Запобігання та протидія корупції

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

Інформація щодо ознайомлення спеціалістів Чутівського об'єднаного

управління Пенсійного фонду України Полтавської області з Програмою Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 28.02.2017 року №30.

 

 

        В квітні 2017 року в Чутівському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Полтавської області завідувачем юридичного сектору управління Біланом О.А. проведено ознайомлення спеціалістів управління з Програмою Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 28.02.2017 року №30.

             Зокрема було зазначено, що дана Програма розроблена відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави, визначених Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, Законом України “Про запобігання корупції”, Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265.

Програма на 2017 рік складена за результатами аналізу корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2015-2016 роках і включає визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, оцінку корупційних ризиків, заходи щодо їх усунення, строки та осіб, відповідальних за виконання, процедури проведення моніторингу та оцінки виконання завдань, заходи щодо поширення інформації про стан реалізації антикорупційних заходів.

Зазначено, що ефективна процедура діяльності органів Пенсійного фонду України є невід”ємною складовою створення системи доброчесної та професійної публічної служби, спрямованої на благо держави й суспільства, проте ризики її реалізації зумовлені системними для держави чинниками, а саме:

- недосконале та нестабільне законодавство;

- високе навантаження у поєднанні з низькою мотивацією державних службовців;

- неефективний доступ до інформації, яка використовується органами Пенсійного фонду України в процесі їх діяльності.

Також Білан О.А. Зазначив, що відповідно до положень вказаної Програми, чинниками, які сприяють корупційним проявам в діяльності працівників органів Пенсійного фонду України можуть бути:

- неврегульованість або недостатня урегульованість процедур та функціональних процесів, можливість здійснювати неприпустимі операції або не здійснювати необхідні;

- відсутність єдиної автоматизованої системи контролю за функціональними процесами в органах Пенсійного фонду України;

- кваліфікаційний рівень працівників;

- не доброчесна поведінка;

- недосконалість контролю щодо управління об'єктами державної власності;

Програма зокрема передбачає впровадження заходів подальшого удосконалення системи управління та контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин що їх породжують та умов, що їм сприяють, шляхом створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, поглиблення участі громадськості у формуванні державної політики у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

 Зокрема передбачаються наступні заходи:

- удосконалення нормативно — правової бази;

- організаційно — управлінські заходи;

- формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів;

- автоматизація функціональних процесів, інформаційно-технічне забезпечення;

- удосконалення роботи з персоналом;

- сфера публічних фінансів;

- навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

- механізми реалізації та контролю за виконанням програми;

Було проведено детальне обговорення кожного з наведених вище розділів та прийнято працівниками управління до безумовного виконання.  

  

 

 

 

Завідувач юридичного сектору                    (підписано)                            О.А.Білан

 

 

 

 

30.12.2014  №  2294 /08

 

Аналітична інформація

про виконання вимог Закону України

“Про засади  запобігання та протидії корупції”

за 12 місяців  2014 року по управлінню

Пенсійного фонду України в Чутівському районі

 

              З метою реалізації пріоритетних завдань антикорупційної політики, визначеної Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки було розроблена План основних заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2014 рік. Цей План виконано в повному обсязі. 

         На виконання вимог Закону України  “Про засади запобігання та протидії   корупції” державні  службовці управління  суворо дотримуються  виконання спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави , спрямованих на попередження корупції ;

-умисного невиконання обов”язків по боротьбі з корупцією посадовими особами, на яких  покладені ці обов”язки , не виявлено;

-осіб , щодо яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та апараті протягом трьох років з дня їх звільнення , немає;

-осіб , звільнених з посади на підставі рішення суду , немає.

           Для вжиття заходів по усуненню  виявлених прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правових  норм  та інших  чинників, що сприяють або можуть сприяти  вчиненню корупційних правопорушень ,  не було  потреби.

            Питання запобігання проявам корупції серед державних службовців  розглядаються на нарадах при начальнику управління.

            Звернень громадян з питань порушення законодавства про державну службу та про засади запобігання та протидії корупції державними службовцями управління Пенсійного фонду України в Чутівському районі не надходило.

 

Перший заступник

начальника управління                                                                                      С.Є.Наріжна

  

 

 

Наверх ↑