечних фондів на 2 %.

 

5.4 Соціальний захист населення

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

 

- надання державної соціальної допомоги та соціальний захист найбільш вразливих верств населення;

-  забезпечення соціальної підтримки населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово – комунальні послуги;

-  забезпечення соціального захисту бездомних осіб;

-  соціальна адаптація осіб звільнених з місць позбавлення волі;

- впровадження інформаційно – аналітичної системи соціального захисту населення;

-  забезпечення стовідсоткового охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах;

- соціальна підтримка  внутрішньо переміщених осіб;

- соціальна підтримка потерпілих (поранених) та членів сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в АТО та ООС і членів сімей осіб, які беруть участь в ООС;

- підняття рівня соціального захисту членів сімей загиблих ( померлих, зниклих безвісті) учасників АТО, ООС, воїнів – інтернаціоналістів та осіб, смерть, яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

        

 - передбачити  кошти на звільнення від сплати за соціальне обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд та допомогу, проте з певних об’єктивних причин не  надають їм допомогу та яким встановлена диференційована плата, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України)  – Чутівська райдержадміністрація, Чутівська районна рада, Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування, виконкоми сільських та селищної рад протягом року;

- виділити  додаткові кошти  на організацію роботи Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із застосуванням інноваційних технологій, розширення спектру соціальних послуг, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України)  - Чутівська райдержадміністрація, Чутівська районна рада,Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної радпротягом року;

-  передбачити кошти для забезпечення стовідсоткового охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби - Чутівський районний територіальний центр соціального обслуговування, виконкоми сільських та селищної рад – протягом року;

-  забезпечити   реабілітацію дітей з інвалідністю в Полтавському міському центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністраціїпротягом року;

- передбачити кошти та здійснювати виплату компенсацій фізичним особам, які надають послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів відповідно до фактичної потреби  Чутівська райдержадміністрація, Чутівська районна рада, виконкоми сільських та селищної рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації  – протягом року;

- забезпечити виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам управління соціального населення, які виконують функції з надання різних видів соціальних допомог, пільг, субсидій, грошових виплат і компенсацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – Чутівська райдержадміністрація, Чутівська районна рада, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації- протягом року;

- виділити кошти на придбання витратних матеріалів (папір ксерокс ний та перфорований, канцелярське приладдя, швидкозшивачі, витратні матеріали для комп’ютерної техніки та оргтехніки, поштові конверти та марки, тощо) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на органи соціального захисту населення щодо призначення населенню житлових субсидій за спрощеним порядком  (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – Чутівська райдержадміністрація, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Чутівська районна радапротягом року;

- забезпечити  додаткові соціальні гарантії для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім’ям у складі яких є діти постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям – сиротам, допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надання пільг на медичне забезпечення, придбання санаторно – курортних путівок  для оздоровлення осіб, віднесених до категорій  1, 2 і дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та відшкодування вартості проїзду постраждалим 1 та 2 категорій  - виконкоми сільських та селищної рад, управління  соціального захисту населення райдержадміністраціїпротягом року;

-  забезпечити санаторно – курортним лікуванням  реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій, ветеранів війни, осіб на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» Чутівська райдержадміністрація, Чутівська районна рада, управління  соціального захисту населення райдержадміністраціїпротягом року;

-  передбачити кошти з місцевого бюджету для фінансування районної комплексної програми соціального захисту населення „Турбота” на 2019 рік  з метою надання додаткових соціальних гарантій окремим пільговим категоріям громадян та громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах– Чутівська районна державна адміністрація, Чутівська районна рада, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації –  І квартал 2019 року;

-  забезпечити  додаткові соціальні гарантії  потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь в ООС в районах її проведення – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної радпротягом року;

-  забезпечити  додаткові соціальні гарантії  сім’ям з дітьми загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил – Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної радпротягом року;

- здійснювати заходи із  соціальної та професійної  адаптації учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил (надання одноразової матеріальної допомоги, виділення коштів для придбання житла, психологічна допомога) – Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної радпротягом року;

- забезпечити ведення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення необхідних даних про них  до Єдиної інформаційної бази даних  про внутрішньо переміщених осіб  – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації протягом року;

- забезпечити призначення (відновлення), припинення державних соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації протягом року;

-  підтримувати  в актуальному стані Єдиний Державний автоматизований реєстр пільговиків з метою надання пільг окремим пільговим категоріям населення – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- сприяти працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб – Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, виконкоми селищної та сільських радпротягом року;

-  здійснювати заходи щодо організації відпочинку ( з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які брали безпосередню  участь в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей – Чутівський районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад районупротягом року;

- забезпечити реалізацію пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення  до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги » - Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом року;

- забезпечити реалізацію  пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»  - Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року.

 

Показники успішності:

 

- посилення адресності всіх видів соціальної підтримки;

- інтеграція осіб з обмеженими можливостями у суспільство;

- підвищення реальних доходів населення;

- охоплення програмою житлових субсидій соціально вразливих верств населення району;

- надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та ООС і членам їх сімей, у тому  числі надання матеріальної допомоги та пільг;
- допомога родинам загиблих під час проведення АТО та ООС;
-  соціальна та професійна адаптація учасників- антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку);

- забезпечення в повному обсязі коштами з районного бюджету для надання щорічної одноразової матеріальної допомоги соціально-вразливим верствам населення, потерпілим військовослужбовцям (військовозобов’язаним, резервістам), які отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання та соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення операції об’єднаних сил;

- збільшення   видатків  з  районного  бюджету  на  соціальний  супровід     сімей учасників АТО та ООС.

 

5.5 Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім’ї

          

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

 • збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї, її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; подолання негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї, в тому числі домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
 • забезпечення функціонування загальних та спеціальних служб підтримки осіб, що постраждали від домашнього насильства;
 • ідентифікація та надання реінтеграційних послуг особам, що постраждали від торгівлі людьми;
 • досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності області;
 • підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності, здорового способу життя та формування загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі;
 • створення умов для творчого розвитку дітей і молоді, інтелектуального самовдосконалення та сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 • здійснення підтримки проведення інформаційно-просвітницьких та культурологічних заходів спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та родинних традицій, виховання почуття батьківської відповідальності, в тому числі, з нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька –  відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;
 • забезпечення дотримання прав сімей соціально вразливих категорій, в першу чергу багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників бойових дій та інших ,- відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно з службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді
 • здійснення підтримки інформаційних кампаній щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми – відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно з службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;
 • забезпечення роботи телефонних «гарячих ліній» центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області з питань подолання кризових ситуацій в сім’ї, в тому числі насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми - відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно з службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації   – протягом року;
 • здійснення підтримки інформаційно-просвітницьких та культурологічних заходів з питань утвердження ґендерної рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо протидії насильству за ознакою статі, торгівлі людьми та домашнього насильства- відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації,  – протягом року;
 • здійснення підтримки проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді, відзначення видатних дат, в тому числі військово-патріотичних заходів «Джура» («Сокіл») та інших- відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно з службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації,  – протягом року;
 • здійснення підтримки проведення  заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ в молодіжному -відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно з службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, – протягом року;
 • забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення  – відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту спільно з службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад – протягом року;
 • сприяння оздоровленню дітей області через механізм відшкодування частини вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми села – відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту     райдержадміністрації,   спільно з виконкомами сільських, селищних рад – протягом року.

