БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ПРАВО ПРАЦІВНИКА

Версія для друкуВерсія для друку

БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ –

БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ПРАВО ПРАЦІВНИКА

  

          Виробничий травматизм потребує особливої уваги, оскільки за його показниками оцінюється загальний рівень професійних ризиків на виробництві.

   Зареєстровані нещасні випадки, що мали місце в 2018 році на підприємствах Полтавського, Чутівського, Карлівського та Машівського районів, унаслідок яких працівники отримали травми різного ступеня тяжкості, у тому числі зі смертельними наслідками, спонукають Полтавське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області вкотре звернути увагу роботодавців на створення для найманих працівників безпечних та здорових умов праці.

 Загальновідомо, що прикриваючись фінансово-економічною кризою і відсутністю коштів, чимало керівників підприємств не виконують у належних обсягах заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Значна кількість працівників нині практично позбавлена права на безпечні та нешкідливі умови праці, цільове медичне обслуговування, пільги й компенсації за важкі та шкідливі умови праці через недбалість та безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків деяких керівників підприємств.   

Однією з причин високого рівня виробничого травматизму є не лише незадовільні умови праці, а й формальне проведення періодичних медичних оглядів.

Особливе занепокоєння викликає виробничий травматизм зі смертельними наслідками, показник якого за 2018 рік зріс на підприємствах, які зареєстровані у Полтавському відділенні. Минулий рік відзначився зростанням травматизму в аграрному секторі – 9 випадків (у тому числі 1 – зі смертельним наслідком) із загальної кількості травмованих осіб – 23.  

Почастішали випадки раптової смерті на робочому місці. Матеріали роботи спеціальних комісій з розслідування цих випадків свідчать, що основною їх причиною є захворювання серцево-судинної системи. Проте, працівники, що загинули, щорічно проходили періодичні медичні огляди (відповідно до вимог наказу МОЗ України від 21.05.2017 № 246), перебували на диспансерному обліку в медичних установах і визначалися лікарями такими, що придатні для виконання своїх професійних обов’язків. Виникає питання щодо якості проведених медичних оглядів.

    Не останнє місце в попередженні травмування працівників під час виконання трудових обов’язків має атестація робочих місць за умовами праці, під час якої проводяться лабораторні дослідження виробничого середовища.

          Проводиться атестація відповідно до постанови КМУ від 01.08.1992 № 442 зі змінами та доповненнями, внесеними постаново КМУ від 05.10.2016 № 741, що визначає організацію роботи з проведення атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав працівників на пільги й компенсації залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій, а також для розроблення й реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів Колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників.

Розпочалися польові роботи на сільськогосподарських підприємствах і безпека праці має стати пріоритетом як для керівного складу, так і для рядових працівників. Нехтування вимог правил безпеки збільшує ризик виникнення нещасних випадків та професійних захворювань.

Шановні роботодавці, фермери, дбайте про здоров’я ваших працівників, спрямовуйте всі свої зусилля на створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці.

Шановні працівники, бережіть своє життя та здоров’я – неухильно виконуйте вимоги інструкцій з охорони праці. Пам’ятайте, що невиконання правил охорони праці призводить до сумних наслідків – травмування і навіть до загибелі.

          Звертаюся до всіх роботодавців сільськогосподарського виробництва, у тому числі фермерів, які використовують найману працю, із закликом до виконання вимоги ст. 18 Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про Порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці» зі змінами, внесеними наказом Мінсоцполітики України № 140 від 30.01.2017, провести з працівниками навчання з питань охорони праці, медичні огляди з метою попередження випадків виробничого травматизму.

 

Начальник Полтавського відділення

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

у Полтавській області  

Василь Артамонов

 

Наверх ↑