Чи приведені на вашому підприємстві записи в трудових книжках працівників у відповідність до Класифікатора професій?

Версія для друкуВерсія для друку

Чи приведені на вашому підприємстві записи в трудових книжках працівників у відповідність до Класифікатора професій?

 

(роз'яснює начальник Полтавського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області Василь Артамонов)

 

Загальновідомо, що внаслідок проведення розслідування нещасних випадків на виробництві, відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, комісією з розслідування складаються акти за формою Н-5, а також, якщо випадок пов'язаний із виробництвом, – за формою Н-1. У разі складання зазначеної документації виникає необхідність визначення та занесення до цих актів відомостей щодо професії потерпілого. Професія, у свою чергу, повинна відповідати вимогам Національного класифікатора України ДК 003:2010.    

 Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, передбачається, що на підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б.

Водночас відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі – Інструкція), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, вносяться відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.

Найбільш поширеною помилкою роботодавців є неправильне зазначення посади, професії, за якою працівник приймається на роботу.

Порядок виправлення неправильних чи неточних записів, внесених до трудової книжки, визначено п. 2.6, 2.8-2.10 Інструкції.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу виправлення здійснює роботодавець, який зробив відповідний запис. Якщо підприємство, що зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник і засвідчує його печаткою та підписом, у разі відсутності правонаступника – вища організація, якій було підпорядковано підприємство, а в разі відсутності такої – державний архів в областях України.

Виправлені відомості про роботу, переведення на іншу роботу, нагородження та заохочення тощо мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

Пунктом 2.5 Інструкції передбачається, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під підпис в особистій картці, в якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша).

За частиною 3 ст. 32 КЗпП у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо – працівник має бути повідомлений не пізніше, ніж за два місяці.

Враховуючи зазначене, приведення назви посади, професії у відповідність до Класифікатора професій не є зміною істотних умов праці, оскільки в цьому разі не змінюється зміст трудової функції за такою посадою і, відповідно, працівнику не потрібно повідомляти за два місяці про виправлення запису відомостей про роботу. Працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці.

 

Начальник Полтавського відділення  

 управління виконавчої дирекції Фонду

 соціального страхування України

 у Полтавській області                                                          В.  Артамонов

 

Наверх ↑