111

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ: причини їх виникнення та шляхи попередження у працівників аграрних підприємств

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ:

причини їх виникнення та шляхи попередження

у працівників аграрних підприємств

   

     Професійними називають хвороби, виникнення яких пов’язане з певною трудовою діяльністю і впливом на організм конкретних несприятливих умов праці, так званих шкідливих виробничих чинників.

      До професійних належать насамперед хвороби, що виникають внаслідок безпосередньої дії на людей виробничих шкідливих факторів, а також ті, що за певних виробничих умов розвиваються значно частіше та швидше ніж звичайно.

      Найпоширенішими професійними чинниками, які впливають на організм робітників сільськогосподарської галузі є:

-         хімічні речовини, що широко використовуються для захисту рослин від шкідників та захворювань;

-         вібрація та шум, пил рослинного і тваринного походження;

-         перенапруження окремих органів і систем, що виникає у відповідь на тривале навантаження на одні і ті самі нервово - м’язові групи;

-         біологічні чинники (мікроорганізми) - збудники заразних хвороб, що передаються від тварини людині.

       У разі тривалої дії на організм високих концентрацій пилу, можуть розвинутися хвороби легенів і дихальних шляхів. Під впливом високих рівнів вібрації, виникає вібраційна хвороба, а внаслідок дії шуму – захворювання органів слуху – неврит. Хімічні речовини викликають отруєння. До професійних хвороб, які в умовах виробництва зустрічаються частіше ніж зазвичай, належать бруцельоз, сибірка, сап, ящур, та інші, що передаються людям від тварин; бронхіальна астма, хвороби шкіри (дерматози, екземи), хронічні захворювання нервово – м’язового апарату,  тощо. Як відомо ці хвороби можуть бути і не пов’язані з трудовою діяльністю. Визначити їх походження може тільки лікар.

      Дія великих концентрацій парів хімічних речовин, пилу, газів, вплив на організм вібрації  і шуму, як правило мають хронічний характер і виникають поступово, через 10-15 і більше років роботи  в несприятливих умовах.

     Прояви перших ознак хімічного отруєння пестицидами при контакті з ними без суворого виконання профілактичних заходів, можуть спостерігатися вже через 2-3 роки.

      У тих рідкісних випадках, коли працюючі протягом одного робочого дня зазнають короткочасного, часто випадкового, впливу великих концентрацій хімічних речовин, або якогось іншого  шкідливого чинника (високої температури, випромінювання тощо) і при цьому не користуються засобами індивідуального захисту  або порушують інші правила безпеки, може виникнути так зване гостре професійне отруєння або захворювання.

      Так у працівників сільського господарства можливе гостре отруєння пестицидами, сонячний удар під час проведення польових робіт, електрофтальмія під час проведення зварювальних робіт.

     Проте робота в умовах впливу на організм шкідливих професійних чинників не завжди супроводжується розвитком професійної хвороби. У її виникненні відіграють певну роль кількість (доза) шкідливих речовин, які потрапляють в організм, або рівень вібрації, шуму тощо, крім того  тривалість їх дії на працюючих, умови праці й побуту, які можуть зменшити вплив шкідливих факторів  на здоров’я, а також індивідуальна чутливість сприймання людьми тих чи інших шкідливих виробничих чинників.

       Негативні зміни в організмі відбуваються тільки в тому випадку, якщо вплив несприятливого виробничого чинника перевищує безпечний для здоров’я працюючих рівень.

        Для шкідливих хімічних речовин встановлено гранично допустимі концентрації у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі, у воді, продуктах харчування, грунті. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони – це такі концентрації, які при щоденній восьмигодинній дії на працюючих на протязі всього робочого стажу не викликають у них захворювань або відхилень у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами обстеження, безпосередньо в процесі роботи або у віддалені строки.

      За дотриманням гігієнічних нормативів повинні стежити не тільки санітарно - епідеміологічна служба, яка входить до складу  Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці), а й власники сільгосппідприємств. Суворе дотримання гранично – допустимих концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони та рівнів шуму і вібрації, інших шкідливих для здоров’я чинників, дає змогу запобігти виникненню професійних захворювань серед працівників аграрних підприємств.

        Цей напрямок профілактичної роботи власників підприємств по попередженню впливу виробничих ризиків на працівників безпосередньо зв’язаний з своєчасним  проведення атестації робочих місць за умовами праці. Порядок атестації регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” зі змінами та доповненнями, що внесені  постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 741.

    Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені Колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації - уповноважена найманими працівниками особа.

    Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затверджених Міністерством охорони здоров’я (далі - МОЗ).                                                        Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Міністерством соціальної політики України разом з МОЗ.

        Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

     Проведення атестації робочих місць це не тільки виконання вимог постанов уряду - це не що інше, як підняття рівня соціальних стандартів, збереження здоров’я та життя працюючих.

 

 

 

 Начальник Полтавського відділення  

 Управління виконавчої дирекції Фонду

 соціального страхування України

 у Полтавській області                                                          В.  Артамонов

 

Наверх ↑