 

 

 Показники успішності:

 •  збільшення кількості молоді, залученої до участі у заходах, спрямованих на забезпечення розвитку творчих ініціатив - на 10%;
 • збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на патріотичне виховання - на 5%;
 • збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя - на 2%;
 • збільшення залучення громадських організацій до реалізації державної молодіжної політики - на 1,5%;
 • підвищення рівня поінформованості населення області з проблем сімейного насилля, надання послуг потерпілим; забезпечення медичного і правового захисту постраждалих від насильства, особливо в сільській місцевості;
 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;
 • збільшення кількості наданих послуг з організації оздоровлення та відпочинку дітей на 5%.

 

 

 

5.6 Фізична культура і спорт

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

     -залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи;

     -поліпшення результатів виступу збірних команд селища на обласних, всеукраїнських  змаганнях  2019 року;

     -забезпечення охоплення школярів заняттями в спортивних школах та секціях.

- формування у населення традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- збільшення кількості спортивних споруд на  рівні сучасних вимог, особливо за місцем проживання та в сільській місцевості;

- забезпечення стабільності джерел фінансування та утримання і використання  матеріально-спортивної бази ДЮСШ, закладів освіти;

- покращення стану здоров’я населення району.

 

Показники успішності:

 • збільшення кількості осіб різних вікових категорій, які займаються фізичною культурою і спортом за місцем проживання - відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації - протягом року;   
 • залучення до занять в ДЮСШ та шкільних спортивних секціях  дітей і підлітків, особливо схильних до правопорушень -  відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації - протягом року; 
 • створення умов для збереження та розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту, проведення капітального ремонту та оновлення спортивних споруд -  відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації  спільно з відділом освіти райдержадміністрації та виконкомами сільських/селищних рад - протягом року; 
 • поширення форми реабілітаційної  роботи   серед  інвалідів   засобами фізичного виховання та спорту -  відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року;
 • проведення місячника з ремонту та реконструкції спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота» - відділ взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з відділом освіти райдержадміністрації та виконкомами сільських та селищних рад.
 • створення 1  спортивного майданчика із штучним покриттям;
 • розроблення проектно-кошторисної документації по забудові парку «Надія», як спортивно-оздоровчий заклад для всіх верств населення 

              -підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 20% загальної чисельності населення селища;

         -формування сучасної системи підготовки резерву для збірних команд селища.

         -поліпшення результатів виступу збірних команд селища на обласних,     змаганнях. 

     -збільшення кількості   спортивних заходів на 7,9% та їх учасників на 2,7 відсотків.

 

 

 

 

5.7 Зайнятість населення та ринок праці

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

- сприяння збереженню існуючих та створення нових  робочих місць ;

- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва ;

- забезпечення дієвої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності

- підвищення професійно-кваліфікаційних якостей продуктивних трудових  ресурсів, відновлення структурної відповідності між пропозицією і попитом на робочу силу;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття шляхом реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та профілактики настання безробіття ;

- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян;

-  зміцнення позиції молоді, випускників всіх видів навчальних закладів на ринку праці.

Ключові заходи:               

 

- розвиток соціального діалогу служби зайнятості, роботодавців та громадських організацій в напрямку роз’яснення засад та завдань регіональної політики зайнятості щодо легалізації зайнятості та трудових відносин, задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованих кадрах та доборі підходящої роботи для населення - районна філія обласного центру зайнятості – протягом року;

- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, працевлаштування та професійна адаптація демобілізованих учасників антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи, підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців – районна філія обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян – структурні підрозділи райдержадміністрації   спільно з районною філією обласного центру зайнятості – протягом року;

- сприяння розвитку підприємницької ініціативи та власного бізнесу;

- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт, спрямованих на задоволення суспільних потреб населення – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, селищна та сільські ради, районна філія обласного центру зайнятості – протягом року.

 

Показники успішності:

        - створення 75 нових робочих місць на  підприємствах, установах організація та у ФОП міста, зокрема:

        - створення сімейного господарства по вирощуванню овочевих культур  - 2 робочих місця;

    - проведення реконструкції та капітального ремонту доріг державного та місцевого значення  – 30 робочих місць;

- будівництво об’їзної дороги до підприємства СТОВ «Нібулон», (Скороходівська ОТГ) – 10 робочих місць;

- торгівля та сфера надання послуг мобільного харчування — 13 робочих місць;

- сільське господарство — 20 робочих місць;

    - працевлаштування за направленням служби зайнятості 610 осіб;

    - забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення      кваліфікації для 200 безробітних;

     - забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивацій до праці шляхом організації та проведення громадських робіт, спрямованих на вирішення суспільних потреб територіальної громади, за участю 300 осіб;

    -  стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного соціального внеску для працевлаштування 26 осіб.

 

5.8 Грошові доходи населення

 

Ключові заходи на 2019 рік :

 

         Покращення ситуації на ринку праці та зростання грошових доходів населення буде здійснюватися шляхом реалізації системи заходів, а саме:

 • забезпечення   темпів  зростання  середньої  заробітної плати  в розмірах,

визначених Генеральною угодою про регулювання  основних принципів і норм реалізації соціально – економічної політики і трудових відносин в Україні - галузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації, профспілкові організації і трудові колективи підприємств, установ та організацій – протягом року;

 • дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати

праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної платигалузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації, Управління Держпраці у Полтавській області – протягом року;

 - скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату у законодавчо визначеному мінімальному розміріЧутівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області, Чутівська районна філія Полтавського ОЦЗ, Чутівське відділення Карлівської ОДПІ  ГУ ДФС  у Полтавській області, галузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації району, виконкоми селищної та сільських рад - протягом року;

- забезпечення дотримання норм чинного законодавства в частині мінімальної заробітної плати в закладах комунальної власності, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів - галузеві управління та відділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації, Управління Держпраці у Полтавській області – протягом року;

- своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району  – управління соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення заходів щодо прискорення темпів  погашення заборгованості з виплати заробітної плати  та недопущення виникнення нових  підприємств – боржників -  районна тимчасова комісія з  питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, галузеві управління та відділи райдержадміністрації, Управління Держпраці  у Полтавській області  – протягом року;

- здійснення повідомної реєстрації та моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, з метою забезпечення соціально – трудових гарантій працівникам - управління соціального захисту населення райдержадміністрації, галузеві управління  та відділи райдержадміністрації   – протягом року;

- забезпечення реалізації пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення  до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги » - Чутівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіпротягом року;

- реалізація заходів щодо легалізації трудових відносин Чутівська районна філія Полтавського ОЦЗ, Чутівське відділення Карлівської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, Чутівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області,  виконкоми селищної та сільських рад - протягом року.

