ПРИХОВАНА НЕБЕЗПЕКА: що треба знати, щоб уникнути отруєння пестицидами?

Версія для друкуВерсія для друку

ПРИХОВАНА НЕБЕЗПЕКА:

що треба знати, щоб уникнути отруєння пестицидами?

 

      Інтенсивні технології вирощування зернових і технічних культур на сільськогосподарських підприємствах, приватних господарствах передбачають використання хімічних речовин – пестицидів, до яких також належать гербіциди.

     Пестициди – токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного або біологічного походження, призначені для знищення, регуляції й припинення розвитку шкідливих організмів, а також гризунів, бур'янів, деревної й чагарникової рослинності, засмічувальних видів риб, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям.

      Пріоритетність збереження здоров'я людини й охорони навколишнього природного середовища стосовно економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів повинно бути основою підходу до використання гербіцидів, що передбачає створення безпечних умов під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування й застосування відповідно до встановлених державними стандартами санітарних норм.

       Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог санітарних правил транспортування, зберігання й застосування пестицидів і агрохімікатів, встановлених чинним законодавством.

      Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами.

     При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної ґрунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження ґрунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.

     До роботи з пестицидами допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт із пестицидами відповідно до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746).

      Адміністрації підприємств зобов’язані надавати в розпорядження працюючих із пестицидами засоби механізації, спеціальний одяг і спецвзуття, засоби для захисту рук, органів дихання, зору, проводити навчання правилам техніки безпеки. Тривалість роботи з пестицидами першого й другого класів небезпеки не повинна перевищувати 4 години, з іншими – 6 годин на добу (з доробкою іншої частини робочого дня на операціях, не пов’язаних із застосуванням пестицидів). До роботи з пестицидами не допускаються особи, які не досягли 18-річного віку, вагітні жінки та жінки, що годують груддю. Діти шкільного та дошкільного віку не допускаються до роботи з пестицидами, а також на оброблених ними площах.

     Особи, що контактують із пестицидами (транспортування, зберігання, фасування, навантаження, розвантаження, приготування робочих розчинів, заправка апаратури, протруювання і сівба посівного матеріалу, його фасування, транспортування й зберігання, навантаження й розвантаження, а також фумігація, обприскування, обпилювання, внесення в ґрунт, дезінсекція, дератизація та ін.) зобов'язані використовувати справні засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) відповідно до ступеню небезпечності пестициду, рекомендованих заходів безпеки при виконанні дій з препаратами відповідно до вимог  п. 1.16 Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві” (ДСП 8.8.1.2.001-98) та вимог інструкцій з їх безпечного застосування.

       Вибір ЗІЗ і контроль за дотриманням правил їх використання забезпечують відповідальні за проведення робіт з пестицидами особи. Комплект ЗІЗ містить спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри, респіратори або протигази, які повинні бути підібрані індивідуально та закріплені за кожним працюючим на весь період роботи.

До всіх видів робіт, пов'язаних із застосуванням пестицидів, робітники повинні допускатися за нарядом при наявності посвідчення про спеціальну підготовку та медичної книжки встановленого зразка на право робіт із пестицидами.

Усі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10 год.) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години в похмурі й прохолодні дні з температурою повітря нижче +10 °C.

Завчасно, але не менше ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.
Категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо у полі без засобів механізації.

     Якщо вміст пестицидів у ґрунті перевищує гігієнічні нормативи, забороняється:

  • вихід працюючих для проведення сільськогосподарських робіт, у першу чергу, пов'язаних із розпушуванням ґрунтів;
  • вирощування рослин харчового та фуражного призначення.

На цих ґрунтах дозволяється вирощувати лише технічні культури, які піддаються технологічній переробці (“Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України”, ДСП 382-96). До місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в спеціальних ємкостях. Заправка й завантаження апаратів не повинні супроводжуватися протіканням або розсипанням пестицидів. Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах.                                Для ліквідації аварійних ситуацій виділяються спеціальні бригади, які пройшли навчання безпечним прийомам аварійно-рятувальних робіт із пестицидами. 

Слід врахувати, що юридичні та фізичні особи, які провадять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону. Разом із цим необхідно наголосити, що відповідно до вимог ст.13;      ст. 30; ст. 31 Закону України “Про бджільництво” власники підприємств, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися чинних нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь. Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

 

Начальник Полтавського відділення управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України у Полтавській області

Василь Артамонов

Наверх ↑