Звіт Чутівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

               Звіт

Чутівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області  з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік

№ з/п

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особи, відповідальні  за виконання заходів

Термін виконаня заходів щодо усунення корупційного ризику

 

1

2

3

4

1. Удосконалення нормативно-правової бази

 

1.1.

Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність управління, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.

Заступник начальника управління, керівники структурних підрозділів

 

Протягом  року

 

2. Організаційно-управлінські заходи

 

2.1.

Проведення аналізу існуючої практики взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів в управлінні при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

 

Заступник начальника управління, керівники структурних підрозділів

 

Протягом  року

 

2.2.

Проведення аналізу  діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них  ефективних заходів виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб Пенсійного фонду України та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей.

Заступник начальника управління, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом  року

 

2.3.

Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Заступник начальника управління, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст по роботі з персоналом

Протягом місяця, у разі змін у законодавстві

2.4.

Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління, їх близьких осіб, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Заступник начальника управління, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст по роботі з персоналом

Щокварталу

2.5.

Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного  та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Гребінник С.І.,

Ільченко О.О.,

Дранчук Л.М.,

Корнійко Т.І.,

Ковган С.І.

 

Протягом року, за графіком

 

2.6.

Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу управління.

Гребінник С.І.,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом 3 робочих днів після затвердження

2.7.

Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.

Гребінник С.І., керівники структурних підрозділів управління,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом 2-4

кварталів

2017 року

2.8.

Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченого законодавством.

 

Гребінник С.І.,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

У встановлені законодавством терміни

2.9.

 Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю.

Гребінник С.І..

Ільченко О.О..

Дранчук Л.М.,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом  року.

2.10

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.

Гребінник С.І., керівники структурних підрозділів управління

Протягом  року.

 

 

3.1.

Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління, що надходять до управління. У разі необхідності - вжиття заходів щодо припинення корупційних правопорушень та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Гребінник С.І.,

керівники структурних підрозділів управління

Протягом  року, відповідно до встановлених законодавством термінів.

 

3.2.

Впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Гребінник С.І.,

Ільченко О.О.,

Дранчук Л.М.,

 

У межах фінансових можливостей

3.3.

Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації  на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

Гребінник С.І.,

Корнійко Т.І.,

Ковган С.І.

Протягом  року

3.4.

Проведення моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

 

Гребінник С.І., керівники структурних підрозділів управління, головний спеціаліст по роботі з персоналом

Щоквартально

3.5.

Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам управління у їх заповненні.

Гребінник С.І.,

Ільченко О.О.,

Дранчук Л.М..,

Ладіна О.М.,

Тесак Н.Ю.

 

 

У встановлені законодавством терміни

3.6.

Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Гребінник С.І., керівники структурних підрозділів управління, Тесак Н.Ю.

За окремим планом

3.7.

Надання пропозицій Головному управлінню по розробці внутрішнього акту щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників Фонду для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

Гребінник С.І.,

керівники структурних підрозділів, Тесак Н.Ю. 

 

При надходженні відповідних запитів та листів з Головного управління

3.8.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників управління  щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

Гребінник С.І.,  керівники структурних підрозділів управління, головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом  року.

3.9.

Проведення тестування працівників управління для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Гребінник С.І,  керівники структурних підрозділів управління, Тесак Н.Ю.

IV квартал

 

4. Удосконалення

фінансово-господарської діяльності

 

4.1.

Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Гребінник С.І.,

Ладіна О.М.,

 

 

Протягом  року

 

4.2.

Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

 

 

 

Гребінник С.І.,

Ладіна О.М.

Протягом  року

 

4.3.

Здійснення управлінням закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством та відповідно до вимог наказу управління від 27.07.2016 № 115 “Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України “Про публічні закупівлі”.

Гребінник С.І.,

Ладіна О.М.,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом  року.

                                                                       5. Контрольно-наглядові корупційні ризики

 

5.1.

Проведення аналізу повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється управлінням Фонду та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби

Гребінник С.І.,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом  року.

 

                   

 

Начальник управління                                                                                               Г.М. Коваль

 

Тесак, (0956241507)

 

 

Наверх ↑