 

Показники успішності:

 • зростання грошових доходів та підвищення рівня життя населення;
 • скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату в розмірі мінімальної;
 • погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

5.9 Реформування житлово-комунального господарства

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- забезпечення безперебійного централізованого водопостачання в населених пунктах району;

- вдосконалення системи поводження з твердими  побутовими відходами на території району, з запровадженням роздільного збирання;

- надання якісних житлово-комунальних послуг населенню району.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

- будівництво, реконструкція, розширення водопровідних мереж в населених пунктах району – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- підвищення якості надання послуг з ремонту та утримання приміщень, будинків, споруд, прибудинкових територій – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- облаштування майданчиків під контейнери для зберігання твердих побутових відходів – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку та розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону твердих побутових відходів  - відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  сільські ради  – протягом року;

- ліквідація утворених  несанкціонованих сміттєзвалищ – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних підприємств - протягом року;

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства району на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- корегування тарифів на житлово-комунальні послуги в разі змін собівартості - відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищна та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- придбання екскаватору та вантажного самоскиду для КП «Чутівське» - Чутівська селищна рада, КП «Чутівське».

Реалізація проектів « Чиста оселя» - придбання сміттєвоза КрАЗ 5401 Н2. Загальна вартість проекту –       2 210,436 грн. (обласний бюджет – 800,0 грн., Войнівська с/р.- 250,0 грн., Вільницька с/р- 250,0 грн., Новокочубеївська с/р – 250,0 грн., Черняківська с/р – 250,0 грн., організації, партнери – 410,436 грн.) 

- проект  « Чисте село» - придбання сміттєвоза КрАЗ 5401Н2; 3110. Загальна вартість      проекту – 2 210,436 грн.  (обласний бюджет – 800,0 грн., Вільхуватська с/р.- 250,0 грн., Василівська с/р- 250,0 грн., Гряківська с/р – 250,0 грн., Зеленківська с/р – 250,0 грн., організації, партнери – 410,436 грн.)      

Одним з найбільш важливих елементів для запровадження роздільного збирання побутових відходів на території району є планування й організація роботи сортувальних станцій та сміттєпереробного заводу  на території області.

Показник успішності:

- будівництво першої черги біологічних очисних споруд і каналізування в смт. Чутове;

- збільшення на 20 % споживачів централізованого водопостачання;

- зменшення втрат питної води на 8 %;

- зниження на 3% питомих втрат електроенергії на виробництво питної води;

- охоплення спеціалізованими послугами з централізованого вивезення твердих побутових відходів 100 % домогосподарств та 100 % суб’єктів господарювання району;

- придбання 130 контейнерів для збирання твердих побутових відходів V=0.75 м3;

- визначення місця та оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку для будівництва полігону твердих побутових відходів, розробка проектно-кошторисної документації;

- ліквідація на 100 % несанкціонованих сміттєзвалищ;

- економічно-обгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

 

6. Забезпечення раціонального природокористування.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

 • ефективне використання земельних ресурсів;
 • збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

 

 • придбання екскаватору та вантажного самоскиду для КП «Чутівське»;
 • участь у проекті «Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області» (GIZ);
 • запровадити роздільне збирання сміття із встановленням відповідних сміттєвих баків – виконкоми селищних, сільських рад;
 • максимальне використання земель, які непридатні для ведення сільського господарства,  шляхом створення лісонасаджень та залуження – ДП «Полтавське лісове господарство» Іскрівське лісництво;
 • проведення Дня довкілля – виконкоми селищних, сільських рад, квітень-травень 2019 року;
 • забезпечення законності використання надр та сплати податків за користування надрами до бюджету – виконкоми селищних, сільських рад;
 • будівництво  першої черги біологічних очисних споруд в смт.  Чутове – виконком Чутівської селищної ради;
 • ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території району та недопущення утворення нових – виконкоми селищних, сільських рад, протягом року;
 • розчистка річок Чутівка, Коломак, Орчик, Свинківка – виконкоми селищної, сільських рад.

 

Показники успішності запланованих заходів:

 • покращення стану біологічних, земельних та рекреаційних ресурсів району.

 

7. Енергозбереження та енергоефективність.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- забезпечення стабільного енергопостачання споживачів району, у першу чергу населення та об’єктів соціальної інфраструктури;

- підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, подальша оптимізація паливно-енергетичного балансу району.

        - виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

-  скорочення енергоспоживання в бюджетній сфері;

        - збереження тепла шляхом заміни   вікон та дверей на сучасні металопластикові, утеплення перекриття, поновлення ізоляції на теплопроводах;

- комплексне вирішення питання енергоефективності комунальних                                                                      об’єктів, в тому числі шляхом модернізації мереж опалення, використання інноваційних технологій та відновлювальних джерел енергії;

- запровадження енергоменеджменту в бюджетних установах району.

 

Ключові  заходи на 2019 рік:

 • удосконалення контролю витрат енергоресурсів в поєднанні з впровадженням систем автоматичного регулювання споживання теплової енергії – бюджетні, комунальні установи - протягом року;
 • заміна ламп розжарювання, а також люмінесцентних світильників застарілих конструкцій з низькоефективними і ненадійними пускорегулюючими пристроями на енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи – бюджетні, комунальні установи, протягом року;
          -     заміна існуючого затратного енергетичного обладнання на енергоощадне          – промислові підприємства, бюджетні установи - протягом року;
          -     іноваційні  енергоефективні  заходи  - виконкоми сільських, селищної рад, бюджетні, комунальні установи - протягом року;
 • енергозберігаючі заходи   по заміні вікон та дверей  на енергозберігаючі  металопластикові, а саме: Гряківська ЗОШ- І-ІІІ ст., Вільхуватська І-ІІ ст., Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст., Сторожівська ЗОШ  І-ІІІ ст.,  Василівська ЗОШ  І-ІІІ ст. – відділ освіти райдержадміністрації;
 • продовження реалізації районної програми відшкодування частини кредитів отриманих населенням на впровадження  енергоефективних та  енергозберічаючих заходів – райдержадміністрація - протягом року.

 

Показники успішності:

 

-    зменшення річного споживання електроенергії на 3,0%;

- зменшення річного споживання природного газу на 3,0%;

- зменшення річного споживання паливних матеріалів у                       сільськогосподарському виробництві на 6,0% за рахунок придбання нової сільськогосподарської техніки;

 • річна економія 135 т умовного палива; за рахунок придбання нової техніки сільськогосподарськими підприємствами;

       - зниження  енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних                         робіт, надання послуг на 5%;
       -    зменшення витрат паливо – енергетичних  ресурсів бюджетними установами  на  2 %;

       - підвищення ефективності використання енергоресурсів в бюджетних         установах.

