Мінімізація виробничих ризиків - шлях до безпечної праці

Версія для друкуВерсія для друку

Мінімізація виробничих ризиків - шлях до безпечної праці

 

Під таким гаслом відбулася  нарада – семінар в Чаліському лісництві, яке є виробничим підрозділом Державного підприємства «Полтавське лісове господарство».

У нараді взяли участь працівники підприємства ДП «Полтавське лісове господарство»: провідний інженер з охорони праці - Максим Бездільний, головний інженер–В’ячеслав Рябцев, керівники лісництв та лісничі: Олександр Глушко, Юрій Бондаренко, Микола Рибаченко, Іван Кропивка, Олексій Солодкий, Павло Корсун; керівники виробничих підрозділів: Олексій Бондаренко, Олександр Романенко, Віталій Брюх  та ін., а також начальник Полтавського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області Василь Артамонов, начальник відділу профілактики виробничого травматизму, головний страховий експерт управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області Оксана Щербак та страховий експерт з охорони праці – Анатолій Грубич. Крім того в цьому заході прийняли участь  представники  ПРМБО «Райагробуд».   

      Вивчення позитивного досвіду проведення профілактичної роботи по попередженню виробничих ризиків, набутого службою охорони праці ДП «Полтавське лісове господарство», та поширення його ПРМБО «Райагробуд» - основна ідея проведеного заходу.

         Проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, викликаних умовами праці  – одне із головних завдань страхових експертів з охорони праці. Отже проведення подібних заходів.

Під час наради-семінару провідний інженер з охорони праці - Максим Бездільний ознайомив з позитивним досвідом профілактичної роботи  на ДП «Полтавське лісове господарство». Набутий досвід в ДП «Полтавське лісове господарство» дав можливість покращити умови праці та значно зменшити виробничий травматизм  - наголосив доповідач.

Розроблення і перегляд максимально деталізованих нормативних актів, формування комплексних організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці в першу чергу направлених на попередження травматизму, якісне проведення інструктажів, не формальне проведення навчання та перевірки знань працівникам підприємства, здійснення функцій контролю за виконанням працівниками посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці  на це спрямована робота служби охорони праці ДП «Полтавське лісове господарство».  Відповідно  до вимог Закону України «Про охорону праці»  підприємство дотримується :

  • пріоритетності життя й здоров'я працівників;

  • повної відповідальності керівника за створення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання;

  • підвищення рівня безпеки на кожному робочому  місці шляхом забезпечення контролю за їх оснащенням та організацією, роботою обладнання з метою створення безпечних та нешкідливих умов праці;

  • комплексного розв'язання завдань охорони праці, безпеки життєдіяльності на основі розроблених комплексних заходів з цих питань;

  • зацікавленості в безпечному протіканні виробничого процесу, гарних умовах праці, стану робочих місць, підвищенні ефективності функціонування СУОП;

  • відповідності заходів та засобів з охорони праці рівню потенційних небезпек на підприємстві та фактичному стану умов праці;

  • проведення якісного навчання з питань охорони праці, інструктажів з працівниками, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

  • співпраці з представниками Управління Держпраці у Полтавській області, Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавські області, ДСНС України.

На підприємстві діє система управління охороною праці (далі – СУОП), розроблена відповідно до «Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці», затверджених Головою Держгірпромнагляду від 07 лютого 2008 р., затверджена та введена в дію наказом директора Полтавського відділення управління  виконавчої дирекції № 11 від 03.01.2019  року. Діють затверджені також і складові системи управління охороною праці – положення, інструкції з охорони праці та інші нормативно-правові документи з охорони праці.

Досвід роботи з профілактики виробничих ризиків на підприємстві важливий в частині  впровадження та підтримання СУОП в стані ефективного функціонування на інших підприємствах Полтавської області.

Особливо було звернуто увагу на запровадження триступеневого адміністративно-громадського контролю за охороною праці на виробництві, з обов’язковим наданням оперативного звіту майстрами та начальниками цехів.

Працівники підприємства вчасно забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно відповідних норм. На підприємстві своєчасно проводиться атестація робочих місць, попередні та періодичні медичні огляди працівників певних категорій згідно вимог наказу МОЗ України від 21.05.2017 року №246.

Результатом проведеної роботи щодо безпеки праці є відсутність випадків виробничого травматизму за останні 5 років.

Начальник відділу профілактики виробничого травматизму, головний страховий експерт управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області Оксана Щербак, в своєму виступі в першу чергу звернула увагу на той факт, що Полтавська область займає не останнє місце по рівню виробничого травматизму. Далі зауважила, що необхідно більше приділяти уваги «вузьким місцям» з охорони праці: своєчасно та якісно проводити навчання та інструктажі з охорони праці, а  не формально. Забепечувати якісним спецодягом та засобами індивідувального захисті тощо.

Слід пам’ятати, що стан безпеки праці залишається на не достатньому рівні. Тому потрібно враховувати всі головні аспекти, від яких залежить рівень безпеки працівників. Далі доповідач зауважила, що не випадково цей захід проводиться в Кабінеті шкільного лісництва, який є унікальним і можливо єдиним існуючим місцем проведення освітніх заходів з підростаючим поколінням. Такі заняття прививають дітям потребу до участі в лісних роботах (насадження, збирання насіння, охорона від пожеж тощо), бо життєвий шлях кожного з нас починається зі шкільних років. З цієї причини для привернення уваги суспільства і влади до існуючих проблем охорони праці в Україні проводиться загальнодержавний конкурс дитячого малюнка «Охорона праці – очима дітей 2019». Конкурс є частиною загальнодержавних заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні в 2019 році.

Начальник Полтавського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області Василь Артамонов під час свого виступу наголосив, що останнім часом збільшилася кількість виданих лікувально – профілактичними закладами листків непрацездатності, що свідчить про зростання в регіоні рівня захворюваності. Важливо, що основою ефективного функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування є правомірність їх видачі та продовження. Саме тому, від раціонального використання коштів, залежить стабільність Фонду соціального страхування України. Таким чином одним з напрямків робочих органів Фонду є контроль за обрунтаваністю видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, попередження випадків підроблення, фальсифікації та не правомірної видачі листків непрацездатності.

Виступаючі, які прийняли участь в обговоренні, піднятих питань звертали увагу не недоліки в професійно - технічному навчанні, а це викликає незапезпечеість кваліфікованими кадрами і як наслідок збільшення ймовірності виникнення травмонебезпечних ситуацій.

Підсумком наради стало висловлення загальної думки про необхідність впровадження триступінчатого контролю за станом охорони праці, як однієї з умов мінімізації виробничих ризиків, на підприємствах, особливо на тих де виконуються роботи підвищеної небезпеки.

Було вирішено позитивний досвід профілактичної роботи по ДП «Полтавське лісове господарство» поширити на ПРМБО «Райагробуд». Надані зразки документів з охорони праці (положення, інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт та ін.) та надана методична допомога в організації пропаганди безпечних методів праці серед працівників підприємства.

 

 

Начальник Полтавського відділення

управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України

у Полтавській області  

Василь Артамонов

 

 

 

Наверх ↑