 

8.  Захист  прав  і  свобод  громадян,  забезпечення  законності  і правопорядку.

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- здійснення заходів щодо охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави,  протидія злочинності, а також покращення матеріально-технічного забезпечення потреб правоохоронних органів для більш ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, території і населення нашого району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

 Ключові заходи на 2019 рік:

 

 • створення системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами – протягом року виконкоми селищних і сільських рад спільно з Чутівським РВ поліції Карлівського відділу ГУ НП в Полтавській області;
 • покращення роботи з виявлення порушень, пов'язаних з розкраданням або нецільовим використанням коштів державного бюджету, корупцією серед державних службовців та інших посадових і службових осіб - протягом року Чутівське РВ поліції Карлівського відділу ГУ НП в Полтавській області;
 • підвищення оперативності реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом підвищення мобільності особового складу правоохоронних органів та удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях - протягом року Чутівське РВ поліції Карлівського відділу ГУ НП в Полтавській області;
 • стабілізація криміногенної ситуації в районі шляхом запобігання криміналізації населення та переконання у невідворотності покарання за скоєні злочини - протягом року Чутівське РВ поліції Карлівського відділу ГУ НП в Полтавській області.

Показники успішності запланованих заходів:

 

 • підвищення ефективності оперативного реагування на вчинені правопорушення;
 • стабілізація криміногенної ситуації в районі;
 • створення системи профілактики правопорушень.

 

 

 

 

9. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

 

 Основні цілі на 2019 рік:

 

 • підвищення якості взаємодії між громадою та органами влади, активізація та залучення жителів до участі у впровадженні реформ, прийнятті управлінських рішень та вирішення місцевих проблем, побудова на основі цього прозорих та партнерських відносин;
 • створення та розширення можливостей з доступу населення району до об’єктивної та неупередженої інформації про основні події, реформи що відбуваються, як шляхом самостійного інформування так і через місцеві засоби масової інформації, громадські організацій, інтернет-провайдерів та інших суб’єктів інформаційного середовища.

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

 

 • проведення інформування населення про діяльність органів влади всіх рівнів через місцеве телебачення, районні засоби масової інформації, офіційний веб-сайт та соціальну сторінку у мережі „фейсбук“ дасть можливість отримання населенням району об’єктивної та неупередженої інформації;
 •  організація зустрічей з жителями району з метою формування загальноукраїнської солідарності, виховання патріотизму, роз’яснення впроваджуваних реформ та політики в різних сферах життєдіяльності;
 • забезпечення відзначення державних та місцевих свят, пам’ятних дат із широким залучення громадськості;
 • підтримка ініціатив громадянського суспільства;
 • забезпечення права громадян на участь в місцевому управлінні через механізм партиципаторного бюджетування, розгляду звернень, залучення громадськості до засідань колегій, обговорення проблемних питань;
 • вивчення громадських думок та настроїв, з подальшим врахуванням їх при прийнятті та реалізації управлінських рішень;
 • системне проведення просвітницьких та інформаційних заходів направлених на покращення взаємодію влади і громади;
 • підтримка свободи слова, доступу до інформації, сприяння роботи місцевих засобів масової інформації та громадських організацій;
 • розширення джерел та мереж, що забезпечують доступ населення до інформації в селах.

 

Ключові заходи:

 • інформування населення про роботу колегії райдержадміністрації на сторінках районних газет «Сільські новини»  (1 раз на місяць) - головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації;
 • оприлюднення графіків „гарячої“ та „прямої“ телефонних ліній в районній газеті «Сільські новини» (1 раз на місяць)  - головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації;
 •  постійне висвітлення інформації про діяльність органів виконавчої влади на офіційному веб-сайт райдержадміністрації та сторінці райдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук  - головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністраціїпротягом року;
 • сприяння у проведенні засідань Громадської ради при райдержадміністрації (1 раз на квартал) -  головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації;
 • проведення „круглих столів“ з представниками політичних партій та громадських організацій району (1 раз на квартал) - головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації; 
 •    подальше розширення та вдосконалення можливостей сайту, сторінки у соціальній мережі Фейсбук та інших інструментів інтернет-мережі з інформування населення, а також вивчення їхньої думки та зворотного зв’язку - головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю, молоді та спорту райдержадміністрації; протягом року.

 

Показники успішності:

 

 • розміщення близько 450 публікацій про діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів, органів влади вищого рівня на офіційному веб-сайт райдержадміністрації та сторінці райдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук;
 • проведення трьох  „круглих столів“         з представниками політичних партій та громадських організацій району;
 • оприлюднення в районних газетах «Сільські новини» не менше 40 статей щодо висвітлення інформації про діяльність органів виконавчої влади;
 •   налагодження ефективного діалогу між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та представниками різних громадсько-політичних сил, релігійних організацій, організацій національних меншин задля забезпечення стабільності соціально-політичної ситуації в районі;
 • розвиток громадянського суспільства, посилення участі інститутів громадянського суспільства та громадськості у формуванні та реалізації державної політики в районі.

 

 

 

 

 

10. Цивільний захист.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

- ефективна  реалізації  державної політики у сфері  цивільного захисту, зменшення  матеріальних  втрат  та  недопущення  шкоди об’єктам, матеріальним  і культурним цінностям та довкіллю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Ключові заходи на 2019 рік:

- створення ефективних сил цивільного захисту – Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації – сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦЗ району;

- удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного     захисту – навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

- удосконалення механізму взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі виконання заходів цивільного захисту – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району;

- доукомплектування Чутівського районного сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області аварійно-рятувальною, інженерною та спеціальною пожежною технікою, засобами рятування, індивідуального спорядження та захисту, спеціальним обладнанням і приладами – Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) –  сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки Чутівський районний сектор головного управління ДСНС України у Полтавській області, керівники потенційно небезпечних об’єктів;

- створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям – сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації;

- забезпечення постійної готовності сил і засобів  цивільного захисту  до  запобігання  надзвичайним  ситуаціям та ліквідації їх наслідків – сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦЗ району;

- надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної  допомоги  населенню  в  разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій – Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦЗ району;

- навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань через навчально-консультаційні пункти – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Чутівський районний сектор    ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Показники успішності:

 • підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації;
 • утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2019 РІК

 

Таблиця 1

Показники

Один.

виміру

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн. грн.

787,6

867,1

964,2

111,0

у порівняних цінах, до попереднього року

%

93,3

101

101

*

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

млн.грн.

421,16

242,59

271,94

121,0

Доходи місцевих бюджетів

(без трансфертів)

млн.грн.

102,1

124

143,8

116,0

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%

24

51

53

104,0

Видатки місцевих бюджетів

млн.грн.

265,4

359,0

348,0

97,0

Питома вага прибуткових підприємств

%

0

50

100

*

Індекс промислової продукції

%

*

*

*

*

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

млн. грн.

201,2

125,5

131,8

 

Індекс сільськогосподарської продукції

%

79,5

118,5

100,7

*

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах                           2010 року до попереднього року

%

79,5

118,5

100,7

*

Оборот роздрібної торгівлі

млн. грн.

71,2

85,1

101,8

120,0

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

123,6

110,0

110,0

*

Зовнішньоторговельний оборот товарів

млн.дол.США

-

-

-

-

Експорт товарів

млн.дол.США

8,7

8,9

9,2

103

Імпорт товарів

млн.дол.США

0,3

0,4

0,4

100,0

Сальдо (+, –)

млн.дол.США

+8,4

+8,5

+8,8

104,0

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

185,2

210,0

242,8

116,0

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

8134,8

9417,0

10986,4

117,0

Індекс капітальних інвестицій

%

168

103

105

х

Обсяг прямих інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн. дол. США

*

*

*

*

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

*

*

*

*

у % до попереднього року

%

*

*

*

*

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн.грн

-

-

-

-

Індекс будівельної продукції

%

-

-

-

х

Середньомісячна номінальна заробітна плата

грн.

5070

6337,5

7605,0

120,0

Індекс реальної заробітної плати

%

141,3

125,0

120,0

х

Заборгованість із виплати заробітної плати

тис.грн

-

850,0

0

-

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду

осіб

620

560

450

80,0

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

92,8

94,2

96,0

х

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року

%

-

-

-

-

 

 

* дані відсутні

 

 

 

                                РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ

ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

 

Таблиця 2

Показник

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млн.грн.

201,2

125,0

130,0

104

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу у розрахунку на одиницю населення, грн.

8942,2

5605,4

5882,4

105

Індекс промислової продукції, %

98

62

 

х

виробництво харчових продуктів, % 

100

100

100

х

 

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ ОБЛАСТІ

Таблиця 3

Показник

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях домогосподарств, %

79,5

118,5

100,7

*

у тому числі: рослинництво

78,1

119,1

100,7

*

                       тваринництво

100,9

113,4

100,0

*

Валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах

2010 року, млн.грн.

372,2

441,0

443,9

100,7

у % до попереднього року

79,5

118,5

100,7

*

у тому числі: рослинництво, млн.грн.

332,6

396,1

399,0

*

                       тваринництво, млн.грн.

39,6

44,9

44,9

*

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції,

тис.тонн

 

 

 

 

зернові культури

114,9

168,2

168,9

100,5

цукрові буряки

41,8

26,3

1,0

3,8

олійні культури - всього:

35,8

42,3

42,5

100,5

у т.ч. соняшник

27,9

35,5

35,5

100

картопля

18,3

21,3

21,8

102

овочі

29,2

31,1

31,5

101

баштанні культури

1,0

1,2

1,1

92

плоди та ягоди

0,7

0,9

1,0

111

реалізація худоби та птиці:

 

 

 

 

      у живій вазі

0,9

1,0

1,1

110

      у забійній вазі

0,6

0,7

0,7

100

молоко

11,3

11,5

11,8

100

яйця, млн.шт

8,1

9,9

10,0

101

вовна, у фізичній масі, тонн

0

0

0

0

Обсяг експорту продукції сільського господарства та продуктів його переробки, млн.дол.США

-

-

-

-

Питома вага експорту продукції сільського господарства в загальних обсягах експорту товарів області, %

-

-

-

-

Виплачено орендної плати за земельні частки (паї), млн.грн.

104,4

138,4

138,4

100

Розмір орендної плати за земельні частки (паї), %

9,1

12,0

12,0

100

Оформлено аграрних розписок всього, штук

0

0

0

0

в тому числі: фінансових

0

0

0

0

                       товарних

0

0

0

0

Загальна сума, на яку оформлено аграрні розписки, тис.грн.

0

0

0

0

Кількість сімейних ферм (міні-ферм) та сільськогосподарських заготівельно-збутових кооперативів, одиниць

15

17

18

105,9

Кількість впроваджених інвестиційних проектів, одиниць

4

1

2

200

На загальну суму, тис.грн.

5800

260000

6600

2,6

Кількість сільськогосподарських підприємств всього, одиниць

108

112

112

100

в тому числі: фермерських господарств

85

89

89

100

Кількість господарств, що мають сертифікат з органічного виробництва, одиниць

0

0

0

0

 

 

 

 

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

     Таблиця 4

 тонн

Показники

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Масло тваринне (вершкове)

92

80

82

103

Хліб і хлібобулочні вироби нетривалого зберігання

 

78

45

40

89

Сири жирні

51

42

42

100

 

 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ

РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ,

СФЕРИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Таблиця 5

Показники

2017 рік факт

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

Темп росту обсягів перевезень вантажів, %

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

автомобільним транспортом

-

-

-

Темп росту обсягів перевезень пасажирів, %

*

*

*

у тому числі:

 

 

 

автомобільним транспортом

*

*

*

Обсяг наданих послуг зв’язку, млн.гривень

2,2

2,3

2,4

Підключення до мережі Інтернет соціально-значущих об’єктів району, %

69

78

90

Обсяг виконаних дорожніх робіт, млн. гривень

3,2

4,1

4,9

у тому числі:

 

 

 

будівництво, реконструкція

-

-

-

ремонт та експлуатаційне утримання

3,2

4,1

4,9

Протяжність відремонтованих доріг загального користування місцевого значення, км.

2,9

2,4

2,6

 

                      ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Таблиця 6

Показник

2017 рік

звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Кількість малих та середніх підприємств, одиниць

152

158

163

103

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств, млн.грн.

548,0

602,8

670,0

111,0

Питома вага реалізованої продукції малих підприємств від загального обсягу реалізованої продукції суб’єктами господарювання області, %

53,3

57,4

63,2

110,0

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

707

756

810

107

Питома вага зайнятих на малих підприємствах від загальної кількості зайнятих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності області, %

63,2

66,2

70,0

 

106

Кількість малих підприємств у розрахунку на               10 тис. осіб наявного населення, одиниць

65

69

71

103

 

Показники

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх

                                                                                                                                         Таблиця 7

Перелік об’єктів

2018 рік очікуване

2019рік прогноз

Загальна площа житла      

  ( кв.м.)

1000

1000

Реконструкція  Чутівського будинку культури смт Чутове

 

Початок  робіт

Встановлення    ТС  в населених пунктах району

 

До кінця року

Будівництво спортивних та дитячих  майданчиків на території населених пунктів району

Початок робіт

  Продовження      будівництва

Виконання робіт  з енергозбереження в освітніх закладах району

 

Початок  робіт

Виконання робіт  з енергозбереження в медичних  закладах району

 

Початок  робіт

Поточний ремонт спортивної зали опорного закладу «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»;

 

Роботи розпочаті

 

- Поточний ремонт парадного входу Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Роботи  розпочаті

 

Поточний ремонт лоджії Войнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Початок  робіт

 

 

 

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Таблиця 8

Показник

2017/2018

звіт

2018/2019

очікуване

2019/2020

прогноз

2019 рік

у % до 2018 року

Кількість закладів – всього, одиниць

12

12

12

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

12

12

12

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів у закладах – всього, тис. осіб

1689

1709

1709

101

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

1689

1709

1709

101

в ОТГ

 

 

 

 

Середня наповнюваність класів – всього, учнів

12,3

12,1

12,1

98

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

12,3

12,1

12,1

98

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість педпрацівників (з сумісниками) – всього, тис. осіб/відсоток від потреби

259

229

229

88

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

259

229

229

88

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів на одного учителя – всього

6

7,5

7,5

125

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

6

7,5

7,5

125

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість малокомплектних шкіл

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

в містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

-

-

-

-

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість опорних шкіл

1

1

1

100

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість філій опорних закладів

2

2

2

100

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів в опорних закладах

665

678

678

102

У тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість шкільних автобусів       (% від загальної потреби)

10/77%

10/77%

10/77%

100

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів, що довозяться шкільними автобусами

590

580

580

98

 

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість класів з інклюзивним навчанням

-

-

-

-

у тому числі :

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

-

-

-

-

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів з інклюзивною формою навчання

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

-

-

-

-

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів

-

1

1

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

-

-

-

-

в ОТГ

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Таблиця 9

Показник

2017/2018

звіт

2018/2019

очікуване

2019/2020

прогноз

2019 рік

у % до 2018 року

Кількість випускників 11 класів

77

89

89

116

Кількість випускників 9 класів

140

149

149

106

     у тому числі:

 

 

 

 

Продовжують навчання у 10 класах закладів загальної середньої освіти

104

70

72

103

                                                                                                   

Професійно-технічні навчальні заклади

                                                                                                                          Таблиця 10

Показник

2017р.

звіт

2018р.

 

2019р. прогноз

2019р.

у % до

2018р.

Кількість закладів всього

1

1

1

100,0

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

140

149

150

101

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

77

80

80

       100

в тому числі за рахунок регіонального замовлення, осіб

77

80

80

100

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

76

71

70

 

99

 

МЕРЕЖА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

 

                                                                                                            Таблиця 11

Показник

2017 рік

звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку, одиниць

14

14

14

100

У них місць, одиниць

800

800

800

100

Кількість дітей, які перебували у закладах, осіб

759

768

790

103

Стадіони, одиниць

18

18

18

100

Спортивні зали площею не менш як 162 м2, одиниць

14

14

14

100

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики всього, одиниць

96

99

100

101,1

в тому числі зі штучним покриттям, одиниць

1

1

2

200

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводяться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

15

15

15

100

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

 -

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

100

 

 

                                                 Показники здоров`я

                                                                                                             Таблиця13

Показник

2017 рік

звіт

2018 рік очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік у % до 2018 року

Захворюваність населення на 1 тисячу населення (первинна), всього

633,5

630,0

635,0

100,8

у тому числі:

-

-

-

-

Хвороби системи кровообігу

46,1

46,0

46,0

100,0

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

39,0

39,0

39,0

100,0

Злоякісні новоутворення

5,6

5,0

5,5

110,0

Активний туберкульоз

1,3

1,3

1,3

100,0

Хвороби органів дихання

280,8

290,0

295,0

101,7

Хвороби органів травлення

25,9

26,0

26,0

100,0

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

18,3

18,0

17,5

97,2

у тому числі:

-

-

-

-

Хвороби системи кровообігу

13,9

14,0

13,5

96,4

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

0,96

0,90

0,90

100,0

Новоутворення

2,1

2,5

2,0

80,0

Материнська смертність на 1 тисячу живонароджених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року життя на 1 тисячу живонароджених

-

8,5

-

-

Кількість центрів ПМСД, всього по району (місту)

1

1

1

100,0

в тому числі в ОТГ

-

-

-

-

Відсоток закладів первинної ланки, які стали комунальними некомерційними підприємствами, всього по району (місту)

-

100,0

100,0

х

в тому числі в ОТГ

-

-

-

*

Відсоток закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу, які стали комунальними некомерційними підприємствами, всього по району (місту)

-

-

-

*

в тому числі в ОТГ

-

-

-

*

Відсоток охоплення населення наглядом лікарів первинної ланки

100,0

100,0

100,0

х

Кількість декларацій, укладених з лікарями первинної ланки, шт.

-

15388

22632

-

Відсоток населення, що підписали декларації з лікарями первинної ланки

-

68,5

100

х

Сума коштів місцевих бюджетів, освоєних на ремонт та будівництво закладів медицини, млн.грн

0,025

0,023

0,045

196

Кількість відремонтованих (побудованих, реконструйованих) медичних установ, шт.

5

3

1

33

Кількість придбаних автомобілів (автомобільних пересувних комплексів), шт.

-

-

-

-

 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

 

Таблиця 14

Показник

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

2019 рік

у % до 2018 року

Масові та універсальні бібліотеки, одиниць

15

15

15

0

Книжковий фонд бібліотеки,                     тис. примірників

148925

140500

143310

+ 2,0

Кількість читачів, чоловік

8348

7490

7200

- 3,9

Заклади культури клубного типу, одиниць

19

19

19

0

Кіноустановки з платним показом,

тис. одиниць

-

-

-

-

Відвідуваність населенням кіносеансів з платним показом, тис. чоловік

-

-

-

-

Музеї, одиниць

1

1

1

0

Відвідуваність музеїв населенням,

чоловік

2715

2950

3050

+ 3,4

Театри, одиниць

-

-

-

-

Відвідуваність театрів населенням, чоловік

-

-

-

-

Школи естетичного виховання

(дитячі музичні школи, мистецтв, художні, хореографічні), одиниць

1

1

1

0

у них учнів, чоловік

180

180

180

0

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами – усього, осіб

-

-

-

-

Питома вага кількості внутрішніх туристів у загальній кількості туристів, %

-

-

-

-

Питома вага кількості іноземних туристів у загальній кількості туристів, %

-

-

-

-

 

 

 

2. Бюджет розвитку району  на 2019 рік

 

№ з\п

Найменування об¢єктів

Загальний обсяг фінансування у 2019 р.,

 тис.грн.

Джерела фінансування у 2018 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

 

1.Розділ

Об’єкти соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

1.

Будівництво першої черги біологічних очисних споруд в смт. Чутове.

1500,0

-

1500,0

-

-

2.

Нове будівництво амбулаторій Чутівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги (смт.Скороходове, с.Петрівка)

15414,0

10789,8

4624,2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЕРЕЛІК територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2019 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

3

4

 
 1.  

Районна Програма забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2019-2021 роки.

     

 

Районний центр ПМСД

 
 1.  

Районна Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2014-2020 роки.

XIII сесія від 06.03.2012

 

Управління соціального захисту райдержадміністрації

 
 1.  

Програма розвитку малого підприємництва в Чутівському районі на 2018-2020 роки

19 сесія VII скликання  від 15.12.17

 

Сектор економічного розвитку і торгівлі районної державної  адміністраціі

 
 1.  

Районна Програма забезпечення пожежної безпеки на 2019 -2020 роки.

V сесія VII скликання  від 16.02.16

 

Районна  державна  адміністрація, Чутівський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області

 
 1.  

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 – 2022 роки.

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 
 1.  

Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення  та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Чутівського району на 2016 – 2020 роки.

VІІ сесія VII скликання від 17.05.2016

 

Райдержадміністрація

 
 1.  

Програма економічного  і соціального розвитку Чутівського району на 2019 рік

 

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 1.  

Програма з питань захисту прав дітей у Чутівському районі на 2017- 2020 роки.

13 сесія VII скликання від

14.02.2017

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

9.

Цільова Програма впровадження в Чутівському районі Проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Європейського Союзу (ЄС) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015-2019 роки.

23.02.2015

35 сесія

Районна рада

 

10.

Районна Програма соціального захисту населення „Турбота» на 2019-2022 роки.

                                                            

 

 

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

11.

Районна комплексна Програма профілактики правопорушень на 2019-2021 роки.

 

 

Райдержадміністрація та Чутівське  відділення поліції ГУ НП

 

 

12.

Комплексна Програма розвитку освітньої галузі Чутівського району  на 2016-2020 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

 

13.

Районна Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2014-2020 роки.

25.02.2014

28 сесія

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

14.

Районна Програма «Питна вода» на 2012- 2020 роки.

25.04.2012

14 сесія

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

 

15.

Районна цільова соціальна Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки.

 

 

Центральна районна лікарня

 

16.

Районна Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Чутівського району на 2016-2020 роки.

7 сесія VII скликання від

17.05.2017

Відділ освіти райдержадміністрації

 

17.

Програма розвитку місцевого самоврядування у Чутівському районі на 2019 – 2020 роки.

 

 

Районна рада

 

18.

Районна комплексна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери у Чутівському районі на 2019 – 2021 роки.

 

 

Райдержадміністрація

 

19.

Програма імунопрофілактики  та  захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2020 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Центральна районна лікарня

 

20.

Районна цільова соціальна Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2017 – 2019 роки.

 

Центральна районна лікарня

 

21.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Чутівському районі на 2016-2019 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

22.

Районна Програма «Молодь Чутівщини» на 2019-2021 роки.

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

23.

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки.

 

13 сесія VII скликання від

14.02.2017

Відділ освіти райдержадміністрації

 

24.

Програма розвитку культури Чутівського району на 2016 – 2020 роки.

V сесія VII скликання від 16.02.2016

 

Сектор культури райдержадміністрації

 

25.

Програма забезпечення проведення заходів мобілізації, оборони та призову на військову службу до Збройних Сил України на 2019-2020 роки.

 

 

Чутівський районний військовий комісаріат

 

26.

Програма правової освіти населення Чутівського району на 2016 – 2020 роки.

7 сесія VII скликання від

17.05.2017

Чутівське бюро правової допомоги

 

27.

Програма з протиепізоотичних заходів по боротьбі з хворобами тварин у Чутівському районі на 2019-2021 роки.

 

 

Чутівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

 

28.

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Чутівщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

8 сесія VII скликання від

02.08.2017

Сектор агропромислового комплексу райдержадміністрації

 

29.

Програма по покращенню умов обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів та населення Чутівського району на 2017 – 2018 роки.

13 сесія VII скликання від

14.02.2017

Районна рада

 

30.

Районна Програма відшкодування частини кредитів отриманих населенням на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у 2019 році

 

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

 

31.

Районна Програма утримання доріг протягом 2019-2020 років

 

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

 

 

Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Чутівського району на 2018-2022 роки.

 

Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Чутівський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦЗ району

 

32.

Програма забезпечення доступності населення району до адміністративних послуг на 2019-2021 роки.

 

Центр надання адміністративних послуг при Чутівській райдержадміністрації

 

 

 

 

                                                                                                 4. ПЕРЕЛІК

проектів розвитку району, реалізація яких передбачається у 2019 році

№ з\п

Назва проекту

Загальний обсяг фінансуван­ня у 2019 р.,

 тис. грн.

Джерела фінансування у 2019 році, тис. грн.

Економічний (соціальний) ефект від реалізації проекту

Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджети міст, районів, селищ, сіл тощо

Інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

1.1

Створення спортивно-оздоровчої зони для громадян селища та району в смт Чутове на березі річки (робоча назва).

*

*

-

*

-

Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.

2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги

2.1

Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області (GIZ).

*

-

*

*

*

Участь Чутівського району у роздільному зборі та сортуванні сміття з метою покращення екологічного стану.

3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області

3.1

Центр безпеки – «Безпечне село» – Чутівська с/р.

1500,0

-

600,0

1100,0

-

Проведення заходів для безпеки громадян.

4. Спільні проекти

4.1

«Чиста оселя» - придбання сміттєвоза   КрАЗ 5401Н2 (Войнівська, Вільницька, Новокочубеївська, Черняківська с/р)

2209,076

-

800,0

1000,0

409,076

Покращення екологічного стану.

4.2

«Чисте село» - придбання сміттєвоза та реєстрація Т3 (Вільхуватська, Василівська, Гряківська, Зеленківська с/р)

2209,076

-

800,0

1000,0

409,076

Покращення екологічного стану.

* -не визначено

5. Додатки по фінансуванню заходів Програми 

 

 

Надання  державної соціальної допомоги та соціального захисту найбільш вразливих верств населення:

Сільська (селищна рада)

Придбання велосипедів,  запасних частин до велосипедів та автомобілів

Придбання обладнання для відділення оздоровчих послуг та фізичного відновлення

Придбання паливно-мастильних матеріалів

Придбання спецодягу для соціальних робітників

Всього

Василівська

3000

 

6000

3000

12000

Вільницька

500

 

10000

1500

12000

Вільхуватьска

3000

 

10000

3000

16000

Войнівська

 

 

10000

5000

15000

Гряківська

500

 

10000

2500

13000

Зеленківська

4000

 

10000

4000

18000

Новокочубеївська

3000

 

10000

2000

15000

Таверівська

1000

 

5000

1000

7000

Филенківська

3000

 

10000

3000

16000

Петрівська

4000

 

7000

4000

15000

Черняківська

4000

 

7000

4000

15000

Чутівська

10000

300000

20000

10000

340000

Всього

36000

300000

115000

43000

494000

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

Сільська рада

Субвенція з сільського бюджету районному, грн

Чутівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Войнівська сільська рада

56441

43640

КЕКВ 2111

12801

КЕКВ 2120

Гряківська сільська рада

41895

29094

КЕКВ 2111

12801

КЕКВ 2120

Вільхуватська сільська рада

70988

58187

КЕКВ 2111

12801

КЕКВ 2120

Новокочубеївська сільська рада

70988

58187

КЕКВ 2111

12801

КЕКВ 2120

Черняківська сільська рада

56441

43640

КЕКВ 2111

12801

КЕКВ 2120

Чапаєвська сільська рада

41895

29094

КЕКВ 2111

12801

КЕКВ 2120

Скороходівська ОТГ

70988

58187

КЕКВ 2111

12801

КЕКВ 2120

Всього

409636

320029

89607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для стабільного розвитку надання медичної допомоги населенню району на первинному рівні:

 

п/п

ОТГ,

селищна і сільська рада

Створення умов для стабільного

розвитку надання медичної допомоги населенню району на первинному рівні:

Матеріально-технічної   укомплектованості АЗПСМ та ФаПів

Придбання: інсуліну для хворих на цукровий діабет

1.

Чутівська селищна рада

500000,00

107500,00

2.

Скороходівська ОТГ

500000,00

107500,00

3.

Таверівська сільська рада

90000,00

35000,00

4.

Василівська сільська рада

90000,00

35000,00

5.

Войнівська сільська рада

90000,00

35000,00

6.

Вільхуватська сільська рада

90000,00

35000,00

7.

Новокочубеївська сільська рада

90000,00

35000,00

8.

Филенківська сільська рада

90000,00

35000,00

9.

Петрівська сільська рада

90000,00

35000,00

10.

Черняківська сільська рада

90000,00

35000,00

11.

Зеленківська сільська рада

90000,00

35000,00

12.

Гряківська сільська рада

90000,00

35000,00

13.

Вільницька сільська рада

90000,00

35000,00

 

ВСЬОГО:

1990000,00

600000,00

 

 

 

 

№ п/п

 

 

ОТГ,

 селищна і сільська рада

Створення умов для стабільного розвитку надання медичної допомоги населенню району на вторинному рівні :

 

 

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на мережу водогону, систем каналізації та КНС з очисними спорудами, що знаходяться поза межами території ЦРЛ,   для подальшої передачі з балансу райлікарні  у повне користування комунальному підприємству.

Придбання медичного обладнання (сухожаровий стерилізатор, лампа операційна підвісна, шафа медична для фібро гастроскопа, шафа медична бактерицидна, стерилізатор, т.д.)

Придбання матеріалів для поточного ремонту другого поверху основного корпусу стаціонару ЦРЛ (колишнього пологового відділення) для переведення консультативної поліклініки для забезпечення належного доступу людей з обмеженими можливостями (а саме ліфт та  санвузол)

Придбання комплекту авто/шин, акамулятора та пального для санітарного автотранспорту ЦРЛ.

Утримання відділення сестринського нагляду, стомат/кабінетів.

1.

Скороходівська ОТГ

 

 

 

 

1 255 778,00

2.

Чутівська селищна рада

105 000,00

215 000,00

157 000,00

43 000,00

 

3.

Войнівська сільська рада

 

 

10 000,00

 

32 000,00

4.

Гряківська сільська рада

 

 

10 000,00

 

58 630,00

5.

Таверівська сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

6.

Вільхуватська сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

7.

Филенківська сільська рада

 

 

10 000,00

 

25 559,00

8.

Новокочубеївська сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

9.

Василівська сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

10.

Зеленківська сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

11.

Петрівська сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

12.

Вільницька сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

13.

Черняківська сільська рада

 

 

10 000,00

 

 

 

ВСЬОГО :

105 000,00

215 000,00

267 000,00

43 000,00

1 371 967,00

 

 

 

Забезпечення функціонування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів району:

 

Назва ради

Дошкільна освіта

Загальна середня освіта

Позашкільна освіта

Всього у розрізі

Всього, грн

 

 

поточні ремонти

Вихов. здорового способу  життя, збереження і  зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини

Забезпечення  підвезення учнів  та пед.. працівників сільської місцевості до місця навчання і додому.

Покращення організації  та  якості  харчування , медичного обслуговування учнів.

Упровадження особистісто – орієнтовних методик та сучасних інформаційно – комунукаційних технологій у навчально – виховний процес

Капітальні видатки

Поточні ремонти

Належне фінансування позашкільних навчальних закладів, залучення коштів сільських, селищних  рад для підтримки та розвитку позашкільних закладів

ДНЗ

ЗНЗ

ПНЗ

ДНЗ +ЗНЗ+ПНЗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Василівська

120000

20000

114166

58230

50000

100000

100000

16410

140000

422396

16410

578806

 

Вільницька

10000

20000

253208

37568

20000

20000

20000

_

30000

350776

_

380776

 

Вільхуватська

50000

55000

85804

42064

50000

100000

50000

37300

105000

327868

37300

470168

 

Войнівська

20000

10000

76297

42403

30000

10000

40000

13980

30000

198700

13980

242680

 

Гряківська

10000

20000

81930

48838

50000

100000

10000

_

30000

290768

_

320768

 

Зеленківська

5000

50000

228919

33811

10000

100000

10000

_

55000

382730

_

437730

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Новокочубеївська

30000

20000

120626

41325

40000

40000

30000

23430

50000

271951

23430

345381

 

Скороходівська ОТГ

0

0

154102

46960

0

0

0

_

0

355000

_

355000

 

Таверівська

50000

30000

154513

62080

30000

100000

30000

_

80000

376593

_

456593

 

Филенківська

30000

50000

141935

45696

30000

100000

35000

_

80000

352631

_

432631

 

Петрівська

50000

70000

50086

87392

50000

3000

20000

15190

120000

210478

15190

345668

 

Черняківська

20000

10000

176155

79610

100000

10000

10000

15200

30000

375765

15200

420965

 

Чутівська

100000

120000

451252

389392

100000

100000

350000

45875

220000

1390644

45875

1656519

 

Всього

495000

475000

2088993

1015369

560000

783000

705000

167385

970000

5306300

167385

6443685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

ОТГ,

селищна і сільська рада

Покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури та покращення надання послуг закладами культури

1

Чутівська селищна рада

24000,00

2

Василівська сільська рада

5000,00

3

Вільхуватська сільська рада

5000,00

4

Войнівська сільська рада

15000,00

5

Гряківська сільська рада

5000,00

6

Зеленківська сільська рада

20000,00

7

Новокочубеївська сільська рада

5000,00

8

Петрівська сільська рада

5000,00

9

Таверівська сільська рада

6000,00

 

ВСЬОГО:

90000,00

Покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури та покращення надання послуг закладами культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